Воскресенье, 18.11.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:45
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM:

КІРІСПЕ

І ТАРАУ. Ж.Аймауытұлы – қазақтың ғылыми психологиясының іргетасын қалаушы

І.1. ХХ ғасырдың басындағы классикалық психология және оны қазақ жанына бейімдеген Ж.Аймауытұлының ұстанымдары

І.2. Ж.Аймауытұлы және педагогикалық психологияның жалпы мәселелері  

І.3. Ұлттық психология – қазақи  тәлім-тәрбиенің өзегі

ІІ ТАРАУ. Ж.Аймауытұлының тәлім-тәрбие саласындағы еңбектерінің психологиялық ерекшеліктері

2.1. Оқыту, білімдендіру – шәкірт жанын қалыптастыратын қозғаушы күш

2.2. Мінезді қалыптастыру – тәрбиенің басты мәселесі

2.3. Ұстаз – бала жанының тамыршысы

ІІІ ТАРАУ. Ж.Аймауытұлы және жантану ғылымының әдіснамалық мәселелері

3.1. "Психология” кітабының қысқаша Жоспар - www.topreferat.com

3.2. Ж.Аймауытұлы – ұлттық психологиялық терминдерді тұңғыш жүйелеуші

ҚОРЫТЫНДЫ

 

                                                     Жоспар - www.topreferat.com

 

І Бөлім: Жасөспірімдердің қарым-қатынаста зейін қасиеттерінің психологиялық ерекшеліктері.

 

1.1Жасөспірімдік шақтағы қарым-қатынастың психологиялық сипаты.

 

1.2Жасөспірім жасындағылардың зейін қасиеттерінің ерекшеліктері.

 

1.3Жасөспірім жасындағылардың қарым-қатынаста зейін   қасиеттерінің ерекшеліктері.

 

 

 

ІІ Бөлім:Жасөспірімдердің қарым-қатынас үрдісіндегі зейін қасиеттерінің

деңгейлерін эксперименталды зерттеу.

2.1.  Жасөспірімдердің қарым-қатынаста зейін қасиеттерін зерттеу әдістері мен процедуралары.

2.2.  Жасөспірімдердің   қарым-қатынаста   зейін   қасиеттерін   зерттеудің нәтижелері.

2.3.   Жасөспірімдердің  қарым-қатынаста  зеиін   қасиеттерін  дамытатын

тәсілдер.

Қорытынды                                                                                                                                      Әдебиеттер тізімі                                                                                                                    Қосымшалар

 

Жасөспірімдік кезеңдегі девиантты мінез-құлықтың көрінуі

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 

І тарау.  Девиантты мінез-құлықтың теориялық негіздері

       1.1.  Девиантты мінез-құлық туралы жалпы түсінік. . . . . . . . . . 8

       1.2. Жасөспірімдік кезеңде девиантты мінез-құлықтың болу  

             себептері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      1.3 Жасөспірімдік кезеңдегі девиантты мінез-құлықтың

              түрлері.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       1.4. Девиантты мінез-құлықтағы

              балалардың психологиялық ерекшеліктері .

ІІ тарау. Жасөспірімдік кезеңде девиантты мінез-құлықты   

                 анықтау және түзету жолдары

 2.1. Жасөспірімдік кезеңде девиантты мінез-құлықты түзетудегі психологиялық жұмыстардың Жоспар - www.topreferat.com . . . . . . .

2.2. Психологиялық түзету жұмыстарының әдіс-тәсілдері . . . .     

2.3. Тәжірибелік-зерттеу жұмыстарының қорытындысы . . . . . .

ІІІ. Қорытынды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

      Әдебиеттер тізімі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Қосымшалар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе 2 

Кіріспе 3 

1-тарау. Жеткіншектер қарым-қатынасының өзіндік бағалауын анықтау 5 

1.1 Жеткіншектік кезеңдегі қарым-қатынасының психологиялық табиғаты 5 

1.2 Жеткіншектер қарым-қатынасының әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері 10 

1.3 Жеткіншектердің өзіндік бақылауының қалыптасуына әсер етуші факторлар 22 

2-Тарау. Жеткіншектер қарым-қатынасының өзіндік бағалауын эксперименттік зерттеу 31 

2.1 Эксперименттік зерттеудің мақсаты, болжамы, міндеттері 31 

2.2 Зерттеу әдістемелердің сипаттамасы және барысы 31 

2.3 Зерттеу мәліметтерінің сандық өңдеуі мен сапалық талдауы 35 

Қорытынды 43 

Әдебиеттер тізімі 44 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

 

 

Кіріспе.....................................................................................................................2

 

І–тарау. Жеткіншектік шақтағы интелектілік даму ерекшеліктерін зерттеудің ғылыми-практикалық негіздері.

 

І.1. Жеткіншектік шақта дамудың психологиялық ерекшеліктері ....................4

 

І.2. Жеткіншектік шақтағы интеллектілік дамудың жалпы сипаттамасы.......14

 

 

 

ІІ–тарау. Жеткіншектік шақта интеллектілік дамудың зерттеу психодиагностикасы

 

ІІ.1. Интеллектін зерттеудегі ШТУР әдістемесі.................................................31

 

ІІ.2. Психодиагностикалық зерттеу нәтижелері.................................................43

 

 

Қорытынды..........................................................................................................47

 

Әдебиеттер тізімі.................................................................................................50

 

Қосымшалар........................................................................................................52

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе ...........................................................................................................2

І тарау. Жоғарғы сынып оқушыларының стресстік жағдайларының теориялық негіздері.

 

1.1. Стресс туралы жалпы түсінік........................... 7

1.2. Жоғарғы сынып оқушыларының оқу әрекеті және жасөспірімдік дағдарыс. ........................................................................................................12

1.3. Жоғарғы сынып оқушыларының оқу үрдісінде стресске ұшырауының себептері. ............................................ 23

 

ІІ тарау.  Жоғарғы сынып оқушыларындағы стресстік жағдайлардың  алдын алу жолдары.

2.1. Жоғарғы  сынып оқушыларының стресстік деңгейлерінің көрсеткіштері. ................................................................................................31

2.2. Стресстік жағдайларды алдын алудың және жеңудің жолдары.........37

 

Қорытынды............ 42

 

Әдебиеттер тізімі ....................................................... 44

 

Қосымша......................................................................................................47

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе 3 

ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ 5 

1.1 Психология ғылымындағы кәсіби бағыттылық мәселелеріне теориялық шолу. 5 

1.2. КӘСІБИ БАҒЫТТЫЛЫҚТЫҢ ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ КӘСІБИ АЙҚЫНДАЛУЫНА ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ 13 

1.3. ОҚУШЫЛАРҒА КӘСІБИ БАҒДАР БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 17 

1.4. КӘСІБИ БАҒДАР БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЕСКЕРУ. 25 

ІІ. ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ БӨЛІМІ. 34 

2.1. Эксперименттік зерттеудің мақсаты, болжамы, міндеттері. 34 

2.2. ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ 35 

2.3. ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ БАРЫСЫ 37 

2.4. ЗЕРТТЕУ МӘЛІМЕТТЕРІНІҢ САПАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУЫ 43 

ҚОРЫТЫНДЫ 46 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 46 

 

 

 

                                      Жоспар - www.topreferat.com

 

   Кіріспе..................................................................................................................2

I. Бөлім: Қарым-қатынас және зейін үрдістерін теориялық талдау...............5

1. 1.   Психология ғылымында қарым- қатынастың теориясы.........................5

1. 2.  Зейін психологиясы және оны теориялық талдау..................................13

 

II.Бөлім: Студенттердің зейіні мен қарым-қатынасының психологиялық

          ерекшеліктері.............................................................................................21

          2.1    Зейін мен қарым- қатынас.........................................................................21                                                                                            2.2.   Студенттік шақтағы зейін мен қарым-қатынастың психологиялық                                                                         ерекшеліктері.......................................................................................................25

 

   III.Бөлім: Қарым-қатынас үрдісіндегі зейін қасиеттерінің деңгейін                                                                                       эксперименталды  зерттеу......................................................................29

 3.1.  Эксперименталды зерттеу әдістемесіне сипаттама...............................30

 3.2.   Зерттеудің нәтижелерін талдау..............................................................32

 

     Қорытынды................................................................................................39        Әдебиеттер тізімі.......................................................................................41

        Қосымшалар..............................................................................................46                       

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе..............................................................................................................3

 

І тарау.  Мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық, анатомо-физиологиялық ерекшеліктері және оның мінез-құлқы мотивтерінің өзгерісі

 1.1. Мотивация және мотив мәселелері ғылыми зерттеу нысанасы және адам іс-әрекетінің негізгі қозғаушы күштері ретінде...............................................................................................................7

1.2. Мектеп жасына дейінгі  балалардың дамуындағы анатомиялық - физиологиялық ерекшеліктер.......................................................................22

Мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық дамуының ерекшеліктері.......................................................................................27

 

ІІ тарау. Мектеп жасына дейінгі балалардың мінез-құлық мотивтерінің өзгеруі және психикалық процестерінің дамуын зерттеуге бағытталған тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар Жоспар - www.topreferat.com

2.1. Мектепалды даярлық тобындағы балалармен жүргізілген қалыптастыру эксперименті жұмыстары және олардың жүру барысы...........................................................................................................58

2.2.   Мектеп жасына дейінгі балалардың мінез-құлық мотивтерінің негізі – психикалық процестерін дамыту бойынша жүргізілген тәжірибелік-зерттеу жұмыстарының нәтижесі.................................................................61

Қорытынды...................................................................................................67

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.............................................................69

Қосымша........................................................................................................71

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе__________________________________________________________3

І тарау. Отбасы мен сынып жетекшісінің балаларды тәрбиелеудегі бірлескен жұмысының теориялық негіздері _________________________6

1.1. Отбасының бала тәрбиесінде алатын орны _________________________6

1.2. Сынып жетекшісінің ата-аналармен атқаратын жұмыстарының міндеттері мен Жоспар - www.topreferat.com ___________________________________________14

 

ІІ тарау.  Сынып жетекшісінің бала тәрбиесінде ата-аналармен ынтымақтастық жолдары _______________________________________22

2.1. Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізетін жұмысының формалары мен әдістері______________________________________________________22

2.2. Сынып жетекшісінің ата-аналармен бала тәрбиесіндегі бірлескен тәжірибе жұмысы ________________________________________________ 36

 

Қорытынды_____________________________________________________50

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ____________________________________52

 

 

 

Категория: Психология | Просмотров: 3617 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz