Вторник, 16.10.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:16
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

Жоспар - www.topreferat.comы

 

Кіріспе  ...........................................................................................................  3-5

 

1 Бөлім.  Нарық жағдайындағы фирма қызметіндегі тауар саясатының теориялық аспектілері

 

 

             1.1. Маркетинг теориясындағы тауар түсінігі .......................  6-10

 

             1.2. Жаңа тауар, тауар ассортименті және оларға

 бәсекелестіктің әсері ............................................................................  11-17

 

             1.3. Фирманың маркетинг қызметіндегі тауар саясаты,

оның ерекшеліктері ...............................................................................  18-23

 

 

2 Бөлім. «Ақсай» НТК ЖШС-нің қызметін және тауар саясатын талдау

 

 

            2.1. «Ақсай» НТК ЖШС-нің техникалық – өндірістік сипаттамасы және ұйымдық құрылымы ...................................................... 24-32

 

            2.2. «Ақсай» НТК ЖШС-нің  қаржылық-экономикалық

 жағдайы  ................................................................................................  33-44

 

            2.3. «Ақсай» НТК ЖШС-нің тауар саясатын тиімді басқару көрсеткіштері  ................................................................................................ 45-53

 

 

3 Бөлім. «Ақсай» НТК ЖШС-нің тауар саясатын жетілдіру жолдары

 

              3.1. Комбинаттың маркетинг қызметіндегі тауар саясатын жетілдіру жолдары және ұсыныстар ........................................................... 54-64

 

              3.2. Тауарды жылжыту процесінде халықаралық

стандарттарды қолдану ерекшеліктері ................................................ 65-68

 

Қорытынды .............................................................................................69-71

 

Пайдаланған әдебиеттер ......................................................................  72-73

Қосымшалар

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе 2 

І-тарау. Маркетингтік жүйедегі жарнаманың мәні мақсаты және түрлері 5 

1.1 Жарнаманың мақсаты, түрлері және олардың сипаты 5 

1.2 Жарнаманы тарату құралдары және олардың сипаты 17 

1.3 Жарнаманы Жоспар - www.topreferat.comлау кезеңдері және бюджеті 29 

ІІ-тарау. "McCann-Erіckson Kazakhstan” агенттігіндегі  жарнамалық іс әрекеттерді талдау және баға беру 39 

2.1 "McCann-Erіckson Kazakhstan” жарнамалық агенттігінің мақсаты, сипаты мен міндеттері 39 

2.2 Жарнамалық агенттіктің көрсететін қызмет түрлерін талдау 44 

2.3 Қазақстандық жарнама нарығының және "McCann-Erіckson Kazakhstan” жарнамалық агенттігінің жарнама бюджеттерін талдау 53 

ІІІ-тарау. "McCann-Erіckson Kazakhstan” жарнамалық агенттігінің  дамыту жолдары 64 

3.1 Әлемдік жарнама нарығы және жарнамалық іс-әрекеттің перспективті бағыттары 64 

3.2 Жарнамалық агенттіктің маркетингтік іс-әрекетінің тиімділігін жоғарылату жолдары 72 

Қорытынды 78 

Пайдаланылған әдебиеттер 80 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

Кіріспе 8 

1. Фирма қызметіндегі маркетинг стратегиясын қалыптастырудың теоретикалық негіздері. 10 

1.1. Фирма қызметіндегі маркетинг стратегияларының мақсаттары, міндеттері мен мәні. 10 

1.2. Маркетинг стратегияларын қалыптастыру үдерісінің әдістемелік негіздері 25 

2.ААҚ  №1 Сыра зауытының қызметіндегі маркетингтік стратегияны жасау және жүзеге асыру жағдайы және оны жетілдіру жолдары 32 

2.1. ААҚ  "№1 сыра зауытының” қазіргі кездегі жағдайы 32 

2.2 Маркетингтік қызметтегі стратегияны мақсатты ұйымдастыру 37 

2.3. Маркетинг стратегияларын жасау және жүзеге асырудың әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру 46 

Қорытынды 53 

Әдебиеттер тізімі 55 

 

 

 

 

 

тақырыбы: «№1 Сыра зауытының тауар саясатын жетілдіру»

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

КІРІСПЕ 3 

1. Тауар саясатының теориялық негіздері 6 

1.1 Маркетингтегі тауар саясатының ролі 6 

Тауардың бәсекеге қабілеттілігі 16 

Тауарды маркілеу 18 

2. Алматы қаласындағы №1 Сыра зауытының тауар саясатын жетілдіру 23 

Алматы қаласындағы №1 Сыра зауытының тауар саясаты 23 

2.2. №1 Сыра зауытының тауар ассортименті 33 

2.3. №1 Сыра зауыты тауарларының бәсекеге қабілеттілігі 39 

2.4. №1 Сыра зауыты тауарын маркілеу 47 

Қорытынды 48 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 51 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе 4 

І-тарау. Маркетингтiк ортаның теориялық аспектілері 7 

1.1 Ішкi маркетингтік ортаның мәні, сипаты 7 

1.2 Сыртқы маркетингтік ортаның негізгі  факторлары 13 

ІІ-тарау. ААҚ « LG Elektronics Almaty Kazakstan» компаниясының өндірістік және маркетингтік іс-әрекеттерін талдау 25 

2.1 Компанияның  жалпы сипаты, құрылымы және мақсаты 25 

2.2 Компанияның өндірістік және қаржылық нәтижесін талдау, бағалау 32 

2.3 Компанияның маркетингтік іс-әрекетін және маркетингтік орта факторларын талдау және бағалау 41 

2.4. Компанияның өндірістік және маркетингтік іс-әрекеттерін дамыту жөнінде ұсыныстар 58 

Қорытынды 63 

Пайдаланылған әдебиетердің тізімі 66 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

Кіріспе…………………………………………………………………….……….. 3

 

1   ҰЙЫМДАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ МЕТОДИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

 

1.1  Ұйым  менеджментінің  қалыптасуы  мен  дамуының  негізгі алғышарттары…………………………………………………………………….. 5

Ұйымның  мәні  мен  құрылымына  көзқарастар  эволюциясы………… 14

Ұйымдарды  басқарудың  кәзiргi  көзқарасы (шетел тәжірибесi)….….. 26

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЖАҒЫ ҰЙЫМДАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ АСПЕКТІЛЕРІ

2.1  Қазақстан  экономиканың  даму  этаптары…………………..…………….. 32

2.2  Қазақстан  Республикасындағы  ұйымдардың  қалыптасуы  мен  дамуының  құқықтық  негіздері……………..……………………………………………….. 35

2.3  Қазақстан  Республикасындағы  ұйымдардың  даму  перспективалары  мен  мәселелері…………………………………………….………………………….. 42

 

"АЛСИ”  ФИРМАСЫН БАСҚАРУДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ

3.1  "Алси” фирмасының  қызметінің  қысқаша  сипаттамасы………………. 53

3.2  "Алси” фирмасының  басқару  қызметін  ұйымдастыру……….………… 57

3.3  "Алси” фирмасының  маркетингтік  қызметін  талдау…………………… 64

 

Қорытынды……………………………………………………………………….73

 

Пайдаланылған   әдебиеттер  тізімі…………………………………………….75

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM Беттері

        КІРІСПЕ 9

1 Корпоративті клиенттер нарығындағы банктік маркетингтің теориялық негізі                                                                              11

 

1.1 Банкттегі маркетинг қызметін ұйымдастырумен клиенттерді                                 тарту әдістері.                                                                                                         11     

1.2 Банктің қызметтері мен өнімдер нарығын сегментациялау         29

 

2  Корпоративті клиенттерге банкттік қызмет көрсететін нарықты   талдау                                                                              45

 

2.1 Корпоративті клиенттерге көрсететін негізгі қызмет түрлерінің нарығын талдау                                                                                                    45

 

2.2 «Қазақстан Халық Банкі»-нің  қаржылық көрсеткішіне талдау жасау

        72

3 Корпоративті клиенттер нарығындағы маркетинг зерттеулерді ұйымдастырудың жетілдіру жолдары               68

3.1 Тұтынушының қанағаттану дәрежесін анықтау үшін бағытталған әдістемелік тәсілдемелер                                                                                                                                                                       68

3.2 Банкттің инновациялық саясатына маркетингттің тұрғысы.                                  79

       ҚОРЫТЫНДЫ               83

       ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ               90

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

 

КІРІСПЕ .....................................................................................3

 

    I Тарау   Бұқарамен байланыстың  маркетингтік коммуникациялардағы қызметінің ерекшеліктері

      

   1.1 Бұқарамен байланыс және маркетингтік коммуникациялар кешені

   1.2 Бұқарамен байланыс жүйесінде маркетинг концепциясының     мүмкіндіктерін  қолдану..........

   1.3 Бұқарамен байланыс және маркетингтің

         өзара байланысы...............................................................

 

II Тарау   Бұқарамен байланысты қалыптастыруда интеграцияланған маркетингтік коммуникация құралдарын пайдалану

               

 2.1   Интеграцияланған маркетингтік коммуникация

         ұғымы және мәні...............................................................

 2.2 Тұтынушылармен тиімді қарым-қатынас орнатуда интеграцияланған маркетингтік коммуникациялар  құралдарын

         қолдану.....................................................

 

III Тарау Қонақ үй бизнесін жүргізудегі бұқарамен байланыс қызметін

         тиімді  пайдалану.

 

Қорытынды ...............................................................................

 

Әдебиеттер тізімі......................................................................

 

Қосымшалар

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 1 

1 ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДЕГІ МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕР МӘНІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 3 

1.1 Маркетингтік зерттеулер мәні, Жоспар - www.topreferat.com және әдістері 3 

1.2 Банктің нарықтық мүмкіндіктерін талдау 11 

1.3 Банктік қызметтердің жеке тұлғалар  нарығын талдау 18 

2 «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» БАНКІНІҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА КӨРСЕТЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРІН ТАЛДАУ 27 

2.1 Банк ЦентрКредиттің несиелік қызметтерін талдау 27 

2.2  Банк ЦентрКредиттің депозиттік қызметтерін талдау 37 

3 «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТТІҢ»  ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДЕГІ МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУЛЕРІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 42 

3.1 Банк бейнесін қабылдауда  банк клиенттерін гендерлік талдау 42 

3.2 Банктік қызметтер нарығын кластерлік талдау 48 

3.3 Банктік қызметтерді маркетингтік зерттеулердің тиімділігін арттыру жолдары 54 

ҚОРЫТЫНДЫ 58 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Категория: Маркетинг | Просмотров: 1379 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz