Вторник, 16.10.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:06
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІҢ ҚАРЖЫЛАРЫН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Шағын және орта бизнестің экономикалық Жоспар - www.topreferat.com ..................................7

Шағын және орта бизнестің қаржыларын басқару саясаты.......................15

Шағын және орта бизнестің қаржыларын басқарудағы шетел

тәжірибесі........................................................................................................22

 

2. ЖШС «МҰРАГЕРДІҢ» ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША  ТАЛДАУ

2.1 ЖШС «Мұрагердің» техникалық-экономикалық  сипаттамасы.................27

2.2 Өнімді шығаруға және өткізуге кеткен шығындарды талдау......................34

2.3  ЖШС «Мұрагердің» қаржылық көрсеткіштерін талдау............................43

 

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІҢ ҚАРЖЫЛАРЫН БАСҚАРУЫН ДАМЫТУДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ.

 Шағын және орта бизнестің қаржыларын басқарудағы мәселелері..........58

 Шағын және орта бизнестің қаржыларын басқаруды

дамыту жолдары..............................................................................................60

ҚОРЫТЫНДЫ......................................................................................................64

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР  ТІЗІМІ.........................................................66

ҚОСЫМШАЛАР..................................................................................................68

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ......................................................................................................

1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

1.1. Акционерлік  қоғамның  нарықта алатын орны мен мәні..............

1.2. Қазақстан Республикасының  акционерлік  қоғамының заңды

        аспектілері...........................................................................................

 1.3  Акционерлік қоғамның қаржылық ұйымдастыру ерекшеліктері....                                                                                     

 

2. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ТАЛДАУ (МЫСАЛДА ШҚО ҮРЖАР АУДАНДЫҚ  ЖШС «АТАМЕКЕН»)

2.1 Кәсіпорынның техникалық-экономикалық сипаттамасы...................

2.2 "Атамекен” жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің баланс активтерінің құрамы мен құрылымының динамикасын талдау............................

2.3 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын басқарудың өтімділігін

 талдау............................................................................................................

 

3. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДА КЕЗДЕСЕТІН МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

 3.1 Акционерлік қоғамның қаржыларын ұйымдастыруда кездесетін

мәселелер ......................................................................................................

3.2 Акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанына сәйкес қаржылық қатынастардың ерекшеліктері.................................................................

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

ҚОСЫМШАЛАР

  

 

Бағалы қағаздар нарығы: инвестициялық белсенділікті көтеру факторы ретінде

 

                                                     ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

 КІРІСПЕ...........................................................................................................3

1 БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК. ОНЫҢ

ТҮРЛЕРІ МЕН ШЫҒАРУ МЕХАНИЗІМІ

1.1 Бағалы қағаздар нарығының орны, жұмыс істеуі және

 құрамдас   бөліктері .......................................................................................5

1.2 Бағалы қағаздар нарығының жіктелуі және түрлері..............................8

1.3 Бағалы қағаздарды шығару механизімі..................................................17

1.4 Эмитенттер мен инвесторлар туралы жалпы сипаттама......................20

 

 

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

 НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ МЕН ОНЫҢ

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТІ КӨТЕРУІ

2.1 Бағалы қағаздар нарығын реттейтін жүйелер........................................27

2.2 Бағалы қағаздарды банк аясында инвестициялау ................................29

2.3 Қ.Р бағалы қағаздардың инвестициялық

белсенділігін  арттыру мен оның негізгі бағыттары...................................33

 

3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАҒАЛЫ

 ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНА ТАЛДАУ ЖАСАУ

3.1 Бағалы қағазадарды талдау......................................................................37

3.2 "Казпочта” АҚ акцияны  шығару проспектісі мен

инвестициялық      стратегиясы.....................................................................47

3.3 Бағалы қағаздардың табыстылығын есептеу………………………….53

Қорытынды.....................................................................................................58

Қолданған әдебиеттер....................................................................................60

Қосымша …………………………………………………………………….61

 

 

М А З М Ұ Н Ы

 

 

КІРІСПЕ

 

1 БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ

1.1 Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар нарығының пайда болуы және оның құрылымы

1.2 Бағалы қағаздарды шығару механизмі

 

2 БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ

2.1 Негізгі нарықтың түрлері мен оларды талдау

2.2 Туынды нарықтың маңызы мен олардың жағдайы

2.3 Қазақстан Республикасының қор биржасындағы бағалы

 қағаздар бойынша жүргізілетін операциялар түрлері 

 және оларды талдау

 

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР  

НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУЫН ЖЕТІЛДІРУ 

 

ҚОРЫТЫНДЫ

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

ҚОСЫМШАЛАР

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ

 

 

1. ЖАЛПЫ БЮДЖЕТ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК, ОНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ

 1.1.  Бюджет жүйесінің мәні мен Жоспар - www.topreferat.com

 1.2.  Бюджет жүйесінің құрылымы

 1.3.  Бюджетті Жоспар - www.topreferat.comлау мен болжаудың механизмі

 

 

2. ҚАЗАҚСТАН РЕПУБЛИКАСЫНЫҢ 2004-2005 ЖЫЛДАРДАҒЫ БЮДЖЕТІНІҢ ОРЫНДАЛУЫНА ТАЛДАУ ЖӘНЕ 2006-шы ЖЫЛҒА БЮДЖЕТТІК БОЛЖАМЫ

 2.1. Қазақстан Республикасының 2004-2005 жылдардағы бюджетінің орындалуына талдау

 2.2.Қазақстан Республикасының 2006-шы жылға бюджеттік  болжамы.

 

 

3. НАРЫҚ ЭКОНОМИКАСЫНДА БЮДЖЕТТІ ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COMЛАУ МЕН БОЛЖАУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ.

 3.1. Бюджетті Жоспар - www.topreferat.comлау мен болжаудың негізгі проблемалары

 3.2. Бюджетті Жоспар - www.topreferat.comлау мен болжауды жетілдірудің жолдары

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ

 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ 3 

1. ЖЕРГІЛІКТІ ҚАРЖЫ, БЮДЖЕТІНІҢ КІРІСТЕРІ МЕН ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ 7 

1.1 Жергілікті қаржының мәні мен маңызы 7 

1.2 Жергілікті бюджеттердің мәні, кірістері мен шығыстары 10 

1.3 Жергілікті бюджет жобасын әзірлеу 19 

2. ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТІҢ КІРІСІ МЕН ШЫҒЫСЫН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 26 

2.1 Жергілікті бюджеттің кірістерін талдау 26 

2.2 Жергілікті бюджеттің шығыстарын талдау 33 

3. ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 48 

3.1 Бюджет балансы. Бюджет тапшылығы 48 

3.2 Жергілікті бюджеттің жетілдіру жолдары 54 

ҚОРЫТЫНДЫ 63 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 68 

 

 

 

 

Кіріспе. 1 

1. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау маңызы мен 4 

Жоспар - www.topreferat.com. 4 

1.1 Кәсіпорынның технико-экономикалық құрылысы. 4 

1.2 "Қазақстан темір жолы ұлттық компанисы” ашық акционерлік 8 

қоғамынқоғың есептік саясаты. 8 

2. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ. 13 

2.1 Баланс  активтерінің  құрамы  мен  құрылымының  динамикасын  талдау. 13 

2.2  Баланс активінің құрасттырылу көздерінің құрамы            мен   құрлымының динамикасын талдау. 19 

Көрсеткіштер 22 

Көрсеткіштер 24  

2.3 Баланс өтімділігін талдау . 35 

2.4 Кәсіпорынның  төлем  қабілеттілігін  талдау. 41 

Факторлар 52 

3.Кәсіпорынның қаржылық аудиті және оны жетілдіру 53 

жолдары. 53 

3.1 Кәсіпорынның қаржылық аудитін жүргізу методикасы. 53 

3.2 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жетілдіру жолдары. 54 

Қорытынды 63 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 64 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

 

КІРІСПЕ

 3

 

 

I. КӘСІПОРЫН ТАБЫСЫНЫҢ ЖӘНЕ РЕНТАБЕЛЬДІЛІГІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

7

1.1. Кәсіпорын қызметінің маңызы және мақсаты 7

1.2. Кәсіпорынның табысы және рентабельділігі 11

1.3. Кәсіпорынның рентабельділігін басқару және реттеу  17

 

 

II. «КА-БИСКО» ЖШС ҚАРЖЫЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ РЕНТАБЕЛЬДІЛІГІН ТАЛДАУ

23

2.1  «Ка-Биско» ЖШС сипаттамасы және экономикалық

қызметін бағалау

23

2.2. Кәсіпорынның табыстылығының абсолютті

көрсеткіштерін талдау

29

2.3. Кәсіпорын қызметінің рентабельділігін талдау 32

 

 

III. КӘСІПОРЫН РЕНТАБЕЛЬДІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ

НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

40

3.1. Кәсіпорын табысына әсер етуші негізгі факторлар 40

3.2. Кәсіпорынның рентабельділігін арттыру жолдары 44

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ  50

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  55

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 5

I-ТАРАУ. КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ БАНКРОТТЫҒЫ МЕН ТӨЛЕМ

ҚАБІЛЕТСІЗДІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 7

Кәсіпорын банкроттығының экономикалық табиғаты мен мәні 7

Кәсіпорын  банкроттығы  мен  төлемкабілетсіздігінің   пайда  болу себептері 11

Кәсіпорынның қаржылық және экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етудің мүмкіндігі және объективті қажеттілігі..........................

П-ТАРАУ. «АЛТЫН ЖІП» АК,-НЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ КЫЗМЕТІ МЕН

БАНКРОТТЫҚ МҮМКІНДІГІНЕ АНАЛИЗ 21

Кәсіпорынның   технико-экономикалық мінездемесі 21

«Алтын жіп» АК – ның  банкроттыққа  ұшырау  каупі  және      қаржылық жағдайын талдау 24

Ш-ТАРАУ.КӘСІПОРЫНДЫ ҚАРЖЫЛАЙ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ

САУЫҚТЫРУДЫҢ  НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 39

Банкроттың алдын алу 39

Банкроттыққа қарсы стратегиялық Жоспар - www.topreferat.comлау 43

ҚОРЫТЫНДЫ 49

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 51

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе………………………………………………………………………….3

Бөлім 1. Бизнес Жоспар - www.topreferat.comды құрудың теориялық негіздері

1.1 Жоспар - www.topreferat.comлаудың мәні, негізгі көрсеткіштері……………………………....6

1.2 Бизнес Жоспар - www.topreferat.comдың мақсаттары, міндеттері, принциптері………………11

1.3. Бизнес Жоспар - www.topreferat.comдың құрылымы және түрлері……………………………20

Бөлім 2. Кәсіпорынның өндірістік бизнес Жоспар - www.topreferat.comын ұйымдастыру («Кентау трансформатор зауыты» АҚ-ның материалдары негізінде)

2.1. Кәсіпорынның өндірістік әлеуеті……………………………………….35

2.2. Кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау……………………………41

2.3. Кәсіпорын өнімдерін өткізу нарығын зерттеу………………………..44

Бөлім 3. Кәсіпорынның бизнес Жоспар - www.topreferat.com тиімділігі және оны бағалау әдістері

3.1. Бизнес Жоспар - www.topreferat.comдың өндірісте алатын тиімділік орны………………..51

3.2. Инвестициялық бизнес Жоспар - www.topreferat.comлау процесінің тиімділігінің экономикалық көрсеткіштері…………………………………………………60

Қорытынды…………………………………………………………………..68

Пайдаланған әдебиеттер тізімі…………………………………………….70

Қосымша    

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе. 1 

1. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау маңызы мен Жоспар - www.topreferat.com 4 

1.1 Кәсіпорынның технико-экономикалық құрылысы. 4 

1.2 "Қазақстан темір жолы ұлттық компанисы” ашық акционерлік қоғамының есептік саясаты. 8 

2. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ. 13 

2.1 Баланс  активтерінің  құрамы  мен  құрылымының  динамикасын  талдау. 13 

2.2  Баланс активінің құрасттырылу көздерінің құрамы мен құрлымының динамикасын талдау. 19 

2.3 Баланс өтімділігін талдау . 35 

2.4 Кәсіпорынның  төлем  қабілеттілігін  талдау. 41 

3.Кәсіпорынның қаржылық аудиті және оны жетілдіру жолдары. 53 

3.1 Кәсіпорынның қаржылық аудитін жүргізу методикасы. 53 

3.2 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жетілдіру жолдары. 54 

Қорытынды 63 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 64 

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com:

Кіріспе..........................................................................................................................3

I Бөлім. Кәсіпорынның қаржы шаруашылық қызметін талдаудың теориялық негіздері мен рөлі

1.1. Кәсіпорынның қаржы шаруашылық қызметін талдаудың пәні, объектісі, принциптері, мақсаты мен міндеттері ..................................................................... 6

1.2. Шаруашылық қызметті талдаудың ұғымы, Жоспар - www.topreferat.com мен рөлі .....................11

1.3. Қаржылық жағдайдың мәні ............................................................................. 15

II Бөлім. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен экономикалық потенциалын талдау және бағалау

2.1. Ұйымның негізгі экономикалық сипаттамасы .............................................. 23

2.2. Кәсіпорынның  қаржылық  тұрақтылығын  талдау  және  бағалау ……………………………………………………………………………………… 28

2.3. Баланс өтімділігі мен төлем қабілеттілігін талдау және бағалау …................................................................................................................................ 53 2.4. Кәсіпорын табыстылығы (рентабельділігі) мен іскерлік белсенділігін талдау және бағалау …............................................................................................ 78

III Бөлім. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсарту жолдары .................................................................................................................................... 84

Қорытынды ............................................................................................................ 96

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ...................................................................... 98

Қосымшалар ..........................................................................................................100

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ 2 

I Бөлім. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ МЕН РӨЛІ 4 

1.1. Кәсіпорынның қаржы шаруашылық қызметін талдаудың пәні, объектісі, принциптері, мақсаты мен міндеттері 4 

1.2. Шаруашылық қызметті талдаудың ұғымы, Жоспар - www.topreferat.com мен рөлі 7 

1.3. Қаржылық жағдайдың мәні 10 

II Бөлім. «БИОС» ЖШС-ң ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ МЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПОТЕНЦИАЛЫН ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ. 16 

2.1. Ұйымның негізгі экономикалық сипаттамасы. 16 

2.2. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау және бағалау 19 

2.3. Баланс өтімділігі мен төлем қабілеттілігін талдау және бағалау 36 

2.4. Кәсіпорын табыстылығы мен іскерлік белсенділігін бағалау. 52 

IІІ Бөлім. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсарту жолдары 56 

Қорытынды 63 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 65 

 

Категория: Қаржы | Просмотров: 3703 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz