Вторник, 16.10.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:36
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе

1 Техника-технологиялық бөлім 

1.1 Кен орын туралы жалпы мәліметтер ................................................................

1.2 Ашылу тарихы және кен орынның игерілуіне қысқаша шолу ......................

1.3 Стратиграфия 

1.4 Тектоника 

1.5 Мұнайгаздылығы 

1.6 Гидрогеологиялық мінездеме 

1.7 Газ, конденсат және мұнайдың физикалық, химиялық қасиеттері 

1.8 Кен орынды игерудің қысқаша тарихы 

1.9 Игерудің қазіргі күйін талдау 

1.10 УКПГ- 3 схемасының мінездемесі 

1.11 Газ және сұйық көмірсутектерді Орынбор ГӨЗ-на тасымалдау 

1.12 Газ және конденсатты тасымалдауға дайындау жүйесі 

1.13 Төменгі температурада айыру қондырғысы 

1.14 Төртінші технологиялық тізбектің схемасының сипаттамасы 

1.15 Тік гравитациялық айырғыштың сұйық өткізу қабілетін есептеу 

1.16  Кәсіпшіліктегі мұнай өткізгіш құбырларының гидравликалық есебі 

2 Экономикалық бөлім 

2.1 КПО б.в. компаниясының ұйымдастыру сипаттамалары 

2.2 Технологиялық есептеулер нәтижесі 

2.3 Өндіру пішіндері 

2.4 Қабат қысымдары 

2.5 Өндіруді объектілер арасында бөлу 

2.6 Өндіру коэффициентінің есептелген шамасын талдау 

2.7 Экономикалық есептеулермен ұсынылған варианттарды талдау нәтижелері………………………………………………………………………..

2.8 Кен орынды игерудің экономикалық үлгісі 

2.9 Жобаны жүзеге асырудың тиімділік көрсеткіштері 

2.10 Блокты шоғырланған сорап станциясын пайдаланудың экономикалық тиімділігін есептеу 

3 Еңбекті қорғау 

3.1 Қарашығанақ кен орнындағы қауіпті және зиянды факторларды талдау 

3.2 Қорғаныс шаралары 

4 Қошаған ортаны қорғау 

4.1  Қоршаған ортаға тасымалдау және газ мұнай өңдеу технологиясы әсерінің негізгі факторлары 

4.2 Ұйымдастыру шаралары 

4.3  Атмосфераны қорғауды қамтамасыз ету 

 5 Қорытынды ..............................................................................................................

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

 

Қарашығынақ кені

 

КІРІСПЕ 9 

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 10 

1.1 Кен орын туралы жалпы мәліметтер 10 

1.2 Ашылу тарихы және кен орынның игерілуіне қысқаша шолу 12 

1.3 Стратиграфия 13 

1.4 Тектоника 18 

1.5 Мұнайгаздылығы 19 

1.6 Гидрогеологиялық мінездеме 20 

1.7 Газ, конденсат және мұнайдың физикалық, химиялық қасиеттері 22 

2 ТЕХНИКО – ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 25 

2.1 Кен орынды игерудің қысқаша тарихы 25 

2.2 Игерудің қазіргі күйін талдау 29 

2.3 Ұңғыларды газогидродинамикалық зерттеу және олардың нәтижелері 33 

2.4 Қарашығанақ кен орнындағы газконденсатты ұңғыларды кәсіпшілік зерттеу 40 

2.5 Пайдалану ұңғымалардың кешенді зерттеу 42 

2.5.1 Бақылау айырғышындағы ұңғыманы кешенді зерттеу 47 

2.5.2  Бақылау айырғышындағы ҚМГККО-ның 126-шы пайдалану ұңғымасын кешенді зерттеудің нәтижелері. (мысал) 65 

2.5.3 "Порта - Тест” қондырғысында пайдалану ұңғымаларын кешенді зерттеу 74 

2.5.4 "Порта - Тест” қондырғысында ҚМГККО-ң 107-ші ұңғымасын кешенді зерттеу нәтижелері 76 

2.6 Пайдалану ұңғымаларын жедел – зерттеу 82 

2.7 Қолайлы технологиялық тәртіпті таңдау мен жабдықтарды іріктеу 83 

2.7.1 Сораптық сығымдағыш құбырлардың ішкі диаметрлерін есептеу 84 

2.7.2 Қолайлы шығымдарды және газ ұңғыларындағы депрессияны есептеу 85 

2.7.3 Қолайлы технологиялық тәртіпті есептеу 86 

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 88 

3.1 Қарашығанақ кен орнында ұйымдастыру сипаттамалары 88 

3.2 Өндіру пішіндері 88 

3.3 Өндіруді объектілер арасында бөлу 89 

3.4 Өндіру коэффициентінің есептелген шамасын талдау 93 

3.5 Экономикалық есептеулермен ұсынылған варианттарды талдау нәтижелері 96 

3.6 Кен орынды игерудің экономикалық үлгісі 99 

3.6.1 Жалпы жағдай 99 

3.7 Жобаны жүзеге асырудың тиімділік көрсеткіштері 105 

3.8 Газ айдау станциясын пайдаланудың экономикалық тиімділігін есептеу 106 

4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 111 

4.1 Еңбекті қорғаудың артықшылығы 111 

4.2 Қарашығанақ кен орнындағы қауіпті және зиянды факторлар анализі 111 

4.3 Қорғаныс шаралары 112 

4.3.1 Өндірістік санитария 112 

4.3.2 Қауіпсіздік техникасы 112 

4.3.3 Өрттік қауіпсіздік 115 

4.4 Ұңғы сағасының жарылу және өрт қауіптілігі бойынша сипаттамасы 116 

4.5 газды және газды – конденсатты ұңғыларын пайдалану кезінде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету 117 

4.5.1 Ұңғыларды меңгеру 117 

5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 121 

5.1  Қоршаған ортаға тасымалдау және газ мұнай өңдеу технологиясы әсерінің негізгі факторлары 121 

5.1.1 Атмосфераның ластаушы көздері ретінде технологиялық үрдістердің анализі. 125 

5.1.2  Топыраққа және жер қойнауына әсер етуі 126 

5.2 Ұйымдастыру шаралары 128 

5.3  Атмосфераны қорғауды қамтамасыз ету 128 

5.4  Гидросфераны және литосфераны қорғау 130 

ҚОРЫТЫНДЫ 132 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 133 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 2 

1.1 Кен орны туралы жалпы мағлұмат 2 

1.2 Кен орнының геологиялық зерттелуі және игеру тарихы 4 

1.3 Стратиграфия 5 

1.4 Тектоника 10 

1.5 Мұнайгаздылығы 13 

1.6 Сулылығы 14 

2 ТЕХНИКА–ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 17 

2.1 Құмкөл кен орнын игерудің тарихы және қазіргі жағдайы жөніндегі қысқаша мәлімет 17 

2.2 Скважина қорларының өзгеру динамикасы 20 

2.3 Құмкөл кен орнының 1-объектісінен мұнай, газ және суды  өндірудің өзгеруінің динамикасына және су айдауға талдау 23 

2.4 Қабатқа су айдау үшін пайдаланатын су көздері. 25 

2.5 Суды дайындаудың техника және технологиясы 27 

2.5 Құм тығының сумен жуғандағы гидравликалық есебі 32 

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 43 

3.1 "Құмкөл мұнай” МГӨБ-ң ұйымдастырудың сипаттамасы 43 

3.2 Техникалық басшылық органдары 46 

3.3 Құмкөл кен орнын игерудің негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерді талдау 46 

3.4 Товарлы өнімнің өзіндік құнына талдау 48 

3.5 Құм тығының жуғандағы тиімділіктің есебі 48 

4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 55 

4.1 Таңдап алынған технология мен техника 55 

4.2 Қиын жағдайларда мұнай ұнғыларын пайдалану кезіндегі жұмыстардың қауіпсіздігі 56 

4.3 Жұмыскер адамның жұмыстан кейінгі тұрмысы мен бос уақытын ұйымдастыру 60 

5 ҚОРШАҒАН ТАБИҒИ ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 61 

5.1 Негізгі қойылатын талаптар 61 

5.2 Ластаушылардың сипаттамасы 61 

5.3 Атмосфераны қорғауға арналған іс-шаралар 63 

5.4 Гидросфераны қорғау 64 

5.5 Литосфераны қорғау шаралары 66 

ҚОРЫТЫНДЫ 68 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 69 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 4 

1 Геологиялық бөлім 5 

1.1. Кен орын турал ы жалпы мағұлматтар 5 

1.2. Кен орнының геологиялық зерттелу және игерілу тарихы 6 

1.3 Стратиграфия 8 

1.4 Тектоника 10 

1.5 Мұнайгаздылығы 12 

1.6 Сулылық 15 

2 Техника-технологиялық бөлім 19 

2.1 Құмкөл кен орнын игерудің тарихы және қазіргі жағдайы жөнінде 19 

қысқаша мәлімет 19 

2.1.1 Кен орнын игерудегі бекітілген варианттардың негізгі бағыттары 19 

2.1.2 Сұйық пен газ өндіру өзгерісін талдау 19 

2.1.3 Ұңғы қорларының өзгеру динамикасы 21 

2.1.4 Қабаттағы қысым мен газды фактордың өзгеруі 22 

2.1.5 І-кешен бойынша мұнай, газ және су өндірудің өзгеру динамикасын талдау 23 

2.1.6 Қабат қысымының өзгеру динамикасы 24 

2.2  "КУДУ" - ға сипаттама 25 

2.2.1 Техникалық сертификациялар 28 

2.3 Пайдалану алдындағы дайындық жұмыстары 29 

2.3.1 Қабылдау бойынша тексеріс 29 

2.4 Пайдалану алдындағы тексеру 32 

2.4.1 Жетек басын қосу 32 

2.4.2 Тежегіштерді қайта жіберу 33 

2.5 Пайдалану 34 

2.5.1 Жалпы бөлім 34 

2.5.2 Тоқтату және қайта жіберу 35 

2.6 Техникалық күтім көрсету 36 

2.6.1 Майлау бойынша күтім көрсету 36 

2.6.2 Сальниті қорап және штангалық орталықтандырғыштың төлкесі 37 

2.6.3 Сальниктік қораптың қақпағын герматизациялау 38 

2.6.4 Жетек басының нығыздамалары және сақиналардың тозуы 39 

2.6.5 Тежегіш 39 

2.7 Бұрандалы сорапқа жабдықтар таңдау 44 

2.7.1 Бұрандалы сораптың негізгі параметрлерін есептеу 54 

3 Экономикалық бөлім 59 

3.1 "Құмкөлмұнай"     МГӨБ-н     ұйымдастырудың сипаттамасы 59 

3.1.1 Негізгі және көмекші өндірісті ұйымдастыру 59 

3.1.2 "Құмкөл МГӨБ-ң" еңбекті ұйымдастыру және жалақы алу 60 

ерекшеліктері 60 

3.2 Құмкөл кен орнының техникалық басшылық органдары 61 

3.3   Құмкөл   кен   орнын   игерудің   негізгі   техника-экономикалық 62 

көрсеткіштердің талдауы 62 

3.4 Жаңа техника-технология енгізудегі жылдық өндірістік шығындырды есептеу 63 

3.5 Жылдық экономикалық тиімділікті есептеу 64 

4 Еңбектi қорғау БӨЛІМІ 65 

4.1 Ұңғыманы бұрандалы сораппен пайдаланудағы жұмыстардың 66 

қауiпсiздiгi 66 

4.1.1 Электр қауiпсiздiгi 69 

4.1.2 Бұрандалы қондырғының жерге қосылуын есептеу 70 

4.1.3 Өндірістік санитария 71 

4.1.4 Өрт сөндіру қауіпсіздігі 74 

5 қоршаған ортаны қорғау бөлімі 83 

5.1 Негізгі қойылатын талаптар 83 

5.1.1 Ластаушылардың сипаттамасы 83 

5.1.2 Атмосфераны қорғау 85 

5.1.3 Гидросфераны қорғау 87 

5.1.4 Литосфераны қорғау 88 

ҚОРЫТЫНДЫ 89 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 91 

 

 ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 1.      Геологиялық бөлім

 1.1 Геология және экономикалық жағдайлар

 1.2     Ауданның геология-геофизикалық зерттеу тарихы

 1.3      Стратиграфия

 1.4     Тектоника

 1.5      Мұнайгаздылығы

 1.6 Жер асты сулары

 2. Техника-технологиялық бөлім

 2.1      Құмкөл кен орнын игерудің тарихы және қазіргі

жағдайы жөніндегі қысқаша мәлімет

 2.1.1    Кен орнын игерудегі бекітілген варианттардың негізгі бағыттары

 2.1.2    Сұйық пен газ өңдіру өзгерісін талдау

 2.1.3 Ұңғы қорларының өзгеру динамикасы

 2.1.4    Қабаттағы қысым мен газды фактордың өзгеруі

 2.1.5    І-кешен бойынша мұнай, газ және су өндірудің өзгеру динамикасын талдау

 2.1.6    Қабат қысымының өзгеру динамикасы

 2.2 Еңгізілген бұрандалы КУДУ сорабына сипаттама

 2.2.1 Техникалық сертификациялар

 2.3 Пайдалану алдындағы дайындық жұмыстары

 2.3.1 Қабылдау бойынша тексеріс

 2.4 Пайдалану алдындағы тексеру

 2.4.1 Жетек басын қосу

 2.4.2   Тежегіштерді қайта жіберу

 2.5     Пайдалану

 2.5.1 Жалпыбөлім

 2.5.2 Тоқтату және кайта жіберу

 2.6      Техникалық күтім көрсету

 2.6.1     Майлау бойынша күтім көрсету

 2.6.2    Сальникті қорап және штангалық орталықтандырғыштың төлкесі

 2.6.3   Сальникті қораптың қақпағын герматизациялау

 2.6.4   Жетек басының нығыздамалары және

сақиналардың тозуы

 2.6.5    Тежегіш

 2.7      Бұрандалы сорапқа жабдықтар тандау есебі

 2.7.1    Бұрандалы сораптың негізгі параметрлерін есептеу

 3   Экономикалық бөлім

 3.1      Құмкөлмұнай МГӨБ-н ұйымдастырудың сипаттамасы

 3.1.1     Негізгі және көмекші өндірісті ұйымдастыру

 3.1.2     Құмкөлмұнай МГӨБ-ң еңбекті ұйымдастыру және жалақы алу ерекшеліктері

 3.2       Құмкөл кен орнының техникалық басшылық

органдары

 3.3       Құмкөл кен орнын игерудің негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерінің талдауы

 3.4      Жаңа техника-технология енгізудегі жылдық өндірістік шығындарды есептеу

 3.5      Жылдық экономикалық тиімділікті есептеу

 4. Еңбекті қорғау бөлімі

 4.1 Ұңғыман бұрандалы сораппен пайдаланудағы жұмыстардың қауіпсіздігі  

 4.1.1 Электі қауіпсіздігі

 4.1.2 Бұрандалы қондырғының жерге қосылуын қосылуын есептеу

 4.1.3 Өндірісті санитария

 4.1.4 Өрт сөндіру қауіпсіздігі

 5 Қоршаған ортаны қорғау бөлімі

 5.1 Негізгі қойылатын талаптар

 5.1.1 Ластаушылардың сипаттамасы

 5.1.2 Атмосфераны қорғау

 5.1.3 Гидросфераны қорғау

 5.1.4 Литосфераны қорғау

 

Қорытынды

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

Жұмыс ауданының  климаттық-географиялық жағдайы............................

1.2 Литологиялық-стратиграфиялық қима................................

1.3 Тектоника......................................................................................................

1.4 Мұнайгаздылығы ..........................................

1.5 Сулылығы......................................................................................................

1.6 Ұңғыманы қазу кезінде кездесуі мүмкін қиындықтар аймақтары..........

1.7 Керн алу аралықтары...................................................................................

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

2.1 Бұрғылау тәсілін таңдап алу.....................................................

2.2 Ұңғыма құрылысын жобалау ............................................

2.3 Бұрғылау қондырғысын таңдап алу..................................................................

2.4 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау............................................

2.4.1 Өндірістік  стастикалық мәліметтер  бойынша қаушалар өлшемдері мен моделдерін таңдап алу және олардың жұмыс көрсеткіштерін жобалау...........

2.4.2 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін        жуу сұйығының шығынның  жобалау................................................................

2.4.3 Қашауға өстік салмақ пен және оның айналу жиілігін жобалау..........

2.4.4 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін бақылау

     3 Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау

3.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау................................

3.2 Қауіпсіздік шаралары........................................................................

3.2.1 Өндірістік санитария ........................................................................

3.2.2 Техника қауіпсіздігі ........................................................................

3.2.3 Өрт қауіпсіздігі

     4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ  БӨЛІМ

4.1 Ұңғыма құрылысы кезінде жұмыстарды ұйымдастыру.........................

4.2 Ұңғыма құрылысының уақытын анықтау...............................

4.3 Ұңғыманы бұрғылау және бекітудегі бағалаудың негізгі техника экономикалық көрсеткіштерін жобалау

4.4 Ұңғыма құрылысына смета жасау

 

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ                                                                         

1  ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ                                                  

Кен орны туралы жалпы мағлұмат                              

1.1– сурет. Ауданның шолу картасы                                    

Кен орнының геологиялық зерттелуі  және

       игеру тарихы                                                           

Стратиграфия

Тектоника                                                                

Мұнайгаздылығы                                                      

Сулылығы                                                                                                 

 

2  ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ                         

2.1. Құмкөл кен орнының игерудің тарихы және қазіргі жағдайы жөнінде қысқаша мәлімет                  

2.2. Ұңғы қорларының өзгеру динамикасы         

2.3. Құмкөл кен орнын 1-объектісінің мұнай, газ және су өндірудің өзгеруінің динамикасына және су айдауға талдау                                                                  

2.4. Қабатқа су айдау үшін пайдаланылатын  су көздері                                                                 

2.5. Су дайындаудың техника-технологиясы

2.6. Құм тығынының сумен жуғандағы гидравликалық есебі

2.1. – кесте. 15 жылда мұнай өндірудің өзгеруі                     

2.2. – кесте. 15 жылдағы су өндірудің өзгеруі

 

3  ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ                                            

3.1. "Құмкөл мұнай” МГӨБ-ң сипаттамасы

3.1 – сурет. "Құмкөл мұнай” МГӨАҚ-ның өндірістік құрылымы

3.2. Техникалық басшылық органдары

3.3. Құмкөл кен орнын игерудің негізгі техника экономикалық көрсеткіштерді талдау

3.4. Товарлы өнімнің өзіндік құнына талдау жасау

3.5. Құм тығының жуғандағы тиімділіктің есебі

3.1 кесте - 2002 жылы негізгі техника-экономикалық көрсеткіштер

3.2 кесте - Негізгі техника-экономикалық көрсеткіштер

3.3 кесте - Товарлы өнімнің өзіндік құнына талдау

3.1 графигі – Экономикалық тиімділік нүктесі

 

4  ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ                                            

4.1 Таңдап алынған технология мен техника                           

4.2 Қиын жағдайда мұнай ұңғыларын пайдалану кезіндегі жұмыстардың қауіпсіздігі

4.3 Жұмыскер адамның жұмыстан кейінгі тұрмысы мен бос уақытын ұйымдастыру                                       

 

5 ҚОРШАҒАН ТАБИҒИ ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ             

5.1 Негізгі қойылатын талаптар                                              

5.2 Ластаушылардың сипаттамасы                                          

5.3 Атмосфераны қорғауға арналған іс-шаралар                      

5.4 Гидросфераны қорғау                                                     

5.5 Литосфераны қорғау шаралары                                        

ҚОРЫТЫНДЫ                                                                  

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ           

 

 

 

                                               Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе 3 

1.1. Кен орын туралы жалпы мағлұмат 4 

1.2 Кен орынның геологиялық құрлымы. 6 

1.2.1 Стратиграфия 7 

1.2.2 Тектоника 9 

1.3 Мұнайгаздылық 11 

1.4      Кен орынды жобалау және игеру тарихы 16 

1.5  Игерудің жағдайы 16 

1.6.1    Ұңғылар қорының жағдайы 22 

1.6.1   Мұнай және газды өндіру көлемі 25 

1.6.2   Қабат қысымын ұстау жүйесі 27 

2.6 Қабатқа су айдау үшін пайдаланатын су көздері 29 

2.7. Суды дайындаудың техника және технологиясы 32 

2.8. Аймақтап су айдағанда шығымды анықтаудың  есебі 37 

2 Экономикалық бөлім 45 

2.1 "Құмкөл мұнай” МГӨБ-ң ұйымдастырудың сипаттамасы 45 

2.2 Техникалық басшылық органдары 47 

2.3 Құмкөл кен орнын игерудің негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерді талдау 48 

2.4 Товарлы өнімнің өзіндік құнына талдау 49 

2.5 Суық су айдауды енгізуден түсетін экономикалық есебі 50 

3.1 Өндірісте қауіпті және зиянды факторларды талдау. 56 

3.2 Қорғану шаралары. 56 

3.2.1 Өндірістік санитария. 59 

3.2.2 Өрт - жарылыс қауіпсіздігі 63 

4 Қоршаған ортаны қорғау 64 

4.1  Қоршаған ортаға тасымалдау және газ мұнай өңдеу 64 

технологиясы әсерінің негізгі факторлары. 64 

4.1.1 Атмосфераның ластаушы көздері ретінде технологиялық үрдістердің анализі. 71 

4.1.2  Топыраққа және жер қойнауына әсер етуі. 72 

4.2 Ұйымдастыру шаралары 74 

4.3  Атмосфераны қорғауды қамтамасыз ету 74 

4.3.1  Гидросфералы және литосфераны қорғау 76 

4.3.2 Өндірісте газбен жұмыс жасайтын двигательдердің зияндығы 77 

Қорытынды 80 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 81 

 

 

 

Категория: Мұнай-газ | Просмотров: 2219 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz