Вторник, 11.12.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:36
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

 

 

 

 

 

АНДАТПА

 

        Техникалық – технологиялық бөлімінде Жаңажол кен орнындағы фонтанды ұңғының газлифтіге ауысуының тұжырымдамасы келтірілген.

        Газлифтілі жағдайдың компрессорлы және компрессорсыз түрі болады. Газлифтілі пайдалану әдісінің басқа механизацияланған әдістерден ерекшелігі келесіде : құрал – жабдығының және оларды қолданудың қарапайымдылығы, жөндеуаралық мерзімнің ұзақтығы, пайдалану коэффициентінің және сұйықты шығарудың молдылығы, көлбеу ұңғыларда пайдалану мүмкіндігі, ұңғы өнімінде, газдың немесе құмның болғанына қарамай әдісті қолдану мүмкіндігі.

        Жаңажол кен орнында алғашқы кезде үздіксіз - компрессорлы газлифт жағдайын енгізуді жүргізуге жұмсалатын шығыны көп болды. Жаңажол кен орнында газлифті пайдалану 1997 жылы (2086, 2133 ұңғы) байқаудан өтті, ол кезде үздіксіз – дискретті газлифт әдісінің технологиясы қолданылды.

         2001 жылы ұйымдастыру – технологиялық шараларында 25 ұңғы үздіксіз – дискретті газлифт әдісі газ факторы жоғары және түп қысымы қанығу қысымынан төмен жоғары өнімді ұңғыларда қолданылады.

        Үздіксіз газлифт әдісіне ауыстырылған ұңғы өнімі КҚ – І және КҚ – ІІ үшін 9 – 12 т/тәу кем болмауы керек, газлифт әдісіне ауыстырылған ұңғының пайдалану жағдайындағы газсұйықтың ағымын есептегенде растайды.

         Айдаушы агенттің шығыны, өндірілетін өнім, жұмыс істеуге кететін шығын бәрі осы бөлімде есептелген, газлифтілі ұңғының жер асты жабдығының схемасы да қарастырылған.

        Жер асты жабдығында 5 клапан берілген, осы берілен 5 клапанның есептеулері, атқаратын қызметтері жазылған.

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 4 

1 ТЕХНИКАЛЫҚ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 6 

1.1 Кен орын туралы жалпы мағлұмат 6 

1.2 Кен орынның геологиялық құрылымы 7 

1.2.1 Стратиграфия 9 

1.2.2 Тектоника 14 

1.3 Мұнайгаздылығы 16 

1.4 Сулылығы 27 

1.5 Кен орнынды жобалау және игеру тарихы 29 

1.6 Игеру жағдайы 31 

1.6.1 Пайдалану және айдау ұңғысының динамикалық қоры 31 

1.6.2 Мұнайды, газды, ілеспе суды қабат қысымын ұстап тұру үшін пайдаланатынсуды өндірудің динамикасы. 35 

1.6.3 Жаңажол кен орындарының ұңғыларының өңдіру тәсілі 35 

1.6.4 Ұңғыны газлифтілі пайдалану 36 

1.7 Газлифт әдісіне теориялық кіріспе 37 

1.7.1 Газлифтілі тәсілмен игерудің принциптері 42 

1.7.2 Газлифт клапандары 44 

1.7.3 Газлифт тәсілінің жұмыс істеу үрдісі 45 

1.7.5 Ұңғыларды газлифтілі тәсілмен пайдалануға аудару 52 

1.8 Жаңажол кен орнында газлифтілі әдісін пайдалану 55 

1.9 Үздіксіз газлифтілі қондырғының есебі 57 

2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 62 

2.1 «Қандыағашмұнай» мұнай-газ өндіру басқармасының ұйымдастыру құрылымы 62 

2.2 Техникалық басшылық органдары 66 

2.3 «Қандыағашмұнай» мұнай-газ өндіру басқармасындағы еңбек ақы және еңбекті ұйымдастырудың ерекшеліктері 67 

2.4 Жаңажол кен орнын игеру, пайдаланудың техника экономикалық көрсеткіштерін талдау 68 

2.5 Енгізілген шаралардың және оларды енгізудің қысқаша сипаттамасы 69 

2.5.1 Газлифтілі әдісті қолдануды енгізгеннен кейінгі өнім көлемін анықтау 70 

2.5.2 Газлифтілі әдіспен игерген кездегі пайдалану шағындарын анықтау 70 

3 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ 75 

3.1 Газлифттлік ұңғыларды пайдаланудағы қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау 75 

3.2 Қорғаныс шаралары 76 

3.2.1 Қауіпсіздіктің жалпы шаралары 76 

3.2.2 Қауіпсіздік техникасы 78 

3.2.3 Санитарлық-гигиеналық шаралар 80 

3.2.4 Өртке қарсы шаралар 80 

4 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 81 

4.1 Атмосфераны, литосфераны, гидросфераны ластану көзі ретінде қарастыратын технологиялық процестерді талдау 81 

4.1.1 Атмосфераның ластану себептері 83 

4.1.2 Гидросфераның ластану себептері 83 

4.1.3 Литосфераның ластану себептері 84 

4.2 Ұйымдастырылған шаралар 84 

4.3 Инженерлік қорғау және табиғатты қорғау шаралары 85 

4.3.1 Атмосфераны қорғау 85 

4.3.2 Гидросфераны қорғау 87 

4.3.3 Литосфераны қорғау 88  

ҚОРЫТЫНДЫ 90 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 91 

 

АНДАТПА

Дипломдық жоба «Жаңажол кен орнындағы ұңғымаларды газлифтілі әдісімен игеруді талдау» атты тақырыпқа орындалған. Дипломдық жоба 4 бөлімнен тұрады:

Техника-технологиялық бөлім.

Эконмикалық бөлім.

Еңбек қорғау бөлімі.

Қоршаған табиғи ортаны қорғау бөлімі.

Техника-технологиялық бөлімде Жаңажол кен орын туралы жалпы мағлұматтар берілген, кен орынның стратиграфиясына, тектоникасына және, КТ-І, КТ-ІІ карбонатты өнімділік қабаттарына сипаттамалар берілген. Газлифтілік тәсілмен игерудің жолдарықарастырылып, қабатқа айдалатын газдың суға қарағандағы айырмашылықтары анықталған. Қарастырылып отырған әдісте қолданылатын клапандардың жұмыс істеу үрдісі сипатталған.

Экономикалық бөлімде газлифтілі әдіспен игеру кезіндегі пайдалану шығындары анықталды және газлифтілі ұңғыларда жүргізілетін шаралардың экономикалық тиімділігі есептелді.

Ал, қалған екі бөлімдерде Жаңажол кен орнының еңбек қорғау жағдайларының талдаулары берілген. Газлифтілік ұңғыларды пайдаланудағы қауіпті және зиянды өндірістік факторларының талдануы қарастырылған. Сонымен қатар өндірісте адам өмірінде өте маңызды орын алатын инженерлік қорғау және табиғатты қорғау шаралары анықталған.

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе

1     Техникалық – технологиялық бөлім:                                                      11                                                         

1.1      Кен орын бойынша жалпы мәлімет........................................................

1.2     Кен орынның геологиялық сипаттамасы............................................12

1.2.1     Стратиграфия......................................................................................7

1.2.2     Тектоника............................................................................................10

1.3     Мұнайгаздылық.................................................................................... 11

1.4     Мұнайгаз шоғырларының түрі............................................................ 15

1.5     Өткізгіштік бойынша қабаттардың біртекті еместігі.........................16

1.5.1    Қабаттағы мұнайдың және газдың физикалық, химиялық  қасиеттері.............................................................................................. 19

1.6     Жаңажол кен орынын игеру жағдайы.................................................21

1.6.1     Өндірістік бағдарламаның орындалуы............................................ 35

1.6.2     Өндірістік қоры бойынша негізгі ұйымдастырушылық – техникалық шаралардың орындалуы................................................. 36

1.6.3     Айдау ұңғыларының  қоры бойынша негізгі ұйымдастырушылық

             – техникалық шаралардың орындалуы және олардың   тиімділігі............................................................................................... 41

1.6.4     Жаңажол кен орынындағы ұңғыларды пайдалану әдістері.......... 45

1.6.4.1     Пайдалану әдісін негіздеу..................................................................

1.6.4.2     Штангасыз ұңғымаларды пайдалану........................................... 46

1.7     Арнайы бөлім....................................................................................... 48

1.7.1     Газ айырғыштардың және диспергаторлардың құрылымы мен жұмыс істеу принципі............................................................................................. 54

1.7.2     Ұсынылатын газ айырғыштар мен диспергаторлар...................... 57

1.8     Технологиялық есеп............................................................................. 59

1.8.1     Еркін газдың айырылу коэффициентін есептеу..................................

1.9     ЭВМ – де есептеу................................................................................. 61

2     Экономикалық бөлім:                                                                              63

2.1      «Октябрьскнефть» МГӨБ – ның ұйымдастырушылық сипаттамасы...................................................................................................................

2.2     Негізгі және қосымша өндірісті ұйымдастыру................................. 63

2.3     Нақты шығындар.................................................................................. 64

2.4     «Октябрьскнефть» мұнайгаз өндіру басқармасында еңбекті және еңбекақыны ұйымдастыру ерекшелігі.................................................................. 70

2.5     Жаңажол кен орынын пайдаланудың техникалық – экономикалық көрсеткіштеріне зерттеу жасау.............................................................................. 72

2.5.1     Техникалық – экономикалық көрсеткіштерге талдау жасау....... 73

2.6     Батырылмалы ортадан тепкіш электрсораптармен жабдықталған ұңғымаларды пайдаланудың тиімділігін анықтау............................................... 74

2.7     БОТЭС – қа көшірілген ұңғымалардың экономикалық тиімділігін есептеу................................................................................................... 76

3     Еңбек қорғау бөлімі:                                                                               77                                                                                                   

3.1     Батырылмалы ортадан тепкіш электрсораптарды пайдалану кезіндегі қауіпті және зиянды өндірістік факторларға талдау жасау....................

3.2     БОТЭС пайдаланған кездегі қорғану шаралары.............................. 79

3.2.1     Өндірістік санитария............................................................................ 

3.2.2     Батырылмалы ортадан тепкіш электрсораптармен жабдықталған ұңғымаларды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі..............................................................................................81

3.2.3     Өрттік – жарылыстық қауіпсіздік....................................................83

3.3     Мұнай және газ өндіретін цехтағы апатты жою Жоспар - www.topreferat.comы………...85

4.     Қоршаған ортаны қорғау бөлімі                                                          90

4.1     Атмосфераны, гидросфераны және литосфераны ( топырақ, жер қойнауы) ластайтын көздер ретінде технологиялық үрдістерді талдау.......................................................................................................90

 4.1.1     Атмосфераны ластау көздері............................................................90

4.1.2     Литосфераны ластау көздері.............................................................94

4.1.3     Апаттар................................................................................................95

 4.2     Биосфера компоненттерін қорғау бойынша инженерлік – техникалық шаралар...............................................................................95

4.2.1     Атмосфералық ауаны қорғау............................................................96

4.2.2     Су ресурстарын қорғау және рационалды пайдалану....................97

4.2.3     Литосфераны (топырақты, жер қойнауын) қорғау.........................98

4.2.4     Жануарлар әлемін қорғау.................................................................99

4.3     Мұнай қалдықтарын жою...................................................................100

Қортынды                                                                                                       102

Әдебиеттер тізімі                                                                                           103 

 Андатпа

Бұл дипломдық жоба  "Жаңажол кен орында электрлі ортадан тепкіш сораптардың тиімділігін арттыру” тақырыбына сай жазылған.

Осы дипломдық жоба төрт бөлімге бөлінеді:

Техникалық – технологиялық  бөлімі;

Экономикалық бөлімі;

Еңбек қорғау бөлімі;

Қоршаған ортаны қорғау бөлімі.

Техникалық – технологиялық бөлімде Жаңажол кен орынның географиялық, экономикалық жағдайы және геологиялық зерттеулері, сонымен қатар БОТЭС – пен жабдықталған ұңғыманы пайдаланудың тиімділігін арттыратын тәсілдерінің бірі, ол газайырғыштарды және диспергаторларды пайдалану  болып табылады және оның технологиялық есебі берілген.

Экономикалық бөлімде негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастыру, техника – экономикалық көрсеткіштердің талдауы және    БОТЭС – пен жабдықталған ұңғыманы пайдаланудың және экономикалық тиімділігінің есебі де қамтылған.

Еңбекті қорғау бөлімінде БОТЭС пайдалану кезіндегі қауіпті және зиянды өндірістік факторларға талдау және одан қорғану шаралары қарастырылған.

Қоршаған ортаны қорғау бөлімінде атмосфераны, гидросфераны және литосфераны ластайтын технологиялық үрдістерге талдау жасалады және биосфераны қорғау шаралары қарастырылады. 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 9 

Шолу картасы 11 

1 Геологиялық бөлім 12 

1.1 Кен орны туралы жалпы мағлұмат 12 

1.2 Кен орнының игерілуі мен геологиялық зерттеу тарихы 14 

1.3 Стратиграфия 15 

1.4 Тектоника 22 

1.5 Мұнайгаздылығы 24 

1.6 Сулылығы 28 

2 Техникалық-технологиялық бөлім 30 

2.1 Жаңажол  кен орнын игерудің қысқаша тарихы мен қазіргі жағдайы 30 

2.1.1 Скважинаны пайдалану көрсеткіштері 38 

2.1.2   Жаңажол   кен   орынын   игеру барысынан туындайтын   тұжырымдар 39 

2.2 Фонтанды скважиналарды жөндеу 42 

2.2.1 Жөндеулер   түрі 42 

2.3 Фонтанды скважиналарды пайдалану 43 

2.4 Фонтанды скважиналарды игеру 44 

2.4.1 Фонтанды скважинаның жер асты және жер үсті қондырғылары 47 

2.4.2 Жер асты және жер үсті қондырғыларын тоттанып тозуымен күресу. Күресу тиімділігі 53 

2.4.3 Фонтанды скважиналарда парафин түзілуімен күресу. Күрес тиімділігі 55 

2.5 Фонтанды скважиналарды зерттеу 56 

2.5.1 Кен орнындағы зерттеу жұмыстарының жағдайы 56 

2.5.2 Фонтанды скважиналарды зерттеу әдістері мен технологиялары 57 

Зерттеу кезінде қолданылатын қондырғылар мен саймандар 57 

2.6 Фонтанды скважиналарды зерттеу мәліметтерін өңдеу Өнделген мәліметтерді пайдалану 60 

2.7 №2243 Типтік скважинасына фонтанды көтергішті таңдау 62 

2.7.1 Жаңажол кен орнының №2243 скважинасын (фонтанды) есептеу 62 

2.7.2 Фонтанды скважина пайдаланудың нақгы жолын жобамен салыстыру 77 

3 Экономикалық бөлім 80 

3.1 "Октябрьск мұнай" мұнай-газ өндіру басқармасының ұйымдастыру құрылымы 80 

3.2 "Октябрьск мұнай" мұнай-газ өндіру басқармасындағы еңбек ақы және еңбекті ұйымдастырудың жағдай-күйі 84 

3.2.1 Мұнай газ өндіру басқармасының қызметкерлерінің жол ақысының жағдайы 85 

3.3 Техника-экономикалық көрсеткіштердің талдауы 88 

3.4 Күрделі қаржыны есептеу 91 

3.5 Жылдық өндіруге кеткен шығындар 93 

3.5.1 Энергияға кететін шығын 93 

3.5.2 Жер асты жөндеуге кеткен шығын 94 

3.5.3 Амортизациялық шығын 94 

3.5.4 Еңбек ақы қоры шығындары 94 

3.5.5 Еңбек ақы қоры төлемдері 95 

3.6 Мұнайдың өзіндік құнын есептеу 95 

3.7 Экономикалық тиімділік 95 

Техникалық-экономикалық көрсеткіштер 96 

4. Еңбекті   қорғау 98 

4.1. Фонтанды скважиналарды пайдалану қауіпсіздігі 98 

4.2 Машина және механизмдердің қауіпті аймақ өлшемдерін анықтау 102 

4.3 Сақтандыру және қоршау қондырғыларын таңдау 103 

4.4 Электр қауіпсіздігі 105 

4.5 Санитарлық - гигиеналық шаралар 105 

4.6 Өртке қарсы шаралар 106 

5. Қоршаған ортаны қорғау 107 

ҚОРЫТЫНДЫ 117 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 119 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 2 

I  ГЕОЛОГИЯЛЫҚ    БӨЛІМ 3 

1.1  Кен  орнына  жалпы  шолу 3 

1.2    Тектоника 7 

1.3  Стратиграфия 8 

1.4  Өнімділік  қабаттардың коллекторлық қасиеттері 12 

1.5 Мұнай  мен газдың  физикалық – химиялық  қасиеттері 12 

Кесте 1.2 -Мұнайдың физика-химиялық қасиеттерінің    кестелік 17 

II ТЕХНИКАЛЫҚ–ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 18 

2.1  Жанажол  кен орнын  игерудің  ағымдағы  күйі 18 

2.2  Мұнай  мен  газды  өндіру,  қабатқа  су  айдау 24 

2.3 Өндіріс қоры бойынша негізгі техникалық                             шаралардың  орындалуы 25 

2.3.1  Айдау  қоры  бойынща  технологиялық шаралардың 28 

орындалуы  және  олардың  тиімділігі 28 

2.4  Кенішті  игеру  режимі  және  қабат  энергиясы түрлеріне  сипаттама 28 

2.6     Айдау   жұмысшы  агентіне  сипаттама 33 

2.7 Ұңғымаларды пайдалану кезіндегі қиындықтардың  алдын  алу    шаралары 33 

2.8    Мұнайбергіштікті  көбейту  әдістері 34 

2.9    Қабатты  сұйықтықпен  жару 35 

2.10 Жанажол кен орнының ұңғымаларын гидродинамикалық  зерттеу 52 

III   ЭКОНОМИКАЛЫҚ  БӨЛІМ 53 

3.1 «Октябрмұнай» мұнай газ өндіруші басқармасының мекемелік сипаттамасы 54 

3.2 Негізгі және қосалқы өндірістік мекеме 54 

3.3 «Октябрьскмұнай» мұнай-газ өндіруші басқармасының 2004 жылғы өндірістік-қаржылық қызметі 55 

Күрделі құрылыс салу 58 

3.4 Жанажол кен орнының өңдеуінің техника-экономикалық   көрсеткіштерін  талдау 59 

3.5 Ұсынылған шаралар мен оның енгізілу мақсатына арналған шағын сипаттама 60 

3.6 Тұз қышқылын өңдеуде  кететін  шығын көлемін анықтау 61 

3.6.1 Шараны енгізу алдындағы эксплуатациялық шығынды 61 

анықтау 61 

3.6.2  Шараның енгізілуінен соңғы пайдалану шығынының есебі 66 

3.6.3 Шараны енгізуден пайда болған жылдық экономикалық әсерді анықтау 72 

3.7  Шығынсыз өнім нүктесінің есебі мен сараптамасы 73 

IV    ҚОРШАҒАН  ОРТА МЕН  ЕҢБЕКТІ  ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 74 

4.1 Еңбек қауіпсідігінің жалпы ережелері 74 

4.2 Қабатты  сұйықпен  жару  және  тұз  қышқылымен  өңдеу кезіндегі  қауіпсіздік  шаралары 82 

4.3 Ұңғымаларды зерттеу және сынау кезіндегі қауіпсіздік 84 

4.4 Қоршаған ортаны және жер қойнауын қорғау 87 

4.5 «Октябрьскмұнай» МГӨҚ апаттарды жою Жоспар - www.topreferat.comы 89 

4.5.1 Күкірсутекті ортада жұмыс жасаудың   жалпы талаптары 90 

4.5.2 Объектілердегі өртке қарсы шаралар 92 

ҚОРЫТЫНДЫ 94 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 96 

 

 

 

Геологиялық бөлім      8

1.1 Алаңның физикалық, географиялық және эканомикалық жағдайы

9

1.2 Ауданның геологиялық, геофизикалық зерттелуі  11

1.3 Литологиялық, стратиграфиялық сипаттама 14

1.4 Тектоника 22

.4.1 Оңтүстік – Торғай ойпаңындағы грабен – синклиналдардың қалыптасу ерекшелігі (Арнайы бөлім)

26

1.5 Мұнайгаздылығы 31

1.6 Алаңның сулылығына сипаттама 39

1.7 Мұнай және газ қорын есептеу 43

1.8 Жобалау, іздеу жұмыстарының әдістемесі мен көлемі  45

1.8.1 Жобалау, іздестіру жұмыстарының мақсаты мен міндеті және ұңғымаларды орналастыру жүйесі

47

2 Техникалық бөлім 48

2.1 Ұңғыны бұрғылаудың геологиялық жағдайлары 48

2.2 Жуу сұйығының сипаттамасы 48

2.3. Ұңғы  құрылымын жобалау 49

2.3.1 Пайдалану  құбыр тізбегін беріктікке есептеу 53

2.3.2 Пайдалану құбыр тізбегін цементтеуге есептеу 55

2.4   Ұңғы сағасын жабдықтау 59

2.5 Геологиялық, геофизикалық зерттеулер жинағы 59

2.5.1 Шлам және керн алу 59

3 Экономикалық бөлім 61

3.1 Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер есебі 62

4 Еңбек қорғау 71

4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау 71

4.2 Қоршаған ортаны қорғау 81

ҚОРЫТЫНДЫ 83

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 84

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

 

 

 

                                            

Категория: Мұнай-газ | Просмотров: 3537 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz