Воскресенье, 18.11.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:10
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

КІРІСПЕ 9

 

 

1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ  БӨЛІМ............................................................... 10

1.1 Конвертерлеудің бірінші кезеңі ........................................................... 10

1.1.1 Конвертерді дайындау ...................................................................... 10

1.2 Конвертерлеудің екінші кезеңі ............................................................ 11

1.3 Үрдіс технологиясының ерекшеліктері .............................................. 12

1.4 Газ тазартылуының технологиялық үрдісінің сипаттамасы.............. 12

1.5 Газдары бүйірінен әкетілетін конвертер жұмысының ерекше-ліктері .....................................................................................................

13

1.6 Ауамен қамтамасыздандыру сүлбесінің әсері .................................... 14

1.7 Сиретудің әсері ...................................................................................... 14

1.8 Газ құбырларын басқару және бақылау .............................................. 15

1.9 Конвертердің газ құбырларының сипаттамасы .................................. 16

1.10 Қалдық газдардың құрамы мен мөлшерін есептеу.............................

 1.11   Газарна жүйесін есептеу .......................................................................

 

 

 2 АРНАЙЫ БӨЛІМ ..................................................................................    23

2.1   Конвертердің газ әкететін құбырлары - автоматты реттеу объектісі ретінде .................................................................................................... 23

2.2 Қалдық газдарды алу және газдың пайда болу үрдісінің математикалық моделі.......................................................................... 24

2.3 Конвертердің газ құбырдар желісін басқару есебінің математи-калық қойылымы .................................................................................. 24

2.4 Реттегіштің реттеу параметрлерін таңдау және автоматты реттеу жүйесін есептеу.....................................................................................

25

2.5 Басқару және автоматты бақылау жүйесінің есебін ақпаратты қамтамасыз ету ......................................................................................

26

2.6 Техникалық қамтамасыздандыру ........................................................ 29

2.7 Бағдарламалық қамтамасыздандыру .................................................. 30

2.8 Автоматтандыру құралдарын таңдау және бақылау мен реттеудің функционалды сүлбесінің сипаттамасы .............................................

33

 

 

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ................................................................ 36

3.1 Автоматтандыруды ендіруге кеткен капиталды шығынды  есептеу................................................................................................... 

36

3.1.1 Өңдеушілер жалақысы ........................................................................ 36

3.2 Құрастырушыға кеткен шығынды есептеу ......................................... 37

3.3 Жылдық экономия мен экономикалық тиімділікті есептеу .............. 39

3.3.1 Жаңа жүйені ендіруге дейінгі сомманы пайдалану шығынын есептейміз .............................................................................................

39

3.3.2 АБЖ-ны пайдаланғаннан кейінгі эксплутациялық шығындары.....  40

3.4 Жылдық экономия ................................................................................. 40

3.4.1 Жылдық экономиканың тиімділігі ..................................... .............. 41

3.5 Өтеу мерзімі............................................................................................ 41

 

 

4 ЕҢБЕКТІ  ҚОРҒАУ............................................................................... 42

4.1 Еңбекті қорғау бойынша ұйымдық шаралары.................................... 42

4.2 Өндірістік қауіптер мен зияндылықтарды талдау.............................. 43

4.3 Сақтау шараларын қалыптастыру........................................................ 45

4.3.1   Өртке қарсы шаралар........................................................................... 45

4.3.2 Ауа алмасуын ұйымдастыру............................................................... 46

4.3.3 Желдетуді ұйымдастыру..................................................................... 47

4.3.4 Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету.................................................. 48

4.3.5 Жерге қосуды ұйымдастыру............................................................... 48

4.4 Конвертерлі бөлімдегі жарықтандыруды есептеу.............................. 50

 

 

 ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................... 54

 

 

 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..................................................................... . .. 55

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

 

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР ТІЗІМІ

 КІРІСПЕ 5

1 КІТАПХАНАНЫ АВТОМАТТАНДЫРУ ПРОЦЕССІ  7

1.1 Кітапханалық–библиографиялық процесстерді автоматтандыру жүйесін жобалау 

7

1.2 Кітапхананы автоматтандыру жүйесін жобалау түрлері 10

1.3 Кітапхана кәсібінде Интернетті пайдалану 11

1.4 Құжаттарды өңдеудің қазіргі кездегі қолданылатын әдістері 13

1.5 Кітапханада қолданылатын негізгі құрылғылар 15

2 МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫН БАСҚАРУ ҚОСЫМШАСЫН ҚҰРУ ОРТАСЫ DELPHI

19

2.1 DELPHI –дің басқа аналогтық программалық өнімдермен салыстырғандағы артықшылықтар

19

2.2 Delphi. Өнімнің негізгі сипаттамалары 19

2.3 Delphi-де қосымша құру 25

2.4 Формалар, модульдер 26

2.5 Жаңа объектілерді қосу 27

2.6 Стандартты компоненттер 27

2.7 Delphi-дегі есеп беруді құрудың негізгі принциптері 29

Мәліметтер қоры туралы ұғым 29

2.9  Мәліметтер қорын басқару жүйесінің архитектурасы 31

2.10 SQL тілі 33

2.11 Database  Desctop  қосымшасы 38

3 кітапхана жүйесін құру ортасы 40

3.1 Мәліметтер қорының классификациясы 40

3.2 МҚБЖ функциясы, мәлiметтер қорының басқару жүйесi 42

3.3  Сұранысты ұйымдастыру әдiстерi және түрлерi 44

3.4 Бағдарламалық өнімді сипаттау 45

ҚОРЫТЫНДЫ 49

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ КӨЗДЕРІ ТІЗІМДЕРІ 50

ҚОСЫМША 52

 

                                                   ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

КIРIСПЕ

Ι-тарау. ҚР  Қазынашылығы мен оның басқару жүйесiне сипаттама

1.1.  Қазынашылықтың сипаты мен құрылымы

1.2. Қазынашылықтың негізгі есептері, қызметтерi, операциялары мен құқықтары

1.3.  Қазынашылықтың ақпараттық жүйеге қойылатын талаптар

1.3.1. Ақпараттық жүйенiң құрылымы

1.4. Ақпараттық жүйенiң ресурстарына қойылатын талаптар

1.4.1.Математикалық жабдықтауға қойылатын талаптар

1.4.2.Ақпараттық жабдықтауға қойылатын талаптар

1.4.3.Лингвистикалық жабдықтауға қойылатын талаптар

1.4.4.Программалық жабдықтауға қойылатын талаптар

1.4.5.Техникалық жабдықтауға қойылатын талаптар

1.4.6.Ұйымдастырушылық жабдықтауға қойылатын талаптар

ΙΙ-тарау. "Қазынашылық бюджетінің кірісін бақылаудың” ақпараттық

жүйесін талдау

2.1." Қазынашылық бюджетінің кірісін бақылаудың” ақпараттық жүйесiндегi тапсырманың қойылымы

2.2. "Қазынашылық бюджетінің кірісін бақылаудың ” ақпараттық жүйесiнiң концептуалды схемасы

2.3. Ақпараттық жүйедегi тапсырманың сипаттамасы

2.3.1. Кiретiн ақпарат

2.3.2 Шығатын ақпарат

2.3.3. Ақпараттық база

2.3.4 Машинадан тыс ақпараттық база

2.3.5.Ақпараттық моделъ

2.3.6.Қолданылатын жiктегiштер

2.3.7.Машина iшiндегi ақпараттық база

2.4. Программалық жабдықтау

2.4.1.Қолданылатын программалық жабдықтарға сипаттама

2.4.2.Программалық жабдықтаудың құрылымы

 

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР

                                         

Қазақстан Республикасы тұрғындары барлық бас жиынтықтары базасын Excel-де құру

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

ЕСЕПТІҢ ҚОЙЫЛЫМЫ 5

Кіріспе. 9

ІІ.Статистикадағы ақпараттық технологияның даму кезеңдері 11

2.1 Алдыңғы қатарлы ақпараттық технологиялар 13

III. 2000 жылға үй шаруашылығын іріктеу. 14

3.1.Негізгі жиынтықтың құрылуы және баяндалуы. 16

3.2. Бас жиынтықтың жіктелуі 20

3.6. ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  СТАТИСТИКА  ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТІГІ 44

ІV. НЕГІЗГІ БӨЛІМ 48

4.1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҒЫН БАҒДАРЛАУ. 48

5. Экономикалық тиімділікті есептеу 70

Техникалық-экономикалық негіздеме 70

7. ЕҢБЕКТІ   ҚОРҒАУ 76

7.1 Қауіпті және зиянды факторларды талдау 76

7.2 Қорғау шаралары 78

7.2.1  Өңдірістік санитария 78

7.2.2 Электрлік қауіпсіздігі 83

7.2.3 Өрт қауіпсіздігі 84

ҚОРЫТЫНДЫ 85

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 87

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

 

1 ЖАСАНДЫ НЕЙРОНДЫҚ ЖЕЛІЛЕР 14 

1.1 Нейрондық желілердің элементтері 14 

1.2 Нейрондық желілердің сәулеті 15 

1.3 Есептерді нейрондық желілерімен баяндау 16 

1.4 Желіге кіріс сигналдарын беру және шығыс сигналдарын алу 17 

1.5 Нейрондық желілерді оқыту 18 

1.5.1 Желінің жолдық параметрлері бойынша бағалау функциясының         градиентін есептеу 20 

1.5.2 Нейрондық желі оқытуына әсер ететін факторлар 22 

1.5.3 Нейрондық желілерді жеңілдету 23 

1.5.4 Желі сигналдары мен көрсеткіштерін есептеу параметрлерінің маңыздылық көрсеткіштерін есептеу 23 

2 ЛОГИКАЛЫҚ МӨЛДІР НЕЙРОНДЫҚ ЖЕЛІЛЕР 25 

2.1 Логикалық мөлдір нейрондық желілердің сәулеті 26 

2.2 Нейрондық желі жеңілдету ережелері 27 

2.3 Элементтердің бейсызықтығына қойылатын талаптар 28 

2.4 Нейрондық желілерді логикалық мөлдір түрге келтіру 30 

2.5 Нейрондық желілердің вербализациясы 31 

3 МӘЛІМЕТТЕР ҚҰРЫЛЫМЫН ӨҢДЕУ АЛГОРИТМДЕРІН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ҚҰРУ 32 

3.1 Мәліметтердің файлдық құрылымы 32 

3.1.1 Кіріс және шығыс мәліметтері 32 

3.2 Программаның объектілі-бағдарланған көрінісі 33 

3.2.1 Программа жұмыс істеуінің негізгі қадамдары 35 

3.3 Программа сәулетін зерттеп жасау 35 

3.3.1 Объектілі-бағдарланған жобалау 35 

3.3.2 Кластар және объектілер 37 

3.3.3 Жүйенің программалық модульдерін жобалау 38 

3.3.4 Программалық модульдерде қолданылатын кластарды баяндау 39 

4 ПРОГРАММАНЫҢ СИПАТТАМАСЫ 46 

4.1 Жалпы мәліметтер 46 

4.2 Функционалдық арналуы 46 

4.3 Логикалық құрылымның баяндалуы 46 

4.4 Қолданылатын техникалық құралдар 46 

4.5 Шақыру және жүктеу 47 

4.6 Кіріс мәліметтері 47 

4.7 Шығыс мәліметтері 47 

4.8 Программаның хабарлары 47 

4.8.1 Программаның менюі 47 

4.8.2 Программаның құжаттарымен жұмыс істеудің жалпы принциптері 48 

4.8.3 Диалогтық терезелері 50 

4.8.4 Хабарлар 50 

5 ПРОГРАММАЛАУШЫНЫҢ АНЫҚТАМАСЫ 52 

5.1 Жалпы мәліметтер 52 

5.2 Программаның құрылымы 52 

5.3 Программаның күйін келтіру 53 

5.4 Программаны тексеру 53 

5.5 Қосымша мүмкіндіктері 53 

5.6 Программалаушыға хабар 53 

5.6 Оператордың анықтамасы 54 

5.6.1 Программаның арналуы 54 

5.6.2 Программа орындалу шарттары 54 

5.6.3 Программаның орындалуы 54 

5.6.4 Операторға хабар 54 

6 КЕШЕНДІ ЕНДІРУДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН ЕСЕПТЕУ 55 

6.1 Программалық кешен зерттеп жасау қажеттілігін негіздеу 55 

6.2 Программалық қамтама ендірудің экономикалық тиімділігін есептеу 56 

6.2.1  Жүйе зерттеп жасау мен ендіру шығындарын есептеу 56 

6.2.2  Жалақыға шығынды шығаруға арналған есептер 58 

6.2.3 Материалдарға жұмсалатын шығындар 61 

6.2.4 Ғылыми зерттеу жұмыстарына қажет арнайы аппараттарға кететін шығындар 62 

6.2.5 Басқа шығындар 62 

6.3 Программалық қамтаманы енгізуінің тиімділігін есептеу 63 

6.3.1 Енгізуге дейін шығынды есептеу 63  

6.3.2   Көппараметрлі модель құру жүйесін енгізуден кейін шығынды есептеу 64 

6.3.3.  Жүйенің өтеу мерзімі 64 

6.3.4  Жылдық экономикалық эффект 65 

7 Еңбек қорғау бөлімі 65 

7.1 Жұмысшыға қауіптілік пен зияндылық төндіретін негізгі құрал-жабдықтарды талдау 65 

7.2 Негізгі қорғау шаралары 67 

7.2.1 Жалпы ұйымдастыру шаралары 67 

7.3  Өндірістік санитария 68 

7.3.1 Өндірістік микроклимат 68 

7.3.2 Психофизиологиялық факторлар 69 

7.3.3  Электромагниттік сәулелену 69 

7.4 Қауіпсіздік техникасы 72 

7.5 Өрт қауіпсіздігі 73 

7.6  Вентиляция жүйесін есептеу 74 

7.7  Жарықтандыруды есептеу 76 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе 11 

1 Ұйымдастырылған үлгілердің талдануы  студенттік қауымның түзілуі 15 

1.1 Орталықтандырылған үлгі 15 

1.2 Бөлшектенген үлгі 18 

1.3 Қазақстандағы студенттер қауымын қалыпастырудың жаңа үлгісі 19 

1.4  Жаңа үлгіні мөлшерлік-құқықтық қамтамасыз ету 22 

2  Екінші кезең технологиясының мәселесін орнату (қалыптастыру) ҚР 2000 жылы ЖОО-дағы студент қауымын түзудің жаңа үлгісін енгізу. 23 

2.1  Мәселенің қойылымы 23 

2.3 Базалық ЖОО-ның программистерінің автоматталған жұмыс орнына қойылатын талаптар 39 

3 Негізгі  бөлім 41 

3.1 Идеология, әдістер, жағдайлар 41 

3.2  Ақпараттық құрылым 52 

3.3 Алгоритмдер  сипаттамасы 60 

3.3.1 Тармақтық ЖОО-ның программистінің АЖО 60 

3.3.2 Базалық ЖОО-ның программистінің АЖО 65 

4 Телекоммуникациондық қамтамасыз ету 70 

4.1 Техникалық шешім 70 

4.2 Іnternet торабының поштасымен байланыс 72 

4.3 Іnternet торабымен байланыс 72 

5 Жобаның  тиімділігін  бағалау. 73 

5.1  Программалық кешен алгоритмін өңдегендегі шығынды есептеу 73 

5.2 Программалық кешенді тексеру және жазуға кеткен шығынды есептеу. 74 

5.4  Техникалық құралдарының кешені шығындарының есебі 76 

5.5 Программалық кешенді енгізудегі шығынның есебі 78 

5.6 Программалық кешенді енгізгеннен кейінгі шығынның есебі 79 

Апталық жұмыс құны адам басына 10000 теңге. 79 

5.7.  Шығындарды үнемдеуді есептеу 80 

5.8. Программалық кешеннің өзін-өзі ақтау мерзімі 80 

5.9 Жылдық экономикалық тиімділігі 81 

6 Еңбек қорғау 82 

6.1 Қауіпті және қатерлі факторларды талдау 82 

6.2 Өндірістік санитарияға қойылатын талаптар 82 

6.3 Техника қауіпсіздігі 83 

6.4  Өрт қауіпсіздігі 84 

Қорытынды 85 

Әдебиеттер тізімі 86 

 

 

Категория: Информатика, техника | Просмотров: 3161 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz