Воскресенье, 18.11.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:35
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 9 

1. Геологиялық бөлім. 11 

1.1. Алаңның  физикалық, географиялық, экономикалық   жағдайлары 11 

1.2 Алаңның геологиялық, геофизикалық зерттелу тарихы 14 

1.3 Литологиялық, стратиграфиялық қимасы 24 

1.4 Тектоника 33 

1.5 Мұнайгаздылық 43 

1.5.1 Тұзүсті кешенінде мұнай мен газ шоғырларының қалып-тасу жағдайлары 54 

1.7 Мұнай  және  газ   қорларын  есептеу 67 

1.8 Жобалау, іздестіру жұмыстарының әдістері мен көлемі 68 

1.8.1 Іздестіру жұмыстарының мақсаттары мен геологиялық міндеттерді шешу , іздеу ұңғымаларын орналастыру 70 

2. Техникалық бөлім 71 

2.1 Ұңғыма бұрғылаудың  геологиялық жағдайлары 71 

2.1.1 Бұрғылау кезінде ұшырайтын шиеленістер 71 

2.1.2 Керн және шлам алынатын аралықтар 72 

2.2 Бұрғылау сұйығының түрі мен параметрлерін таңдау 72 

2.3 Ұңғы құрылмасын жобалау 73 

2.3.1 Шегендеу тізбегінің диаметрлерін тексеру 78 

2.3.2 Пайдалану тізбегін  беріктікке есептеу 80 

2.3.3 Пайдалану тізбегін  цементтеуге есептеу 84 

2.4 Ұңғы сағасына орналастырылатын жабдықтарды таңдау 87 

3. Экономикалық бөлім 89 

3.1 Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру 89 

3.2 Материалды-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру 90 

4. Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау 100 

4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау 100 

4.2 Қорғаныс шаралары 102 

4.2.1 Жалпылама шаралар 102 

4.2.2 Өндірістік санитария 104 

4.2.2 Техника қауіпсіздігі 106 

4.2.3 Электр қауіпсіздігі 108 

4.2.4 Өрт қауіпсіздігі 110 

4.5 Қоршаған ортаны қорғау 110 

4.3 Қоршаған ортаны қорғау 113 

ҚОРЫТЫНДЫ 114 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 115 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ

1 Геологиялық бөлім

1.1 Географиялық және экономикалық жағдайлар

1.2 Ауданың геология – геофизикалық зерттеу тарихы

1.3 Стратиграфия

1.4 Тектоника

1.5 Мұнайгаздылық

1.6 Сулылығы

1.7 Ұңғыны қазу кезінде кездесуі мүмкін қиындықтар аймақтар

1.7.1 Бұрғылау ертіндісінің жұтылу мүмкіндіктері

1.7.2 Ұңғыма қабырғасының опырылып түсуі мүмкін аралығы

1.7.3 Мүмкін болатын қауіпті ұстау аймағындағы аралық

1.7.4 Мұнай газдын пайда болуы мүмкін болатын аралықтар

1.8 Тасбағанды іріктеу аралық

1.9 Болашақта горизонтты сынау және ашу

1.9.1 Горизонтты сынау тәсілдері және аралық

1.9.2 Өнім горизонтын ашу әдісі

1.10 Ұңғыдағы геофизикалық зерттеулер

1.10.1 Ашық оқпанда барлық тілікте

1.10.2 Шегенделген ұңғыма

2 Техникалық және технологиялық бөлім

2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу

2.2 Ұңғыма құрылмасын жобалау және дәлелдеу

2.2.1 Қашаулар мен шегендеуші тізбектердің диаметрін таңдау

2.3 Бұрғылау қоңдырғысын таңдау

2.4 Бұрғылау тәртібінің параметрін жобалау

2.4.1 Бұрғылау тәсіліне байланысты ара қашықтық тередігі бойынша жуатын сұйықтықтын шығынын жобалау

2.4.2 Қашаудағы белдік жүктемені және оның айналу жылдамдығын жобалау

2.4.3 Бұрғылау тәртібінің параметрін бақылау

2.5 Тізбекті цементтеу есебі және цементтеуді таңдау тәсілі

2.6 Ұңғымаларды игеру

2.6.1 Өнімді қабаттарды ашу және байқау

2.6.2 Мұнайлы қабаттарды байқау әдісі

2.6.3 Ұңғыманы ондағы сұйықтан жеңілдету түрімен алмастыру арқылы игеру

2.6.4 Ұңғыманы ауа айдау арқылы игеру

2.6.5 Қабатты ашу және байқау

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

 

 АҢДАТПА

       

 Өзекті сөздер:     Гидромониторлық қашаулар,

           Гидромониторлықтиімділік,

 Профиль, құрылма, қысым                                                                                                                          градиенті, қанығу қысымы.

 

Дипломдық жобада Аққар кен орнында 3200м пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау мәселесі қаралады.

 Оның қойнауында қасиеттері жағынан әртүрлі мұнай және газ кездеседі. Жобада, бұрғылау тәсілі, қашаудың оптимальдық түрі мен бұрғылау тәртібі, сондай-ақ бұрғылау ерітіндісі параметрлері мен түрі кен орнының ерекше геологиялық жағдайына сай таңдалынып алынған.

 Жобада сондай-ақ ұңғыма құрылысының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін көтеру, еңбек жағдайын жақсарту жолдары және қоршаған ортаны қорғау шаралары қарастырылады.

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ

1 Геологиялық бөлім

1.1 Географиялық және экономикалық жағдайлар

1.2 Ауданың геология – геофизикалық зерттеу тарихы

1.3 Стратиграфия

1.4 Тектоника

1.5 Мұнайгаздылық

1.6 Сулылығы

1.7 Ұңғыны қазу кезінде кездесуі мүмкін қиындықтар аймақтар

1.7.1 Бұрғылау ертіндісінің жұтылу мүмкіндіктері

1.7.2 Ұңғыма қабырғасының опырылып түсуі мүмкін аралығы

1.7.3 Мүмкін болатын қауіпті ұстау аймағындағы аралық

1.7.4 Мұнай газдын пайда болуы мүмкін болатын аралықтар

1.8 Тасбағанды іріктеу аралық

1.9 Болашақта горизонтты сынау және ашу

1.9.1 Горизонтты сынау тәсілдері және аралық

1.9.2 Өнім горизонтын ашу әдісі

1.10 Ұңғыдағы геофизикалық зерттеулер

1.10.1 Ашық оқпанда барлық тілікте

1.10.2 Шегенделген ұңғыма

2 Техникалық және технологиялық бөлім

2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу

2.2 Ұңғыма құрылмасын жобалау және дәлелдеу

2.2.1 Қашаулар мен шегендеуші тізбектердің диаметрін таңдау

2.3 Бұрғылау қоңдырғысын таңдау

2.4 Бұрғылау тәртібінің параметрін жобалау

2.4.1 Бұрғылау тәсіліне байланысты ара қашықтық тередігі бойынша жуатын сұйықтықтын шығынын жобалау

2.4.2 Қашаудағы белдік жүктемені және оның айналу жылдамдығын жобалау

2.4.3 Бұрғылау тәртібінің параметрін бақылау

2.5 Ұңғыманы бекіту

2.5.1 Шегендеу тізбегін жобалау және оның беріктілікке есебі

2.5.2 Аралық және пайдаланылған тізбектін төменгі конструкциясы

2.5.3 Шегендеу тізбегін түсіру және түсіруге дайындық жұмысы

2.6 Ұңғымаларды игеру

2.6.1 Өнімді қабаттарды ашу және байқау

2.6.2 Мұнайлы қабаттарды байқау әдісі

2.6.3 Ұңғыманы ондағы сұйықтан жеңілдету түрімен алмастыру арқылы игеру

2.6.4 Ұңғыманы ауа айдау арқылы игеру

2.6.5 Қабатты ашу және байқау

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

 

 

 АҢДАТПА

       

 Өзекті сөздер:     Гидромониторлық қашаулар,

           Гидромониторлықтиімділік,

 Профиль, құрылма, қысым                                                                                                                          градиенті, қанығу қысымы.

 

Дипломдық жобада Аққар кен орнында 3200м пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау мәселесі қаралады.

 Оның қойнауында қасиеттері жағынан әртүрлі мұнай және газ кездеседі. Жобада, бұрғылау тәсілі, қашаудың оптимальдық түрі мен бұрғылау тәртібі, сондай-ақ бұрғылау ерітіндісі параметрлері мен түрі кен орнының ерекше геологиялық жағдайына сай таңдалынып алынған.

 Жобада сондай-ақ ұңғыма құрылысының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін көтеру, еңбек жағдайын жақсарту жолдары және қоршаған ортаны қорғау шаралары қарастырылады.

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1.1  Географа экономикалық жағдаилар…………………………………………..

1.2 Геолота-геофизикалық зертелуі……………………………………………….

1.3 Ауданының геологиялық құрылысы …………………………………………

1.4 Тектоника……………………………………………………………………….

1.5 Мұнайгаздылығы………………………………………………………………

1.6 Гидрогеологиясы………………………………………………………………

1.7 Мұнаи қорын есептеу………………………………………………………….

1.8 Жобаланған іздеу барлау жұмыстарының көлемі мен әдістемесі …………

1.8.1 Іздеу барлау жұмыстарының мақсаты мен міндеті……………………….

1.8.2 Болжамды ұңғымалардың орналасу жүйесі……………………………….

2 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу............................................................

2.2 Ұңғыма құрылысын жобалау және дәлелдеу............................................... 2.2.1 Қашаулар мен шегендеуші тізбектердің диаметрін таңдау..................... 2.3 Бұрғы тізбегінің құрылымын жобалау, бұрғы құбырлар тізбегін

беріктікке есептеу............................................................................................

2.3.1 Ауырлатылған бұрғылау құбырларының диаметрінен ұзындықтарына тоқтау..........................................................................................................................

2.3.2 Бұрғылау құбырлары тізбегін статикалық беріктікке есептеу 2.4.Ұңғыманы жуу.......               2.4.1 Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін әр тереңдік

 аралықтары үшін тағайындау........................................................................

2.4.2 Жуу сұйығының барлық түрі үшін саздың, судың  химиялық реагенттердің ауырлатқыштық және тағы басқа материалдардың шағындарын  анықтау ……………………………………………………………..

 2.4.3 Жуу сұйығын дайындау, химиялық өңдеу үшін және ұңғыма сағасына

саңылаусыздыққа орнатылатын жабдықтарды таңдау.............................

3 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ БӨЛІМІ

3.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды таңдау...................................

3.2 Қорғаныс шаралары.........................................................................................

3.2.1 Жалпылама шаралар.....................................................................................

3.2.2.1Өндірістік шаралар.....................................................................................

3.2.2.2 Жалпылама шаралар..................................................................................

3.2.2 .2.Өндірістік шағын климат……………………………………………….

3.2.3    Техника қауіпсіздігі ……………………………………………………..

3.2.4    Электр қауіпсіздігі……………………………………………………….

3.2.5    Өрт қауіпсіздігі…………………………………………………………..

4  ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

4.1 Ұңғыма құрылысы кезінде жұмыстарды ұйымдастыру............................

4.2 Ұңғыма құрылысының уақытын анықтау...................................................

4.3 Ұңғыманы бұрғылау және бекітудегі бағалаудың негізгі техника …….

      экономикалық көрсеткіштерін жобалау......................................................

4.4 Ұңғыма құрылысына смета жасау...............................................................

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 

 

 

 

 

Аңдатпа

        Өзекті сөздер:     Гидромониторлық қашаулар,

                         гидромониторлық  эффект,

қысым градиенті, профиль,                                                                                                              гидравликалық есептер, цементтеу.

Дипломдық жобада Ақшабұлақ кен орнында 2100м пайдалану ұңғымасын шиеленісті геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау мәселесі қаралады.

 Оның қойнауында қасиеттері жағынан әртүрлі газ кездеседі. Жобада, бұрғылау тәсілі, қашаудың оптимальдық түрі мен бұрғылау тәртібі, сондай-ақ бұрғылау ерітіндісі параметрлері мен түрі кен орнының ерекше геологиялық жағдайына сай таңдалынып алынған.

 Жобада сондай-ақ ұңғыма құрылысының техникалық-экономикалық көрсеткіштерін көтеру, еңбек жағдайын жақсарту жолдары және қоршаған ортаны қорғау шаралары қарастырылады.

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе 2 

1.1 Географиялық және экономикалық жағдайлар 2 

1.2. Ауданның геология-геофизикалық зерттеу тарихы 4 

1.3 Стратиграфия 4 

1.4 Тектоника 5 

1.5 Мұнай газдылығы 9 

1.6 Жер асты сулары 9 

1.7 Ұңғыны қазу кезінде кездесетін қиыншылық аймақтары 11 

1.8 Керн алу аралықтары 12 

1.9 Өнімді қабаттарды ашу және сынау 12 

1.9.1 Өнімді қабаттарды сынау тәсілдері 12 

1.9.2 Өнімді қабатты ашу методы 13 

1.10 Ұңғыдағы геофизикалық зерттеу жұмыстары 13 

3 Еңбекті қорғау және қоршаған ортаны ластаудан сақтау 14 

3.1 Климат жағдайлары 15 

3.2 Тау жыныстарының физико-механикалық қасиеттері 16 

2 Техникалық және технологиялық бөлім 23 

2.1 Бұрғылау тәсілін таңдап алу 23 

2.2.1 Жобаланған ұңғыманың құрылмасы 28 

2.2.2 Қашау мен шегендеу тізбегінің диаметрін талдау 29 

2.3. Ұңғыманы жуу 30 

2.3 Бұрғылау сұйығының түрі мен параметрлерін тереңдік аралықтары бойынша таңдап алу 31 

2.3.2 Бұрғылау қондырғысын таңдап алу 31 

2.4 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау 35 

2.4.1 Қашаулардың диаметрі мен модельдерін таңдау және олардың жұмыс көрсеткіштерін өндірістік статикалық мәліметтер бойынша жобалау 35 

2.5 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін бақылау 39 

2.5.1 Бұрғы қашауына түсірілетін осьтік салмақты және оның айналу жиілігін жобалау 40 

3.1 Цементтеудің гидравликалық есебі 45 

3.2 Цементтеу қақпақшасындағы қысымды анықтау. 46 

3.3 Цементтеу  агрегаттарындағы  қысымды  анықтау 47 

3.4 Цементтеудің соңғы кезеңіндегі   ұңғыма түбіндегі қысымды анықтау 47 

3.5 Цементтеудің жалпы ұзақтығын  анықтау 51 

Қорытынды 53 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 54 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ

1 Геологиялық бөлім

1.1 Геологиялық және экономикалық жағдайлар

1.2 Ауданның геология – геофизикалық зерттелу тарихы

1.3 Стратиграфия

1.4 Тектоника

1.5 Мұнай газдылығы және оның перспективасы

1.6 Сулылығы

1.7 Ұңғыманы қазу кезінде кездесуі мүмкін қиындықтар аймақтары

1.8 Керн алу аралықтары

1.9 Перспективалы қабаттары ашу және сынау

1.9.1 Қабаттарды сынаудың тәсілдері мен аралықтары

1.9.2 Өнімді қабатты ашу

1.10 Ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер

2 Техникалық және технологиялық бөлім

2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу

2.2 Ұңғыма құрылмасын жобалау және дәлелдеу

2.3 Бұрғылау қондырғысын таңдау

2.4 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау

2.4.1 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін жуу сұйығының  шығынын жобалау

2.4.2 Қашауға өстік салмақ пен және оның айналу жиілігін жобалау

2.5 Ұңғымаларды бекіту

2.5.1 Шегендеуші құбырлар тізбектерін жобалау және оларды беріктікке есептеу

2.5.2 Аралық және пайдалану құбырлар тізбегінің төменгі құрылмалары

2.5.3 Шегендеуші құбырлар тізбегін түсіруге дайындық жұмыстары және оларды түсіру

2.6 Ұңғымаларды игеру

2.6.1 Өнімді қабаттарды ашу және байқау

3 Экономикалық бөлім

4 Еңбекті қорғау бөлімі

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

Категория: Мұнай-газ | Просмотров: 1817 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz