Воскресенье, 25.02.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:06
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе

 1-тарау. Кәсіпорындағы негізгі капиталды пайдаланудың теориялық негіздері.

Кәсіпорын өндірісінде негізгі капиталды тиімді пайдаланудың Жоспар - www.topreferat.com және оның құрылымы.

Негізгі капиталды пайдалану көрсеткіштері, оларды бағалау жолдары.

1.3   Негізгі капиталдың тиімділігін арттыру факторлары.

 2-тарау. «Торғай Петролеум» АҚ экономикалық әлеуеті мен негізгі капиталды пайдалану тиімділігін бағалау.

2.1 «Торғай Петролеум» АҚ экономикалық белсенділігі талдау.

2.2 «Торғай Петролеум» АҚ негізгі құралдар қозғалысы

2.3  «Торғай Петролеум» АҚ негізгі капиталды пайдалану көрсеткіштерін талдау.

 3- тарау. Кәсіпорында негізгі капиталдың тиімділігін көтеру бағыттары

3.1 Негізгі  капиталдың тиімділігін арттыруда кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық әлеуетін көтеру,

3.2 "Торғай Петролеум" АҚ негізгі капиталды пайдалануды жетілдіру бағыттары.

 

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер

Қосымшалар

 ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

          КІРІСПЕ.............................................................................................................7

КӘСІПОРЫНДЫ АНТИКРИЗИСТІК БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ МЕН БАНКРОТТЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ

 Кәсіпорынды антикризисті басқару негіздері...........................................9

 Кәсіпорынның банкроттық жағдайы, маңызы, түрлері...........................13

 Қазақстан Республикасының банкроттық жөніндегі заңдық аспектілері........................................................................................................19

 

2. ЖШС «АВТОМАТИКА СЕРВИС»  ҚЫЗМЕТІН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІН БАСҚАРУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

 

 ЖШС «Автоматика Сервис» - тің техникалық экономикалық

сипаттамасы ....................................................................................................34

 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау................................................40

 Кәсіпорынның банкрот болу ықтималдығын талдау..................................51

 

КӘСІПОРЫНДЫ АНТИКРИЗИСТІК БАСҚАРУДАҒЫ МӘСЕЛЕРІ МЕН ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

  Кәсіпорынды антикризистік басқару жөніндегі мәселелер.........................................................................................................58

     3.2   Кәсіпорын санациясы мен банкроттың алдын алудың негізгі    бағыттары..................................................................................................................60

ҚОРЫТЫНДЫ......................................................................................................66

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.................................................................68

ҚОСЫМШАЛАР..................................................................................................70

 

 

Кіріспе

"Қазақстан-2030" Стратегиясында дамудың ұзақ мерзімді басым мақсаттарына ұлттық дағдарысқа қарсы басқаруының аумақтық тұтастығын толық сақтай отырып, Қазақстанның тәуелсіз егемен мемлекет ретінде дамуын дағдарысқа қарсы басқаруының, шетел инвестициялары мен ішкі жинақталымдардың деңгейі жоғары ашық нарықтық экономикаға негізделген экономикалық өсу жатады. Стратегия түйінді міндеттердің бірі ретінде республикада индустриалдық әлуетке негізделген, әлемдік ғылыми-техникалық прогрестің қазіргі кездегі жетістіктері есебімен, көп салалық, бәсеке қабілетті өнеркәсіптік кешенді қалыптастыруды қарастырады.

Мемлекеттің ұлттық дағдарысқа қарсы басқаруының ұлттық мүдделері нақты өз құрамына экономикалық, қорғаныс, білім, ақпараттық, т.б. құрамдас бөліктерді біріктіреді. Ұлттық экономикалық қауіпсіздік салалардың, жеке кәсіпорындардың, фирмалардың, компаниялардың экономикалық дағдарысқа қарсы басқару бағыттары ретінде қарастырылады.

Мемлекеттің экономикалық кәсіпорындарының дағдарысқа қарсы басқару импортты алмастыру арқылы ішкі өндірісті дамыту есебінен жүргізілетіні белгілі.

Кәсіпорындарды дағдарысқа қарсы қамтамасыз ету мақсатында қалыптасқан көзқарастар мен сараптауларды, экономикалық қатерлерді талдауды, дағдарысқа қарсы басқаруды, ғаламдану жағдайындағы қолдауды ғылыми негіздеу зерттеу тақырыбынын өзектілігін айқындайды және ғылыми-тәжірибелік құндылығын анықтайды.

Кәсіпорындардың экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруын зерттеу өрісі әлі көптеген сүрақтар бойынша кең болып қалып отыр. Кәсіпорындарды дағдарысқа карсы қамтамасыз етудің бағалау көрсеткіштері, дағдарысқа карсы басқаруды экономикалық кауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізі ретінде қарастыру, мемлекет тарапынан дағдарысқа карсы реттеудің экономикалық қауіпсіздікке тигізетін әсері, ғаламдану жағдайындағы саланың дамуын қамтамасыз ету бағыттары, кәсіпорындардың маңызы, ауыл шаруашылығы, машина жасау, химия өнеркәсіптерімен өзара тығыз байланыстарын назарға ала отырып, тиімді даму тізбегін құру мәселелері жан-жақты сараптауды талап етеді. Үдемелі қарқынмен дамып отырған технологиялық, инновациялық, ғылыми-техникалық факторлар және нарық сұранысының өзгермелілігі тұтынушылар зердесінен шығатын тауарлар өндіру қажеттілігін анықтайды. Кәсіпорынның экономикалық дағдарысқа қарсы қамтамасыз ету теориялық және әдіснамалық тұрғыдан саралау қажеттілігі дипломдық зерттеудің мақсаты мен міндеттерін анықтауға негіз болды.

Дипломдық  жүмыстың мақсаты кәсіпорындардың қызметтерін жан-жақты зерттей отырып, олардың экономикалық дағдарысқа   қарсы    басқару   және    оларды    қолдану   бойынша   нақты  ұсыныстар жасау.

Белгіленген максатқа жету үшін зертеу жұмысының келесі міндеттері анықталды:

дағдарысқа    қарсы   қатысты    анықтамаларды    зерттеу   және

олардың Жоспар - www.topreferat.comн ашу;

дағдарысқа  қарсы  басқарудың  экономикалық тигізетін әсерін

анықтау;

жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің әлемдік нарығының даму беталысын

бағамдау;

Қазақстан        Республикасы        өнеркәсібінің        және        сала

кәсіпорындарының   экономикалық   дағдарысқа   қарсы   басқаруды

салыстырмалы түрде талдау;

ғаламдану    жағдайындағы    кәсіпорындарының     экономикалық

дағдарысқа қарсы басқару бағдарларын негіздеу.

Экономикалық дағдарысқа карсы басқарумен байланысты ұйымдастырушылық - экономикалық қатынастар жиынтығы кіреді.

Дипломдық жұмыстың максаты кәсіпорындардың экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруын қамтамасыз ету бойынша нақты тетіктерді ұсыну мен оларды қолдану тиімділігін негіздеумен сипатталады.

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 2 

1   КӘСІПОРЫННЫҢ НЕГІЗГІ КАПИТАЛЫН ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН  КӨТЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 5 

1.1  Нарықтық экономика жағдайындағы негізгі капиталды  тиімді пайдаланудың мәні,  құрылымы  мен  жіктелуі. 5 

1.2  Құрылыс материалдар өнеркәсібінің негізгі құралдарының    ұдайы өндірісі 11 

1.3 Негізгі құралдардың пайдалану тиімділігін бағалаудың әдістемелік негіздері 14 

2 . «ЖАМБЫЛГИПС» АҚ-НЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЖАҢАРТУ ДЕҢГЕЙІН КЕШЕНДІ БАҒАЛАУ 20 

2.1 «Жамбылгипс»  АҚ-ның экономикалық белсенділігін талдау 20 

2.2 «Жамбылгипс» АҚ-ның негізгі құралдармен қамтамасыз етілуін талдау 28 

2.3 Кәсіпорынның негізгі капиталын тиімді пайдалануын талдау 31 

3. НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ КӘСІПОРЫНДА ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН КӨТЕРУ ЖОЛДАРЫ 36 

3.1  Негізгі капиталдың тиімді пайдалану жолдарын  жоғарылату 36 

3.2 "Жамбылгипс” АҚ-ның негізгі капиталдың тиімділігін жоғарлату жолдарының негізгі бағыттары 42 

ҚОРЫТЫНДЫ 45 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ КӨЗДЕРІ 47 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе

 

 1КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК БАҒДАРЛАМАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1.Өндірістік бағдарламаны қалыптастырудың мәні және Жоспар - www.topreferat.com.

1.2.Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасының құрылымы мен көрсеткіштері

1.3.Өндірістік бағдарламаны әзірлеу әдістемесі.

 

2 «МЕРКІ ІРІМШІК ЗҚАУЫТЫ» ЖШС-НЫҢ ӨНДІРІСТІК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫН ТАЛДАУ

2.1 "Меркі ірімшік зауыты” ЖШС-ның жалпы техника-экономикалық сипаттамасы.

2.2 Кәсіпорынның өнім өндіруі мен өткізуін талдау.

2.3 "Меркі ірімшік зауыты”ЖШС өндірістік бағдарламасының құрылымын талдау

 

3 КӘСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК БАҒДАРЛАМАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

3.1. "Меркі ірімшік зауыты” ЖШС – да өндірістік бағдарламаны Жоспар - www.topreferat.comлауын жақсарту жолдары.

3.2 Нарық жағдайындағы кәсіпорынның өндірістік бағдарламасының қалыптасуының жаңа әдістері.

 

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі

 

 

Жоспар - www.topreferat.com:

Кіріспе...........................................................................................................................7

Бөлім-І  Кәсіпорынның айналым капиталын пайдалану тиімділігі......................11

1.1 Кәсіпорынның айналым капиталының мәні, құрамы, құрылымы.............11

1.2 Кәсіпорынның айналым капиталын және қорларын пайдалану мөлшері және тиімділігінің көрсеткіштері................................................................21

1.3 Кәсіпорынның ағымдағы активтері мен пассивтерінің негізгі типтерінің сипаттамасы..................................................................................................26

Бөлім-ІІ Кәсіпорынның таза айналым капиталын басқару саясатын бағалау және талдау....................................................................................................32

2.1 «Еуро-Азия Эйр» АҚ-ның алматылық филиалының жалпы қаржылық жағдайын талдау ..........................................................................................32

2.2 Кәсіпорынның ағымдағы активтері мен пассивтерін басқару саясатының негізгі типтерінің сипаттамасы...................................................................38

2.3 «Еуро-Азия Эйр» АҚ-ның алматылық филиалының айналым капиталының жылдардағы өзгеру динамикасын талдау және ақшалай активтерін басқару .......................................................................................44

Бөлім-ІІІ Кәсіпорынның айналым капиталын пайдалану тиімділігін жетілдіру жолдары....................................................................................................55

3.1 Кәсіпорынның айналым активтерінің негізгі элементтерін тиімді басқаруды жетілдіру механизмі .................................................................55

3.2  Айналым активтерінің көлемін басқаруды жетілдіру...............................58

3.3  Кәсіпорынның дебиторлық қарыздарын басқаруды жетілдіру................60

Қорытынды.................................................................................................................78

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:................................................................................80

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ 7 

1 КЕҢҚИЯҚ МҰНАЙ КЕН ОРНЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТЫ 10 

1.1 Кен орны туралы жалпы мәліметтер 10 

1.2 Геологиялық-физикалық зерттеулердің және кен орнын игерудің тарихы 11 

1.3 Ауданның литологиялық-стратиграфикалық сипаттамасы 12 

1.4 Тектоника 15 

1.5 Мұнайгаздылығы 16 

1.6 Жер асты сулары 17 

1.7 Кен орнының қысқаша тарихы мен игерудің қазіргі жағдайы 18 

1.8 Ұңғылар қорының сипаттамасы 18 

1.9 Мұнай мен газ өндіру динамикасы 20 

1.10 Ұңғыларды пайдалану коэффициентінің динамикасы 22 

1.11 Құмдар білінуімен күрес тәсілдерінің жалпы жағдайы 22 

1.12 Құмдарға қарсы сүзгілер 23 

1.13 Кеңқияқ кен орнында қолданылатын құмдар білінуімен күрес әдістері 24 

1.14 Сымды сүзгі сипаттамасы және қолданылуы 25 

1.15 Титанды сүзгі сипаттамасы және қолданылуы 26 

1.16 Металлқыш сүзгісі сипаттамасы және қолданылуы 27 

1.17 Ұңғыларды шайырлы-құмды қоспалармен бекіту 29 

1.18 Бекітудің негізігі сипаттамалары 29 

2 КЕҢҚИЯҚ МҰНАЙ КЕН ОРНЫН ИГЕРУ БОЙЫНША ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫҢ ТИІМДІЛІГІ 30 

2.1 Мұнай  кен  орындарын  игеру  жобаларының  негіздері 30 

2.1.1 Инвестиция экономикалық категория ретінде 32 

2.1.2 Инвестицияның экономикалық тиімділігінің мәні, көрсеткіштері және жетілдіру жолдары 38 

2.2 Инвестицияның экономикалық тиімділігін бағалау туралы жалпы мәліметтер 43 

2.3 Кенкияк кен орнындағы соңғы бес жыл ішіндегі экономикалық көрсеткіштерді талдау 56 

3 ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 69 

3.1 Қауіпсіздік техникасы 69 

3.1.1 Қауіпсіздіктің жалпы шаралары 69 

3.1.2 Электр қауіпсіздігі 71 

3.2 Өндірістік санитария 72 

3.3 Өртжарылыс қауіпсіздігі 73 

3.4 Атмосфераны, гидросфераны және литосфераны (топырақ, жер қойнауы) ластайтын көздер ретінде технологиялық үрдістерді талдау 74 

3.4.1 Атмосфераны ластау көздері 75 

3.4.2 Литосфераны ластау көздері 75 

3.4.3 Апаттар 76 

3.5 Биосфера компоненттерін қорғау бойынша инженерлік-техникалық шаралар 76 

3.5.1 Атмосфералық ауаны қорғау 77 

3.5.2  Литосфераны (топырақты, жер қойнауын) қорғау 77 

3.5.3 Жануарлар әлемін қорғау 78 

3.6 Мұнай қалдықтарын жою 78 

ҚОРЫТЫНДЫ 80 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 82 

Қосымша А 84 

Қосымша Ә 85 

Қосымша Б 86 

Қосымша В 87 

Қосымша Г 88 

Қосымша Ғ 89 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе

 

1. бөлім  Банктік менеджменттің теориялық негіздері және оның ерекшеліктері

 

Коммерциялық банктегі қаржы менеджментінің экономикалық маңызы және  рөлі

Коммерциялық банк қызметін қаржылық талдаудың объективті қажеттігі

 

.  бөлім  Коммерциялық банк қаржысын банк  балансы негізінде талдау

Банк балансына қаржылық талдау жүргізудің тәртібі және оны ұйымдастыру

Банк активтерін және пассивтерін талдау

Банк тәуекелдерін басқару және оның өтімділік тәуекелін талдау

 

 

 

3. бөлім Коммерциялық банкте қаржы менеджментін жетілдіру мәселелері

3.1 Коммерциядық банктердің қаржы тұрақтылығын  басқаруды жетілдіру жолдары

 

Қорытынды

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

 

 

 

 

 

Категория: Экономика | Просмотров: 3639 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz