Воскресенье, 18.11.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:00
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ………………………………………………………………………...3

 

1. Банктік тәуекелдерді басқарудың теориялиқ негіздері

Банктік тәуекелдердің мәні ………………............................................7

Тәуекелдерді  бағалаудың сандық  және  сапалық  әдістері…..…...16

Қаржы  ұйымдарындағы  тәуекелдерді  басқару жүйесінің  ерекшеліктері………………………………………………………………...…20

 

2 . Банктік тәуекелдерді басқару

Банк қызметін басқарудағы банктік тәуекелдердің

 механизмі …………………………………………………........…………..….26

Қазақстандағы тәуекелдерді  басқару саласындағы қаржылық  реттеу  мен  бақылаудың  дамуы…………………………………………......35

Темірбанк тәуекелдерін  басқару  жүйесінің  ішкі  үрдістерінің  талдауы……………………………………………………………………..…..43

Экономикалық-математикалық үлгі: банктердің  жеке  капиталдарының  жеткіліктігіне Базель 2 нұсқауын енгізудің ықпалы..…52

 

3 ТАРАУ. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ  ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ  НЕГІЗГІ  ЖОЛДАРЫ

3.1. ҚР тәуекелдерді  басқару жүйесін  қалыптастырудың  негізгі мәселелері……………………………………………………………………....63

3.2. Банк жүйесінің жүйелік тәуекелін  тестілеу………………………........68

 

ҚОРЫТЫНДЫ………………………………………………………………..72

 

ӘДЕБИЕТТЕР  ТІЗІМІ……………………………………………………....74

 

 

 

 

Тақырыбы: Банктің коммерциялық қызметті несиелеу ерекшеліктері

  

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

КІРІСПЕ                                                                                                                       5

 

1 БАНКТІҢ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ НЕСИЕЛЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ                                                                                                            8                                                                                                                  

1.1 Несиенің ұғымы және оның түрлері мен принциптері                                     8

1.2 Шағын және орта бизнеске қатысатын субъектілер                                        12                                     

1.3 Қазақстандағы шағын және орта бизнеске несие беру

проблемалары                                                                                                            15

1.4 Несиелік рейтингтің  коммерциялық банктер қызметіндегі орны                 20                                      

 

2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ      БАНКТЕРІНІҢ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ НЕСИЕЛЕУДІ ТАЛДАУ                                  27

2.1 Қазақстандағы алдыңғы қатарлы банктердің несиелік   рейтингтері және оларды талдау                                                                                                            27

2.2 Қазақстан ірі банктерінің шағын және орта бизнесті несиелеу бағдарламалары                                                                                                         36                                                       

2.3 Шағын және орта бизнесті несиелеудің қазіргі жағдайына талдау               49

2.4 Шағын және орта бизнес субъектілерін несиелеу механизмі

 «Казкоммерцбанктің» инвестициялық қызметі мен несиелік

рейтингісіне талдау                                                                                                   50

 

3 ЭКОНОМИКАНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДАҒЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ           БАНКТЕРІНІҢ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ НЕСИЕЛЕУДІ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ЖОЛДАРЫ                                                                                          60

3.1 Несиелік бақылау тәуекелді басқару әдәстері                                                 60

3.2 Несиелік бюро қарыз алушылар туралы ақпарат алу көзі                             68

3.3   Несиелендіру қабілетің арттырудағы статегиялық және ағымдағы Жоспар - www.topreferat.comлаудың рөлі мен маңызы                                                                            78

 

ҚОРЫТЫНДЫ                                                                                                         85

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ                                                       88

 

ҚОСЫМША А                                                                                                         90

ҚОСЫМША Ә                                                                                                         91

ҚОСЫМША Б                                                                                                         92

ҚОСЫМША В                                                                                                         93

ҚОСЫМША Г                                                                                                         94

ҚОСЫМША Д                                                                                                         95

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM:

 

Кіріспе...........................................................................................................................7

Бөлім-І Банктің табыстары  мен олардың қалыптасу көздері.................................9 

1.1 Банк табыстылығының экономикалық мәні олардың жіктелуі..................9

1.2 Банк пайдасы және оның қалыптасу көздері..............................................18

Бөлім-ІІ Банктің табыстары мен пайдасына талдау («Банк ЦентрКредит» АҚ мысалысында)

2.1 Банктің табыс көздері мен пайдасын талдау..............................................23

2.2 «Банк ЦентрКредит» АҚ - қаржы шаруашылық жағдайына сипаттама..36

2.3 Банктің табыстылығы мен пайдалығын талдау жасау...............................45

Бөлім-ІІІ Банк пайдасы мен табыстылығын ұлғайту жолдары.............................55

3.1 Банк пайдасын ұлғайту жолдары.................................................................55

3.2 Коммерциялық банктің табысын басқаруды жетілдірудің мәселері және    жолдары..........................................................................................................61   

Қорытынды.................................................................................................................73

Пайдаланған әдебиеттер тізімі.................................................................................77

 

                           

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ ...................................................................................................................3                                                                                                              

1  БАНКТІК ТӘУКЕЛДЕРДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ МЕН ОЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ                                                        

1.1 Банктік тәуекелдердің пайда болу көздері мен себептері ........................... 5

1.2 Банктік тәуекелдердің жіктелуі .....................................................................10

1.3 Банктік тәуекелдерді басқарудың теориялық негіздері...............................18

2  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРІНДЕГІ ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ ПРОЦЕСІН ТАЛДАУ

2.1 Екінші деңгейлі банктерде тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру

шаралары ..............................................................................................................................28

2.2 «ТуранАлемБанк» Акционерлік Қоғамындағы тәуекелдерді

басқару процесін талдау.......................................................................................50

2.3 Екінші деңгейлі банктерде тәуекелді есептеу және бағалау                 әдістері ...................................................................................................................57

3  БАНКТІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ ШЕТЕЛ

ТӘЖІРИБЕСІ ........................................................................................................64

ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................73                                                                                           

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР  ТІЗІМІ.........................................................76

ҚОСЫМША...........................................................................................................78

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

 

Кіріспе.....................................................................................................................1-2

 

. Валюта айырбастау операциялары бойынша қызметтер нарықтық қатынастардың ажырамас атрибуты ретінде.................................................3-20

1.1. Валюта нарығы құрылымындағы валюта айырбастау операциялары…..3-17

Валюта айырбастау нарығының субъектілері..........................................17-20

 

2. Валюта айырбастау нарығын маркетингтік талдау......................................21-47

2.1. Қазақстан Республикасында валюта нарығының дамуы..........................21-35

2.1. Алматы қаласының валюта айырбастау нарығын талдау.........................35-47

 

3.  Екінші деңгейдегі банктер мен валюта айырбастау пункттерінің валюта айырбастау қызметін көрсету бойынша сервисті жетілдіру...............................................................................................................48-62

3.1. Валюта айырбастау пунктеріндегі маркетингті ұйымдастыру................48-58

3.2. Валюта айырбастау пунктіндегі сервисті жетілдіру жолдары.................58-62

 

Қорытынды...........................................................................................................63-64

Қолданылған әдебиеттер тізімі................................................................................65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

             

                КІРІСПЕ                                                                                               3

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  БАНКТЕРДЕ  ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯНЫҢ  ТЕОРИЯЛЫҚ  НЕГІЗІНІҢ  МӘНІ

Валюталық  операцияның  мәні  мен жіктелуі                                 5

Қазақстанда  валютаны  реттеуді  ұйымдастыру                             13

Банктерде  валюталық  операциялар  жүргізу  техникасы              16

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  БАНК  СЕКТОРЫНДА  ВАЛЮТАЛЫҚ  ОПЕРАЦИЯНЫҢ НЕГІЗГІ  ТҮРЛЕРІН  ЖҮРГІЗУГЕ  ТАЛДАУ  ЖАСАУ

Қазақстандағы  валюта  нарығының  қазіргі  жағдайына талдау   31

Қазақстан  Республикасындағы  банктердің  валюталық

         операцияларды  жүргізудегі  ағымдағы  қызметіне сипаттама       35

Валюталық  операцияларға  банктік  қызмет  көрсетуді дамытудың  қазіргі  заманғы  деңгейін  талқылау (мысалға "Қазақстан Халық Банкі”)                                                                                                   41

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  ВАЛЮТАЛЫҚ  ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ  ДАМЫТУДЫҢ  ПРОБЛЕМАЛАРЫ  МЕН  КЕЛЕШЕГІ

3.1.    Валюталық  операцияларды  жүргізудің  проблемалары               50

3.2.    Валюта  режимін  либерализациялау  бағдарламасы  және

          валюталық  операциялардың  стратегиялық  дамуына

          бағыттама                                                                                              55

         

          ҚОРЫТЫНДЫ                                                                                     60

          ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР                                                       64

          ҚОСЫМШАЛАР                                                                                  67

 

 

 

 

«Валюталық  реттеу механизмі және оны жетілдіру»

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе…………………………………………………………………………..3

І тарау. Валюталық реттеудің теориялық негіздері………….…………….6

Валюталық қатынастар мен валюта-қаржылық жүйесі туралы түсінік………………………………………………………………….6

Валюталық қатынастардың нарықтық және мемлекеттік реттеу мен валюталық саясат…………………………………………………….16

Әлемдік валюта-қаржылық қатынастар жүйесінің даму         кезеңдері…………………………………………………………..22

 

ІІ тарау. Қазақстандағы валюталық реттеуді талдау………34

2.1 Валюталық реттедің қазіргі жағдайы және мәселелері……………….34

2.2 Қазақстандағы  валюталық реттеу мен ырықтандыру механизмі.…………… ……………………………………………………….47

 

ІІІ тарау. Валюталық саясатты және валюталық реттеуді жетілдіру жолдары……………………………………………………………………….54

 

Қорытынды……………………………………………………………….66

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі………………………………..67

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

 

 

 

Кіріспе 3 

1 – бөлім. Депозиттік операциялардың банк қызметіндегі ролі 6 

1.1. Депозиттердің жіктелуі 6 

1.2. Коммерциялық банктердің депозиттік саясаты және депозиттерді қалыптастыруға әсер ететін факторлар 18 

1.3. Қазақстан Республикасында депозиттік рыноктың құрылуы және дамуы 21 

2-бөлім. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің (АҚ «Темірбанктің» материалдары негізінде) депозиттік операцияларын талдау. 39 

2.1. Депозиттердің банктік ресурстарды қалыптастыру көзі ретіндегі мәні 39 

2.3. Темірбанктің депозиттік саясаты 43 

3- бөлім. Депозиттерді басқаруды жетілдіру механизмі 54 

3.1. Депозиттерді сақтандырудың әлемдік тәжірибесі 54 

3.2. Қазақстан Республикасы халқының салымдарына кепілдік беру қорын құруды ұйымдастыру 58 

Қорытынды 64 

Пайдаланылған әдебиеттердің тізімі 69 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ

 

БӨЛІМ І. КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Депозит - коммерциялық банкте ресурстар базасын

құрудағы негізгі көзі ретінде

Банктік  депозиттердің классификациясы

1.3    Коммерциялық банктерде депозиттік саясаттың

қалыптасуының негіздері

 

БӨЛІМ ІІ.  «АТФБАНК» ААҚ-НЫҢ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТЫ

2.1    Қазақстанның депозиттік нарығындағы

АТФБанктің рөлі

2.2    АТФБанк қызметінің жалпы сипаттамасы

2.3     АТФБанкі депозиттік саясатының негізгі қаржылық

көрсеткіштері мен қызметін талдау

 

БӨЛІМ ІІІ.   ДЕПОЗИТТІК САЯСАТТЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖОЛДАРЫ

3.1 «АТФБанк» ААҚ-ның депозиттік саясатын

жетілдіру құралдары

3.2 Халық салымдарын сақтандыру қоры

 

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

ҚОСЫМШАЛАР

                                               Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

 

Кіріспе                                                                                                                          3

 

1–  Екінші  деңгейдегі  банктердің  несиелік  саясатың Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com, несиелік  механизмі , банктік  несиенің  түрлері, несиелеу  обьектілері  мен  субьектілері  және  несиелеу  принціптері,  несиелеудің  әдістері, несиелеу  процессі  және  несиелік  тәуекелді  басқару

1,1– Несиелік  саясаттың  Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com және несиелік  механизмі                        5

1,2– Банктік  несиенің  түрлері,несиелеу  обьектілері  мен  субьектілері     12 және  несиелеу  принціптері

1,3– Несиелеудің  әдістері, несиелеу  процессі  және  несиелік  тәуекелді   21  басқару

      2–  АҚ « Банк  Ценр Кретит » коммерциялық банктың  жүргізетін        несиелік  саясаты, несиелендіру  түрлері  мен  депозиттері  және  басқа да қызметтері .

2,1 - Несиелік  саясатының  Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com  және  жалпы  жағдайы                       35

2,2 -  Банктік  қаржылық  талдау  және  қаржылық  көрсеткіштері               42

2,3 - Банкпен  берілетін   несиенің түрлері мен  көрсетілетін                     53

қызметтері 

      3 – Несие операциялары мен басқару және жетілдіру жолдары

 мен проблемалары.

     3.1-  Коммерциялық банктердегі несие операцияларымен басқарудың        73

             әдістері мен формалары.

     3.2-  Несиелік тәуекелдерді басқару.                                                                 83

Қорытынды                                                                                                             87

Қолданылған әдебиеттер тізімі                                                                            89

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

 

Кіріспе 3 

 

1 ТАРАУ. Екінші деңгейлі  банктерде есеп айырысу кассалық қызметі дамуының теориялық аспектілері 5 

1.1 Екінші деңгейлі банктерде жасалатын есептік және кассалық операциялардың негізгі түсінігі 5 

1.2 Екінші деңгейлі банктерде клиенттерге банктік қызмет көрсетудің жалпы көрінісі 7 

1.3 Екінші деңгейлі банк клиенттерінің есеп айырысу кассалық қызметін бағдарламамен қамтамасыз ету 14 

 

2 ТАРАУ. АҚ «Қазақстан Халық банкі»мысалында қолданылатын клиенттердің есеп айырылысу кассалық қызметінің тәжірбиесі 24 

2. 1 Клиенттерге есеп қызметін  жүргізудің жалпы қағидалары 24 

2.2. АҚ "Қазақстан Халық Банк” заңды тұлғаларға есеп айырысу кассалық қызметінің негізгі түрлеріне талдау 36 

2.3 АҚ "Қазақстан Халық банктің” жеке тұлғаларға есеп айырысу қызметін жүргізудің негізгі түрлерін талдау 52 

 

3 ТАРАУ. Клиенттерге есеп айырысу кассалық қызметін көрсету болашағы: жаңа құжаттар мен жаңа шешімдер 62 

 

Қорытынды 76 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 79 

Қосымша 82 

 

 

 

 ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 1 

1 ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ  НЕСИЕ САЯСАТЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 3 

1.1 Екінші деңгейлі банктердің несиесі және құрылымы 3 

1.2 Несиелендіру саясаты және оның теориялық негіздері 14 

2 ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ НЕСИЕ САЯСАТЫНЫҢ 31 

ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ МЕН ТАЛДАУ. 31 

2.1 Екінші деңгейлі банктердің жеке тұлғаларға несиелердің берілу 31 

тәртібі мен саясаты 31 

2.2 Екінші деңгейлі банктердің заңды тұлғаларды несиелендіру 35 

тәртібі мен саясаты 35 

2.3 Екінші деңгейлі банктердің несие портфелін басқару 45 

3  Шетел несие саясатының даму жағдайлары 51 

ҚОРЫТЫНДЫ 58 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 61 

ҚОСЫМШАЛАР 63 

 

Категория: Банк ісі | Просмотров: 3105 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz