Четверг, 22.03.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
15:59
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

КІРІСПЕ 5 

I Тарау. Банк жүйесіндегі банкілік қадағалау 7 

1.1 Банк қызметін қадағалау мен бақылау 7 

1.2  Ұлттық Банктің екінші деңгейдегі банктерді қадағалаудағы 16 

өкілеттігі 16 

1.3 Банк құрудағы банкілік қадағалау 25 

1.4 Банк операцияларын қадағалауды құқықтық реттеу 35 

II Тарау. Банкілік қадағалауда банкілердің құқықтық мәртебесінің өзгеруі 45 

2.1 Банктерді консервациялау 45 

2.2  Банктерді қайта құру 50 

2.3  Банктерді тарату 54 

2.4  Банктерді қадағалаудың құқықтық салдары 59 

Қорытынды 63 

Қолданылған әдебиетер тізімі 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банктік қызмет көрсету БТА Тараз филиалы мысалында диплом жұмысы

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

 

 

Кіріспе……………………………………………………………………….

 

1 Банктік қызмет көрсету нарығы және оны кеңейту жолдары

 

1.1 Қазіргі экономикадағы банктік қызметтер ……………………………

1.2 ҚР-ның банктік операциялар мен қызметтер секторы……….……….

1.3 Банктік қызметтер нарығын қалыптастыру негіздері…………………

1.4 Жаңа банктік қызметтер мен өнімдер………………………………….

 

"Тұран Әлем банкі” АҚ-ы Тараз филиалының қаржы-шаруашылық

қызметін талдау

 

2.1  Банктің жалпы ұйымдастырушылық мінездемесі…………………….

2.2  "Тұран Әлем банкі” АҚ-ның активі мен пассивін талдау …………...

2.3 "Тұран Әлем банкі” АҚ-ның негізгі банктік операциялары

бойынша шығысы мен табысын талдау……………………………………

2.4 "Тұран Әлем банкі” АҚ-ның қызметін талдау ……………………….

 

Қорытынды………………………………………………………………….

 

Қолданылған әдебиеттер…………………………………………………..

 

Тіркеме………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Банктік қызметтер және олардың Қазақстанда дамуы

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ ........................................................................3

 

1 ТАРАУ. БАНКТЕРДІҢ  ПАЙДА  БОЛУЫ- ЭКОНОМИКА  ПРОГЕСІНІҢ  БІР ШАРТЫ  РЕТІНДЕ

1.1 Қазақстандағы  банк  ісінің  даму тарихы ......................................................5

1.2 ҚР-да коммерциялық  банктер  жүйесін  құрудың  экономикалық  негіздері  және олардың  қызметтерін  ұйымдастыру.......................................12

 

 

2 ТАРАУ. Коммерциялық  банктердің  атқаратын  қызметтерін  талдау

2.1 Коммерциялық  банктердің  пассивті  операцияларын  талдау..................18

2.2 Коммерциялық  банктердің  активті  операцияларын талдау.....................29

2.3 Коммерциялық  банктердің қызметтерін  реттеу  әдістерін талдау...........37

 

 

3 ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ  КОММЕРЦИЯЛЫҚ  БАНКТЕР  ЖҮЙЕСІНІҢ  ДАМУ  МӘСЕЛЕЛЕРІ  МЕН БОЛАШАҒЫ

3.1 ҚР-ң банктік  нарығындағы  бәсекенің  ерекшеліктері...............................48

3.2.Қазақстанның  коммерциялық  банктерінің  қызметтерін  басқаруды  жетілдіру  жолдары...............................................................................................53

 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................57

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...........................................................59

ҚОСЫМШАЛАР...................................................................................................61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

                                           Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

                                                

КІРІСПЕ 2 

І. Коммерциялық банктегі қаржылық қызметтер теориясының аспектілері 5 

1.1 Банк қызметінің мәні 5 

1.2 Коммерциялық банктер қызметтерінің жіктелуі 4 

ІІ. Банктік қызметтер және олардың Қазақстандағы дамуы 26 

2.1. АТФ(АСҚ) Банктің шаруашылық қызметінің көрсеткіштері 26 

2.2 Банктің қызмет нарығын талдау 33 

ІІІ. Банктің қаржылық қызметтерінің даму перспективалары 49 

3.1 Банк қызметінің жаңашыл (инновациялық) технологияларын енгізу. 49 

3.2 Факторинг, форфейтинг, Интернет-банкинг жүйесі 51 

ҚОРЫТЫНДЫ 63 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

Кіріспе 3 

1бөлім ҚР банктік қызметті мемлекеттік реттеудің теориялық негіздері 5 

1.1 ҚР банктік қызметті реттеу тәртібі 5 

1.2 Екінші деңгейлі банктердің қызметін реттеу тәртібі 16 

2 бөлім.  Банктік қызметті мемлекеттік реттеу аясында ҚР ҰБ саясаты 50 

3 бөлім ЕДБ өтімділігі мен табыстылығының көрсеткіштерін дамыту – банктік қызметті реттеуді жетілдірудің бір жолы ретінде 63 

Қорытынды 80 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 83 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

 

КІРІСПЕ                                                                                3

1. Тарау.  БАНКТІК  МЕНЕДЖМЕНТТІҢ  ТЕОРИЯЛЫҚ

                НЕГІЗДЕРІ  ЖӘНЕ  ОНЫҢ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

   1.1. Коммерциялық банктегі қаржы менеджментінің             6

         экономикалық маңызы және ролі

   1.2. Коммерциялық  банк  әрекетін  қаржылық                    

         талдаудың объективті қажеттілігі                                 24

 2. Тарау. КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК ҚАРЖЫСЫН БАНКТІК

               БАЛАНС НЕГІЗІНДЕ ТАЛДАУ

   2.1. Банк  балансына  қаржылық  талдау  жүргізудің         

          реті  және  ұйымдастыру  жүйесі                                 28

   2.2. Банк  балансы  материалдарын  банк  активтерін         33

         және  пассивтерін  талдауға  қолдану

   2.3. Банк  балансы  негізінде  банк  өтімділігін  талдау        54

   2.4. Қазақстан Республикасы халқының салымдарына

         кепілдік беру қорын құруды ұйымдастыру                     66

3. Тарау. КОММЕРЦИЯЛЫҚ   БАНКТЕ   ҚАРЖЫ

              МЕНЕДЖМЕНТІН  ЖЕТІЛДІРУ  ЖОЛДАРЫ

              ЖӘНЕ МӘСЕЛЕСІ

     3.1. Коммерциялық  банктің  қаржы  тұрақтылығын           72 

           басқаруды  жетілдіру  жолдары

ҚОРЫТЫНДЫ                                                                          75

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ                                    77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіріспе

 

1 тарау  Банктік менеджменттің теориялық негіздері және оның ерекшеліктері

 

Коммерциялық банктегі қаржы менеджментінің экономикалық маңызы және  ролі

Коммерциялық банк әрекетін қаржылық талдаудың объективті қажеттілігі

 

тарау  Коммерциялық банк қаржысын банктік баланс негізінде талдау

Банк балансына қаржылық талдау жүргізудің реті және ұйымдастыру жүйесі

Банк активтерін және пассивтерін талдау

Банк тәуекелдерін басқару және оның өтімділік тәуекелін талдау

 

 

 

3. тарау Коммерциялық банкте қаржы менеджментін жетілдіру жолдары және мәселесі

      3.1 Коммерциядық банктердің қаржы тұрақтылығын  басқаруды жетілдіру жолдары

 

Қорытынды

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе 2 

І тарау. Несие-несие банктік қатнастардың пәні ретінде. 4 

§1. Несие мәні. Несиелік қатынастар. 4 

§2 Несиелеудің қағидалары, несие нысаны, түрлері. 14 

§3. Несиелік жүйе. 29 

II тарау. Банкілік несиелердің құқықтық негіздері 42 

§1. Заңнама және банкілік несие. 42 

§2 Несиелік шарттың Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com мен нысаны 47 

§3.Банкілік несиелеуді қамтамасыз етудің ерекшеліктері. 56 

Қорытынды 67 

Әдебиеттер тізімі 69 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com - www.topreferat.com

Кіріспе 2 

1 Банктік несиенің қайтарымдылық қамсыздандыру теориялық негіздері 4 

1.1 Несиенің қайтарымдылығының мәні мен маңызы 4 

1.2 Несиенің қайтарымдылығының қамсыздандыру – несиелеу принциптерінің бірі 6 

1.3 Банктік несиенің қайтарымдылығының қамсыздандырудың шетел тәжірибесі 9 

2 Коммерциялық банктердегі несиенің қайтарылуын қамтамасыз етудің негізгі бағыттары 17 

2.1. Несие беру кезеңінде клиенттің несиеге қабілеттілігін талдау 17 

2.2 Кепіл формасын талдау 21 

2.3 «Тұран Әлем Банк» акционерлі қоғамындағы тәуекелдерді басқару процесін талдау 53 

3 Несиенің қайтарылуын қамтамасыз ету формаларын жетілдіру жолдары 60 

3.1 Несиені қайтаруды қамтамасыз етудің әртүрлі нышандарының даму келешегі 60 

3.2 Кепілді бақылау және несиені ұсыну механизмдерін жетілдіру 61 

3.3 Қарыз алушының қаржылық жағдайына байланысты несиені қайтаруды қамтамасыз ететін нышандарын таңдау 62 

Қорытынды 65 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 67 

Қосымшалар 70 

 

 

 

 

 

 

 

Категория: Банк ісі | Просмотров: 2004 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz