Вторник, 16.10.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:02
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

 

Кіріспе…………………………………………………………………

1. Есептің қойлымы………………………………………………………

2. Шекті элемент әдісі туралы қысқаша түсініктеме …..…..….………….

3. Шекті элемент әдісін қолданатын компьютер жүйесінің көрінісі.....

 3.1. ANSYS  ………………………………………………………….

 3.2. NASTRAN ……………………………………………..

 3.3. APM WinMachine  ..….………………………………………………

3.3.1. Есептеу кезіндегі қолданатын негізгі теңдеулер

4. ЗПС-250 тістіилемдейтін орнақтың бүрлегішінің модельін құру және                                                                                                                                                                                                            есептің орындалуы  ..…..........................................................................

 4.1.Бүрлегіш білігінің шекті элемент үлгісі..................................

 4.2. Кернеулі-деформация күйдегі статикалық есептеу ...

 4.3. Өзіндік тербеліс түрі мен жиліке есептеу ..............................

 4.4. Мәжбүр тербеліске есептеу .......................................................

 4.5. Тіреудің жылжыуынан біліктің жүктелуін анықтау және есептеу...

 4.6 Оң және сол бүрлегіш білігінің есептеу кезіндегі негізгі нәтижесі

5.Қортынды……………………………………………......................

 6. Әдебиеттер тізімі ...............................................................................           

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

     Кіріспе

Әдебиетке шолу.

Шаруашылықтың қысқаша сипаттамасы.

Арнайы бөлім.

а. Зерттеу орны мәліметтер  және әдістемелер.

б. Қой табынының  сандық және сапалық құрлымы.

в. Тірілей салмағы.

г. Жүн өнімділігі.

Зертеулер нәтижесінің экономикалық негіздері.

Еңбекті қорғау

Табиғатты қорғау

Тұжырымдар

8.  Пайдаланылған  әдебиеттер тізімі.

 

  Алтын-Емел Мемлекеттік Ұлттық табиғи паркімен шекаралас жатқан Жаркент өңіріндегі бауырымен жорғалаушылардың биологиясы, экологиясы.

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

 КІРІСПЕ

 

І Әдеби шолу

 І 1. Қазақстандағы герпетофауналық зерттеулер және оның перспективасы.................................................................................. 3

І 2. Бауырмен жорғалаушыларға  жалпы сипаттама...................... 6

І 3. Жаркент өңірінің физико-географиялық жағдайына жалпы сипаттама.........................................................................................

8

ІІ Жүргізілген зерттеулер................................................................... 16

ІІ 1. Жаркент өңіріндегі бауырымен жорғалаушы............................. 16

ІІ 2. Жаркент өңірінде  өткізілген экскурциялар............................... 18

ІІ 3. Қолданылған әдіс – тәсілдер......................................................... 26

ІІІ Зерттеу нәтижелері......................................................................... 27

ІІІ 1. Таралуы және мекендейтін орны................................................ 27

ІІІ 2. Қоректенуі...................................................................................... 31

ІІІ 3. Дауырмен жорғалаушылардың  санының өзгеруі...................... 35

ІІІ Көбеюі................................................................................................. 40

ІV Шаруашылықтағы маңызы........................................................ 42

 Қорытынды....................................................................................... 44

 Пайдаланған  әдебиеттер.............................................................. 45

 Түйіндеме........................................................................................... 47

 

 

 

М А З М Ұ Н Ы

 

 

 

 КІРІСПЕ 4

1. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ 5

1.1.  Криобиологияның даму 5

1.2. Криосақтау әдістері 6

1.3. Жеміс және жидек өсімдіктерін  криосақтау мәселесінің қазіргі жағдайы 12

 

 

 

2. МАТЕРИАЛДАР МЕН ЗЕРТЕУ ӘДІСТЕРІ 14

2.1. Зерттеу объекттері 14

2.2. Зерттеу әдістері 14

2.2.1. Іn vitro  жағдайында көбейту 14

2.2.2 Криосақтау әдістері 15

2.2.3. Пробиркалық өсімдіктерді топырақтық культураға көшіру 16

 

 

3. АЛЫНҒАН  НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛДАУ 17

3.1. Криосақтау әдістерінің тиімділігін салыстыру 17

3.2. Пробиркалық өсімдіктердің суықтық акклиматизациясы ұзақтығының криосақталған меристемалардың тіршілік қабілетіне әсері

 22

3.3. Пробиркалық өсімдіктерді топыраққа отырғызу 24

 Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы 30

 ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР  31

Қой тұқымдарының аса бағалы генотиптерiн тез арада эмбриондарды тасымалдау арқылы көбейту

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

КIРIСПЕ 3 

II бөлiм. Әдебиетке шолу. 5 

II бөлiм. 2. Қолданған әдiстемелер мен материалдар. 20 

2.1. Донор мен реципиенттi таңдау. 21 

2.2. Суперовуляция және донорларды ұрықтандыру. 22 

2.3. Донордың жатырынан эмбриондарды жуып алу. 25 

2.4. Эмбриондарды бағалау. 28 

2.5. Донордың жыныс циклiне реципиенттiң жыныс циклiн          синхронизациялау. 31 

III. БӨЛIМ. 3. Зерттеу нәтижелерi. 33 

Қорытынды. 44 

IV - бөлiм. Еңбек қорғау. 45 

Пайдаланылған әдебиеттер. 49 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com.

 

 

        Кiрiспе  3

 

Әдебиетке шолу.

Систематикасы және құйрықсыз амфибиялардың

 биологиясы. 4

Морфологиясы және ас қорыту трактысынам

 амфибияның дамуы. 6

Қосмекендiлердi дамуына ластану әсерi. 10

Зерттеу материалы және методтар. 16

Зерттеу нәтижесi және оны талқылау.

Қорғасын тұздарының өсуi және постэмбриональды

 дамуына құрбақа комплексiнiң әсерi. 17

Орта Азия құрбақасына асқорыту каналының даму

 ерекшелiгi. 21

Асқорыту трактының дамуына қорғасын тұздарының

 ластану әсерi. 28

Қорытынды. 29

Қолданған әдебиет тiзiмi:

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

КІРІСПЕ 9 

2. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ҚЫСҚАША ШОЛУ 10 

2 ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛЫ 24 

3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ 36 

ҚОРЫТЫНДЫ 43 

4 ЕҢБЕКТІ ҚАУІПСІЗДЕНДІРУ ТЕХНИКАСЫ 44 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 47 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

Кіріспе 2 

1 ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ 3 

2 МАТЕРИАЛДАР МЕН ЗЕРТТЕУ ТӘСІЛДЕРІ 9 

3. ӨЗІНДІК ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ 11 

3.1 Аналық жыныс безінің жасына қарай морфологиялық өзгерістері 11 

3.2 Қырғауылдың жұмыртқадан шыққан аналық жыныс безінің құрылысы 12 

3.3 Алты айлық қырғауылдың аналық жыныс безінің кесіндісі 20 

3.4 Бір жарым жастағы қырғауылдың аналық жыныс безінің кесіндісі 25 

3.5 Аналық жыныс безінің құрылыс-функционалды цитохимиясы. 28 

4. Алынған нәтижелерді талқылау 31 

Қорытынды 33 

Қолданылған әдебиеттер 34 

ТҮЙІН 36 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

 

Кіріспе 4 

1. Әдебиетке шолу 5 

1.1 Көмірсутек тотықтыратын микроорганиздер 5 

1.2  Мұнай және мұнай өнімдері көмірсутектерінің биодеструкциясы 12 

2.   МАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ 19 

2.1 Зерттеу материалдар 19 

2.2 Қоректік орталар 19 

2.3 Зерттеу әдістері 21 

3.   НӘТИЖЕЛЕР МЕН ТАЛДАУЛАР 24 

ҚОРЫТЫНДЫ 28 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 29 

Түйіні 33 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

                                                                                                                                    бет      

Кіріспе

Әдебиеттерге аналитикалық шолу                                                                   7

Зерттеу ауданының табиғи ауа-райына шолу                                                 9 

Жер бедері,  өсімдігі және гидрологиясы                                                     12

3.2. Жануарлар  дүниесі                                                                                        17

3.3. Материалдар мен тәсілдер                                                                             19

4. Қырғауылдың морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері              22

4.1. Мекені                                                                                                             33 

4.2. Қоректенуі                                                                                                       38

4.3. Көбеюі                                                                                                             39 

5.  Аңшылық кәсіптік құстарын санау                                                                41

6.   Биотехникалық шаралар                                                                                43

7.   Қырғауылды аулау тәсілдері мен құралдары                                               47

8. Жануарлар дүниесін қорғау                                                                             51

9. Еңбек қорғау                                                                                                      53

Қорытынды мен ұсыныстар                                                                                 55

     Қолданылған әдебиет көздері                                                                              57

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

Кіріспе

ІІ Әдебиетке шолу

2.1 Шошқаның шығу тегі және негізгі тұқымдар

2.2 Шошқа етінің сипаттамасы

 

ІІІ Негізгі бөлім

3.1 Дипломдық жұмыстың әдістемесі

3.2 Алтын диірмен аграрлық корпорациясының қысқаша сипаттамасы

3.3 Қолданылған нормативттік құжаттар

3.4 Терминдер мен анықтамалар

3.5 Шошқа еті стандарттың негізгі талаптары

3.5.1 Жалпы талаптар

3.5.2 Таңбалау  және  орау

3.5.4 Қабылдау ережесі

3.5.5 Бақылау және сынау әдістері

3.5.6 Сақтау және тасымалдау

3.6 Жаңа стандарт жобасын халықаралық талаптарымен салыстырып сәйкестендіру

 

ІV Жаңа стандартын еңгізудың экономикалық тиімділігі

 

V Еңбек қорғау

 

VІ Қорытындылар мен  ұсыныстар

 

VІІ Пайдаланған әдебиет тізімі

 

 

Категория: Биология | Просмотров: 1657 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz