Вторник, 16.10.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:50
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе

 

Жалпы бөлімі …………………………………………………………..

1.1Жұмыстарды жүргізудің географиялық және экономикалық

      жағдайлары…………………………………………………………………

1.2 Бұрын жүргізілген жұмыстарға шолу, талдау және барлау……………..

2. Геологиялық бөлімі………………………………………………………….

2.1 Геологиялық құрылымы…………………………………………………….

2.11 Стратиграфия……………………………………………………………….

2.12 Тектоника……………………………………………………………………

2.13 Магматизм………………………………………………………………….

2.14 Гидрогеология ……………………………………………………………….

2.15 Пайдалы қазбалар ……………………………………………………………

3. Әдістемелік бөлімі ………………………………………………………………..

3.1. Геологиялық барлау жұмыстардында бұрын өткізілген қадамына талдау 

3.2 Жобаланатын жұмыстарды қою және негіздеу ………………………………

3.3Ұңғымаларда өтетін геофизикалық жұмыстары…………………………

3.4 Сынау жұмыстары……………………………………………………………

3.5 Зертханалық зерттеулер……………………………………………………

3.6 Қорларды санау …………………………………………………………………

4. Бұрғылау жұмыстардың жобасы ………………………………………………

4.1 Бұрғылау тәсілін таңдау ………………………………………………………

4.2 Ұңғыманың конструкциясын таңдау …………………………………………

4.3 Ұңғымаларды бұрғылау технологиясы ………………………………………

4.3.1 Жыныс талқандаушы аспапты таңдау ………………………………………

4.3.2 Бұрғылау режимінің параметрлерін анықтау …..............................................

4.3.3 Жуу сұйығының сапасын таңдау  …………………………………………

 4.4  Тапсырылған трасса бойынша ұңғыманы өткізу шаралары ………………

4.5 Бұрғылау жабдығын таңдау …………………………………………………

4.5.1 Бұрғылау агрегатын таңдау ……………………………………………

4.5.2 Бұрғылау мұнарасы мен ғимаратты таңдау  ………………………………

4.5.3 Бұрғылау аспабын таңдау …………………………………………………

4.6 Сынақ есебі ………………………………………………………………

4.7Апаттардың алдын алу және оны жоюға жұмсалатын

 уақыт шығынын қысқарту ………………………………………………………

4.8 Ұңғымаларда жүргізілетін арнайы жұмыстар ………………………………

5. Арнайы бөлімі …………………………………………………………………

5.1 Балшық араластырғыш машинасы…...............................................................

6. Еңбек қорғау бөлімі ………………………………………………………………

6.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау ......................................

6.2 Қорғаныс шаралары ..............................................................................................

6.2.1Жалпылама шаралар . ……………………………………...............................

6.2.2.1 Өндірістік санитария ……………………………………..............................

6.2.2.2 Өндірістік шағын климат .............................................................................

6.2.2.3 Өндірістік жарықтама ……………………….............................................

6.2.2 Техника қауіпсіздігі ………………………………………………………

6.2.3 Өрт қауіпсіздігі ……………………………………………………………..

6.3 Қоршаған ортаны  қорғау ……………………….................................................

7. Экономикалық бөлімі …………………………………………………………

   Қорытынды ………………………………………………………………………

   Қолданылған әдебиеттер ………………………………………………………

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

      Андатпа

      Кіріспе

1    Геология бөлімі

1.1   Кен орнының сипаттамасы

1.2   Гидрогеология

1.3   Кен орнының барланғаны және дайындығы

1.4   Эксплутацияның инженерлік геологиялық жағдайы

1.5   Кен мен кен қыртыстарының морфологиялық және сапалық сипаттамасы

 

2    Тау-кен  бөлімі

2.1   Кеннің өнеркәсіптік қорын есептеу

2.2   Өндіру тәсілі

2.3   Кеніштің жылдық қуаты

2.4   Шахтаның жұмыс тәртібі

 2.5   Кенішті ашу

2.5.1  Негізгі ашу қазбасы түсетін жерді анықтау

2.6     Қазу жүесін таңдау

2.6.1  Қазып алу жүйесі

2.6.2  Тазалап қазып алуды есептеу

2.6.3  Дайындық тиеме жұмыстары

2.7     Экономикалық бөлімі

2.8     Материалдар

2.9     Материалдар-статьясы бойынша өзіндік құндары

2.10   Тау-кен жұмыстарын жүгізудегі техника қауыпсіздігі

 

 

3     Аэрология бөлімі

3.1    Шахтаны желдетудің әдістерін талдау

3.1.1  Желдету схемасын талдау

3.2     Жалпы шахтаның ауасын есептеу

3.3     Жалпы шахтаның депрессиясын есептеу

3.4     Калорифер қондырғларын есептеу

3.4.1  Калорифердің жылу өнімділігі

 

4     Еңбек қорғау бөлімі

4.1   Жезқазған кенішін зерттеудегі соңғы жылдарда кездескен кәсіп-ауру мен өндірістік жарықтауды талдау

4.2     Өндірістік  жарықтанудың алдын алудың қауыпсіздік-техникалық шаралары

4.2.1   Тау массаларының бузылыстары мен күрес шаралары

4.2.2   Бұрғылап-аттыру жұмысындағы жарықтану мен күрес шаралары

4.2.3   Зумпфтар мен су жинағыштарында жерлестергіштерді орналастыру

4.3      Санитарлық-гигиеналық шаралар

4.3.1   Шаңмен күрес әркеттері

4.3.2   Шумен күрес әрекеттері

4.3.3    Дірілмен күрес әректтері

4.4       Электр тізбегімен қоректенетін лампалармен жарықтану

4.5       Санитарлық, тұрмыстық және дәрігелік  қызметі

4.6       Ішетін су мен жабдықтау

Медициналық жәрдем

Өртке қарсы шаралар

4.8.1   Өрт қауыпінің алдын-алу шаралары

4.9      Тау-кен құтқару ісі

4.10    Апатты жою Жоспар - www.topreferat.comы

 

 

5      Экономикалық бөлімі

5.1      Кеніштің жұмыс істеу тәртібі

5.2      Кеніштің құрылысына жұмсалатын  қаржылар

5.2.1   Тау- кен жұмыстарына жұмсалатын  қаржы

5.2.2   Ғимараттар  мен  құрылыстар  салуға жұмсалатын күрделі қаржыны есептеу

5.2.3   Жабдық және монтаж   алуға жұмсалатын  күрделі қаржы.

5.2.4   Кеніштегі құрылыс топтар үшін схема  бойынша қорытындыны  есептеу

5.3      Басқарушылар мамандардың  еңбекақының  қорын есептеу. 

5.4      Электр – энергияға   кететін шығын. 

5.5      Пайдалы қазындылардың   ( кен байлықтың ) өзіндік құнын есептеу

5.6      Жобаланған кеніштің  техника – экономикалық  көрсеткіштері

 

6      Геодезиялық  бөлімі

6.1     Геодезиялық   жұмыстар

6.2     Триангулеция

6.3     Полигонометрия

6.4     3-4 кластық  нивелирлеу

6.5     Геодезиялық жұмыстарды  орындаған кездегі   техникалық қауіпсіздік.

 

7      Маркшейдерлік  бөлімі

7.1     Жобаланатын тау- кен кәсіпорндағы  маркшейдейдерлік қызметтің  міндеттері

7.2     Кен орынын ашудағы маркшейдерлік жұмыстар

7.2.1  Өндіріс алаңын жобалау

7.2.2  Оқпанның центрі мен остері

7.2.3  Көтергіш комплексін  салудағы маркшейдерлік жұмыстар.

7.2.4  Оқпанды жүргізу және әбзелдеу

7.3    Жалғастыу түсірісері

7.3.1 Тік бір оқпан арқылы бағыттау

   Жер асты қазбаларына биіктік белгісін беру

   Күрделі казбаларды жүгізүдегі маркшейдерлік жұмыстар.

7.5.1 Тау кен қазбаларына горизонталь жазықтықта бағыт беру

7.5.2 Тау кен қазбаларына вертикаль жазықтықта бағыт беру

7.5.3 Кезікпе кенжарлар жүргізудегі маркшейдерлік жұмыстар

7.6    Жер асты қазбаларын түсіру

7.7    Теодолиттік түсірістер

7.8    Кен қазбаларындағы биіктік түсірістер

7.9    Геометриялық нивелирлеу

7.10  Тригонометриялық нивелирлеу

7.11  Дайындық ,тазалау қазбаларын түсіру

 

8     Арнаулы бөлімі

8.1    Панельді-бағаналы қазу жүйесінде тазарукен қазбаларынабағыт беру

8.2    Биік діңгектерді маркшейдерлік түсірісі

     

 ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

1 Кен орнының геологиясы 2 

1.1 Кен қабатының стратиграфиясы 2 

1.2 Кен орналасқан тау- жыныстарының метоло - петрографиялық  сипаттамасы 4 

1.3 Тектоникалық  құрылымы 4 

1.4 Кеннің минералдық құрылымы 5 

1.5 Кенорынның гидрогеологиялық мінездемесі 6 

2 Қазу әдісін таңдау 7 

3 кеніштің басты шама шарттарын анықтау 8 

3.1 Кеніштің есептік қоры 8 

3.2 Кеніштің жылдық өнімділігі 9 

3.3 Кеніштік қызмет ету мерзім 10 

3.4 Оңтайлы шахты алабының ұзындығын табу 10 

4 тиімді ашу және даярлау тәсілдерін таңдау 11 

5 Қазбаларды ұңғымалау 20 

5.1 Оқпан пішінін таңдау 20 

5.2  Бекітпеге түсетін тау қысымын анықтау 21 

5.3 Бетон бекітпесін есептеу 22 

5.4 Оқпанды жүргізу технологиясын таңдау 22 

5.5 Жұмысты ұйымдастыру 23 

5.6 Ұңғылау көтергі қондырғысын таңдау 23 

5.7 Арқан түрлерін таңдау 24 

5.8 Цикл ұзақтығын есептеу 25 

6 Қазу жүйесі 27 

6.1 Тиімді кен қазу жүйесiн таңдау 27 

6.2 Қазу  жүйесінің  жүргізілетін үдірістері мен тасмалдау кешендерін есептеу 34 

6.3 кенді тиеп жеткізу. 36 

6.3 Төбені қарнақылармен бекіту 37 

6.4 Техника үнемдемелік көрсеткіштер 37 

6.5 Кеннің жүйелік өз құнын анықтау 39 

7 Арнайы бөлім 42 

7.1 Жұмыс орнындағы  кеніш ауасын жақсарту аспектілері 42 

8 Кеніш көлігі  және оқпан албары 46 

8.1 Көлік түрін таңдау 46 

8.2 Жылжымалы құрамның массасын анықтау 47 

8.3 Тарту күшін және жылдамдықты анықтау 48 

8.2 Оқпан албары 54 

8.3 Көліктің экономикалық көрсеткіштері 55 

9 Стационарлық қондырғылар 58 

9.1 Көтерім қондырғылары 58 

9.2 Көтерім машиналарын таңдау 60 

9.3 Сутөкпе қондырғысының есебі 61 

10 Кенішті электрмен жабдықтау 63 

11 Кеніш аэрологиясы 75 

11.1 Тазалап қазу жұмыстарының  керекті ауа мөлшерін есептеу 75 

11.2 Колориффер қондырғының есептелуі 78 

11.3 Техника -экономикалық көрсеткіштер 79 

12 Табиғатты қорғау және еңбекті қорғау 80 

12.1 Су ортасын қорғау 81 

12.2 Жер ресурстарын қорғау 81 

12.3 Жер қойнауын  тиімді пайдалану және қорғау 81 

12.4 Ауаны қорғау 81 

12.5 Қауіпті және зиянды факторларды таңдау 82 

12.6 Ұйымдастыру шаралары 83 

12.7 Аттыру жұмыстарының жалпы қауіпсіздік ережелері 83 

12.8 Жерасты жарылғыш заттар қоймасын орналастыру орны және пайдаланудағы қауіпсіздік  шаралар 84 

12.9 Санитарлық денсаулық шаралары 85 

12.10 Шумен күрес жолдары 86 

12.11 Шаңға қарсы күрес жолдары 87 

12.6 Жарықтандыру 87 

12.7 Өртке қарсы шаралар 88 

12.8 Су шығынын есептеу 89 

12.9 Күнделікті тұрмыс қызметі 89 

12.10 Апатты жою  шаралар Жоспар - www.topreferat.comы 90 

12.11 Тау-кен апаттарынан құтқару қызметі 90 

13 Өндіріс алаңы және жер бетінің Жоспар - www.topreferat.comы 93 

14 Экономика және өндірісті ұйымдастыру 94 

14.1 Кеніштің жұмыс істеу режимі 94 

14.2 Кенішті басқару және ұйымдастыру 94 

ҚОРЫТЫНДЫ 102 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 103 

 

Категория: Тау-кен ісі | Просмотров: 1608 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz