Воскресенье, 25.02.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:10
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

КІРІСПЕ 2 

1. Қазіргі кездегі мәселені талқылау 5 

1.1 Ақпаратты нарықтағы «ЖКА Бөлімшесінің» АЖО-нын талдау 5 

1.2 «ЖКА Бөлімшесінің» АЖО функционалды құрлымын сипаттау 8 

1.3 Есептің қойылымы 12 

2.  Ақпаратты қамтаманы құру 13 

2.1 Қолданушы талаптарын талдау 13 

2.2  МББЖ талдау негізі 14 

2.3  Мәліметтер базасын құру 20 

2.3 Кесте құрылымын сипаттау 24 

3.  Програмалық  қамтаманы құру 27 

3.1 Программалық қамтаманың құрлымы 27 

4 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ 40 

4.1 Өндірістегі қауіпті және зиянды факторларды талдау 40 

4.2 Өндірістік санитария 41 

4.3 Компьютерлік класты желдету 43 

4.4 Компьютерлік кластағы жасанды жарықтандыру 44 

4.4.1  Дірілмен шудың деңгейіне қойылатын талаптар 46 

4.5 Компьютерлік кластағы дыбысты сіңіру 48 

4.6 Электр қауіпсіздігі және электрмагниттік өрістен қорғану 49 

4.7  Өрт қауіпсіздігі 51 

5.  Экономикалық бөлім 53 

5.1 Экономикалық тиімділіктің бағасын есептеу 53 

5.1.1 АОЖ өңдеуге және енгізуге керетін шығындар 53 

5.1.2 Еңбек ақыны есептеу 53 

5.1.3 Техникалық құралдар кешенін сатып алуға кеткен шығындар 55 

5.2.4 Бағдарламаны жазуға және түзетуге кеткен шығынды есептеу 55 

5.2.5 Шығындардың экономикасын есептеу 56 

5.2.6 Енгізуден бұрын жұмсалған шығындарды есептеу. 56  

5.2.7 Жүйені енгізгеннен кейінгі шығындар 56 

5.2.8 Жылдық экономикалық тиімділікті есептеу 57 

Қолданылған әдебиет тізімі 58 

Қосымша А 60 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

Кіріспе

1-ші тарау. КӨПІРЛІ КРАНДАРДЫҢ МЕХАНИЗМДЕРІН

                 ЕСЕПТЕУ

 

Кранның көтергіш механизмін есептеу

Темір арқанды есептеу және таңдау

Барабанның параметрлеін анықтау

Беріліс редукторы мен электрқозғалтқышты

           таңдау

Арбашаның жүру механизмі

1.2.1 Электрқозғалтқыш пен беріліс редукторды

        есептеу

Кранның жүргізу механизмі

1.3.1. Кранның жүргізу механизмін есептеу және

таңдау  

Беріліс редукторы мен электроқозғалтқышты

есептеу 

 

2-ші тарау.  КРАН МЕХАНИЗМДЕРІНІҢ ЭЛЕКТРЖЕТЕГІ

 

2.1. Кранның жүргізу механизмінің электржетегін таңдау

2.2. Айнымалы кернеулі, тиристорлы түрлендіргіштердің

      жұмыс істеу принципі

Күштік тиристорлардың әр-түрлі қосу схемалары

Күштік тиристорларды есептеу және таңдау 

Импульсті-фазалы басқару жүйесі

2.3 Арбаша механизмінің электр жетегі

2.3.1 Аналогты импульсті-фазалы басқару жүйесі

Кранның көтеру механизмінің электр жетегін таңдау

Электрлік схеманы құрастыру

Тиристорлы түрлендіргіштің элементтерін

 есептеу және таңдау

Реттеу жүйесін құрастыру және есептеу

3-ші ТАРАУ АЭ-ТКТ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖӘНЕ ДИНАМИКАЛЫҚ РЕЖИМДЕРІ

3.1 Тиристордың әртүрлі басқару бұрышы мәніндегі асинхронды электрқозғалтқыштың статикалық сипаттамасын есептеу

3.1.1 Тұйық тізбекті АЭ – ТКТ жүйесінің статикалық сипаттамасы

3.2 АЭ – ТКТ жүйесінің математикалық моделі

3.2.1 АЭ – ТКТ жүйесінің динамикалық сипаттамасы

4-ші ТАРАУ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

4.1 Еңбекті қорғау шараларын уйымдастыру

4.2 Жұмыс істеу қауіпсіздігі

4.3 Санитарлы – гигиеналық шаралар

5-ші ТАРАУ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

5.1 Жалпы жағдайлар

5.2 Көпірлі кранда тиристорлы реттегіштерді қолданудың экономикалық тиімділігін есептеу

5.2.1 Қондырғыларға жұмсалатын негізгі шығындар

5.2.2 Қосымша шығындарды есептеу

5.2.3 Бір жылдағы экономикалық тиімділікті есептеу

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

Инновациялық инвестицияларды талдаудың компьютерлік моделі

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

Кіріспе 2 

1. ИНВЕСТИЦИЯ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯ СИНТЕЗІ 6 

1.1. Инвестиция түсінігі және экономикалық мағынасы 6 

1.2. Инвестициялардың жіктелуі 8 

1.3. Инновациялардың инвестициялық негізі 12 

Тарау бойынша қысқаша қорытындылар 25 

2. ИННОВАЦИЯЛЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ПРОГРАММАЛЫҚ ПАКЕТТЕР 26 

2.1. Инновациялы инвестициялық жобаларды талдау 26 

Жобаны әзірлеудің және талдаудың алдын-ала кезеңі 26 

Техникалық талдау 28 

Қаржылық талдау 30 

Экономикалық талдау 31 

Тәуекелді талдау 32 

2.2. Инновациялы инвестициялық жобалардың тиімділігін 33 

бағалауға арналған программалық өнімдер 33 

COMFAR 2.1 36 

PROPSPIN программалық пакеті 38 

«Альт-Инвест» пакеті 38 

«Инвестор 4.1» пакеті 40 

3. ИННОВАЦИЯЛЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАЛДАУДЫҢ КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛІ 44 

3.1. Құрастыру ортасы 44 

3.2. Талдау деректері 46 

3.3. Негізгі жұмыс істеу қағидалары 47 

Қорытынды 50 

Қосымшалар 52 

Қолданылған әдебиет тізімі 69 

 

 

Ипотекалық несиенің ақпарат жүйесін тұрғызу

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

 

Кіріспе 3 

1 Тарау  ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕНІҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН 8 

ТҰРҒЫЗУДЫ НЕГІЗДЕУ 8 

1.1.  «БТА Ипотека» акционерлік қоғамының сипаттамасы және басқару жүйесінің болуы 8 

1.2. Ипотекалық несиелеу ақпараттық жүйесінің тағайындалуы және мақсаты 25 

1.3. Ипотекалық несиелеу ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар 27 

1.4. Ипотекалық несиелеу ақпараттық жүйесінің құрылымына талаптар 27 

1.5. Ипотекалық несиелеу ақпараттық жүйесінің қорларына талаптар 28 

1.6  Концептуалды схема 35 

2 Тарау ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕЛЕНІҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ 43 

2.1. Ипотекалық несиеле ақпараттық жүйесінің есеп орны 43 

2.2. Есептің қойылымы 45 

2.3. Кіріс ақпараты 47 

2.4. Шығыс ақпараты 48 

2.5. Ақпараттық қор 49 

2.7. Есеп шығару алгоритмін бейнелеу 52 

2.8. Есеп кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалар жабдығының сипаттамасы 53 

2.9 Программалық қамтамасыз етудің құрылымы 55 

2.10. Пайдаланушыға нұсқау 58 

2.11. Бақылау мысалы 59 

3 Тарау Ақпараттық жүйе деңгейін бағалау және оны пайдалану мүмкін болатын сала 60 

3.1. «Ипотекалық несие» ақпараттық жүйесін тұрғызуға кететін шығындарды бағалау 60 

3.2. Нәтижелерді талдау және ақпараттық өнімді коммерциялық іске асыру бойынша ұсыныстар 67 

3.3. Есептер кешенін ақпараттық технологияларының жақсарту бойынша нұсқаулар 68 

Қорытынды 69 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 72 

  

 

 

Кәсіпорынның қаржылық жағдай аудитінің ақпараттық жүйесін тұрғызу

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

 

КІРІСПЕ...............................................................................................................................................3

1 Кәсіпорынның қаржылық жағдай АУДИТІНІҢ  ақпараттық жүйесін тұрғызуДЫ негіздеу.........................................................................................6

Кәсіпорынды басқарудың мәні, мақсаттары мен міндеттері..................................................6

«Прогресс» жауапкершілігі шектеулі серіктестік сипаттамасы...........................................8

Ақпарат жүйесінің тағайындалуы және мақсаты...................................................................32

Ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар............................................................................33

Концептуалды схема.................................................................................................................46

2 Кәсіпорынның қаржылық жағдаЙ АУДИТІНІң ақпараттық жүйесін тұрғызуДЫ жОБАЛАУ......................................................................................49

 Ақпараттық жүйедегі есептің орны.........................................................................................49

 Есептің қойылымы....................................................................................................................49

 Кіріс ақпараты............................................................................................................................50

 Шығыс ақпараты.......................................................................................................................52

 Ақпараттық база........................................................................................................................55

 Программалық қамтамасыз ету................................................................................................56

 Есеп кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құралдар жабдығын сипаттау.......................................................................................................................................57

Программалық қамтамасыз ету құрылымы.............................................................................58

 Ақпараттық  жүйе деңгейін бағалау және қолдануы мүмкін болатын сала

Фирма жағдайын талдаудың қпараттық жүйесін тұрғызуға кететін шығынын есептеу.........................................................................................................................................61

Ақпараттық өнімді коммерциялық сатуға берілетін кеңестер және нәтижесін талдау...........................................................................................................................................68

ҚОРЫТЫНДЫ...............................................................................................................................70

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ................................................................................71

ҚОСЫМШАЛАР

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

Кіріспе ..............................................................................................................3

1. «Коммерциялық банктің айырбастау пунктерінің валюта бағамын қадағалаудың»  ақпарат жүйесінің құрылуын негіздеу  

1.1. Мәселенің экономикалық мәні..................................................................5

1.2. Ақпарат жүйесін құрудің мақсаты мен міндеті .....................................62 

1.3. Ақпарат жүйесіне қойылатын талаптар .............................................. ...62 

1.3.1. Ақпарат жүйесінің құрылымына қойылатын талаптар .......................62

1.3.2. Ақпарат жүйесінің ресурстарына қойылатын талаптар ......................63

1.3.2.1. Техникалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар ...............64

1.3.2.2. Бағдарламалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар ..........66

1.3.3. «Айырбастау пункті»  ақпарат жүйесінің концептуалды схемасы ....70

2. «Коммерциялық банктің айырбастау пунктерінің валюта бағамын қадағалаудың»  ақпарат жүйесін құру

2.1. «Айырбастау пункті» есебінің қойылымы  ..............................................72

2.1.1. «Айырбастау пункті» есебінің сипаттамасы .........................................72

2.2. Кірістік ақпарат ...........................................................................................72

2.2.1. Шығыстық ақпарат ................................................................................ .73

2.3.  Ақпараттық база ..................... ...................................................................73

2.3.1. Машина ішіндегі ақпараттық база ..........................................................76

2.4. Бағдарламалық қамтамасыздандыру..........................................................78

3. ақпараттық жүйесінің деңгейін бағалау және оны қолданудың мүмкін аумақтары 

3.1. АЖ-сін құруға кететін шығындарды бағалау, шығындарды есептеудің әдістемесі ............................................................................................................82

3.2. Ақпараттың өнімді коммерциялық жүзеге асыру бойынша нәтижелер мен ұсыныстарды талдау .........................................................................................86

Қорытынды....................................................................................................90                                                                                                   

Қолданылған әдебиеттер.....................................................................91                                                                   

 

 

 

 

Компьютерде корреляциялық талдау мәселелері

М А 3 М Ұ Н Ы

КІРІСПЕ ................................................................................................................…...3

 

ТАРАУ I.     Өлшеу қателері ................................................................................…. 4

§1.  Өлшеу қателерін классификациялау ..................................................….. 6

§2. Сандардың жуытауы және олардың абсолюттік және  салыстырмалы қателіктері .........................................................................................................7 Өлшеудің кездейсоқ қателерінің таралуы .........................................…………….10

§4.  Өлшеу дәлдігінің көрсеткіштері ........................................................…..10

 

ТАРАУ ІІ. Орта мәндер (және олардың қателері) ...........................................…..10

§1.    Орта мәндер .......................................................................................…..12

§2.    Теориялық орташа ...........................................................................…...14

§3.    Өлшейтін шаманың дәлмәнінің бағасы .........................................……15

§4.    Өлшеу дәлдігін бағалау .....................................................................…..17

 

ТАРАУ III.   Ең кіші квадраттар әдісі ..............................................................…...17

§1.  Есептің қойылуы .................................................................................…...19

§2.  Ең кіші квадраттар әдісінің қойылуы ................................................…..21

§3.  Параметрлер арасындағы байланысты табу ....................................…...24

§4.  Эмпирикалық берілгендерді  тегістеу ................................................….27

 

ТАРАУ IV.   Коррелециялық байланыс ...........................................................…..28

§1.   Сызықтық коррелеция .......................................................................…...35

§2.   Сызықтық емес коррелеция ..............................................................…...36

§3.   Көптік коррелеция .............................................................................…...40

ТАРАУ V. Эксперименттік берілгендерді компьютерде өңдеу ………………...41

ӘДЕБИЕТТЕР ...................................................................................................... 42

ПРОГРАММАЛАР ......................................................,....................................... 42

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

Категория: Информатика, техника | Просмотров: 1996 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz