Понедельник, 16.07.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:53
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

Дипломдық жұмыстың Жоспар - www.topreferat.com:

 

Кіріспе _______________________________________________________

1 Тарау. Компанияның   іскерлік  репутациясы   ұғымының   мәні

мен  маңызы____________________________________________________

        1.1   Іскерлік   репутация  туралы   жалпы   ұғым__________________

1.2  Репутация  мен  имиджді  қалыптастыру  бұқарамен  байланыстың  мақсаты  мен  қызметі ретінде _________________________________

1.3  Іскерлік   репутацияның   құндылықтары  және  қалыптастыру

 процессі___________________________________________________

2 Тарау.  Іскерлік   репутацияны   қалыптастырудағы   тәжірибелік  

апектілер______________________________________________________

2.1  Репутациялық   кризис   және репутациялық   менеджмент_____  

2.2  Іскерлік  репутацияны  қалыптастыру  тәсілдері______________

2.3  Репутацияны  қалыптастырудағы  психологиялық  аспектілер__

 3 Тарау. Қоғаммен байланыс қызметінің банк имиджін қалыптастырудағы   маңызы__________________________________

Қорытынды ____________________________________________________

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі _________________________________

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе .................................................................................................................…..3

1XIX  ҒАСЫРДЫҢ  II  ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН БАСПАСӨЗІНІҢ ДАМУЫ

XIX  ғасырдың II жартысындағы Қазақстандағы орын алған саяси жағдайлар………………………………………………………………………..7

Қазақ баспасөзін дамытудағы орыс баспасөзінің әсері.....................................…………………………………...………………..12

Қазақстан баспасөзі бірінші орыс революциясы кезеңінде.........................……………………………………………………….21

Большевиктік баспасөз – революцияның жаңадан өрлеуі жылдарында......………………………………………………………………...30

2 XX  ҒАСЫРДЫҢ  I  ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАСПАСӨЗ

2.1 Қазақ баспасөзінің шығу тарихы...........................................................…………………………….................43

"Қазақ” газеті мен "Айқап” журналының жалынды жаршылары............... 52

XIX  ғасырдың II жартысымен XX ғасырдың  I жартысындағы қазақ баспасөзінің саяси – қоғамдық және әлеуметтік мәні ("Қазақ” газеті мен "Айқап” журналы негізінде).............................................................................66

ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................75

ПайдаланЫЛған  Әдебиеттер.....................................................................78

 

 

                                                 Жоспар - www.topreferat.com

 

 

КІРІСПЕ ............................................................................................. 

 

І БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ...............................................                       

1.1 Бұқаралық ақпарат құралдары құбылыс ретінде ..........

          1.2  БАҚ-тың құрылымы мен қызметі   ...............................

          1.3  БАҚ –  билік ресурсы ретінде........................................ 

II БАҚ-НЫҢ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН САЯСИ ӨМІРІНДЕГІ ОРНЫ

МЕН РӨЛІНІҢ  ҚАЛЫПТАСУЫ  ..........................................................

2.1 а. Баспасөз ...................................................................................... 

                б. Телевидение ......................................................................................

                в.  Радио ................................................................................................  

         2.2 БАҚ-тың қазіргі Қазақстандағы өзекті тенденциясы  ...............

ҚОРЫТЫНДЫ ........................................................................................ 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ....................................................... 

 

                                       

 

 

 

 

Бүгінгі әдеби басылымдардың проблемалары мен ізденіс ерекшеліктері.

(«Жұлдыз», «Жалын» журналдарының жарияланымдары бойынша)

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 КІРІСПЕ                                       

 

II НЕГІЗГІ БӨЛІМ                  

 

І Тарау - «Жұлдыз», «Жалын» журналдарының тарихы мен қалыптасу кезеңі                                                  

1.1. Алғашқы әдеби басылымдар тарихы

1.2. Әдеби басылымдардың  авторлары мен бас редакторлары

 

ІІ Тарау   Қазіргі әдеби басылымдардың ерекшелік сипаты

2.1.  Бүгінгі әдеби басылымдардағы жанрлық ерекшелік

2.2  Әдеби басылымдардағы жастар шығармашылығына көзқарас

2.3. Әдеби басылымдардың ұлттық сана-сезім мен ұлттық мінез-құлықты қалыптастырудағы ролі

 

III ҚОРЫТЫНДЫ

Пайдаланылған әдебиеттер,

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе ..................................................................................... 3

 

I тарау  -  Дін және қазақ қоғамы ......................................5

1.1.   Қазақстандағы діни ахуал ........................................... 5

Жымысқы жаулаушылық  бірлігімізге қатер немесе           

сырттан келген секталар ......................................................15

II тарау  -  Салауатты өмір кілті - дін тәрбиесінде .......24

2.1.   Дін - тәрбие діңгегі.......................................................26

2.2.   Сауатты жұртқа сауапты насихат керек ....................26

III Қорытынды ................................................................... 30

IV Сілтеме тізімі ................................................................. 34

V Қосымша ..........................................................................37

Жоспар - www.topreferat.com

Сөз басы …………………………………………………………..................

І ТАРАУ. Қазак баспасөзіндегі хабар жанрларының жалпы ерекшеліктері

Ақпарат жанрларының құрылымы және ондағы өзгерістер…………...................................................................

Хабар жанрларының тілі, стилі және бас тақырып қоюдағы жетістіктер…..........………………………………........

ІІ ТАРАУ. Хабар жанрларының тақырыптық шеңбері.

Ресми ақпарат көзінен алынған хабарлардың сипаты. Ақпарат сөздері туралы бірер сөз.………..……………………

Республикалық және жергілікті басылымдардағы хабар жанрларының ерекшеліктері……………………

Қорытынды…………………………………………………………………….

Пайдаланылған әдебиеттер ………………………………………………..

Мерзімді басылымдар…………………………………………………….....

 

 

                                                  Жоспар - www.topreferat.com

 

 

         Кіріспе............................................................................................3

 

І тарау. Ұлттық – бейресми  басылымдар  және  олардың  деректік  орны  мен  ерекшеліктері

 

   1.1  "Қазақ  газеті”  және  "Серке” -  қазақтың  тұңғыш  бейресми  газеттер.............................................................................................10-24

   1.2   "Айқап”  журналы  және  "Қазақстан”  газеті...................25-33

 

 

ІІ тарау   "Қазақ”  газеті – Қазақстан  тарихының  дерек  көзі

 

   2.1  "Қазақ”  газетінің  шығуы , қалыптасуы  және  деректік  ерекшелігі.........................................................................................34-48

   2.2   "Қазақ”  газетінің  мәліметтері – бірінші дүниежүзілік  соғыс  қарсаңындағы  қазақ  қоғамы  өмірінің  дерегі.............................48-57

 

 

Қорытынды....................................................................................58-60

 

Пайдаланылған  деректер  мен  сілтемелер  тізімі.................61-63

 

   

                                           Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе

 

1- тарау. Тележурналистиканың қоғамда алатын орын және ақпараттық жанр.

 

2 –тарау.  Телевидениедегі сұхбат жанры және тікелей эфир.

 

3- тарау. Тікелей эфирдегі сұхбат жүргізудің өзіндік әдіс-тәсілдері және көтерілетін проблемалар  (31-ші телеарнадағы «Тұжырым» және «Хабар» телеарнасындағы «Бетпе–бет» бағдарламаларының негізінде)

 

Қорытынды

Сілтемелер

     Пайдаланылған әдебиеттер

     Қосымшалар

                   

Жоспар - www.topreferat.com.

І. Кіріспе  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ...  ... 3 - 6

 

І тарау.

Фотожурналистика  жанры  және  оның  мерзімдік  

баспасөзде  орын  алуы. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7 – 42

Фотосурет  өнер  ретінде  қалыптасуы. ... ... ... ... ... ... ... ... ...  8 - 16

Фотожанр   қалай  дүниеге  келді. ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... 16 – 40

Жанрлардың баспасөз  бетінде  көрініс  табуы. ... ... ... ... ... ... 40 – 42

 

ІІ  тарау.

Баспасөз  беттерінде  фото  жанрларының  салыстырмалы 

деңгейі және  баспасөз  жанрларынан  ерекшелігі

 мен  ұқсастықтары. ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... 43 – 65

Фотожанрларын  түсіру  кезіндегі  қиындықтар 

мен  құрбандықтар.  ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... 47 – 51

Қазіргі  заман  газеттеріндегі  фото  жанрлар. ... ... ... ... ... ... ... ..51 - 60

Фото жанрлар  мен  баспасөз  жанрлары  арасындағы

 ұқсастық  пен  ерекшелік. ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60 - 65

 

ІІІ.  Қорытынды. ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ...   ... ... ... .. 66 – 68

Сілтемелер  мен пайдаланылған  әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... . 69 – 73

 

М А З М Ұ Н Ы

 

 

                                                                          

Р Е Ф Е Р А Т 2 

1. К І Р І С П Е 4 

2. Н Е Г І З Г І   Б Ө Л І М 6 

2.1 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ ЭФИРДЕН КӨРІНІС ТАБУЫ 6 

2. 2. ҚАЗАҚ ТЕЛЕДИДАРЫ ЖӘНЕ "ХАБАР" МЕМЛЕКЕТТІК АҚПАРАТ АГЕНТТІГІ 21 

2.3. Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы   Б Ө Л І М 32 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория: Журналистика | Просмотров: 1426 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz