Воскресенье, 25.02.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:05
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Kipicпe…………………………………………………………………………....3

1. Инвестиция экономикалық даму құралы……………………………….6

Инвестицияның түpi, мәні және типі………………………………..6

       Қазақстан Республикасындағы инвестициялық климат…………….16

 2.  Инвестициялық  активтілік (екпінділік) және оның

ерекшеліктері

     Инвестициялық саясат………………………………………………..24

    Инвестициялық активтілікке  әсер ететін факторлер……………..32

3. Инвестициялық жобалар бағасы…………………………………….35

     Инвестициялық жобалардың құрлымы……………………………..35

  Инвестициялық жобалардың бағасы және қорларды қолдану

және пайдалану принциптері……………………………………………46

  Инвестициялық жобалардың тиімділік бағасы……………………….54

 "Қызылорда облысындағы мұнайды өндіру зауытының

    құрылысы " инвестиция жобасының бағасы………………………...58

3.4.1 Қорды жинақтау аймағының бағасы………………...................................58

 3.4.2 Өнімді өткізу аймағына талдау. ………………………………………...61

З.4.З  Жобаның табысына талдау……………………....................................64

3.4.4 Жобаның өзін -өзі ақтауына талдау……………………………………67

Қорытынды…………………………………………………………………70

Қолданылған әдебиеттер  тізімі …………………………………………….75

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM:

 

 

Кіріспе...........................................................................................................................7

Бөлім-I Дүние жүзі мен Қазақстандағы инвестициялық процестердің теориялық  негіздері.........................................................................................................12

 Инвестициялар, елдің экономикалық дамуының құрамдас бір бөлігі ретінде............................................................................................................12

 Қазақстан Республикасындағы шетел инвестицияларының рөлі мен орны................................................................................................................22

 Қазақстандағы шетел инвестицияларын мемлекеттік реттеудің механизмдері мен құралдары......................................................................34

Бөлім-II ҚР шетелдік инвестицияларды тартудың тәжірибесі мен проблемалары.............................................................................................46

 ҚР-ғы инвестициялық саясатқа талдау жасау, оның бағыттары, қағидалары және басымдықтары..................................................................46

 ҚР инвестициялық ахуалды бағалау...........................................................52

 Шетелдік инвестициялауды Қазақстан экономикасының дамуының ажырамас бағыты ретінде интенсивтендіру................................................66

Бөлім-III ҚР шетелдік инвестицияларды тарту мен оның дамуының болашақтағы бағыттары............................................................................76

3.1 Негізгі капиталға салынған қаражаттардың құрылымы.............................76

Қорытынды...............................................................................................................100

Пайдаланған әдебиеттер тізімі...............................................................................104

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Kipicпe…………………………………………………………………………....3

1. Инвестиция экономикалық даму құралы……………………………….6

Инвестицияның түpi, мәні және типі………………………………..6

       Қазақстан Республикасындағы инвестициялық климат…………….16

 2.  Инвестициялық  активтілік (екпінділік) және оның

ерекшеліктері

     Инвестициялық саясат………………………………………………..24

    Инвестициялық активтілікке  әсер ететін факторлер……………..32

3. Инвестициялық жобалар бағасы…………………………………….35

     Инвестициялық жобалардың құрлымы……………………………..35

  Инвестициялық жобалардың бағасы және қорларды қолдану

және пайдалану принциптері……………………………………………46

  Инвестициялық жобалардың тиімділік бағасы……………………….54

 "Қызылорда облысындағы мұнайды өндіру зауытының

    құрылысы " инвестиция жобасының бағасы………………………...58

3.4.1 Қорды жинақтау аймағының бағасы………………...................................58

 3.4.2 Өнімді өткізу аймағына талдау. ………………………………………...61

З.4.З  Жобаның табысына талдау……………………....................................64

3.4.4 Жобаның өзін -өзі ақтауына талдау……………………………………67

Қорытынды…………………………………………………………………70

Қолданылған әдебиеттер  тізімі …………………………………………….75

 

 

Инвестициялық жобаларды Жоспар - www.topreferat.comлау

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе 2 

1. Инвестициялық жобаларды Жоспар - www.topreferat.comлаудың теориялық аспектілері. 7 

1.1 Жоспар - www.topreferat.comлардың мақсаттары, тағайындау және түрлері. 7 

1.2 Инвестициялық цикл, оның құрылымы, Жоспар - www.topreferat.com. Жобаларды әзірлеу кезеңдері. 18 

1.3  Жоспар - www.topreferat.comлаудың деңгейлері және Жоспар - www.topreferat.comлаудың түрлері. 28 

2. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық жобалардың Жоспар - www.topreferat.comлауын талдау. 39 

2.1. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық жобаларды Жоспар - www.topreferat.comлау ролі. 39 

2.2. ЖШС "BIRD” жалпы сипаттамасы. Қаржылық жағдайы 47 

3. Инвестициялық жобаны қаржыландыру Жоспар - www.topreferat.comы (ЖШС BIRD мысалында) 54 

3.1 Негізгі көрсеткіштерді есептеу және бағалау. Қаржылық жағдайы 54 

3.2. Жетілдіру жолдары. 87 

Қорытынды 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе..................................................................................................................

1 Инвестициялық жобалардың теориялық негіздері...............................................................................................................

1.1 Инвестициялық жобаның түсінігі,түрлері..................................................

1.2 Инвестициялық жобаларды талдау формалары.........................................

1.3 Инвестициялық жобаларды бағалау әдістері.............................................

1.3.1 Инвестицияның тиімділігін бағалау........................................................

1.3.2 Инвестициялық жобаның қаржылық бағалау нормалары............................................................................................................

2 Нақтылы инвестициялық жобаларды бағалау.......................................

2.1 ЖШС «Тамир» инвестициялық жобасы....................................................

2.2 Акционерлік қоғам «Ертіс-ГЭС» инвестициялық жобасын бағалау ерекшеліктері.....................................................................................................

3 Инвестициялық жобаны экономикалық дәлелдеу

3.1 Инвестициялық жобаның экономикалық мәні және оның мәселелері...........................................................................................................

3.2 Инвестициялық жобаны экономикалық талдау........................................

Қорытынды.........................................................................................................

Пайдаланған әдебиеттер тізімі..........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COMЫ

 

 

КІРІСПЕ.......................................................................................................

 

 

І ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ...............................

 

1.1 Инвестициялардың Жоспар - www.topreferat.com, ұғымы және оның жіктелуі...................

 

1.2 Инвестициялардың экономикалық мәні...................................................

 

 

ІІ  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ІС – ӘРЕКЕТІҢ БАҒАЛАУ........................................................................................

 

2.1 Өндірістің инвестициялық мәселелерін талдау.......................................

 

2.2 Ұлттық экономиканы инвестициялаудың мәселелері...........................

 

 

ІІІ  Қазақстан Республикасы инвестицияларының іс-әрекетінің дамуының перспективалары.................................

 

3.1 Экономиканың өнімді өндеу секторын инвестициялаудың

бағыттары...............................................................................................................

 

3.2 Ұлттық экономиканың иновациялық даму жолындағы іс-әрекетін жетілдіру.................................................................................................................

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ............................................................................................

 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР...........................................................

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

КІРІСПЕ 4 

1 Инвестицияны ситуациялық талдау әдістері және басқару жұмысындағы қаржылық есептілік 7 

1.1 Инвестициялардың экономикалық мәні 7 

1.2 Инвестициялардың түрі және оларды бағалаудың негізгі бағыттары 19 

2  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ ІС – ӘРЕКЕТІН БАҒАЛАУ 34 

2.1 Өндірістің инвестициялық жағдайын талдау 34 

2.2 Ұлттық экономиканы инвестициялаудың мәселелері 44 

3 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАРЛАРДЫ БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛАРЫ 58 

3.1 Инвестициялық жобаларды бағалаудың бағыттары мен әдістері 58 

3.2 Ұлттық экономиканың иновациялық даму жолындағы инвестицияның  іс-әрекетін жетілдіру 62 

ҚОРЫТЫНДЫ 68 

Пайдаланған әдебиеттер 70 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

 Кіріспе

 

І-ТАРАУ.   Инфляция мен жұмысыздықты мемлекеттік басқарудағы жолдары

 

1.1  Инфляцияның мәні, түрлері және оның пайда болу себептері

 

1.2  Инфляция деңгейін анықтау жолдары

 

1.3  Қазақстандағы инфляция ерекшеліктері және мемлекетке қарсы шаралар

 

ІІ-ТАРАУ.    Жұмызыссыздықтың мәні және оның экономикалық проблемалары

 

2.1  Жұмыссыздық нысандары және түрлері

 

2.2  Жұмыспен қамту саясаты

 

2.3  Қазақстанда жұмыспен қамтамасыз ету

 

Қорытынды

 

Қолданылған әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер

Қосымша әдебиеттер

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

КІРІСПЕ                                                                                                                   5

 

1. ИНФЛЯЦИЯНЫҢ  ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ                                                                                                   8

 

Инфляцияның экономикалық Жоспар - www.topreferat.com                                                   8

Инфляцияның формалары мен түрлері                                                  10

Инфляцияның даму факторлары және оның әлеуметтік-экономикалық салдарлары                                                                                                16

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНФЛЯЦИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ                                                                                 19

 

ҚР-да инфляция процестерін себептері және зардаптары                      19

Инфляцияны тежеу шаралары мен  әдістері                                              23

Инфляцияға қарсы саясат                                                                           24

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНФЛЯЦИЯЛЫҚ ПРАЦЕСТІҢ ДАМУЫ  

                                                                                28

Қазақстан Республикасындағы инфляцияға қарсы күрес саясатына баға беру                                                                                                    36

Қазақстан   Республикасындағы   инфляцияның  алдын  алу  шаралары                                                                                                   39

 

ҚОРЫТЫНДЫ                                                                                                       45

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ                                                           49

 

ҚОСЫМША                                                                                                           51

 

 

 

Категория: Экономика | Просмотров: 1750 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz