Воскресенье, 18.11.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
15:58
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

                                              Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе

1.Шаруашылық субъектісінің бухгалтерлік есебінің ұйымдастырылуы мен оның маңызы

1.1. Бухгалтерлік есептің түсінігі, мәні мен ролі

1.2.Зерттелген кәсіпорынның есеп саясаты

1.3. «Транс-Сервис» ЖШС-тің техника-экономикалық сипаты

2. Шаруашылық субъектісінің негізгі қорлар есебінің ұйымдастырылуы

2.1. Негізгі құралдар, оларды кіріске алу және шығару есебі

        2.2.Кәсіпорын бухгалтерлік баланысы және ақша қаражаттарының бухгалтерлік есебі

        2.3. Тауарлы-материалдық қорлар есебі

3. Шаруашылық субъектіде аудитті ұйымдастыру

 3.1. Аудитті ұйымдастыру, оның мақсаты мен мәні

3.2Қаржылық және дебиторлық берешек аудитін ұйымдастыру

3.3Ақша қаражаттары қозғалысының аудиті

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі

 

 

 

 

 

 

Ақша қаражаттар есебi және iшкi аудитi

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кiрiспе 3 

I БӨЛIМ. АҚША ҚАРАЖАТТАР ЕСЕБIНIҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГIЗДЕМЕСI 5 

1.1 Ақша қаражаттар операцияларын есепке алудың  мәнi мен мақсаты 5 

1.2 Есеп айырысу шоты операцияларының есебi 6 

1.3 Валюталық шот операцияларының есебi 11 

1.4 Касса операцияларының есебi 16 

1.5 Банктердегi арнайы шоттардағы ақшалай қаржылар есебi 20 

1.6 Төлем карточкаларының есебi 26 

1.7 Ақша қаражаттар қозғалысының есебi 29 

II. Ақша қаражаттар есебiнiң iшкi аудитi 33 

2.1 Аудиттiң әдiстемелiк тәсiлi 33 

2.2 Касса есебiнiң аудитi 37 

2.3 Есеп айырысу шотының аудитi 44 

2.4 Банктегi арнайы шоттардағы және жол үстiндегi нақты ақша қаражаттар есебiнiң аудитi 52 

Қорытынды 57 

Пайдаланған нормативтi – құқықтық актiлер және арнайы әдебиеттер 60 

 

 

 

 

 ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ............................................................................................................5

 

АҚША ЭКОНОМИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯ РЕТІНДЕ.......................7

Ақшаның тарихи алғышарттары............................................................7

Ақшаның қызметтері.............................................................................10

 

 

АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ ЕСЕБІНІҢ ҚАЗІРГІ ТӘРТІБІ................18

Кассадағы ұлттық валютада ақша қаражаттарының есебі.................18

Есеп айырысу шотындағы ақша қаражаттарының есебі.....................24

Шетел валютасында ақша қаражаттарының есебі..............................30

Банкілердегі басқа да шоттардағы ақша қаражаттары есебі..............37

 

АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ АУДИТІНІҢ ҚАЗІРГІ  ПРАКТИКАСЫ...41

Кәсіпорынның ақша қаражаттары аудитін жүргізу әдістемесі............41

Кассалық операциялардың аудиті........................................................49

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ...............................................................................................57

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН КӨЗДЕРДІҢ ТІЗІМІ......................................................58

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

беттері

 

Кіріспе ---------------------------------------------------------------- 3

 

1 - тарау. Ұйымдағы  бухгалтерлік есеп және  аудит

        жұмысының ұйымдастыруы

Кәсіпорынның қаржы шаруашылық

        қызметінің  нәтижесі -------------------------------------------- 6

Ұйымның экономикалық саясаты -------------------------------- 12

 

2 - тарау. Ұйымдағы ақшалардың есебі

2.1      Ұйымдағы касса операцияларының

         есебін ұйымдастыру ------------------------------------------- 20

Есеп айырысу шотындағы ақшалар есебі ------------------------ 29

Валюталық және банктердегі арнаулы шоттардағы ақшаларесебі-- 35

Аударылған жолдағы ақшалар ----------------------------------- 47

 

 3 - тарау. Ақша қаражаттарының ішкі аудиті

Ұйымның ақшаларын аудиторлық тексерудің  маңызы

       мен мақсаты --------------------------------------------------- 50         

3.2  Ақша қаражаттарының қозғалысын ішкі бақылау ----------- 52

 3.3 Ақшалардың ішкі аудиті ----------------------------------------- 54

 3.4 Ақша  қозғалысын талдау ------------------------------------  65

 

Қорытынды ---------------------------------------------------------- 71

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі --------------------------------------- 74

 

Қосымшалар КІРІСПЕ

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе 3 

1. Есеп айыру операцияларының экономикалық мәні және маңыздылығы 5 

1.1 Банктік шот туралы түсінік, оны ашу, жүргізу және жабу тәртібі 5 

1.2 Банктердегі есеп айыру операциялары және олардың жіктелуі 11 

2. Банктердегі есеп айыру операцияларының бухгалтерлік есебін ұйымдастыру 15 

2.1 Төлем тапсырмасымен есеп айырудың артықшылықтары 15 

2.2 Төлем талап - тапсырысымен және инкассалық өкімдермен есеп айыру есептерін ұйымдастыру ерекшеліктері 22 

2.3 ҚР-да чектермен есеп айыру есебі 26 

2.4 Есеп айырудың аккредитивтік нысаны 38 

3. Банктердегі есеп айыру операцияларын жетілдіру жолдары 46 

3.1 Вексельдермен операциялар есебін ұйымдастыруды дамыту мәселелері 46 

3.2 Банктік карточкаларымен есеп айыру есебінің ерекшеліктері 59 

Қорытынды 73 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жоспар - www.topreferat.com

                                                                                                                                   бет

 

            Кіріспе    --------------------------------------------------------------------------    6

                    

Кәсіпорынның жалпы шаруашылық қызметінің сипаттамасы -----------    9

 

1.1.Кәсіпорын қызметінің мәні, мақсаттары мен міндеттері -----------------     9 

  1.2.Кәсіпорынның бухгалтерлік есебінің ұйымдастырылуы және есеп

        саясаты ------------------------------------------------------------------------------   13  

  1.3.Кәсіпорынның техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің

        жалпы сипаттамасы --------------------------------------------------------------   16

 

Бухгалтерлік баланстың Жоспар - www.topreferat.com және оны талдау

 

2.1. Бухгалтерлік баланс, оның ролі мен мағынасы. Бухгалтерлік

         баланстың түрлері---------------------------------------------------------------    21

 2.2. Бухгалтерлік баланстың құрамы мен Жоспар - www.topreferat.com -----------------------------   24

 2.3. Баланс активтерінің құрамы мен құрылымының динамикасын

        талдау -------------------------------------------------------------------------------    31

 2.4. Баланс активінің құрастырылу көздерінің құрамы мен құрылымының

       динамикасын талдау -------------------------------------------------------------    39

 2.5.Кәсіпорынның баланс өтімділігін талдау ------------------------------------    55

 

Шет елдердің бухгалтерлік балансының нысандарын салыстырмалы

    талдау

 

 3.1. Беларус және Ресей елдерінің бухгалтерлік балансының нысандарын

        салыстырмалы талдау - -------------------------------------------------------       62

 

 3.2.Зерттеліп отырған кәсіпорынның бухгалтерлік есебінің жетілдіру

       жолдары   -------------------------------------------------------------------------       68

 

 Қорытынды ----------------------------------------------------------------------------     71

 Қолданылған әдебиеттер тізімі --------------------------------------------------        73      

 

 Қосымшалар

 

БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе 3 

I Бөлім. Бухгалтерлік есеп негіздері 5 

1.1. Бухгалтерлік есептің мәні мен маңызы 5 

1.2. Бухгалтерлік есеп жүргізуді ұйымдастыру принциптері 10 

1.3. Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есеп жүйесін реттеу принциптері 18 

1.4. Есеп принциптерінің теориялық жалпы сипаты 24 

ІІ Бөлім. Бухгалтерлік құжаттарды ұйымдастыру жолдары 31 

2.1. Бастапқы құжаттар және олардың Жоспар - www.topreferat.com 31 

2.2. Құжаттарды классификациялау, стандарттау және үйлестіру 36 

2.3. Шаруашылық фактілерін құжаттау және құжатайналысы 42 

ІІІ Бөлім. Бухгалтерлік және қаржылық есеп жүйелерінің халықаралық стандарттары 54 

3.1.Есеп жүйесін стандарттаудың қажеттілігі 54 

3.2. Бухгалтерлік есепті халықаралық стандарттау 56 

3.3. Халықаралық стандарттар негізінде Қазақстандық бухгалтерлік есеп жүйесін жетілдіру 58 

Қорытынды 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM:

 

КІРІСПЕ

 

ТАРАУ.  БІРІККЕН КӘСІПОРЫННЫҢ МӘНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ

1.1. Біріккен  кәсіпорынның  мәні

1.2. Біріккен кәсіпорынның құрылымы

 

ТАРАУ. БІРІККЕН КӘСІПОРЫННЫҢ ЕСЕП ЕРЕКШЕЛІГІ

Айналымнан тыс активтер мен тауар-материалдық

          жинақ есебі

Қаржы инвестициясының есебі

Меншікті капитал, табыстар мен шығыстар есебі

Дебиторлық берешектер мен міндеттемелер  есебі

 

 

ТАРАУ. БІРІККЕН КӘСІПОРЫННЫҢ АУДИТІ

Аудиторлық тексеру және салықтық есептеу

          кезіндегі ерекшелігі

Аудиттің міндеті, әдістері мен талдауда аудит

          үшін маңызды нәрселер

Аудиттеу кезінде тексерілетін ақпараттың

көздері мен басшылыққа алынатын  нормативтік актлер

 

ҚОРЫТЫНДЫ

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

 

                                                  Жоспар - www.topreferat.com

 

 

 

Кіріспе........................................................................................................................ 3

 

Нарықтық экономикадағы дебиторлық берешектің мәні мен                   маңызы.

     1.1 Дебиторлық берешектің Жоспар - www.topreferat.com....................................................................6

1.2   «ҚАЗҚҰРЫЛЫССЕРВИС» акционерлік қоғамының техника –                                                         экономикалық сипаттамасы.....................................................................................12

1.3 Ұйымның есеп саясаты.....................................................................................18

2.  Дебиторлық берешек есебі.

2.1 Дебиторлық берешек  есебінің ұйымдастырылуы...........................................27

2.2 Сатып алушылар және тапсырыс берушілермен есеп айырысудың есебі......

2.3 Басқа да дебиторлық берешектің есебі.............................................................51

Дебиторлық берешек аудиті.

3.1  Дебиторлық берешек аудитінің бағдарламасы, мақсаты...............................47

3.2  Дебиторлық берешек аудиті.............................................................................

3.3  Қоғамның дебиторлық берешегін талдау........................................................64

 

Қорытынды................................................................................................................72

 

Қолданылған әдебиет тізімі.....................................................................................77

 

Қосымша...................................................................................................................79

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ

 

1.НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА ЕҢБЕК АҚЫНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗДЕРІ

Жалақының мәні, атқаратын қызметтері және ұйымдастыру қағидалары

Еңбек ақыны ұйымдастырудың нысандары мен жүйелерінің экономикалық Жоспар - www.topreferat.com

Қазақстан Республикасында жалақыны  мемлекеттік реттеу

 

2 «Южнефтегаз» АҚ  ЕҢБЕК АҚЫНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ

2.1 «Южнефтегаз» AҚ тарихы мен қызметінің қысқаша сипаттамасы

2.2«Южнефтегаз» АҚ экономикалық сипаттамасы

2.3 «Южнефтегаз» АҚ-нда еңбек ақыны  ұйымдастыру ерекшеліктерін талдау

 

3 НАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЕҢБЕК АҚЫ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

3.1 Еңбек ақы төлеуді ұйымдастырудың шет  ел тәжірибесі

3.2 «Южнефтегаз» АҚ-нда еңбек ақы төлеуді ұйымдастыруды жетілдіру жолдары

 

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР КӨЗДЕРІ

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM:

 

Кіріспе:

 

 

1    Зерттелген кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

1.1 Зерттелген кәсіпорынның техникалық экономикалық сипаты.

1.2 Есеп саясаты.

1.3 Еңбекақының түрлері мен формалары.

 

 

2    Еңбекақы есебін ұйымдастыру

2.1 Зерттелген кәсіпорында еңбекақы есебінің ерекшеліктері.

2.2 Еңбекақыны есептеу тәртібі.

2.3 Еңбекақыдан алынатын ұсталымдар.

 

 

3.   Еңбек және еңбекақыны талдау және олардың есебін жоғарғы сатыға көтеру жолдары

3.1 Еңбекақының негізгі көрсеткіштерін талдау.

3.2 Еңбекақының аудиті.

3.3 Еңбекақының есебін жоғарғы сатыға көтеру жолдары.

 

 

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 1 

1  НАРЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ  ЕҢБЕК АҚЫНЫ РЕТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ  АСПЕКТІЛЕРІ 4 

1.1 Экономикалық категория ретінде еңбек ақының мәні және      оны реттеудің теориялық негіздері 4 

1.2 Еңбек ақыны ұйымдастырудың құқықтық аспектілері 20 

және тарифтік реттеу 20 

1.3  Еңбек ақы қорын Жоспар - www.topreferat.comлау 30 

2    «ӨНЕРКӘСІПТІК ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР ОРТАЛЫҒЫ» ЖШС-          НЫҢ   ЕҢБЕК АҚЫ ТӨЛЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ТАЛДАУ 46 

2.1.  « Өнеркәсіптік құрал-жабдықтар орталығы »  Жауапкершілігі   шектеулі  серіктестіктің   жалпы  өндірістік –шаруашылық мінездемесі 46 

2.2 «Өнеркәсіптік құрал-жабдықтар орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің еңбек ресурстарымен қамтамасыз етуін талдау 51 

2.3 «Өнеркәсіптік құрал-жабдықтар орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіндегі жұмысшылардың еңбек ақы қорын пайдалануын талдау 53 

2.4 «Өнеркәсіптік құрал-жабдықтар орталығы» ЖШС-ның  жұмысшыларының  өндірістік  деңгейін талдау 55 

3 НЕГІЗГІ ЖӘНЕ ҚОСЫМША ӨНДІРІС ЖҰМЫСШЫЛАРЫНЫҢ ЕҢБЕК АҚЫ ТӨЛЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ 57 

3.1  «Өнеркәсіптік құрал-жабдық орталығы»   Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің   еңбек ақы  төлеудің жаңа әдістерін қолдану жолдары 57 

3.2 Шет  елдердің  үлгісімен  заманға  сай  еңбек  ақы төлеу  жүйесі 73 

ҚОРЫТЫНДЫ 83 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 84 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе 2 

1 - бөлім. Кәсіпорындардың табыстары мен шығындары есебінің теориялық негіздері 8 

1.1. Табыстар мен шығындар мәні, олардың бухгалтерлік есепте танылуы 8 

1.2. Негізгі және негізгі емес қызмет түрлерімен байланысты табыстар мен шығындар есептері 15 

1.3. Басқа да табыстар мен шығындар есептерінің ұйымдастырылуы 25 

2- бөлім. Кәсіпорындардың (ұйымдардың) табыстары мен шығындары есебінің аудиті мен оларды талдау 32 

2.1. Шығындар мен табыстар есептерінің аудиті 32 

2.2. Кәсіпорындардың (ұйымдардың) табыстылық деңгейін "Астанастрой - холдинг" көрсеткіштері негізінде талдау 40 

3-бөлім. Халықаралық есеп стандарттарына сәйкес табыстар мен шығындар есебінің ұйымдастырылуы 50 

3.1. Қазақстан Республикасындағы есеп жүйесінің халықаралық стардарттарға көшуімен байланысты мәселелер 50 

3.2. Шығындар мен табыстар есебінің ұйымдастырылуының шет елдік тәжірибесі 55 

Қорытынды 61 

Пайдаланылған әдебиеттер 63 

Қосымша бет – 1 66 

Қосымша бет - 2 67 

 

 

 

 

 

 

 

Кәсіпорынның  тауарлық материалдық қорлардың есебі мен аудитін ұйымдастыру.

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе

 

І. ТМҚ есебі мен  аудиттің теориялық негіздері мен  ерекшеліктері.

1.1  ТМҚ экономикалық түсінігі мен түрлерін топтасуы.

1.2 ТМҚ анықтау, шектеу мен бағалау жолдары.

ІІ. «Астана – нан» ЖШС шаруашылық қызметінің  ТМҚ есебі мен аудиттің ұйымдастыруы.

2.1 «Астана–нан» ЖШС-нің  2006-2008 көрсеткіштерінің  сипаттау мен талдау.          

2.2 «Астана – нан»  ЖШС тмқ есебін ұымдастыру жолдары.

2.3«Астана – нан»   ЖШС тмқ-нің қозғалысының есебін  ХБС стандартына сай бейімделуін ұйымдастыру.

ІІІ. «Астана – нан»  ЖШС-нің ТМҚ  аудитті ұйымдастыруды жетілдіру.

3.1 ТМҚ-нің аудиттің  талдамалы әдістерін қолдану мәселелері

3.2 ТМҚ аудитіндегі талдамалық әдістерді дамыту.

 

 Қорытынды

Әдебиет

Қосымша

     

 

Қазақстандағы инвестициялар және оның бухгалтериясы

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

 

Категория: Бухгалтерлік іс | Просмотров: 5348 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz