Вторник, 16.10.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:15
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

 

                            

 

  ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM:

 

 

 Кіріспе                                                                                                         3

1 Контаминация құбылысы және оның лингвистикалық сипаты           

6

1.1 Контаминацияның қазақ тіл білімінде зерттелінуі                                 11

1.2 Контаминацияның асимиляция, редукция, эллипсис, және парцелляция құбылыстарынан айырмашылығы          

 

20

1.3 Грамматикалық синкретизм және контаминация                                   29

1.4 Контаминация, компрессия, конверсия және синтаксистік деривация                                        

43

2. Контаминациялану тәсілі арқылы пайда болған бірліктер                   

42

2.1 Контаминациялану жолымен қалыптасқан фразеологизмдер     

44

 Қорытынды 46

 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 49

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

 

Кіріспе....................................................................................................... 4-5

Негізгі бөлім

 

 1  Қазақ фалеронимдері қалыптасуының тарихи-ономасиологиялық негіздері

1.1 Фалеронимдердің шығу тарихы.....................................................

 

6-8

1.2 Қазақ фалеронимдерінің қалыптасуы.......................................... 8-14

2. Қазіргі қазақ фалеронимдерінің сипаты

2.1. Қазіргі қазақ фалеронимдерінің құрылымы мен өзіндік ерекшелігі..................................................................................................

 

14-22

 

2.2. Қазақ фалеронимдерінің атаулық табиғаты.............................. 22-27

2.3 Қазіргі қазақ фалеронимдерінің қоғамдық-саяси қызметі, мемлекеттік мәртебесі.........................................................................

27-35

Қорытынды...........................................................................................

 36-39

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі...................................................... 40-41

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе

 Негізгі бөлім:

Ортағасырдағы араб лексикографиясы және Махмут

Қашқари сөздігінің алар орны.

Сөздіктің құрлымы.

Қорытынды.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Құран Кәрімді қазақ тіліне аудару мәселелері.

Жоспар - www.topreferat.com

1.Кіріспе.

2.Негізгі бөлім.

 

1-тарау.Аудармадағы теориялық мәселелер.

2-тарау.Сүрелерге грамматикалық талдау жасау.

3-тарау.Сүрелерге лексикалық талдау жасау.

 

3.Қорытынды.

Пайдаланылған әдебиеттер.

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

 

Кіріспе

Бөлім I.

1. Лингводидактикалық тестілеудің коммуникативтік бағыты

1.2 Педагогикалық тестілеудегі жүйелі бағыт

Бөлім II.

 2. Квалиметрия тестік бақылаудың негізі

 2.1 Тест сапасының өлшемдері

 2.2 Жарамдылық

 2.3 Сенімділік

 2.4 Үнемділік

Қорытынды

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ 4 

1 М.Балақаев сөз тіркесін зерттеуші 10 

1.1 М.Балақаевтың өмірі мен творчествосы 10 

1.2 М.Балақаевтың сөз тіркесіне қатысты еңбектері 13 

1.3. 1949 жылғы мектеп грамматикасы 13 

2. М.Балақаев сөз тіркестері, ондағы көтерген мәселелер 21 

2.1 Қазақ тіліндегі сөз тіркесінің теориялық мәселесі 21 

2.2. Қазақ тіліндегі сөз тіркесінің негізгі мәселелері 33 

2.3 М.Балақаев – изафеттік құрылысты зерттеуші 41 

ҚОРЫТЫНДЫ 44 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 47 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

1   Лингвомәдениеттану ғылымының теориялық негізі

1.1  Лингвомәдениеттану ғылымының зерттелу жайы................................

 

1.2 Лингвомәдениеттану – тіл мен мәдениет сабақтастығы...................................................................................................

 

1.3 Лингвомәдениеттанудың  ұстанымдары мен  бағыттары .................

 

2. М.Мағауин шығармаларындағы ұлттық мәдениеттің тілдік көрінісі............................................................................................................

 

2.1 «Аласапыран» тарихи романындағы материалдық мәдениеттің ұлттық-мәдени ерекшеліктері.......................................................................

2.1.1 Киім-кешек, мата атаулары..................................................................

2.1.2 Тамақ атаулары......................................................................................

2.1.3 Тұрмыстық зат атаулары......................................................................

2.1.4 Зергерлік құрал-сайман атаулары........................................................

 

2.2 М.Мағауиннің «Аласапыран» тарихи романындағы бейвербалды амалдардың ұлттық-мәдени негізі.................................................

 

 

Қорытынды..................................................................................................

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі..............................................................

 Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе.........................................................................................................

1 Тілдегі гендерлік ерекшеліктердің теориялық негіздері..................

 

1.1 Гендерлік ерекшеліктердің жалпы тіл білімінде және қазақ   тіл білімінде зерттелуі........................................................................................

1.2 Психофизиологиялық ерекшеліктердің ерлер мен әйелдердің сөз қолданыстарындағы қызметі..............................................................................................................

1.3 Әлеуметтік себептердің әйелдер мен ерлердің сөз қолданысында қарастырылуы............................................................................................

 

2. Ғ.Мүсіреповтің "Ана” тақырыбына арналған

шығармаларындағы әйел тілінің ерекшелігі...................................

 

2.1 Әйелдердің қарым-қатынасындағы көңіл-күйдің берілу жолдары.............................................................................................................

2.2 Әйел тіліндегі ат тергеу салты..................................................................

2.3 Жазушы шығармаларындағы әйел қолданысындағы ым-ишаралар...........................................................................................

2.4 Әйел адамдар қарым-қатынасындағы қаратпа сөздер................

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе 3 

І.1 Неміс және қазақ  тіліндеріндегі мекен-бағытты білдіретін тәсілдер. 6 

І 2 Неміс тіліндегі мекен-бағытты білдіретін предлогтарға жеке-жеке тоқталып көрейік. 14 

ІІ 3 Екі тілде бір өлшемді кеңістікті білдіретін сын есімдер. 26 

ІІ. 4. Мекен-бағытты мағынадағы предлогтардың көркем әдебиеттегі қолданылуы. 28 

ІІ. 5. Қ. Жұбановтың мезгіл-мекен есіміне берген түсінігі. 30 

І-ші тарау бойынша қорытынды. 34 

ІІ Тарау. Неміс тіліндегі мекен-бағытты білдіру тәсілдерін эксперимент жүйесінде қазақ аудиториясында оқыту нәтижесі. 35 

ІІ1. Неміс тіліндегі мекен-бағытты білдіретін предлогтардың қазақ аудиториясында қаншалықты қиындық туғызатынын эксперимент жүзінде тексеру. 35 

ІІ 2. Эксперименттің жүру барысы. 39 

ІІ – ші тарау бойынша қорытынды. 41 

Қолданылған әдебиеттер 44 

 

 ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе 4 

І бөлім. Фразеологияның лексика-семантикалық құрылымы. 11 

1.1. Фразеологизмдердің мағыналық топтары. 11 

1.2 Фразеологизмдерге ұйытқы болған сөздер. 16 

1.3. Фразеологиялық синонимдер. 18 

ІІ- бөлім. Фразеологизмдердің грамматикалық құрылымы 23 

2.1. Фразеологизмдердің сөз табына қатысы. 23 

ІІІ - бөлім. Ә. Нұрпейісовтың қолданысындағы авторлық фразеологизмдер. 36 

ҚОРЫТЫНДЫ 43 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com.

Кіріспе 3 

Үстеулі сөз тіркесінің зерттелуі 8 

Үстеулердің синтаксистік қызметі 23 

1. Қабыса байланысқан үстеулі сөз тіркестер 41 

1.1.Үстеулердің үстеулер тіркесі. 41 

1.2 Есімдік пен үстеудің  тіркесі. 44 

1.3 Зат есім мен үстеудің тіркесі 44 

1.4. Сын есім мен үстеудің тіркесі 45 

2. Меңгеріле байланысқан үстеулі сөз тіркестері 47 

2.1. Зат есімдердің үстеулерді меңгерілуі 47 

2.2. Есімдік пен үстеудің тіркесі 48 

2.3 Үстеу мен үстеудің тіркесі 49 

2.4 Етістік пен үстеудің тіркесі 51 

Қорытынды 53 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 2 

I-Тарау: Сыпайылық пен қаратпа сөздердің өзара  байланыстылығы мен семантикалық сипатына шолу 8 

1.1 Сыпайылық ұғымының зерттелу жәйі 8 

1.2. Қаратпа сөздер 14 

1.3. Сыпайылық пен қаратпа сөздердің өзара байланыстылығы мен әлеуметтілігі 18 

1.4. Сыпайылық пен қаратпа сөздердің семантикалығы 20 

Қорытынды 31 

ІI-Тарау: Ағылшын, қазақ, орыс тілдеріндегі сыпайылық  категориясының жалпы сипаттамасы 32 

2.1.Қазақ, ағылшын, орыс тілдеріндегі сыпайылық категориясының зерттелу тарихы 32 

2.1.1 Тілдесім әрекетіндегі сыпайылық категориясы 37 

2.2.  Қазақ, ағылшын және орыс тілдеріндегі сыпайылық        категориясының қолданысы 60 

Ағылшын, қазақ, орыс тілдеріндегі сыпайылықтың        бейвербалды қатынастар арқылы көрінісі 67 

2. Ағылшын, қазақ, орыс тілдеріндегі сыпайылық категориясының өзіндік ерекшеліктері 79 

Қорытынды 83 

ҚОРЫТЫНДЫ 86 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 93 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 3 

І  ТАРАУ ТОЛЫҚТАУЫШ ПЕН ПЫСЫҚТАУЫШ ҰҚСАСТЫҒЫ МЕН АЙЫРМАСЫ 6 

1.1 Сөйлем мүшесі, оның негізгі белгілері 6 

1.2 Сөз табының сөйлем мүшелеріне қатысы 9 

1.3 Сөйлем мүшелерінің зерттелуі 11 

ІІ  ТАРАУ ТОЛЫҚТАУЫШ  ПЕН  ПЫСЫҚТАУЫШ:  ҰҚСАСТЫҒЫ МЕН  АЙЫРМАСЫ 21 

2.1 Толықтауыш, оның түрлері, жасалу жолдары 21 

2.3 Пысықтауыш оның түрлері 25 

2.4. Толықтауыш пен пысықтауышты ажырату 30 

2.5.Толықтауыш пен пысықтауыштың ара жігін айыру туралы кейінгі көзқарастар 32 

ҚОРЫТЫНДЫ 48 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 51 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе 7 

1-бөлім. 1.1.Лингвомәдениеттаным – тіл біліміндегі жаңа ғылыми бағыт 10 

І.2. Фразеологизмдер – этномәдени дерек көздер 21 

I.3. Қазақ тіліндегі фразеологизмдердің тақырыптық, мағыналық және құрамдық топтары 30 

Фразеологизмдерді дүниедегі заттар мен құбылыстарға және адамға (оның психологиялық, физиологиялық, сезімдік қатыстары) байланысты семантикалық ерекшеліктеріне қарай топтастыру 30 

І.3.1.Адамның жағымды, жағымсыз әрекеттеріне негізделген фразеологизмдердің тақырыптық семантикалық топтары 33 

І.3.2. Сезім әрекетіне негізделген фразеологизмдердің тақырыптық семантикалық топтары 35 

І.3.3. Сезім жағдайына байланысты жасалған немесе эмоциясы жоғары фразеологизмдер 37 

І.3.4.Адамның физикалық қалпын бейнелейтін фразеологизмдер 39 

І.3.5. Адамның сөйлеу дағдысы түрлерін сипаттайтын тіркестер тобы 43 

І.3.6. Адамның жеке басына тән қасиеттері туралы жасалған фразеологизмдер 44 

І.3.7.Адамның қоғамдағы әлеуметтік жағдайы, орны, тұрмысы туралы айтылатын тіркестер 44 

І.3.8.Адамның сыртқы түр-әлпеті, жас мөлшері жөнінде қалыптасқан тіркестер 45 

2-бөлім. ІІ.1. Фразеологизмдердің этномәдени ақпаратты ішкі құрылымы 47 

ІІ.2. Фразеологиялық мағыналардың қалыптасуындағы ұлт менталитетінің рөлі 62 

Қорытынды 75 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . . . . . . 2 – 5

 

 1 – тарау

 

Жақын шетелдік қазақтар тілінің зерттелуі. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .6 – 38

 

Шетелдік қазақтардың тілі жайында . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 9

Ресей және басқа жақын шетелдік аймақтағы қазақтардың

тілінің зерттелуі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 – 13

Тәжікстан қазақтары тілінің зерттелуі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 – 17

Өзбекстан қазақтары тілінің зеттелуі . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .17– 23

Түрікменстан қазақтарының тілдік зерттелуі жайы . . . . . . . . . . . . . . . 24 – 34

 Қарақалпақ қазақтарының тілдік зерттелуі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 – 40

 

 

Алыс шетелдік қазақтар тілінің зерттелуі. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 39 – 58

 

2.1 Ауған – Иран қазақтары тілінің зерттелуі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 – 51

2.2 Қытай қазақтары тілінің  зерттелуі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 – 56

2.3 Моңғолиядағы қазақтардың тілінің зерттелуі . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 56- 61

 

 

Қорытынды .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 – 65

Пайдаланылған әдебиеттер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 - 67

 

 

 

Категория: Тілтану | Просмотров: 2802 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz