Воскресенье, 18.11.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:52
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

                                              ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ 4 

І БӨЛІМ. ТУРИЗМНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗІ 6 

1.1. Туризм түрлері және оның түсінігі 6 

1.2. Туристік-рекреациялық ресурстар және оның маңызы 21 

ІІ БӨЛІМ. Оңтүстік Қазақстан облысНЫҢ туризмнің дамуының жалпы мінездемесі 28 

2.1. Табиғи туристік рекреациялық ресурстар. 28 

2.2. Тарихи - мәдени туристік-рекреациялық ресурстар. 44 

2.3  Оңтүстік Қазақстан облыс рекреация ресурстарын туристік іс-әрекеттерде пайдалану және туризм дамуының тұжырымдамасы 61 

ІІІ. БӨЛІМ  ҚАЗАҚСТАНДА ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ 68 

ЖОЛДАРЫ 68 

3.1 Туризмді дамыту саясатының мақсаттары  мен  қағидаттары 68 

3.2 Туризмді дамытудың негізгі бағыттары 70 

3.3 Қазақтанда туризм дамуының  кейбір мәселелері 78 

ҚОРЫТЫНДЫ 83 

Қосымшалар 85 

ӘДЕБИЕТТЕР 93 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

Кіріспе 1 

I БӨЛІМ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӨРНЕКТІЛІК ЖЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ТУРИЗМНІҢ ИНДУСТРИЯСЫ НЕГІЗДЕРІ 3 

1.1. Көрнектілік жерлер, инфрақұрылымы олардың тартымдылық шкаласы және өткізу әлеуеті. 3 

1.2 Туристік объект ретіндегі Қазақстанның көрікті жерлері 8 

II БӨЛІМ. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИСТІК- ЭКСКУРСИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРДЫҢ КӨРНЕКТІЛІК ЖЕРЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 17 

2.1 Шығыс Қазақстан облысының  туристік аймақ ретіндегі табиғаты мен шаруашылығы 17 

2.2. Облыстың туристік-экскурсиялық ресурстары, оның инфрақұрылымы 24 

2.3 Игерілген туристік-экускурсиялық нысандар және оның құндылығы 41 

III БӨЛІМ. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТУРИСТІК МАҚСАТЫНДА КӨРНЕКІЛІК ЖЕРЛЕРІН ДАМЫТУ 58 

3.1. Табиғи және жасанды көрнектілікті жерлердегі туризмді дамыту 58 

3.2  Шығыс Қазақстан облысының туризм қызметін белсендіру жолдары 60 

Қорытынды 62 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 63 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 5 

1-ТАРАУ ТУРИЗМ  САЛАСЫНДАҒЫ БӘСЕКЕЛЕСТІК  ЖӘНЕ  БӘСЕКЕЛЕСТІК СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ  НЕГІЗДЕРІ 7 

1.1 Экономика  саласы  ретіндегі туризмнің  мәні және ерекшеліктері 7 

Туристік  фирмалардың  бәсекелестікке  қажеттілігі  және  оны  ажырататын факторлар 10 

Бәсекелестік  жағдайындағы фирма стратегиясының  түрлері 16 

2 ТАРАУ «РОБИНЗОН» ТУРИСТІК ФИРМАСЫНЫҢ  ҚАЗІРГІ  ДАМУ  ЖАҒДАЙЫ  ЖӘНЕ  БАСҚАРУ  ДЕҢГЕЙІ 18 

2.1. Туристік  фирманың  жалпы  сипаттама 18 

2.  3. Туристік  фирманы  ұйымдастыру  және  басқару құрылымдарын  талдау. Туризмді ұйымдастыру формалары мен  негізгі  категорриялары 25 

3 ТАРАУ ТУРИСТІК ФИРМАНЫҢ  БӘСЕЛЕСТІК СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ  ДАМУ  ЖОЛДАРЫ 39 

3.1. Стратегиялық  шешімдерді  қабылдау  әдістерін  жетілдіруі 39 

3.2. Бәсекелестік стратегияны іске асыруға  бағытталған  ұйымдық  құрылымды  қалыптастыру 46 

3. 3. Туристік қызметтердің бәсекелестігін көтерудің ұйымдық-экономикалық механизмдері 48 

ҚОРЫТЫНДЫ 54 

Пайдаланылған әдебиеттер  тізімі 61 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

Кіріспе.........................................................................................................................................2

 

Бірінші тарау

Қазақстандағы туризмді дамытудағы қолданылатын PR-технологиялар

1.1 Туристік мекемелердің қызметіндегі паблик рилейшнз..........................................8-17

1.2 Туристік қызметтің маркетингі мен менеджменті..................................................18-21

1.3. Бұқаралық ақпарат құралдарымен тиімді байланыс...........................................22-26

1.4. Туризмдегі жарнама......................................................................................................27-35

 

Екінші тарау

Қазақстандағы туризмнің проблемалары мен дамуы

2.1. Туризм түсінігі, классификациясы............................................................................36-48

2.2. Қазақстандағы туризм дамуының проблемалары мен қазіргі жағдайы...........48-63

2.3. Туристік нарықты реттеу............................................................................................64-65

 

Қорытынды...........................................................................................................................66-71

 

Сілтемелер...................................................................................................................................72

 

Қолданылған әдебиеттер..........................................................................................................73

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ..................................................................................................................5

 

1. ТУРИЗМНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ҚОҒАМДЫҚ

ДАМУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КРИТЕРИЯСЫ РЕТІНДЕ

 

Туризмнің пайда болуы мен дамытудың теориялық негіздері.....................8

 

Туризмді жіктеудің теориялық-экономикалық көзқарастары....................13

 

Туризм инфрақұрылымының дамуы және кластерлік басқару,

Қазақстанның шетелдерге насихатталуы............................................................19

 

2. ТУРИСТІК БИЗНЕСТІҢ ОТАНДЫҚ  ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ

2.1 "Kami travel” туристік фирмасының қалыптасуы........................................26

 

2.2 "Kami travel” туристік фирмасының қоғамдық қызмет түрлері мен мақсаты...................................................................................................................28

 

2.3 "Kami travel” туристік фирмасындағы маркетинг және нарықтық талдау......................................................................................................................45

 

3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ СТРАТЕГИЯСЫ

 

3.1 Қазақстан Республикасында туризмді дамыту болжамы........................... 56

 

3.2 Ұлттық экономиканың тиімді дамуына туризмнің тигізетін әсері.............62

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................66

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.....................................................70

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

КІРІСПЕ 3 

1 ТАРАУ. Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігінің теориялық аспектілері 6 

1.1 Бәсекеге қабілетілік ұғымы, оның мәні және факторлары 6 

1.2 Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін бағалау әдістемесі 9 

1.3 Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату 14 

2-ТАРАУ.  «ЯССАУИ» ТУРИСТІК ФИРМАСЫНЫҢ  МАРКЕТИНГІЛІК СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 19 

2.1 «Яссауи» туристік фирмасының қызметін талдау және оның туристік қызмет көрсету нарығындағы орны 19 

2.2 «Яссауи» туристік фирманың туристік қызмет ассортименті 41 

3 ТАРАУ. Туристік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату жолдары 58 

3.1  «Яссауи» туристік фирмасының туристік қызметінің бәсекеге қабілеттілігін маркетингтік зерттеу 58 

3.2 «Яссауи» туристік фирмасының маркетингілік қызметін стратегиясының жетілдірілу жолдары 83 

ҚОРЫТЫНДЫ 93 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 97 

А ҚОСЫМША 99 

 

Жоспар - www.topreferat.com                                       

Кіріспе 2 

I  - ТАРАУ. Халықаралық туризм сыртқы экономикалық қатынастардың нысаны ретінде 6 

1.1.Халықаралық туризмді дамыту саясатының мақсаттары  мен қағидаттары 6 

1.2 Халықаралық туризмнің бүгінгі таңдағы даму тенденциялары және әлеуметтік-экономикалық аспектілері 16 

1.3. Туристтік қызметтің экономикалық көрсеткіштері 24 

және тиімділігі 24 

ІІ­ТАРАУ.  Қазақстан Республикасындағы туризм саласын дамыту міндеттері 33 

2.1 Туристік қызметті  лицензиялау ережесі 33 

2.1 Туристік саланы дамытудың бірінші кезектегі міндеттері 42 

2.2 Қазақстан Республикасындағы туризм саласын талдау 46 

ІІІ - ТАРАУ. Қазақстан Республикасындағы туризм дамуының қазіргі жағдайы және болашағы 50 

3.1 Қазақстандағы туризм дамуының қазіргі жағдайы: проблемалары және даму болашағы 50 

3.2  Қазақстандық туристік өнім және оның    әлеуеті 61 

3.3 Туризмды дамытудың негізгі бағыттары 66 

ҚОРЫТЫНДЫ 74 

Әдебиеттер тізімі: 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория: Туризм | Просмотров: 2144 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz