Воскресенье, 18.11.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:15
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе 3 

І.1 Неміс және қазақ  тіліндеріндегі мекен-бағытты білдіретін тәсілдер. 9 

І 2 Неміс тіліндегі мекен-бағыт  предлогтарының мағынасы. 23 

ІІ 3 Екі тілде бір өлшемді кеңістікті білдіретін сын есімдер. 40 

ІІ. 4. Қ. Жұбановтың мезгіл-мекен есіміне берген түсінігі. 42 

ІІ.5. Неміс тіліндегі мекен бағыныңқылы сабақтас сөйлем Lokalsatz 46 

І-ші тарау бойынша қорытынды 50 

ІІ Бөлім. Неміс тіліндегі мекен-бағытты білдіретін предлогтарын  эксперимент жүйесінде қазақ аудиториясында тәжірибелік оқыту 51 

ІІ1.Эксперимент алдындағы тест. 58 

Эксперимент мақсаты – меңгеру деңгейін тексеру. 58 

ІІ 2. Эксперименттің жүру барысы. 64 

Қосымша 69 

Қорытынды 72 

Қолданылған әдебиеттер 75 

ІІ бөлім. 79 

Неміс және қазақ  тілдері грамматикасының қысқаша салыстырмалы сипаттамасы 79 

Қорытынды 82 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

      1 Тарау. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі мекен ұғымын білдіретін тілдік бірліктерді салыстырмалы түрде зерттеу.

Салыстырмалы анализ және тілдік интерференция

         1.2 Ағылшын тілінің мекен ұғымын білдіретін тілдік бірліктері.

         1.3.Қазақ тілінің мекен ұғымын білдіретін тілдік бірліктері

       2 Тарау ағылшын тілінің мекен ұғымынбілдіретін тілдік бірліктерін

                       қазақ топтарында оқытудың әдістемесі.

         2.1. Қазақ топтарында ағылшын тілінің мекен етістігі жүйесін

              оқыту әдістемесінің теориялық негіздері.

         2.2. Ағылшын тілінің мекенұғымынбілдіретін тілдік бірліктерін игерудің 

                қиындықтарына байланысты әдістемелік типология мен қателер

               мәселесі.

         2.3. Ана тілі және шет тілі интерференцияларын жоюға аргналған

                жаттығулар.

    3Тарау Ағылшын тілінің мекен ұғымынбілдіретін тілдік бірліктерін

                       қазақ топтарында оқытудың эксперименталды тәжірибелік

                       сипаттамасы.

         3.1. Эксперименталды тәжірибелік  оқытудың сипатамасы,эксперимент алды тексеру

         3.2. Тәжірибелік оқытуды ұйымдастыру.

        3.3. Тәжірибелік оқыту, оның нәтижелері.

         Қорытынды.

         Қолданылған әдебиеттер

        Қосымша.

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе 3 

І тарау.Әр типтес тілдердегі фразеологизмдердің салыстырыла және салғастырыла зерттелу жайы 6 

1.1.Фразеологиялық  зерттеулерге қысқаша шолу 6 

1.2. Фразеологизмдердің салғастырмалы негізде зерттелуі 12 

Етістік фразеологизмдер. 18 

1.3. Етістік фразеологизмдердің құрамы мен құрылымы. 18 

ІІ тарау. ЕФ-тердің сөздіктерде берілу принциптері 27 

2.1. Сөздіктер: мәні, қызметі, түрлері 27 

2.2. Қос тілді сөздіктердің құрылым жүйесіне сипаттама 32 

2.3. Аударматанудың негізгі мәселелері 37 

2.4 ЕФ-тердің  қос тілді сөздіктерде берілу принциптері 46 

Қорытынды 55 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 57 

Қысқаша ағылшынша - қазақша сөздік 62 

Қысқаша қазақша-ағылшынша сөздік 70 

 

 

 

 

 

                                                     Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе ………………………………………………………………....3-6

 

Тарау. Қазақ тіліндегі концептілердің құрылымдық типтері

 

1.1. Тіл біліміндегі концептуалдық бағыт және концепт теориясы………….6-18  

1.2. Қазақ тіліндегі концептілердің құрылымдық типтері……………………18-28

 

  2. Тарау. Концептілердің ішкі құрылымын түзуші мазмұндық компоненттер

2.1. Ғаламның тілдік бейнесіндегі «Өмір» концептісі ……………………….28-52

2.2. «Жан мен Тән» микроконцептісінің тілдік модельдері………………….52-67

2.3. Ғаламның концептуалдық–тілдік бейнесіндегі «Өлім» концептісі …… 67-83

 

Қорытынды………………………………………………………………………83-87

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі……………………………………....87-91

  

 

 

 

 

КІРІСПЕ Араб-парсы элементтері қазақ тілінің сөздік коры-нан белгілі бір орын алатынын жоғарыда әцгімс еттік.

Мұндай сөздерді қазақ тілінде колдану өрісі мсйлінше кең, әрі алуан түрлі болып келеді. Араб және парсы тіл-.

дерінен ауысқан сөздер адамдар арасындағы тілдік қарым-қатынастың сан қырлы жақтарын қамтиды:

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе 3 

І-тарау. Медициналық басылымдардағы сөз мәдениетінің жайы 7 

1.1. Емлелік немесе орфографиялық қателер 15 

1.2. Диалектизмдер 20 

1.3. Жаргон, арготизмдер 21 

1.4. Варваризмдер 22 

1.5. Тілдік төсеніші өзгешелеу ескі кітаби сөздер 28 

1.6. Медициналық басылымдардағы қарапайым сөйлеу сөздері 31 

ІІ – тарау. Медициналық басылымдардағы аударма және сөз мәдениеті 35 

2.1. Сөзбе-сөз аудару (калькалау) тәсілі 37 

2.2. Дәлме-дәл немесе адекватты аудару тәсілі 40 

1.2. Еркін аударма (вольный перевод) тәсілі 43 

Қорытынды 48 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 55 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 1 

1.1. Газет тілі лексикасының ерекшеліктері 3 

1.2. Қазақ газеттерінің ағартушылық 6 

бағыттағы қызметі 6 

2.1. Әлеуметтік факторлардың газет құрылымына тигізетін әсері 15 

2.2. Әлеуметтік факторлардың газет типтері мен 21 

олардың лексикасын қалыптастыруға тигізетін ықпалы 21 

2.3. Газеттің ішкі құрылымына тән лексикалық 26 

ерекшеліктер 26 

2.3.1. Газет айдарларының лексикалық, лингвостилистикалық 26 

құлылымы 26 

2.3.2. Газет тақырыптарының лексика-семантикалық 33 

ерекшеліктер 33 

2.3.3.Газет жанрларының тілдік ерекшеліктері 39 

2.3.4. Бас мақала және оның лексика-стилистикалық 48 

құрылымы 48 

Қорытынды 52 

Пайдаланылған әдебиеттер 53 

Шартты қысқартулар 56 

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе бөлім.............................................................3

А) Құрмалас  сөйлем  туралы  түсінік.....................3

Ә) Құрмалас  сөйлемнің  зерттелуі..........................5

II.   Негізгі   бөлім...........................................................12

А) Романдағы құрмалас  сөйлемдердің  жасалу жодары.....................................................................12

Ә) Романдағы құрмалас  сөйлемдердің  түрлері.17

 Б) Құрмалас  сөйлемдердің  жазушы  стиліндегі қолданылу  ерекшелігі............................................26

ІІІ.   Қорытынды..............................................................32

IV.  Пайдаланылған әдебиет.........................................34

Жоспар - www.topreferat.com

 

 

Кіріспе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

I  тарау. Қазақ терминологиясы және оның зерттелуі мен дамуы

1.1 Заң терминологиясының зерттелу жағы. . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

II тарау. Заң терминдерінің қалыптасу және даму жолдары

2.1. 1917 жылғы Қазан төңкерісіне дейінгі қазақ

тіліндегі заңдық, құқықтық ұғымдарды білдіретін атаулар . . . . . . . . . . . .

2.2. Заң терминдерінің Кеңес өкіметі кезіндегі жай-күйі.. . . . . .  

2.3. Заң терминдерінің жасалу(шығу) көздері немесе шығу тегі. . . 

 

III тарау. Заң терминдерінің лексика - грамматикалық табиғаты

3.1. Лексикалық табиғаты.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.2. Грамматикалық табиғаты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.3. Заң терминдеріндегі жаңа атаулар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Қорытынды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Пайдаланған әдебиеттер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Тақырыбы: Интонация компаненттерінің қызметі

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

 

 

 Кіріспе

 

Интонацияның шығу жәйі.

 

І. Тарау

 

1.1. Интонация туралы жалпы түсінік

 

ІІ.Тарау

 

2.1. Интонацияның компаненттері

 

2.2. Интонация және оның компаненттерінің сөйлемдегі қызметі

 

2.3. Интонация компаненттерінің дайындықсыз сөйлеу тіліндегі көрінісі

 

ІІІ. Тарау

 

3.1. Жәй сөйлемнің құрылымдылық коммуникативитілік түрлерінің интонациясы

 

3.2. Күрделенген сөйлеммен құрмалас сөйлемнің және күрделі синтаксистік тұтастықтың интонациялық ерекшелігі 

 

Қортынды

 

Пайдаланған әдебиет

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

 

 

Кіріспе--------------------------------------------------------4

 

Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері және                     Е. Исмаилов--------------------------------------------------7

 

Е. Исмаилов әдебиет тарихын зерттеуші және әдебиет сыншысы-----------------------------------------28

 

Қорытынды-------------------------------------------------46

 

Пайдаланылған әдебиеттер-----------------------------50

 

 

 

 

 

 

   

                                                  ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

КІРІСПЕ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4

 

 

1 КОНЦЕПТ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .   6

 

1.1 Әлемнің тілдік бейнесі және оның ғылыми түсінігі  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

1.2 Концептің құрылымдық ерекшелігі   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15

 

 

2 ҚУАНЫШ ЖӘНЕ ҚАЙҒЫ – ЭМОЦИОНАЛДЫ КОНЦЕПТІЛЕР  .  .  .  .    26

 

2.1 Қуаныш және қайғы концептілерінің мотивтері  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

2.2 Қуаныш және қайғы концептілерінің оппозициялық қатынасы .  .  .  .  .  . 30

2.3 Қуаныш және қайғы концептілерінің парадигмалық қатынасы  .  .  .  .  .  . 36     

2.4 Қуаныш және қайғы концептілерінің лексико-семантикалық өрісі  .  .  .   47

2.5 Қуаныш және қайғы концептілерінің сөйлеу әрекетіндегі көрінісі  .  .  .  . 48

 

ҚОРЫТЫНДЫ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51

 

 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ  3

КӨНЕ ТҮРКІ ТІЛІНДЕГІ ШЫЛАУЛАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ

ОНЫ   ЗЕРТТЕУШІ ҒАЛЫМДАР 5

КӨНЕ ТҮРКІ ТІЛІНДЕГІ ШЫЛАУ СӨЗ ТАБЫНЫҢ МАҒЫНАЛЫҚ ТҮРЛЕРІ 14

Септеуліктер  14

Демеуліктер 18

Жалғаулықтар 23

КӨНЕ ТҮРКІ ТІЛІНДЕГІ ШЫЛАУЛАРДЫҢ  ЛЕКСИКА – ГРАММАТИКАЛЫҚ МАҒЫНАЛАРЫ 33

ҚОРЫТЫНДЫ 61

ШАРТТЫ ҚЫСҚАРТУЛАР 63

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 64

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 4 

І-тарау. Бейәдеби элементтердің көркем шығармада алатын орны, маңыздылығы 6 

І.1. Дөрекі сөздердің сипаттамасы 6 

І.2 Одағай сөздер 13 

І.3. Қарғыс сөздер 17 

І.4. Шығармада орыс тілі элементтерін қолдану - жазушы шеберлігінің бір қыры 20 

ІІ тарау. Әдеби нормаға жатпайтан сөздер мен сөз тіркестерінің көркем әдебиеттегі қолданысы 22 

Қорытынды 41 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 41 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

 

I. Кіріспе...........................................................................................................3

 

 

 

II тарау.

2.1. Тілдік норма және тіл мәдениеті...........................................................10

 

 

2.2. Тілдік норма және әдеби тіл нормасы туралы ұғым........................................................................................................................13

 

 

2.3. Норманың өлшем-шарттары (критерийлері)...........................18

 

 

2.4. Әдеби тіл норманың түрлері (жазу, айту және грамматикалық норма).....................................................................................................................24

 

 

2.5. Әдеби тіл нормаларының вариаттары мен дублеттері...............................................................................................................34

 

2.6. Окказионализм (бір қолданар) сөздер............................................................................................................43

 

2.7. Узус пен окказионализмдер оппозитивтік (қарама-қарсы тұрған) тіл бірліктері.............................................................................................48

 

ҚОРЫТЫНДЫ...............................................................................................54

 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР................................................................56

М А З М Ұ Н Ы

Кіріспе 2 

І тарау. Қазақ тілінің лексикалық жүйесіндегі ауыс-түйістіктері 4 

Интерлексика 9 

ІІ тарау Интерлексиканың қазақ тілі лексикасына ену тарихынан мәліметтер 15 

ІІІ тарау. Интерлексиканың қазақ тілінің түсіндірме сөздіктерінде сипатталуы 23 

Қорытынды 31 

Қосымша 32 

Пайдаланған әдебиеттер 53 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе 3 

I.Қазақ лексикографиясының қалыптасу кезеңдері 5 

ІІ.Сөздіктің түрлері, ерекшеліктері 12 

Түсіндірме сөздіктер 24 

Диалектологиялық сөздіктер 29 

Этимологиялық сөздіктер 33 

Синонимдік сөздік 34 

Фразеологиялық сөздіктер 38 

Аударма сөздіктер 39 

Терминологиялық сөздіктер 41 

Шет тілдер сөздерінің сөздігі 41 

III.Лексикографияның қазақ тіл білімінің, лексикологияның дамуына ықпалы 43 

Қорытынды 45 

Пайдаланылған әдебиеттер 47 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе.

І тарау. Қазақ тілі пәнінде деңгейлеп саралап оқыту технологиясын қолданудың ғылыми негіздері............................................................................5

 

1.1 Деңгейлеп саралап оқыту технологиясы, зерттелуі және өзіндік  ерекшеліктері...........................................................................................................5

 

1.2  Қазақ тілі пәнінде деңгейлеп саралап  оқыту технологиясын  қолданудың педагогика- психологиялық негіздері.................................................................14

 

1.3  Қазақ тілі пәнінде деңгейлеп саралап  оқыту технологиясын  қолданудың  тәрбиелік мәні........................................................................................................20

 

ІІ тарау.

 Қазақ тілі пәнінде  деңгейлеп  саралап оқыту  технологиясын  қолданудың әдістемесі .......................................................................................23

 

2.1 Мектеп оқулықтарындағы  деңгейлеп саралап оқыту технологиясының  алатын орны...........................................................................................................23

 

2.2 Деңгейлеп саралап оқыту технологиясының негізі деңгейлік тапсырмалардың  принциптері, талаптары, өзіндік ерекшеліктері..................29

 

2.3  Сөз таптарын оқытуда деңгейлеп саралап оқыту технологиясын қолдану үлгілері....................................................................................................................44

 

Қорытынды..........................................................................................................59

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі....................................................................60

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

КІРІСПЕ 3 

НЕГІЗГІ  БӨЛІМ 5 

1 Көптік жалғауларының даму тарихы 5 

Көптік мағынаның берілуінің морфологиялық  әдісі. 6 

Көптік  мағынаның  берілуінің  лексикалық  әдісі 9 

Көптік мағынаның  берілуінің  синтаксистік әдісі 9 

2 Тәуелдік жалғаулардың даму тарихы 11 

3 Жіктік жалғауларының даму тарихы 14 

4 Септік жалғауларының даму тарихы 17 

Жеке септіктер тарихынан 20 

ҚОРЫТЫНДЫ 48 

ПАЙДАЛАНҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР 49 

 

 

Категория: Тілтану | Просмотров: 3673 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz