Вторник, 16.10.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:36
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ

1 ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ

1.1 Технологиялық кұбырөткізгіштер.....................................................................

1.2 Сорап жабдықтарын таңдау...............................................................................

1.3 Резервуарлық парк...............................................................................................

1.4 Дренажды сыйымдылықтар................................................................................

1.5 Мұнайдың сапасын бақылау және көлемін есепке алу....................................

1.6 Сораптардағы кавитация.....................................................................................

1.6.1 Кавитацияның физикалық табиғаты..............................................................

1.6.2 Материалдық кавитациондық тозу механизмі және кавитацияны азайту бойынша шаралар......................................................................................................

1.6.3 Сору құбырларының сораптағы кавитацияға әсері.......................................

1.6.4 Сорап жұмысының ерекше жағдайлары........................................................

1.7 Сораптарда кавитацияны болдырмау үшін жұмыс тәртібін реттеу әдісін таңдау..........................................................................................................................

1.8 Патеннтік зерттеулер...........................................................................................

2 ЕСЕП БӨЛІМІ

2.1 Гидравликалық есеп............................................................................................

2.2 Құбырөткізгішті қаттылыққа есептеу...............................................................

2.3 Сорап станциясының жабдықтарын таңдау......................................................

2.4 Сораптың жұмысын реттеу................................................................................

2.5 Жіберілген сору биіктігін анықтау....................................................................

2.6 Үлкен дем алулардан болатын жоғалуларды есептеу.....................................

2.7 Кавитациялық сынаулар.....................................................................................

3 ЭЕМ-да ЕСЕПТЕУ БӨЛІМІ..................................................................................

4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

4.1 Күрделі салымдар көлемі....................................................................................

4.2 Таза күнделікті құнды есептеу...........................................................................

4.4 Мұнай айдау тарифін есептеу............................................................................

4.5 Өндірістің ең шекті нүктесін анықтау...............................................................

4.6 Еңбекті ұйымдастыру және өндірісті басқару..................................................

5 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ

5.1 Еңбекті қорғау......................................................................................................

5.2 Қоршаған ортаны қорғау....................................................................................

ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...............................................................................................

 

АҢДАТПА

Бұл дипломдық жұмыста басты мұнай айдау станциясында орналасқан ортадан тепкіш сораптарда болатын кавитация кұбылысы карастырылған.

Ғылыми-техникалық әдебиеттер және патенттік зерттеулер бойынша шолу жасалды. Шолу сараптау негізінде негізгі сораптың сору тізбегінде шнекті-айыру қондырғысын қолдану ұсынылды.

Басты айдау станциясын пайдалану бойынша жалпы есептеулер, сондай-ақ кавитациондық тәртіпті анықтау есебі жүргізілді.

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 10 

1 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 11 

1.1 Өзен кен орны туралы жалпы мағлұматтар 12 

1.2 Кен орнының геологиялық құрылымы 14 

1.2.1 Стратиграфиясы 16 

1.2.2 Тектоникасы 20 

1.3 Мұнайгаздылығы 23 

1.3.1 Сулылығы 26 

1.4 Өзен  кен орнын жобалау және игеру тарихы 29 

1.5 Кен орнын игерудің жағдайы 31 

1.5.1 Өзен кен орны бойынша ұңғылар қорының жағдайы 39 

1.5.2  Қабат  қысымын  ұстау  жүйесінің  жағдайы 41 

1.5.3 Ұңғы өнімдерін жинау және дайындау жүйесі 43 

1.5.4  Кен орнында  игеру  технологиясын  жетілдіру 45 

1.6 Өзен кен орнындағы XIII горизонттың энергетикалық  жағдайының сипаттамасы 45  

1.7 Өзен кен орнындағы ортадан тепкіш электрлі сораппен   жабдықталған ұңғыны пайдалану 53 

1.8 ОТЭС-қа арналған жабдықтарды таңдау және оның түсірілу  тереңдігін есептеу 72 

1.8.1 Сорапты құбырлар диаметрін таңдау 73 

1.8.2 ОТЭС-тың  қажетті  арынын  анықтау 74 

1.8.3 Сорапты таңдау 76 

1.8.4 Кабельді таңдау 77 

1.8.5 Қозғалтқышты таңдау 78 

1.8.6 Агрегаттың негізгі диаметрін анықтау 79 

1.8.7 Автотрансформаторды таңдау 80 

1.8.8 Бір тонна сұйықты өндіруге кететін электр энергиясының меншікті шығынын анықтау 82 

1.8.9 Қысымның таралу қисығын тұрғызу арқылы сораптың түсірілу тереңдігін анықтау 82 

2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ  БӨЛІМ 94 

2.1«Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамының ұйымдастырушылық-өндірістік құрылымы 94 

2.1.1  Негізгі  және  қосалқы  өндірісті  ұйымдастыру 94 

2.1.2 Техникалық  жабдықталуы.  Автоматтандырылуы  мен телемеханикаландырылу  дәрежесі 96 

2.1.3 Материалдық-техникалық  жабдықтауды  ұйымдастыру 96 

2.1.4  Кәсіпорынның  көлік құралдарын  ұйымдастыру 97 

2.1.5 Ұңғыларды  жөндеуді  ұйымдастыру 98 

2.1.6 «Өзенмұнайгаз» АҚ бойынша еңбек және еңбек ақыны ұйымдастыру 99 

2.2 Жаңа техника мен технологияны енгізудегі жылдық экономикалық тиімділікті анықтау 101 

2.2.1 Іс-шараны енгізгеннен кейінгі өнім өндіру көлемін есептеу әдісі 102 

2.2.2 Еңбек ақы қорының есебі 103 

2.2.3 Қабатқа жасанды әсер ету бойынша шығындарды анықтау 103 

2.2.4 Қосымша материалдарға кететін шығындар 104 

2.2.5 Суды технологиялық дайындауға жұмсалатын шығындар 104 

2.2.6 Энергетикалық шығындарды есептеу 105 

2.2.7 Мұнайды технологиялық дайындау мен тасымалдауға кететін шығындар 105 

2.2.8 Ағымдағы жөндеуге кететін шығындар 105 

2.2.9 Еңбек ақы қорынан төленетін төлемдер 106 

2.2.10  Басқа да ақшалай шығындар 106 

2.3 Мұнай өндірудегі жаңа техниканы енгізудің жылдық экономикалық тиімділігін есептеу 106 

3 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 108 

3.1 Батырмалы ортадан тепкіш электросораптарды пайдалану кезіндегі қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау 108 

3.2 Қорғаныс шаралары 110 

3.2.1 Өндірістік санитария 111 

3.2.2 Батырмалы ортадан тепкіш электросораптармен  жабдықталған ұңғыларды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі 112 

3.2.3 Электр қауіпсіздігі 114 

3.2.4 Өрттік-жарылыстық қауіпсіздік 114 

4 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 119 

4.1 Өндірістің биосфераға әсерін талдау 119 

4.1.1 Атмосфераға әсері 120 

4.1.2 Гидросфераға   әсері 121 

4.1.3  Литосфераға (топырақ және жер қойнауына) әсері 122 

4.1.4 Мүмкін апаттық жағдайларды бағалау және олардың салдары 122 

4.2 Ұйымдастырылған  шаралар 123 

4.3 Техникалық  шаралар 123 

4.3.1 Атмосфераны  қорғау 123 

4.3.2 Гидросфераны қорғау 125 

4.3.3  Литосфераны (топырақ пен жер қойнауын) қорғау 126 

4.3.4  Инженерлік қорғаныс және табиғи қорғау шаралары 129 

4.3.5  Радиациялық қауіпсіздік 130 

4.4 Батырмалы ортадан тепкіш электрлі сорапты (ОТЭС) қолдану кезіндегі жұмысшы мен қоршаған табиғи ортаны қорғау 131 

4.4.1 Топырақ жабындысы 132 

4.4.2 Сораптарды пайдалану нәтижесінде түзілетін қалдықтардың әсері 132 

ҚОРЫТЫНДЫ 134 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

КІРІСПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1.1. Алаңның (ауданның)  физикалық, географиялық, экономикалық жағдайлары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Алаңның геологиялық, геофизикалық зерттелу тарихы. . . . .

1.3. Литологиялық, стратиграфиялық қима. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   1.4. Тектоника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.5. Мұнай-газ белгілері мен барлығын және кен орындарын ашудың болашағы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6. Жер асты суларының сипаттамасы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

1.7. Мұнай  және газ  қорларын есептеу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.8. Жобалау,  іздестіру  жұмыстарының  әдістері  мен  көлемі. . .

1.8.1. Іздестіру жұмыстарының мақсаты мен міндеттері. . . . . . . .  .

1.8.2.І здестіру  жұмыстарының  мақсаты  мен  міндеттері. . . . . .

1.9.  Мұнайгаз түзуші кешендердің пайда болуы.(арнайы тарау). . .

II.  ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ

2.1. Ұңғы бұрғылаудың геологиялық жағдайлары . . . . . . . . . . . . .

2.2. Жуу  сұйықтығының  қатарының сипаттамасы . . . . . . . . . . . . . .

2.3. Ұңғымалардың  үлгілі құрылмасын негіздеу. . . . . .  . . . . . . . . . . .

2.3.1. Қолдану  тізбегін есептеу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

2.3.2. Пайдалынатын құбырды цементтеуді есептеу. . . . . . . . . . . . . . .

2.4. Ұңғы сағасын  жабдықтау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

2.5. Геологиялық, геофизикалық зерттеулер жинағы. . . . . . . .  . . . . .  .

2.5.1. Шламды және жыныс  үлгісін  іріктеу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5.2. Геологиялық, геохимиялық  зерттеулер. . . . . . . . .  . . . . . . . . ..  .

2.5.3. Өнімді қабаттарды  сынау және  бақылау . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5.4. Пайдалану тізбегі түсірілгенен кейін, ұңғыны өнімдікке байқау..

III. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

Мұнай мен газға  геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыру. .

2.5.5. Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5.6. Материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру. . . .

2.5.7. Негізгі  техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу. .

IV.ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

4.1. Еңбек қорғау. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

4.1.2. Пайдалы қазбалар, мұнай-газдың физикалық, химиялық қасиеттері.

4.1.3. Таңдаған  қоймалар мен қоршаған  ортаны қорғау. . . . . . . . .

4.2. Қоршаған  ортаны қорғау. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .

4.2.1. Табиғи қоймалар мен қоршаған ортаны қорғау. . . . . . . . . . .  . .

ҚОРЫТЫНДЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

Кіріспе ....................................................................................................................

 1. Техникалық бөлімі ...........................................................................................

 1.1. Арнаулы .........................................................................................................

 1.2. Қолданылатын қондырғыларға шолу және олардың анализі.

 1.3. Прототипті таңдап алу және негіздеу..........................................................

 1.4. Техникалық сипаттамалары .........................................................................

 1.5. Бұрғылау жасағының монтаждау тәсілін жетілдіру..................................

 1.6. Жабдық...........................................................................................................

 1.7. Қауіпсіздік шараларын атап өту..................................................................

 1.8. Монтаж..........................................................................................................

 2. Есептеу бөлімі..................................................................................................

 2.1. Есептік жүктеулерді анықтау .....................................................................

 2.1.1. Тік (вертикаль) жүктеулер........................................................................

 2.1.2. Көлденең (горизонталь) жүктеулер.........................................................

 2.2. Тік және көлденең жүктеулер әсерінен болатын мұнаралардың есептеулері............................................................................................................

 2.2.1. Мұнара аяқтары серіппелерінің есері......................................................

 2.3. Шектеулі жадай бойынша есептеу..............................................................

 2.3.1. Шектеулі кернеу бойынша есептеу..........................................................

 2.4. Белдік және мұнараның басқа элементтерінің есері.................................

 2.5. Мұнараны толық беріктікке есептеу...........................................................

 2.5.1. Мұнара түрдегі мұнаралар........................................................................

 2.5.2. Діңгек түрдегі мұнаралар..........................................................................

 2.6. Мұнара түрдегі мұнаралардың есері..........................................................

 3. ЭЕМ-де есептеу...............................................................................................

 3.1. Өтімділік қисығын есептеу..........................................................................

 3.2. Ұңғы өтімділігінің бір циклде бұрғылау құбырларын көтеруінің машиналық уақытын анықтау............................................................................

 4. Экономикалық бөлім........................................................................................

 4.1. Технико-экономикалық есептеулер.............................................................

 4.2. АСП-ны қолданудың арқасында ұңғының өтімділігінің уақыт өзгерісін есептеу .................................................................................................................

 4.3. ЭМТ – электромагнит тормозын қолдану арқасында уақытты тиімді пайдалану..............................................................................................................

 4.3.1. Көтеріп – түсіру операциясының уақытының үнемділігі......................

 4.3.2. ЭМТ – 4500 тормозының эксплуатациялық сенімділігінң арқасында ремонтна жіберілетін уақыттың азаюы.............................................................

 4.3.3. Ірі блоктарды тар сораппен орын уаыстырғандағы үнем.......................

 4.4. Жаңа қондырғыны қолданғанда тұтынушының бір жылдық шығынының өзгеруі..............................................................................................

 4.4.1. Бұрғылау бригадасының жалақысы.........................................................

 4.4.2. Қондырғының тікелей шығындары..........................................................

 4.4.3. Желіден жұмсалатын қуат.........................................................................

 5. Еңбекті қорғау бөлімі......................................................................................

 5.1.Еңбекті қорғауды жалпы ұйымдастыру шаралары......................................

 5.2.Техникалық шаралар.....................................................................................

 5.3.Электр қауіпсіздігі........................................................................................

 5.4. Қозғалмалы станок, мәшіне және механизмдерді қалқандау.................

 5.5. Жерге тұйықтау қорғанышын есептеу......................................................

 5.6. Санитарлық – гигиеналық шаралар...........................................................

 5.7.Жабдықталғандықты есептеу......................................................................

 5.8. Өртке қарсы шаралар..................................................................................

 Қорытынды.........................................................................................................

 Әдебиеттер тізімі................................................................................................

 

Категория: Мұнай-газ | Просмотров: 1629 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz