Четверг, 22.03.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:36
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

АҢДАТПА

 

 Берілген дипломдық жобада жобалану объектісі етіп жүккөтергіштігі 5000 кН бұрғылау жасағы алынған, оны жетілдіру мүмкіндіктері қарастырылған.

 Осы конструкцияны таңдап алған кезімде мен қазіргі кезде қолданылып келетін мұнараларға қолдану мүмкіндігі неғұрлым көп боларын ескердім.

 Менің ұсынып отырған модернизациям қауіпсіздік шарттарына сай, бірталай процестерді тездетуге, яғни уақыт үнемі арқылы экономикалық тұрғыдан тұтынушының шығындарын үнемдеуге көп ықпал етеді. Бір ұңғыны бұрғылауда экономикалық эффект, нақты айтқанда үнемделетін шығын 62204445 теңге/ұңғы болады.

 Жобада жүктеулер әсерінен болатын мұнараның есептелуі, мұнара аяқтарының серіппелерінің есептелуі және мұнараны толық беріктікке есептелуі келтірілген.

ЭЕМ – де өтімділік қисығы есептеліп, ұңғы өтімділігінің бір циклде бұрғылау құбырларын көтеруінің машиналық уақыты анықталды.

Сонымен қатар еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау сияқты сұрақтарға тоқталып өттім.

Менің ойымша ұсынылып отырған жоба жоғарыда айтылып өткен пункттерге сәйкес келеді, практикада қолдануға өте қолайлы.

 

 

 

 

 

 

Кіріспе ....................................................................................................................

 1. Техникалық бөлімі ...........................................................................................

 1.1. Арнаулы .........................................................................................................

 1.2. Қолданылатын қондырғыларға шолу және олардың анализі.

 1.3. Прототипті таңдап алу және негіздеу..........................................................

 1.4. Техникалық сипаттамалары .........................................................................

 1.5. Бұрғылау жасағының монтаждау тәсілін жетілдіру..................................

 1.6. Жабдық...........................................................................................................

 1.7. Қауіпсіздік шараларын атап өту..................................................................

 1.8. Монтаж..........................................................................................................

 2. Есептеу бөлімі..................................................................................................

 2.1. Есептік жүктеулерді анықтау .....................................................................

 2.1.1. Тік (вертикаль) жүктеулер........................................................................

 2.1.2. Көлденең (горизонталь) жүктеулер.........................................................

 2.2. Тік және көлденең жүктеулер әсерінен болатын мұнаралардың есептеулері............................................................................................................

 2.2.1. Мұнара аяқтары серіппелерінің есері......................................................

 2.3. Шектеулі жадай бойынша есептеу..............................................................

 2.3.1. Шектеулі кернеу бойынша есептеу..........................................................

 2.4. Белдік және мұнараның басқа элементтерінің есері.................................

 2.5. Мұнараны толық беріктікке есептеу...........................................................

 2.5.1. Мұнара түрдегі мұнаралар........................................................................

 2.5.2. Діңгек түрдегі мұнаралар..........................................................................

 2.6. Мұнара түрдегі мұнаралардың есері..........................................................

 3. ЭЕМ-де есептеу...............................................................................................

 3.1. Өтімділік қисығын есептеу..........................................................................

 3.2. Ұңғы өтімділігінің бір циклде бұрғылау құбырларын көтеруінің машиналық уақытын анықтау............................................................................

 4. Экономикалық бөлім........................................................................................

 4.1. Технико-экономикалық есептеулер.............................................................

 4.2. АСП-ны қолданудың арқасында ұңғының өтімділігінің уақыт өзгерісін есептеу .................................................................................................................

 4.3. ЭМТ – электромагнит тормозын қолдану арқасында уақытты тиімді пайдалану..............................................................................................................

 4.3.1. Көтеріп – түсіру операциясының уақытының үнемділігі......................

 4.3.2. ЭМТ – 4500 тормозының эксплуатациялық сенімділігінң арқасында ремонтна жіберілетін уақыттың азаюы.............................................................

 4.3.3. Ірі блоктарды тар сораппен орын уаыстырғандағы үнем.......................

 4.4. Жаңа қондырғыны қолданғанда тұтынушының бір жылдық шығынының өзгеруі..............................................................................................

 4.4.1. Бұрғылау бригадасының жалақысы.........................................................

 4.4.2. Қондырғының тікелей шығындары..........................................................

 4.4.3. Желіден жұмсалатын қуат.........................................................................

 5. Еңбекті қорғау бөлімі......................................................................................

 5.1.Еңбекті қорғауды жалпы ұйымдастыру шаралары......................................

 5.2.Техникалық шаралар.....................................................................................

 5.3.Электр қауіпсіздігі........................................................................................

 5.4. Қозғалмалы станок, мәшіне және механизмдерді қалқандау.................

 5.5. Жерге тұйықтау қорғанышын есептеу......................................................

 5.6. Санитарлық – гигиеналық шаралар...........................................................

 5.7.Жабдықталғандықты есептеу......................................................................

 5.8. Өртке қарсы шаралар..................................................................................

 Қорытынды.........................................................................................................

 Әдебиеттер тізімі................................................................................................

 

АҢДАТПА

 

 Берілген дипломдық жобада жобалану  объектісі етіп жүккөтергіштігі 5000 кН бұрғылау жасағы алынған, оны жетілдіру мүмкіндіктері қарастырылған.

 Осы конструкцияны таңдап алған кезімде мен қазіргі кезде қолданылып келетін мұнараларға қолдану мүмкіндігі неғұрлым көп боларын ескердім.

 Менің ұсынып отырған модернизациям қауіпсіздік шарттарына сай, бірталай процестерді тездетуге, яғни уақыт үнемі арқылы экономикалық тұрғыдан тұтынушының шығындарын үнемдеуге көп ықпал етеді. Бір ұңғыны бұрғылауда экономикалық эффект, нақты айтқанда үнемделетін шығын 62204445 теңге/ұңғы болады.

 Жобада жүктеулер әсерінен болатын мұнараның есептелуі, мұнара аяқтарының серіппелерінің есептелуі және мұнараны толық беріктікке есептелуі келтірілген.

ЭЕМ – де өтімділік қисығы есептеліп, ұңғы өтімділігінің бір циклде бұрғылау құбырларын көтеруінің машиналық уақыты анықталды.

Сонымен қатар еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау сияқты сұрақтарға тоқталып өттім.

Менің ойымша ұсынылып отырған жоба жоғарыда айтылып өткен пункттерге сәйкес келеді, практикада қолдануға өте қолайлы.

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе   

1 Геологиалық бөлім.

     1.1 Кенорынының орналасуы туралы  мағлұмат.

  

  1.2 Геология-геофизикалық тарихы және кен орнын игеру 

     1.3 Жаңажол кен орынының жүйесі туралы (литология,   стратиграфия).

 

 1.4 Тектоникасы

   1.5  Мұнай, газ және судың физикалық қасиеттері

2. Технико- технологиалық  бөлім.

2.1. Жаңажол кен орның газлифті игеру әдісіне аудару себебі.

2.2. Газлифті әдіспен игеретін шыңырауларды таңдау.

2.3. Шыңыраудың саға жабдықтары, компрессорлы пайдалану кезіндегі шыңырау сағасын байланыстыру жүйесі.

2.4. Жаңажол кен орнының компрессорлы пайдалану технологиялық үлгісі.

2.5 Жаңажол кен орнында үздіксіз компрессорлы газлифт есебінің методикасы

2.6 Копрессорлы газлифт пайдалану кезінде техникалы негіздеу нормалары

3 Экономикалық бөлім

3.1 Шығындардың өтелу фонды

3.2 Жалақы қоры  жалақыны дұрыс үйымдастыру

4  Техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бөлімі.

4.1. Шыңырауларын пайдалануда еңбек қауіпсіздігі

4.2. Кен орнында қоршаған ортаны қорғау шаралары

Қорытыңды

Әдебиеттер тізімі

 ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе   

1 Геологиалық бөлім.

     1.1 Кенорынының орналасуы туралы  мағлұмат.

  

  1.2 Геология-геофизикалық тарихы және кен орнын игеру 

     1.3 Жаңажол кен орынының жүйесі туралы (литология,   стратиграфия).

 

 1.4 Тектоникасы

   1.5  Мұнай, газ және судың физикалық қасиеттері

2. Технико- технологиалық  бөлім.

2.1. Жаңажол кен орның газлифті игеру әдісіне аудару себебі.

2.2. Газлифті әдіспен игеретін шыңырауларды таңдау.

2.3. Шыңыраудың саға жабдықтары, компрессорлы пайдалану кезіндегі шыңырау сағасын байланыстыру жүйесі.

2.4. Жаңажол кен орнының компрессорлы пайдалану технологиялық үлгісі.

2.5 Жаңажол кен орнында ұздіксіз компрессорлы газлифт есебінің методикасы

2.6 Копрессорлы газлифт пайдалану кезінде техникалы негіздеу нормалары

3 Экономикалық бөлім

3.1 Шығындардың өтелу фонды

3.2 Жалақы қоры  жалақыны дұрыс үйымдастыру

4  Техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бөлімі.

4.1. Шыңырауларын пайдалануда еңбек қауіпсіздігі

4.2. Кен орнында қоршаған ортаны қорғау шаралары

Қорытыңды

Әдебиеттер тізімі

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе 8 

Шолу картасы 10 

1 Техника-технологиялық бөлім 11 

1.1.  Кен орнының жалпы тарихы 11 

1.2 Стратиграфия 13 

1.3 Тектоника 19 

1.4 Өнімді қабаттардың коллекторлық қасиеттері 20 

1.5 Мұнай, газ және судың физикалық қасиеттері 25 

1.6  Жанажол  кен  орнындағы  фонтанды  ұңғыманы  газлифтілі  тәсілге  ауысуының  тұжырымдамасы 26 

1.7   Ұңғыманың қолайлы жұмыс режимін таңдау 29 

1.7.1 Жанажол кен орнында үздіксіз компрессорлы газлифті (ҮКГ) жабдығын қолдана отырып, газлифттілі ұңғыманы пайдалану 31 

1.8 Жанажол кен орнындағы үздіксіз компрессорлы газлифті (ҮКГ) пайдалану кезіндегі газлифтілі ұңғыма жабдығының  сызбасы 33 

1.9 Газлифтілі ұңғының жер асты жабдығының жинастыру сызбасын  анықтау 40 

1.10 Газлифтілі қондырғының есебі 42 

1.10.1 Қондырғының қолайлы режимін таңдау 43 

1.10.2 Ұңғымаларды үздіксіз газлифтілі пайдалануға көшірудің техникалық дәйектемесі 66 

1.11 Жаңажол кен орнында үздіксіз компрессорлы газлифт әдісіне ауыстыру кезінде ұңғымалардың сағасын байланыстыру  сызбасы 69 

2 Экономикалық бөлім 71 

2.1 "Октябрьмұнай" МГӨБ ұйымдастырушылық сипаты 71 

2.2 Негізгі және көмекші өндірістік ұйымдар 71 

2.3 "Октябрьмұнай " МГӨБ-ғы жалақы және еңбекті ұйымдастыру 72 

2.4 Жаңажол кен орнын пайдаланудағы техника-экономикалық көрсеткіштеріне талдау жасау 74 

2.4.1 Өнімнің бірлігінің өзіндік құнын талдау 74 

2.5 Скважинадан 1 тонна мұнайды көтеруге кеткен шығындарды есептеу 75 

3 Еңбекті қорғау 80 

3.1 Қауіпті және зиянды  өндірістік факторларын талдау 80 

3.2 Ұңғыларды газлифтілі  пайдаланудың қауіптілігі 84 

4 Қоршаған ортаны қорғау бөлімі 89 

4.1 Атмосфераны, гидросфераны және литосфераны (топырақ, жер қойнауы) ластайтын көздер ретінде технологиялық үрдістерді талдау. 89 

4.1.1 Атмосфераны ластау көздері 89 

4.1.2 Литосфераны ластау көздері 93 

4.1.3 Апаттар 93 

4.2 Биосфера компоненттерін қорғау бойынша инженерлік-техникалық шаралар 94 

4.2.1 Атмосфералық ауаны қорғау 95 

4.2.2 Су ресурстарын қорғау және рационалды пайдалану 96 

4.2.3 Литосфераны (топырақты, жер қойнауын) қорғау 96 

4.2.4 Жануарлар әлемін қорғау 97 

4.3 Мұнай қалдықтарын жою 98 

Қорытынды 101 

Қолданылған әдебиеттер 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНДАТПА

     

          Осы дипломдық жобада төрт негізгі бөлім қарастырылған.

   - техника технологиялық бөлім

   - экономикалық бөлім

   - еңбекті қорғау бөлімі

   - қоршаған ортаны қорғау бөлімі

          Техника-технологиялық бөлімінде Жаңажол кен орынының геологиялық-физикалық мәліметтері, кен орнында үздіксіз компрессорлы газфті (ҮКГ) жабдығын қолдану, газлифті ұңғыманы пайдалану және газлифтілі ұңғының жер асты жабдығын жинастыру көрсетілген.

      Экономикалық бөлімінде «Октябрьмұнай» МГӨБ ұйымдастырушылық сипаты және кен орнын пайдаланудағы техника-экономикалық көрсеткіштеріне талдау көрсетілді.

      Еңбекті қорғау бөлімінде қауіпті және зиянды өндірістік факторларын және ұңғыларды газлифтілі пайдаланудың қауіптілігі көрсетілген.  Қоршаған ортаны қорғау бөлімінде атмосфераны, гидросфераны және ластайтын көздер ретінде технологиялық үрдістер көрсетілген.

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 1 

1 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ  БӨЛІМ 2 

1.1 Кенорны туралы жалпы мағлұмат 2 

1.2 Физико-геологиялық зерттеудің тарихы және кенорын өңдеп шығару 3  

1.2.1 Литология-стратиграфиялық  сипаттама 5 

1.3 Тектоника 9 

1.3.1Газмұнайлылық 11 

1.3.2Сулылық 15 

1.3.3 Өнімді  будалаудың коллекторлық қасиеттері 16 

1.3.3 Мұнай, газ және су өнімдік будалардың қасиеттері. 17 

1.4 Жаңажол кенорынындағы ұңғыманы газлифті пайдалану 17 

1.4.1 Газлифт бөліміне теориялық кіріспе 19 

1.4.2 Газлифтті пайдалану  принциптері 23 

1.4.3 Газлифті клапандар 25 

1.4.4 Үздіксіз газлифт 26 

1.4.5 Периодтық газлифт 28 

1.5 Ұңғыманың шектелген өнімі кезіндегі компрессорды нәтижелеуді есептеу 28 

2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 31 

2.1 НГДУ "Октябрьскнефть” ұйымдастыру-экономикалық сипаты 31 

2.1.1 "Октябрьскнефть” НГДУ-дың өндірістік құрылымы 33 

2.1.2 Еңбекті ұйымдастыру және оның төлемі 34 

2.2 Газкөтергіш әдісін пайдаланудың экономикалық нәтижесін есептеу 35 

3 Еңбекті қорғау 39 

3.1 Қауіпті және зиянды  өндірістік факторларын талдау 39 

3.2 Ұңғыларды газлифтілі  пайдаланудың қауіптілігі 43 

4 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ  БӨЛІМІ 48 

4.1 Атмосфераны, гидросфераны және литосфераны (топырақ, жер қойнауы) ластайтын көздер ретінде технологиялық үрдістерді талдау 48 

4.1.1 Атмосфераны  ластау  көздері 49 

4.1.2 Литосфераны ластау  көздері 50 

4.1.3 Апаттар 51 

4.2 Биосфера компоненттерін  қорғау  бойынша  инженерлік-техникалық  шаралар 51 

4.2.1 Атмосфералық  ауаны қорғау 52 

4.2.2 Су  ресурстарын қорғау және  рационалды пайдалану 53 

4.2.3 Литосфераны (топырақты, жер  қойнауын ) қорғау. 53 

4.2.4 Жануар әлемін  қорғау 54 

4.3 Мұнай қалдықтарын жою 54 

ҚОРЫТЫНДЫ 56 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ________________________________________________________

КЕН ОРНЫНА ЖАЛПЫ ШОЛУ________________________________

Стратиграфия______________________________________________

 Тектоника_________________________________________________

Өнімді қабаттардың коллекторлық қасиеттері___________________

Мұнай, газ және судың физикалық қасеттері____________________

ЖАҢАЖОЛ КЕН ОРНЫНДАҒЫ ФОНТАНДЫ ҰНҒЫНЫҢ ГАЗЛИФТІГЕ АУЫСУЫНЫҢ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ_____________

2.1Ұңғының қалайлы жұмыс режимін тандау______________________

2.2 Жаңажол кен орнында үздіксіз компрессорлы газлифті (ҮКГ) жабдығын қолдана отырып, газлифтілі ұңғыны пайдалану______________

2.3 Жаңажол кен орнындағы үздіксіз компрессорлы газлифті (ҮКГ) пайдалану кезіндегі газлифтілі ұңғы жабдығының схемасы_____________

2.4 газлифтілі ұңғының жер асты жабдығының жинастыру схемасын анықтау________________________________________________________

2.5 газлифтілі қондырғының есебі______________________________

2.6 жаңажол кен орнында үздіксіз компрессорлы  газлифт әдісіне ауыстыру кезінде ұңғылардың сағасын байланыстыру схемасы_________

«ОКТЯБРЬСКМҰНАЙ» МҰНАЙГАЗӨНДІРУШІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ МІНЕЗДЕМЕСІ___________

Негеізгі және көмекші өндірістерді ұйымдастыру________________

3.2 «Октябрьскмұнай» мұнайгазөндіруші басқармасының еңбек пен еңбек ақына ұйымдастыру ерекшелігі_______________________________

3.3 Жаңажол кен орнын пайдаланудағы техникалық-экономикалық көрсеткіштерін талдау____________________________________________

3.4 Газлифтілі ұңғы өнімділігінің көрсеткіштері____________________

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ_______________________________

4.1 Мұнайгаз өндіру кәсіпорындағы өртке қарсы шаралар және техника қауіпсіздігі_____________________________________________________

4.2 газлифт қондырғыларын пайдалану кезіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары____________________________________________

4.3 «Октябрьскмұнай» МГӨБ апатты жою Жоспар - www.topreferat.comы_________________

4.3.1 Күкіртсутекті ортада жұмыс істеу кезіндегі техника қауіпсіздігінің жалпы талабы___________________________________________________

4.3.2 Объектідегі өртке қарсы шаралар___________________________

4.3.3 Мұнай ұңғысын өрттен сөндірудің есебі_____________________

ҚОРЫТЫНДЫ__________________________________________________

ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР______________________________________

ҚОСЫМША____________________________________________________

 

 

Категория: Мұнай-газ | Просмотров: 1410 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz