Четверг, 22.03.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:49
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

                                    

 КІРІСПЕ

 

 

 1 ТҮСІНІКТЕМЕ  ЖАЗБА................................................................ 10

1.1 Негізгі  жобалау  шешімдері ............................................................. 10

 

 

2 БАС  ЖОБА ....................................................................................... 15

2.1 Құрылыс  алаңының  сипаттамасы.................................................... 15

2.1.1 Ғимараттар мен  құрылымдарды  жобалау шешімдері............... 15

2.2 Безендіру  және  көгалдандыру ......................................................... 16

2.3 Инженерлік  желілер .......................................................................... 16

2.4 Транспорт ............................................................................................ 16

2.4.1 Көлік  түрлері ................................................................................. 16

2.4.2 Темір көлігі ..................................................................................... 17

2.4.3 Цехаралық  автокөлік  жолдары .................................................... 17

 

 

3 ӨНДІРІС  ТЕХНОЛОГИЯСЫ ...................................................... 18

3.1 Шикізат  қоры  сипаттамасы ............................................................. 18

3.2 Цех  жұмысының  реті  және  өнімділігін  реттеу .......................... 18

3.3 Ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  талдау ............................................ 20

3.4 Өндіріс  жұмысына  талдау  жасау .................................................. 21

3.5 Негізгі технологиялық көрсеткіштерді, байыту схемасын  таңдау  және  негіздеу .....................................................................................

22

3.6 Ұсату  схемасын  есептеу  және  таңдау .......................................... 23

3.7 Ұнтақтау  схемасын  есептеу  және  таңдау .................................... 24

3.8 Металл  тепе-теңдігін  және байытудың санды схемасын  есептеу  27

3.9 Сусыздандыру  схемасын  есептеу .................................................... 31

3.10 Негізгі  жабдықтарды  есептеу  және  таңдау .................................. 40

3.11 Қосалқы  жабдықтарды  есептеу  және  таңдау ............................... 47

3.12 Вакуум  айдағыш,ауа  үрлегішті  есептеу ........................................ 52

3.13 Реагент  шаруашылығы ..................................................................... 52

3.14 Жөндеу  шаруашылығы...................................................................... 53

3.15 Бункер  және  қойма  шаруашылығы ................................................ 54

3.16 Қалдық  шаруашылығы ...................................................................... 55

3.17 Қосымша  қызмет  көрсету ................................................................ 56

3.18 Электрмен  қамтамасыз  ету  және  электр  жабдықтары ............... 56

3.19 Электрмен  қамтамасыз  ету  көзі ..................................................... 57

3.20 Электрді  бірінен  екіншісіне  өткізу  бағыты .................................. 57

3.21 Электр  жарығы .................................................................................. 57

3.22 Технологиялық  жылумен  қамтамасыз  ететін  энергетикалық  қондырғылар .......................................................................................

58

3.23 Атмосфералық  ауаның  су  қоймалары, жер  қыртысының  өндіріс  қалдығымен  ластануынан  қорғау  шаралары ...................

58

3.24 Сынама  алу  және  бақылау .............................................................. 58

3.25 Технологиялық  процестерді  автоматтандыру ............................... 62

3.25.1 АСУТП-ның  маңызы .................................................................... 62

3.25.2 АСУТП-ның  негізгі  ерекшеліктері ............................................ 62

3.25.3 Ұнтақтау және сұрыптау процестерін  автоматтандыру ........... 63

3.25.4 Ұнтақтау  процесін  басқару  және реттеу .................................. 63

3.25.5 Функционалдық  схеманы  автоматтандыру ...............................  66

 

 

4 ЕҢБЕКТІ  ҚОРҒАУ ........................................................................ 69

4.1  Еңбек  қорғаудағы  ұйымдастыру  шаралары ................................. 69

4.2 Микроклимат   параметрлерінің  талаптары ................................... 70

4.3 Өртке  қарсы  шаралар ...................................................................... 70

4.4 Жұмыс орындарында шудың жіберілетін деңгейінің  санитарлық  нормалары ...........................................................................................

72

4.5 Электр қауіпсіздігін қамтамасыз  ету ............................................... 74

4.6 Жарықтандыруды  ұйымдастыру...................................................... 75  4.7 Жасанды жарықтандыруға  қойылатын талаптар............................ 76

4.8 Ауа тазартуды  ұйымдастыру............................................................. 77

4.9 Реагенттер бөліміндегі  ауа  тазартқыш  қондырғыларды  есептеу 77

4.10 Электр тоғын жермен  жалғастыру ................................................... 79

4.11 Техникалық шаралар .......................................................................... 81

 

 

5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ  ҚОРҒАУ ............................................... 82

5.1   Өндіріс  қалдықтары және  олардың  мөлшері ................................ 82

5.2 Ауаны  қорғау ..................................................................................... 82

5.2.1 Су қоймаларын  қорғау .................................................................... 83

5.2.2 Жер қыртысын  қорғау ..................................................................... 83

 

 

6 ЕҢБЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ....................................................... 84

6.1 Жұмысшылардың жұмысқа шығу  тәртібі ...................................... 84

6.1.1 Бас корпус ......................................................................................... 84

6.2 Еңбек  және  демалыс  тәртібі ........................................................... 85

6.3 Еңбекшілердің  кәсіптік  құрамын  анықтау ................................... 87

6.4 Негізгі  жалақы  қорын  есептеу ........................................................ 90

6.5 Жалақы  төлеу  жүйесі........................................................................ 91

6.6 Өндірісті  басқару  жүйесі  ................................................................. 91

6.7 АСУ  және  ЭВМ-ның  қолданылуы................................................. 94

6.8 Байланыс  және  хабарлама ................................................................ 94

6.9 Хабарлама  жүйесі .............................................................................. 94

 

 

7 СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫСТЫҚ  ШЕШІМДЕР ................................ 96  7.1 Жұмысшылардың  тұрмыстық  және  санитарлық  жағдайын  үйлестіру...............................................................................................

97

 

 

8 СМЕТАЛЫҚ  БӨЛІМ...................................................................... 98

8.1 Күрделі  шығындарды  есептеу ........................................................ 98

8.2 Орта  және  майда  ұсату  цехы  ........................................................ 98

8.3 Бас  корпус........................................................................................... 100

8.4  Сүзу  және  кептіру  корпусы............................................................. 101

8.5 Қойылту  цехы..................................................................................... 102

8.6 Реагенттер  бөлімі............................................................................... 104

8.7 Галерея................................................................................................. 105

8.8 Басқарма-тұрмыстық  корпус............................................................ 105

 

 

9.   АРНАУЛЫ  БӨЛІМ.......................................................................... 107

9.1 Мырыш  минералдарының  флотациясын  жетілдіру..................... 107

 

 

 

 ҚОРЫТЫНДЫ ................................................................................ 110

 

 

 ӘДЕБИЕТТЕР  ТІЗІМІ................................................................... 111

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

1 Ақбақай кенорнының геологилық сипаттамасы 2 

1.1 Жалпы мәліметтер 2 

2 Қазу әдісін таңдау 2 

2.1 Қазу әдісін таңдау және шахтының басты шама-шарттарын анықтау 2 

2.2 Оңтайлы шахты алабының ұзындығын табу 7 

2.3 Қабаттың оңтайлы биіктігін табу 8 

3  КЕНІШТІ АШУ ЖӘНЕ ДАЯРЛАУ 10 

4 Қазбаларды ұңғымалау 23 

4.1 Жазық  қазбаларды өту 23 

4.2 Негізгі ұңғымалау қондырғысының кешенің таңдау 30 

4.3 Қазбаны желдету 32 

5 Қазу жүйесі 35 

5.1 Қазу жүйесін таңдау 35 

5.2 Қазу жүйесінің мәні 48 

5.3 Дайындау тәсілдерін таңдау 50 

5.4 Өндірістік үдірістердің негізгі шама-шарттарын есептейміз 51 

6 Арнайы бӨлім 56 

6.1 Бетонды төсенішті қолдану мүмкіндігі 56 

7 КЕНІШ КӨЛІГІ ЖӘНЕ ОҚПАН АЛБАРЫ 60 

7.1 Көлік түрін таңдау 60 

7.2 Деңгейжиектегі орташа тасымалдау ұзындығын анықтау 60 

7.3 Кеніштің есептік шамашарттары 61 

7.4 Оқпан албары 68 

8  Кеніштік  Аэрология 73 

8.1 Кенішті желдету тәсілі мен желдету сұлбасын таңдау 73 

8.2  Жалпы шахталық қысымды есептеу 75 

8.3 Экономикалық бөлім 78 

8.4 Желдету сұлбасы 80 

9 СТАЦИОНАРЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАР 81 

9.1 Көтерім қондырғылары 81 

9.2 Cутөкпе қондырғылары 82 

9.3 Қысылған ауа құбырлары мен деңгейжиектерді өрт-техникалық сумен қамтамасыз ету 84 

9.4 Желдетіс қондырғылары 85 

10 ӨНДІРІС АЛАҢЫ ЖӘНЕ ЖЕР БЕТІНІҢ ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COMЫ 86 

11 Өндіріс үдірістерін автоматтандыру 87 

11.1 Колорифер кондырғысын автоматтандыру 88 

11.2. Көтеру қондырғысын автоматтандыру 88 

11.3. Электровоз көлігін автоматтандыру 89 

11.4. Ауа қысымдық бекетін  автоматтандыру 89 

11.5. Желдеткіш қондырғыларын автоматтандыру 90 

11.6. Диспетчерлік басқаруды автоматтандыру 91 

12  ШАХТЫНЫ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ 92 

12.1Техника үнемдемелік көрсеткіштері 98 

13 Табиғатты қорғау және еңбекті қорғау 101 

13.1 Табиғатты қорғау 101 

13.2 Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі 104 

14 ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 120 

ҚОРЫТЫНДЫ 133 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 134 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе

1.    Геологиялық бөлім

1.1. Жалпы мағлұматтар

1.2.  Кен орнының геологиялық сипаттамасы

1.3. Орталық алаңның барлау жұмыстары

1.4. Кен орнының гидрогеологиялық сипаты

1.5. Пайдаланудың кентехникалық шарттары

1.6. Кен орнының қорлары

1.7. Кондиция қорының есебі

2.    Тау-кен бөлімі

2.1. Карьердің негізгі параметрлерін анықтау және карьер алаңдарын нұсқалау

2.2. Кенішті ашу

2.3. Техника экономикалық салыстыру варианттары

2.4. Қазу жүйесі жиынтық

2.5. Кен жыныстарын қазуға дайындау

2.6. Бұрғылау аттыру жұмыстарын өндірудегі қауіпсіздік ережесі

2.7. Қазу-тиеу жұмыстары

2.8. Қазу-тиеу жұмыстарын жүргізудің қауіпсіздік техникасы

2.9. Кен жұмыстарын тасымалдау

2.10.Карьер көлігі жұмыстарының қауіпсіздік техникасының талаптары

2.11.Үйінділеу жұмыстары

2.12.Үйінді жұмыстарын жүргізу процесінің қауіпсіздік техникасы

2.13.Ашық тау кен жұмыстарымен бұзылған жерлерді қалпына келтіру

3.    Карьер аэрологиясы

3.1.Ауданның микроклиматы

3.1.2.Карьерді табиғи түрде желдету

3.2. Карьердің атмосферасының ластау көздері және шаңбасу әдістері

4.   Еңбек қорғау бөлімі

4.1. Еңбек жағдайларының және өндірістегі қауіп-қатер мен ауруға себебі зиянды факторларының сипаттамасы

4.2. Шаралар

4.2.1.Техникалық шаралар

5.    Экономикалық бөлім

5.1. Рудниктегі жұмыс істеу тәртібі

5.2. Рудниктің құрылысына жұмсалатын қаржылар

5.3. Салықтар

6.    Геодезиялық бөлім

6.1. Триангуляция

6.1.1.Рекогноцировка

6.1.5.Полигонометриясы

6.2. 3-ші және 4-ші кластағы нивелирлеу

6.6. Топографиялық түсіріс

6.6.1.Мензулалық түсіріс

7.   Маркшейдерлік бөлім

7.1. Маркшейдерлік тірек және түсіріс жүйесі

7.2. Пландық құру негіздемелерін құру әдістемесі

7.3.Биіктік негздемесін жасау

7.4. Карьердегі маркшейдерлік түсірістер

7.5.Карьерлерді жобалау және салу

7.6.Ашық тау-кен жұмыстарының процесстері

8. Арнайы бөлім

8.1. Пайдалы қазындылардың жоғалымы мен құнарсыздануын анықтау

8.2. Ашық кеннің қазу және енгізу шараларының жоғалымы мен құнарсыздануы

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 3 

1 ЖАЛПЫ БӨЛІМ 5 

1.1 Ауданның географиялық -экономикалық жағдаиы. 5 

1.2 Жүргізілген жұмыстарды талдау және бағалау. 6 

1.3 Геофизикалық зерттеулер 7 

1.4 Геохимиялық  зерттеулер 7 

2 КЕН ОРНЫНЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫ. 9 

2.1 Стратиграфиясы 9 

2.2 Тектоникасы 12 

3 ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМ. 12 

3.1 Бұрын жүргізілген геологиялық барлау жұмыстарына талдау. 12 

3.2 Тиянақты барлау жұмыстарының негіздемесі 13 

3.3 Бұрғылау жұмыстары. 13 

3.4 Үлгі тастарды сынамалау. 15 

3.5 Геофизикалық  зерттеулер 18 

3.6 Зертханалық зерттеулер. 18 

3.7 Кен қорын есептеу 19 

4 БҰРҒЫЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЖОБАСЫ. 21 

4.1 Бұрғылау мақсаты және техникалық жағдайлары. 21 

4.2 Бұрғылау тәсілін анықтау 21 

4.3. Ұңғының конструкциясын жобалау 24 

4.3. Жобалы ұнғыларды бұрғылау технологиясы 25 

4.3.1. Жыныс талқандаушы аспаптарды таңдау 25 

4.3.1. Бұрғылау тәртібінің технологиялық параметрлерін есептеу. 27 

4.5. Тексеруші есптеулер 31 

4.5.1 Гидравликалық есептеулер 31 

4.5.2 Шырайналма жүйесі қысымының жоғалуы 33 

4.5.3 Дөңгелек қимылы саңылаудағы қысымның жоғалуы 35 

4.5.4 Бұрғы құбырының беріктігін анықтау 37 

4.6 Бұрғылау кезінде аварияны болдырмау шаралары 46 

4.7. Бұрғыланған ұңғыларды жою 47 

5 Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау 47 

5.1 Ұңғының жүретін кен орынының табиғи-географиялық, метрологиялық жағдайы 48 

5.2 Қиратылатын жер үстіндегі және жер астындағы жер қыртыстарының физика-механикалық қасиеттері 49 

5.3 Қоршаған ортаны қорғау бөлімі 50 

Қолданылған әдебиеттер: 65 

 

                   Жоспар - www.topreferat.com

 Кіріспе

1.Геологиялық бөлім

1.1 Жалпы мағлұматтар

1.2 Кен орнының  гелогиялық сипаттамасы

1.3 Орталық алаңның барлау жұмыстары

1.4 Кен орнының  гидрогелогиялық  сипаттамасы

1.5  Пайдаланудың  кентехникалық шарттары

  1.6 Кен орнының қорлары

  1.7 Кондиция  қорының есебі

    2. Тау-кен  бөлімі

2.1 Карьердің  негізгі параметрлерін  анықтау және карьер                                        алаңдарын нұсқаулау

2.2 Кенішті ашу

2.3 Техника экономикалық салыстыру варианттары

2.4 Қазу жүйесі жиынтық

2.5 Кен жыныстары қазуға дайындау

2.6 Бұрғылау аттыру жұмыстарын өндірудегі қауіпсіздік ережес

      ережесі

  2.7 Қазу –тиеу жұмыстары

  2.8 Қазу –тиеу жұмыстарын жүргізудің қауіпсіздік техникасы

2.9 Кен жұмыстарын тасымалдау

2.10 Карьер көлігі жұмыстарының қауіпсіздік техникасы

2.11 Үйінді жұмыстары

2.12 Үйінді жұмыстарын жүргізу процесінің қауіпсіздік                                         

       техникасы

2.13 Ашық-тау кен жұмыстарымен бұзылған жерлерді қалпына

       келтіру

 3. Карьер аэрологиясы

3.1 Ауданның микроклиматы

3.1.2 Карьерді табиғи түрде жеделдету

3.2 Каьердің атмосферасының ластау көздері және шаңбасу

      әдістері

4.Еңбек қорғау бөлімі

4.1 Еңбек жағдайларының және өндірістегі қауіп-

      қатер мен ауруға себебі болатын зиянды факторларының

      сипаттамасы

4.2 Шаралар

4.2.1 Техникалық шаралар

5.Экономикалық бөлім

5.1 Рудниктегі жұмыс істеу тәртібі

5.2 Рудниктің құрамына жұмсалатын қаржылар

5.3 Салқтар

6.Геодезиялық бөлім

6.1 Триангуляция

6.1.1 Рекогноцировка

6.1.5 Полигонометриясы

6.2 3-іші және 4-ші кластағы нивеллирлеу

6.6 Топографиялық түсіріс

6.6.1 Мензулалық түсіріс

7.Маркшейдрлік бөлім

7.1 Маркшейдірлік тірек және түсіріс жүйесі

7.2 Пландық құру негіздемелерін құру әдістері

7.3 Биіктік негіздемесін жасау

7.4 Карьердегі маркшейдрлік түсірістер

7.5 Карьерді жобалау және жасау

7.6 Ашық тау-кен жұмыстарының процесстері

8. Арнайы бөлім

8.1 Пайдалы қазындылардың жоғалымы мен құнарсыздануын

       анықтау

8.2 Ашық кенің қазу және енгізу шараларының жоғалымы мен

       құнарсыздануы

     Қорытынды.

     Пайдаланылған әдебиеттер

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 12 

1 АУДАННЫҢ ГЕОГРАФИЯ – ЭКОНОМИКАЛЫҚ 13 

СИПАТТАМАСЫ 13 

2 БҰРЫН ЖҮРГІЗІЛГЕН ЖҰМЫСТАРҒА 15 

ШОЛУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ, БАҒАЛАУ 15 

3. АУДАННЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫСЫ 20 

3.1 Стратиграфия 20 

3.2. Магматизмі 22 

3.3 Тектоника 25 

3.4 Пайдалы қазбалары 28 

3.5 Гидрогеология 29 

3.6. Геоморфология 33 

4 КЕНОРЫННЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЛЫСЫ 36 

4.1 Кендердің заттық құрамы және морфологиясы 43 

5 ЖОБАДАҒА ЖҰМЫСТАРДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ 47 

ЖӘНЕ КӨЛЕМДЕРІ 47 

5.1 Шешуге тиісті геологиялық мәселелер 47 

5.2 Барлау жүйесі мен барлау торабы пішіндерін, тығыздығын негіздеу 47 

5.3 Тау-кен жұмыстары 48 

5.3.1 Шахта қазу 48 

5.4 Бұрғылау жұмыстары 49 

5.5 Ұңғымаларда жүргізілетін геофизикалық жұмыстар 68 

5.6. Гидрогеологиялық жұмыстар 69 

5.7 Сынамалау жұмыстары 70 

5.7.1 Сынаманы өңдеу 72 

5.8. Лабораториялық зерттеу жұмыстары 75 

5.8.1. Минералогиялық зерттеулер 77 

5.8.2. Технологиялық зерттеулер 78 

5.8.3. Гидрогеологиялық зерттеулер 78 

5.9.  Камералдық жұмыстар 78 

6. КҮТУДЕГІ ҚОРЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ 79 

7. АРНАЙЫ БӨЛІМ 86 

7.1 Архарлы кенорныныдағы алтын құрамды минералдардың морфологиясы 86 

8 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ 89 

8.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау 89 

8.2 Жалпы ұйымдастыру шаралары 90 

8.2.1 Камералдық зертханаларды жасанды жарықтандыру 91 

8.2.2 Өндірістік санитария 92 

8.2.3 Өндірістік шаң 93 

8.2.4 Камералдық зертханалардың дыбысизоляциясы 93 

8.3 Қауіпсіздік техникасы 94 

8.3.1 Көліктік жұмыстардың қауіпсіздігі 95 

8.3.2 Электр қауіпсіздігі 95 

8.3.3 Қуат қадамы 98 

8.3.4 Геологиялық жұмыстардың қауіпсіздігі 99 

8.4 Өрт профилактикасы 101 

9 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 103 

10 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖОБАЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 104 

11 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУІНЕ СМЕТАСЫ 110 

ҚОРЫТЫНДЫ 113 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 114 

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ ИНСТИТУТЫ

ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ТҮСІРУ, ПАЙДАЛЫ ҚАЗБА КЕНОРЫНДАРЫН  ІЗДЕУ ЖӘНЕ БАРЛАУ КАФЕДРАСЫ

Категория: Тау-кен ісі | Просмотров: 3019 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz