Вторник, 16.10.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:01
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

 

Кіріспе. Абай шығармашылығының зерттелуі 3 

Негізгі тарау. Абай поэзиясындағы арнау өлеңдер 10 

Қорытынды. 31 

Әдебиет тізімі 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

 

Кіріспе

 

І тарау. Ақтамберді жыраудың өмір сүрген дәуірі

 

ІІ тарау. Ақтамберді жырау толғауларының тақырыбы

 

ІІІ тарау. Жырау толғауларының көркемдік ерекшеліктері

 

ІV тарау. Ақтамберді жырау жырларының текстологиясы

 

Қорытынды

 

Пайдаланылған әдебиеттер

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

 

Кіріспе  ....................................................................................................... 3-4

І тарау.

      Ауыз әдебиеті - әдеби тілдің бастауы................................................. 5-28

ІІ тарау.

      Тіл лексикасы ауыспалы категория ................................................... 29-61

Қорытынды .................................................................................................62-63

Пайдаланған әдебиеттер

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

Кіріспе 3 

І ТАРАУ. ҚАЗАҚТЫҢ ШЕШЕНДІК ӨНЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ТАРИХЫНДАҒЫ ОРНЫ 4 

1.1. Шешендік өнер тарихы және оның даму факторлары 4 

1.2 Қазақтың би-шешендері 9 

ІІ ТАРАУ. ӘЙТЕКЕ БИ – ҚАЗАҚ РИТОРИКАСЫНЫҢ КӨЛЕМІ 14 

2.1. Әйтеке би – тарихи тұлға 15 

2.2 Әйтеке бидің шешендігі 22 

Қорытынды 29 

Пайдаланылған әдебиеттер 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

К і р і с п е 4 

Бейімбет Майлиннің баспасөздегі қызметі 10 

Бейімбет Майлиннің публицистикалық 21 

шығармалары 21 

Қ о р ы т ы н д ы 33 

Бейімбет Майлин туралы  тілек – лебіздер 40 

Сілтемелер 43 

Пайдаланылған әдебиеттер: 44 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ.........................................................................................................3

С. Бақбергеновтың өмірі мен шығармашылығы.......................................5

НЕГІЗП БӨЛІМ

С. Бакбергенов шығармашылығындағы ауыз әдебиеті үлгілері....................................................................................................................13

I тарау. Жазушы шығармашылығындағы аңыз-әңгімелер мен ертегілердің көрінісі

а) аңыз әңгімелер.................................................................................... 13

ә) ертегілер................................................................................................30

II тарау

С. Бақбергенов шығармашылығында тұрмыс-салт жырларының алатын орны..........................................................................................................35

III тарау

С. Бақбергенов шығармашылығындағы мащл-мәтелдер мен шешендік сөз үлгілері

а) мақал-мәтелдер...............................................................................40

ә) шешендік сөздер....................................................................................41

ҚОРЫТЫНДЫ.............................................................................................48

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР....................................................50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

Кіріспе

Көңіл құпияларын ашқан жазушы

■ 1- тарау

Заман шындығы және жастар бейнесі

1.  Д.Исабеков шығармаларындағы заман шындығы.

2.  Жазушы әңгімелеріндегі жастар бейнесі.

2-тарау

Тағдыры ортақ замандастар

3.  Үйренер ұлағаты бар егде адамдар

4.  Өмірлері ортақ кейіпкерлер

■ 3-тарау

 

Жазушының "Әпке" (драмалық) шығармасын оқыту

Қорытынды.

Оқырманы көбейіп, уақытпен жаңғырар есім

Ж.Жаназарованың "Д.Исабеков прозасындағы замандас бейнесі" атты дипломдық жұмысына сараптамалық

 

                                М А З М  Ұ Н Ы.

 

КІРІСПЕ 3 

1. Орыс  және батыс классиктерінің шығармалары Ілияс аудармасында 7 

2. «Евгений Онегин» романының аударылу өрнектері. 23 

ҚОРЫТЫНДЫ 39 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 41 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе 1 

Қабдеш  Жұмаділов  және  қазіргі  роман  жанры 3 

«Атамекен» романы 20 

Тарихи романдарынның  тақырыптық және 23 

мазмұндық  ерекшеліктері 23 

«Соңғы  көш»  роман-дилогиясы 23 

«Тағдыр»  романы 28 

«Дарабоз» романы 35 

Қорытынды 38 

Сілтеме  әдебиеттер 42 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ ...............................................................................................................

1 Қ. Ж¦МАЛИЕВ – БАТЫРЛЫҚ, ТАРИХИ ЖЫРЛАР

ХАҚЫНДА ...........................................................................................................

 

2  Қ. ЖҰМАЛИЕВ –  ЖАЗБА ПОЭЗИЯДАҒЫ ЖЕКЕЛЕГЕН АҚЫНДАРДЫҢ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ОНДАҒЫ КЕЗЕҢДЕР СӘУЛЕСІ  .................

 

3  Қ. ЖҰМАЛИЕВТІҢ ЫБЫРАЙТАНУ МЕН СӘБИТТАНУДАҒЫ

ПАЙЫМДАУЛАРЫ .................................................................................................................

 

ҚОРЫТЫНДЫ .........................................................................................................................

 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ............................................................................

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

                                                    

КІРІСПЕ 1 

С.Мұқановтың "Ботагөз" романындағы диалог үлгілері және оның характер танытудағы ролі 3 

1. Кейіпкер тілі - характер бағалау тәсілі. 3 

2 «Ботагөз» романындағы диалог үлгілері 23 

Әдебиет 25 

 

                                            М А З М Ұ Н Ы

КІРІСПЕ ------------------------------------------------------------------------------- 3

 

І. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПУШКИНТАНУ ІЛІМІНІҢ ТУУЫ, ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ АУДАРМА.

Көркем аударма бастаулары (А.С.Пушкиннің " Капитан қызы ” повесінің қазақша нұсқалары бойынша)-------------------------------- 16

Абай және аударма өнеріндегі рухани үрдіс ( А.С.Пушкиннің " Евгений Онегин ” романының Абай нұсқасы)------------------------ 36

Эпикалық шығарма және аударма ( А.С.Пушкиннің " Евгений Онегин ”романының екінші қазақша нұсқасы )

 

ІІ. АУДАРМА ӨНЕРІ ЖӘНЕ КӨРКЕМДІК – ЭСТЕТИКАЛЫҚ, ШЕБЕРЛІК ПРОБЛЕМАЛАРЫ.

2.1. Аудармадағы ұлттық болмыс және шеберлік сипаттары

( А.С.Пушкиннің " Дубровский ” повесінің қазақша нұсқасы )------------ 66

2.2. А.С.Пушкиннің шағын эпикалық шығармалары және оның қазақша нұсқасы ( " Боран ” әңгімесі негізінде )----------------------------------------- 79

 

ІІІ. ШӘКӘРІМ  ЖӘНЕ ШЫҒЫС ӘДЕБИЕТІ.

3.1. Көркем аударма және әдеби байланыстың кейбір мәселелері-------  94

3.2. " Алты топтамаға ” енген аудармалар жайында------------------------- 117

 

ҚОРЫТЫНДЫ ---------------------------------------------------------------------- 132

 ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР-------------------------------------------  142

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

 

 

Кіріспе–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      3-9

                                             

I тарау. Лиризм және психологизм––––––––––––––––––––––––––10-33

 1.1. Т.Ахметжан шығармаларындағы лиризм.

1.2. А.Алтай  повестеріндегі психологизмнің берілу әдістері

 

 

II тарау. Лиризм және мінез––––––––––––––––––––––––––––––––34-45

 2.1. Т.Нұрмағамбетов әңгімелеріндегі мінез ерекшеліктері.

 2.2. Қ.Түменбай прозасындағы ұлттық рух.

 

 

 

 Қорытынды___________________________________________46-49

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер______________________________ 50-52

 

 

 

 

                                              

         

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

 

  Кіріспе.-------------------------------------------------------------3-5

 

 1бөлім.   Қалтай  Мұхамеджановтың шығармашылық жолы.

             (Қалағаң туралы бір үзік сыр) ------------------------6-12    

 

        1.1.               Ұлықтауға арналған ұлы достық.

 ( Қалтай Мұхамеджанов пен Шыңғыс Айтматов арасындағы әдеби байланыс)-----------------------------------------------------------------13-22

 

   2 бөлім. Қалтай Мұхамеджановтың  прозалық шығармаларды аудару шеберлігі  -----------------------------------------------------------------23-34

 

2.1. Қалтай Мұхамеджановтың шығыс  тілдерінен жасаған аудармалары

-------------------------------------------------------------------------35-48

 

Қорытынды--------------------------------------------------------49-50

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі -------------------------------51-52

 

 

 

 

 

 

КІРІСПЕ

Этнография термині туралы түсінік

Этнография термині көне грек тіліндегі «этнос» – халық, «графейн» – жазу, түсіндіріп жазу дейтін мағына беретін сөздерден жасалған. Кей кездерде этнография ғылымы зерттейтін, айналысатын объектілерді  қарастыратын ғылымға этнология термині де қолданылған. Бірақ бұл термин дүниежүзілік шеңберде этнография терминінің баламасы ретінде айналымға  жаппай кіре алған жоқ. Қазіргі ғылымда дүние жүзі халықтарын зерттейтін ғылым атауы ретінде этнография  термині қабылданған. Этнографияның зерттеу обьектісіне жер бетіндегі барлық ұлттар, халықтар санының аз-көптігіне, даму дәрежесіне, ертедегі немесе қазіргі ұлттық ерекшеліктеріне қарамастан жатады. Этнос, ұлт, халық ұғымдарына адамзат өркениеті тарихында,  этнографиялық, философиялық бағыттағы ғылымдар тарихында әр түрлі, кейде, тіпті, бір-бірін жоққа шығаратын, қарама-қайшы анықтамалар беріліп келді. Мұндай анықтамалар мағынасы мүмкіндігінше тұтастанған қазіргі кездің өзінде де этнографтарда ұлт, халық, этнос терминдеріне келгенде айырмашылықтары бар  теориялық тұжырымдар кездесіп жатады. Бұл мәселеде Кеңес одағы этнографтарының беделі әлемдік этнография ғылымында салмақты болғанға ұқсайды. Мәскеу Мемлекеттік университетінің этнография кафедрасы мен ССРО Ғылым академиясы Этнография ғылыми зерттеу институтының қызметкерлері шығарған «Этнография оқулығындағы1» анықтамада «… этнос (халық) дегеніміз адамдардың еркі бойынша емес, табиғи-тарихи процесс нәтижесінде пайда болған әлеуметтік топтасудың ерекше бір түрі. Әр этносқа тән белгі – олардың елеулі тұрақтылығы: әдетте олар көптеген жүз  жылдықтар бойы сақталады. Әр этностың белгілі бір ішкі бірлігі болады, сондай-ақ оны осындай типте пайда болған басқа барлық  этностардан айырып тұратын өзгеше сипаты болады. Мұның өзінде жеке этносты құрайтын адамдардың өзіндік сана-сезімі: олардың өзара идентификациясы да (бір-біріне жақындығы да), өздері тәріздес қауымдастықтардан «біз» және «олар» дейтін антитеза формасындағы  айырмашылықтары да елеулі роль атқарады», – дейді. Басқа этнографиялық еңбектерде беріліп жататын этнос, халық, ұлтқа қатысты анықтамалардың ішінде өзінің салмақтылығымен де, дәлдігімен де ерекшеленетін осы анықтаманы көңілге қонымды тұжырым ретінде қабылдап, қазақ халқының ұлы жазушысы, суреткері М.Әуезов шығармаларындағы қазақ халқының этнографиялық құндылықтарын саралауда басшылыққа алмақпыз.

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM:

КІРІСПЕ

НЕГІЗГІ БӨЛІМ:

I тарау

М. Жұмабаевтың шығармашылық өмірбаяны, эдеби және қоғамдық-саяси кызметі.

II тарау

М. Жұмабаевтың публицистикасы.

III тарау

Мағжан - аударма шебері.

ҚОРЫТЫНДЫ

 

 

 

1. АЙҚЫН  НҰРҚАТОВТЫҢ СЫНШЫЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 1 

ҚОРЫТЫНДЫ 44 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР  ТІЗІМІ 47 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

 

КІРІСПЕ ----------------------------------------------------------------------------3-5

I ТАРАУ

   Алуан қырлы әдебиетші. -----------------------------------------------------5-15    

         1. Талант және тағдыр.

         2. Саңлақ ғалым.

II ТАРАУ

   Т.Нұртазин –Мұқовтану ілімінің негізін қалаушы.--------- ----------16-41

         1.  Қаламгер шеберлігінің қырлары.

         2.  Мұқановтану мәселелері.

ҚОРЫТЫНДЫ-----------------------------------------------------------------42-43

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ------------------------------44-45

 

 

 

 

 

 

 

М А З М Ұ Н Ы

 

 

 

К І Р І С П Е...................................................................................................3

 

І   Т А Р А У

О.Бөкеев, Д.Исабеков повестеріндегі подтекст мәселесі................10

 

ІІ   Т А Р А У

1970-80 жылдар  прозасындағы  трагизм  сипаты

2.1 Трагедиялық образ...........................................................22

2.2 Трагедиялыќ сюжет..........................................................37

2.3 Трагедиялық финал..........................................................45

 

ІІІ   Т А Р А У

Д.Исабеков, О.Бөкей повестеріндегі стильдік ерекшеліктер........50

 

Ќ О Р Ы Т Ы Н Д Ы......................................................................................58

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР....................................................61

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе 2 

І - бөлім. М.Әуезов шығармашылығына шолу жасау, талдау беру. 3 

а) М. Әуезовтің1918-1928 жылдары жазылған шығармалары. 3 

ә) М. Әуезовтың 1930-1950 жылдары жарық көрген шығармалары 16 

б) М.Әуезов шығармаларының мектеп бағдарламасында берілуі. 20 

ІІ бөлім. М.Әуезовтың өмірі мен шығармаларын орта мектепте оқытудың өзіндік ерекшелігі. 21 

а) М.Әуезовтың өмірі мен творчестволық жолын оқыту (дәстүрлі және дәстүрлі емес "баспасөз-мәслихат” сабақтарының үлгілері. 21 

ә) "Қорғансыздың күні” әңгімесін факультатив сабақта оқыту. 36 

в) "Абай жолы” романыман үзінді оқыту. 57 

Қорытынды 64 

Пайдаланылған әдебиеттер: 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

 

 

 

 

 

Кіріспе:          Әдебиет және жазушы

 

I-тарау:    Шығармашылық әлем сырлары

 

1.1.  Жазушы дүниетанымы

1.2. Шығармашылық процесс

1.3. Жазу кезең

 

II-тарау:   Адам жаны-жұмбақ арал

 

2.1.   Образдар жүйесі

Прототип мәселесі

 

 

Қорытынды:

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

Kipicпe 2 

1 тарау. Замана шындығы және С. Торайғыров лирикасы 5 

1.1 Ақын өлеңдерінің такырыптық-идеялық ерекшеліктері 5 

1.2 Күрделі заман шындығы және С.Торайғыров шығармашылығына жаңаша көзқарас 25 

ІІ mapay. C. Торайғыров өлеңдерінің тілі 32 

2.1. С.Торайғыров өлеңдері тілінің әлеуметтік орта шындығымен байланыстылығы 32 

2.2. С.Торайғыров өлеңдеріндегі өзге тіл сөздерінің қолданылу ерекшелігі 41 

Қорытынды 45 

Пайдаланылган әдебиеттер 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ

С. Бақбергеновтың өмірі мен шығармашылығы

НЕПЗГІ БӨЛІМ

С. Бакбергенов шығармашылығындағы ауыз әдебиеті үлгілері

Ітарау. Жазушы шығармашылығындағы аңыз-әңгімелер мен ертегілердің көрінісі

а) аңыз әңгімелер

ә) ертегілер

II тарау

С. Бақбергенов шығармашылығында тұрмыс-салт жырларының алатын орны

III тарау

С. Бақбергенов шығармашылығындағы мақал-мәтелдер мен шешендік

сөз үлгілері

а) мақал-мәтелдер

ә) шешендік сөздер

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

 

 

Кіріспе 3 

І-тарау. С.Сейфуллин және фольклор 8 

ІІ-тарау. С.Сейфуллин шығармаларындағы фольклорлық сарындар 15 

Қорытынды 35 

Әдебиеттер тізімі 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе

I. Сөзжасамдық ұядағы сөзжасамдық сатылар туралы

1.1  Сөзжасамдық саты туралы

1.2  Сөзжасамдық сатыны көлденең қатар түрғысынан сипаттау

1.3  Сөзжасамдық сатыны тік қатар түрғысынан сипаттау

1.4 Бас сөзінің сөзжасамдық үяларға негіз болуы

II. Бас сөзі негізівде жасалған сөзжасамдық ұядағы сөзжасамдық сатылар

2.1  Сөзжасамдық үяның 1-сатысындағы туынды сөздер

2.2  Сөзжасамдық үяның 2-сатысындағы туынды сөздер

2.3  Сөзжасамдық үяның 3-сатысындағы туынды сөздер

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Қосымша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com:

Кіріспе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2-4

І-тарау. Тұманбай Молдағалиевтің балаларға арналған өлеңдерінің басты тақырыптары:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4-30

1. Өлең болып өрілген ақын өмірі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4-14

2. Жасөспірімдерге арналған өлеңдер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14-28

3. Табиғат тақырыбындағы балаларға арналған өлеңдер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28 - 30 II - тарау. Тұманбай Молдағалиевтің балаларға

арналған өзіндік ерекшеліктері.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30 - 50

1. Ақын өлеңдерінде кездесетін троптар мен

фигуралардың түрлері.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30 — 40

2. Ақын өлеңдері мен негізгі ерекшеліктері.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             40 - 47 Қорытынды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Категория: Әдебиет | Просмотров: 3957 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz