Воскресенье, 18.11.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:47
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

 

 

КІРІСПЕ: ................................................................................................    3-4 б.

 

    I. ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ҒЫЛЫМИ САЛАСЫНДА БОЛЖАУДЫҢ            МЕТОДОЛОГИЯСЫ

 

1.1. Болжам жасаудың негізгі қағидалары ............................................ 7-19б.

1.2. Болжамның категориялары ...........................................................  20-27б.

 

    II. ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТА БОЛЖАУДЫҢ ТИПОЛОГИЯСЫ

 

2.1. Болжамды классификациялаудың көрсеткіштері..........................28-34б.

2.2. Әлеуметтік жұмыста болжаудың ерешеліктері.............................35-45б.

 

ҚОРЫТЫНДЫ.........................................................................................46-47б.

 

СІЛТЕМЕЛЕР...........................................................................................47-48б.

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ......................................48-49б.

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

 

КIРIСПЕ 3 

1-БӨЛIМ. Жастардың әлеуметтенуiндегi ауытқу мен қазiргi кездегi социология. 6 

1.1 Қазіргі қоғамдағы жастардың әлеуметтенуiнiң негiзгi заңдылықтары мен жалпы мiнездемелерi. 6 

1.2 Жастардың девианттық мiнез-құлық даму классификациясы, тенденденцияры мен түсініктер. 14 

1.3. Жастардың ауытқитын мiнез-құлықтарына социологиялық зерттеу жүргiзудiң теоретикалық және әдiстемелiк негiздерi. 27 

2-Бөлiм. Жастардың ауытқитын мiнез-құлық стереотиптерiнiң әлеуметтiк-психологиялық ерекшелiктерi мен себептерi. 32 

2.1. Жастардың ауытқитын мiнез-құлық стереотиптерiнiң әлеуметтiк-психологиялық ерекшелiктерi. 32 

2.2. Жастардың заңға қайшы мiнез-құлыққа құқықтық компетенттiлiгi және потенциалдық дайындығы. 46 

2.3 Жасөспiрiмдер арасындағы қылмыстар– Қазақстандағы жастардың ауытқитын мiнез-құлықтарының негiзгi аспектiлерiнiң бiрi ретiнде. 51 

3-Бөлiм. Алматы қаласындағы студенттiк жастардың әлеуметтенуiндегi ауытқудың әлеуметтiк детерминанттары. 58 

Қорытынды 64 

Қолданылған әдебиеттер тiзiмi. 66 

Қосымша материалдар 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

 

КIРIСПЕ 3 

І БӨЛІМ. ЖАСТАРДЫҢ ДЕВИАНТТЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС ПРОБЛЕМАСЫ РЕТІНДЕ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 6 

1.1. Жастардың девианттық мінез-құлық даму классификациясы, тенденциялары мен түсініктері 6 

1.2. Жастардың ауытқитын мiнез-құлықтарына социологиялық зерттеу жүргiзудiң теориялық және әдiстемелiк негiздерi 17 

1.3. Девиантты мінез-құлықты жастармен жұмыс жүргізу технологиясы 21 

1.4 Қазіргі қоғамдағы жастардың әлеуметтенуiнiң негiзгi 

заңдылықтары мен жалпы сипаты 22 

ІІ БӨЛІМ. ЖАСТАРДЫҢ АУЫТҚИТЫН МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ СТЕРЕОТИПТЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН СЕБЕПТЕРІ 30 

2.1. Жастардың ауытқитын мінез-құлық стереотиптерінің әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері 30 

2.2. Жастардың заңға қайшы мiнез-құлыққа құқықтық 

компетенттiлiгi және потенциалдық дайындығы 42 

2.3 Жасөспiрiмдер арасындағы қылмыстар – Қазақстандағы жастардың ауытқитын мiнез-құлықтарының негiзгi 

аспектiлерiнiң бiрi ретiнде 47 

2.4. Қазақстандағы жастардың девианттық мінез-құлық  

әлеуметтік детерминанттары 53 

ҚОРЫТЫНДЫ 58 

СІЛТЕМЕ 61 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 62  

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

 

 

 

КІРІСПЕ 3 

І ТАРАУ. ЖАСТАРМЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 7 

1.1. Жастар – әлеуметтік-демографияльқ топ 7 

1.2. Әлеуметтік жұмыс жүргізудің теориялық негіздері 12 

1.3. Әлеуметтік жұмыс саласында тәжірибе мен әлеуметтік жобалауды ұйымдастыру әдістемесі 15 

ІІ ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН ЖАСТАРЫНЫҢ БҮГІНІ МЕН БОЛАШАҒЫ 20 

2.1. Қазақстандағы жастардың бүгінгі жай-күйі 20 

2.2. Өтпелі кезеңдегі жастардың саяси-әлеуметтік және мәдени құндылықтарының өзгеру барысы 30 

2.3. Қазақстандағы жастар саясатының қалыптасу ерекшеліктері мен әлеуметтік мәселенің көріну деңгейі 42 

2.4. Жастарды жұмыспен қамту проблемаларын шешу жолдары мен механизмдері 50 

ІІІ ТАРАУ. ЖАСТАРМЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 55 

3.1.  Жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізу технологиясы 55 

ҚОРЫТЫНДЫ 59 

СІЛТЕМЕЛЕР 63 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 64 

ҚОСЫМШАЛАР 66  

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

КІРІСПЕ 3 

1 Кедейліктің теориялық негіздері 5 

1.1 Социологиядағы кедейлікті зерттеудің тарихы 5 

1.2 Кедейлік социологиялық категория ретінде 13 

1.3 Кедейлікті анықтаудағы ұғымдар мен көрсеткіштер 20 

2 Қазақстандағы кедейлікпен күрес және оны жеңудің принциптері 25 

2.1 Кедейлердің әлеуметтік құрамы 25 

2.2 Кедейлікпен күресудегі әлеуметтік институттардың орны 33 

2.3 Қазақстандағы кедейлікті жеңудің принциптері 39 

2.4 Кедейліктің ерекшеліктері мен факторлары 41 

Қорытынды 47 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориялық еңбек мобильділігінің Әлеуметтік-экономикалық салдары (Оңтүстік Қазақстан облысы мысалында)

 

 

Кіріспе.....................................................................................................................3

I ТАРАУ. Территориялды еңбек мобильділігін зерттеудің теоретикалық     негіздемесі.

1.1 Еңбек мобильділігі: түсінігі және түрлері....................................................6       

1.2 Территориялды еңбек мобильділігі миграция ретінде...............................15

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

II ТАРАУ. Оңтүстік Қазақстан облысындағы  территориялды мобильділіктің Әлеуметтік-экономикалық жағдайға Әсері.

 Аймақтағы еңбек мобильділігінің ерекшеліктері және даму   тенденциясы..................................................................................................19

 Еңбек миграциясының еңбек нарығын қалыптастырудағы ролі...............25

 Облыстық еңбек миграциясының мәселелері және шешу жолдары.........31

 

III ТАРАУ. Еңбек ресурстарының территориялды мобильділігін бақылау жӘне реттеудің маңыздылығы.

 Территориялық еңбек мобильділігін реттеудің шет елдік тәжірибесі......38

 Қазақстандағы территориялық еңбек мобильділігін реттеудің       механизмдері және оларды жетілдіру шаралары.......................................42  

 

Қорытынды............................................................................................................47

Қосымша................................................................................................................50

Сілтемелер.............................................................................................................52

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі........................................................................54

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ

 

I. Тарау Шетел қазақтары тарихи отанына оралудағы теориялық аспектілері

1.1 Қазақ иммиграциясына қатысты мемлекеттік саясат

1.2 Оралмандарды қоныстандырудың ұлттық ерекшеліктері мен                                      бағыттары

 

II. Тарау Оралмандары әлеуметтік ортаға бейімдеу және интеграциялау

2.1 Оралмандарды бейімдеу орталықтары мен ортаның  негізгі рөлдері

2.2 Оралман жастарға білім беру және ортаға бейімдеу мәселесі

 

ҚОРЫТЫНДЫ

СІЛТЕМЕЛЕР

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 3 

РЕФЕРАТ 5 

І МҮМКІНДІКТЕРІ ШЕКТЕУЛІ КЛИЕНТТЕРДІ ЗЕРТТЕУДІҢ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРЛІ. 8 

1.1. Мүмкіндіктері шектеулі адамдар және олардың сипаттамасы 8 

1.2. Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға қатысты мемлекеттің әлеуметтік саясаты 24 

II МҮМКІНДІКТЕРІ ШЕКТЕУЛІ КЛИЕНТТЕРМЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС 34 

2.1 Мүмкіндіктері шектеулі клиенттермен әлеуметтік жұмыс технологиясы 34 

2.2 Қазақстандағы мүгедекгерді әлеуметтік қолдау 43 

ҚОРЫТЫНДЫ 46 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 50 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 3 

І МҮМКІНДІКТЕРІ ШЕКТЕУЛІ КЛИЕНТТЕРДІ ЗЕРТТЕУДІҢ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРЛІ. 8 

1.1. Мүмкіндіктері шектеулі адамдар және олардың сипаттамасы 8 

1.2. Мүмкіңціктері шектеулі адамдарға қатысты мемлекеттің әлеуметтік саясаты 20  

II бөлім. МҮМКІНДІКТЕРІ ШЕКТЕУЛІ КЛИЕНТТЕРМЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС 27 

2.1.Мүмкіндіктері шектеулі клиенттермен әлеуметтік жұмыс технологиясы 27 

2.2. Қазақстандағы мүгедектерді әлеуметтік қолдау 33 

ҚОРЫТЫНДЫ 36 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 40 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

КІРІСПЕ ....................................................................................................................3-6

 

I. Тарау Шетел қазақтары тарихи отанына оралудағы теориялық аспектілері

 

1.1 Қазақ иммиграциясына қатысты мемлекеттік саясат............................7-15

 

1.2 Оралмандарды қоныстандырудың ұлттық ерекшеліктері мен                                    бағыттары..............................................................................................................15-26

 

II. Тарау Оралмандары әлеуметтік ортаға бейімдеу және интеграциялау

 

2.1 Оралмандарды бейімдеу орталықтары мен ортаның  негізгі рөлдері ..................................................................................................................................27-38

 

2.2 Оралман жастарға білім беру және ортаға бейімдеу мәселесі...............39-45

 

 

Қорытынды ..........................................................................................................46-47

 

Сілтемелер.............................................................................................................48-49

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі..........................................................................49-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

I-тарау. Отбасының қоғамда алатын орны мен рөлі....................3

1.1 Отбасы – маңызды әлеуметтік институт ретінде.........................................3

1.2 Әлеуметтанушы ғалымдардың отбасы

 институтын қарастыруы......................................................................................6

 

     II- тарау. Отбасыны  зерттеуде теориялық

       методикалық  әдіс.........................................................................8

                            2.1  Отбасы  социологиясының  пәні  мен  объектісі...................................8

                            2.2  Отбасы  социологиясының  зерттелу  әдістері......................................10

 

     III – тарау Нарықтық қатынастар

      жағдайындағы отбасы.....................................................................12

      3.1.Отбасының әлеуметтік мәні және құрылымы............................................12

      3.2    Отбасылық қатынастарға нарық институтының әсер етуі......................17

      3.3     Нарықтық қатынастар жағдайындағы әйел мен еркектің рөлі..............23

      3.4   Қазіргі  жағдайдағы неке   және  отбасы   

       қарым-қатынасының   даму          тенденциясы...............................................27

      3.5Қазіргі  кезеңдегі  нарық  қатынасы   жағдайындағы 

       некелесу   мен    ажырасудың   деңгейі...........................................................34

 

IV-тарау. Отбасылық дағдарыстардың

табиғаты және мәні................................................................... ........38

 

4.1. Отбасылық дағдарыстар түсінігі.................................................................38

4.2.  Отбасылық дағдарыстардың жанұяда  орын алуы мен

 оның алдын алу жолдары...................................................................................42

4.3.   Отбасындағы некелік қатынастар..............................................................43

4.4.   Ажырасу факторы және себептері............................................................47

     4.5. Ата-аналары ажырасқан балалардың жағдайы.......................................50

 

V-тарау. Мемлекеттік  отбасы саясатының

мәні мен Жоспар - www.topreferat.com. ............................................................................56

 

5.1. Отбасы саясатының принциптері мен стратегиясы..................................56

5.2 Отбасы саясаты мен отбасы тәрбиесі..........................................................58

5.3. Мемлекеттік отбасы саясатының жүргізілуі..............................................62

Қорытынды.......................................................................................................66

Пайдаланған әдебиеттер...................................................................................74

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM:

КІРІСПЕ 1 

I СПИД ХХ - ХХІ ҒАСЫР ІНДЕТІ 4 

1.1 Кең таралған дерт – СПИД-ке әлеуметтік талдау 4 

1.2 СПИД ауруына қарсы күрес ұйымдастыру және осы саладағы халықаралық әлеуметтік қарым – қатынастар. 17 

II СПИД АУРУЫНА ШАЛДЫҚҚАНДАРҒА ӘЛЕУМЕТТІК САРАПТАМА ЖАСАУ 24 

2.1 Әлемдегі СПИД ауруына шалдыққандарға әлеуметтік жұмыстың жасалуы 24 

2.2 Қазақстан Республикасында СПИД індетіне шалдыққандарға әлеуметтік көмектің жасалуы 32 

ҚОРЫТЫНДЫ 41 

ҚОСЫМША МАТЕРИАЛДАР 44 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 52 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ                                                                                                                 3

 

1-ТАРАУ. ХАЛЫҚТЫҢ ӘРТҮРЛІ КАТЕГОРИЯЛАРЫМЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ...................................................

 

 

6

 1.1 Халықтың әртүрлі категорияларымен әлеуметтік жұмысының мәні мен Жоспар - www.topreferat.com...................................................

 

6

 1.2 Әлеуметтік  жұмыс объектісі, субъектісі және қағидалары.....................................................................................

 26

2-ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  ХАЛЫҚТЫҢ ӘРТҮРЛІ КАТЕГОРИЯДАРЫМЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫН ТАЛДАУ........

 

 

43

 2.1 Қазіргі кездегі жастар мен әлеуметтік жұмсының барысы...............................................................................................

 43

 2.2 Мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін талдау.................................................................................................

 

50

 2.3 Халықтың әлеуметтік - әлсіз топтарына мемлекеттік көмек жүйесі.................................................................................................

 

60

3-ТАРАУ. ХАЛЫҚТЫҢ ӘРТҮРЛІ КАТЕГОРИЯДАРЫМЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ..........................................................

 

 

70

 3.1 Әлеуметтік жұмысты жетілдірудегі шетелдік тәжірибенің маңызы...........................................................................................

70

 3.2 Халықтың әртүрлі категорияларымен әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жетілдіру...............................................................

81

 

 

 ҚОРЫТЫНДЫ

 

 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 

Категория: Социология | Просмотров: 2668 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz