Вторник, 16.10.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:44
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

Реферат...............................................................................................................2-3б.

 

 

Кіріспе................................................................................................................5-6б.

 

І тарау. Құқық туралы түсінік.............................................................................7б.

1.1 Құқық ұғымы, белгілері............................................................................7-11б.

1.2 Нормативтік реттеу жүйесіндегі құқықтың орны...............................12-21б.

 

ІІ тарау. Құқықтық норма..................................................................................22б.

2.1 Құқықтың қайнар көздері......................................................................22-28б.

2.2 Құқықтық норманың ұғымы, түрлері, құрылымы..............................29-38б.

 

ІІІ тарау. Құқықтық қатынас.............................................................................39б.

3.1 Құқықтық қатынас ұғымы.....................................................................39-41б.

3.2 Заңды айғақ..............................................................................................42-45б.

 

Қорытынды....................................................................................................46-47б.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

К I Р I С П Е 3 

І тарау.  Құқықтық сана ұғымы, түсiнiгi және   маңызы. 5 

І.1. Құқықтық сана қоғамдық сананың элементi ретiнде. 5 

І.2. Құқықтық сананың құқықтың әлеуметтiк функциясын жүзеге асырудағы  рөлi 14 

І.3. Құқықтық сананың түрлерi және ерекшелiктерi. 20 

ІІ тарау.Құқықтық мәдениеттiң түсiнiгi және  маңызы. 21 

ІІ.1. Құқықтық мәдениет құқықтың сапалық деңгейiнiң көрсеткiшi ретiнде 21 

ІІ .2. Құқықтық мәдениеттi қалыптастырудағы құқықтық 27 

тәрбиенiң маңызы 27 

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы 30 

СIЛТЕМЕЛЕР 31 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI 32 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе 3 

І Қылмыс құрамының қылмысты саралаудағы маңызы 5 

1.1. Қылмыс құрамының түсінігі және белгілері 5 

1.2. Қылмыс құрамының түрлерінің Жоспар - www.topreferat.com 6 

ІІ      қылмыс құрамының ерекшеліктері 10 

2.1. Қылмыс объектінің ұғымы және түрлері 10 

2.2. Қылмыс объективтік  жағының түсінігі мен белгілері 12 

2.3 Қылмыстың субъективтік жағының түсінігі және белгілері 17 

2.4. Кінә, қылмыс себебі мен мақсатының маңызы 22 

2.4. Қате және оның түрлері 25 

ІІІ Қылмыстың субъектісінің белгілері 28 

3.1. Қылмыс субъектісінің ұғымы және белгілері 28 

3.2. Қылмыстық арнайы субъектісі. 31 

Қорытынды 34 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 35 

 

 

 

КІРІСПЕ 4 

I Қылмыс саралаудың алғышартТары 6 

1.1. Қылмысты саралау және оның мәні 6 

1.2 Қылмыс құрамы -  қылмысты саралаудың  заңды моделі 12 

2 Қылмыс құрамы бойынша саралау 21 

2.1 Қылмысты объекті бойынша саралау 21 

2.2 Қылмысты объективті жағы бойынша саралау 28 

2.3 Қылмысты субъекті бойынша саралау 40 

2.4 Қылмысты субъективті жағы бойынша саралау 45 

Қорытынды 51 

ҚОЛДАНЫЛҒАН Әдебиеттер тізіімі 52 

Баспа материалдар 53 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

 

Кіріспе 4 

 

І Қылмыс құрамының қылмысты саралаудағы маңызы 8 

1.1. Қылмыс құрамының түсінігі және белгілері 8 

1.2. Қылмыс құрамының түрлерінің Жоспар - www.topreferat.com 10 

1.3 Қылмыс пен құқық бұзушылық айырмашылығы мен анықтамасы........13

 

ІІ   қылмыс құрамының ерекшеліктері 1  8

2.1. Қылмыс объектінің ұғымы және түрлері 18 

2.2. Қылмыс объективтік  жағының түсінігі мен белгілері 21 

2.3 Қылмыстың субъективтік жағының түсінігі және белгілері 26 

2.4 Қылмыс субъектісінің ұғымы және белгілері. 32 

 

ІІІ Қылмыс ҚҰРАМЫНЫҢ ЖІКТЕЛУІ 

3.1. Қаржы полиция қызметіндегі қылмыс құрамын дұрыс анықтаудың маңыздылығы 32 

3.2. Құрылымы бойынша қылмыс құрамының жіктелуі. 35 

3.3. Қылмыс құрамының элементері бойынша жіктелуі............................

 

Қорытынды 46 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 57 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе 3 

1-тарау ТЕРГЕУШІ  ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІЗГЕ  ТҮСУ  ОРГАНЫ  РЕТІНДЕ 4 

1.1 Қылмыстық  ізге түсудің түсінігі 4 

1.2.Тергеушінің  өкілеттіктерінің  мәні және олардың жүйесі 12 

1.3 Тергеушінің процессуалдық дербестігінің түсінігі 20 

2- тарау. ТЕРГЕУШІНІҢ ТЕРГЕУ БӨЛІМІНІҢ БАСТЫҒЫМЕН ЖӘНЕ АНЫҚТАУ ОРГАНДАРЫМЕН ӨЗАРА  ӘРЕКЕТТЕСУІ 30 

2.1 Тергеу бөлімінің бастығымен өзара әрекеттесуі 30 

2. 2 Тергеушінің анықтау органдарымен өзара әрекеттестігі 36 

2.3 Тергеушінің шешіміне прокурордың санкция беруі 49 

Қорытынды 55 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе                                                                                          3                     

                                                                          

1.Тарау.  Қылмыстық құқықтағы қылмыстың  обьективтік

                жағының жалпы сипаттамасы.                                              6

       Қылмыстың  обьективтік жағының түсінігі және

                 оның маңызы.                                                                             6

 

2.Тарау. Қоғамға қауіпті  іс- әрекет пен қылмыстық зардап

                туралы жалпы түсінік және оның нысандары.                 14

2.1          Қоғамға  қауіпті  іс - әрекеттің түсінігі .                                     14

2.2          Қылмыстық зардаптың түсінігі және оның түрлері.                25

Себепті байланыс және оның  қылмыстық –құқылық

маңызы.                                                                                      34

 

3.Тарау. Қылмыстың   объективтік    жағының

  факультатитвтік   белгілері.                                                 44       

3.1         Қылмыс     жасаудың   әдісі,  орны,  уақыты,

               жағдайы  және   құралдары  мен  қарулары.                          44

 

 

    Қорытынды                                                                               50

 

       Қолданылған әдебиеттер тізімі.                                              53

 

 

Қылмыстық процестегі айыптау

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

І. Кіріспе

ІІ. Негізгі бөлім

1-тарау. Қылмыстық процестегі айыптаудың жалпы сипаттамасы.

1.1.Қылмыстық процестегі айыптаудың түсінігі мен мәні.

1.2. Айыптау ең маңызды процессуалдық функциялардың бірі ретінде: оның пайда болу сәті мен маңызы.

2-тарау. Айыптаудың құрамдас бөліктері.

2.1. Айыптаудың құрамдас бөліктері: түсінігі мен маңызы.

Айыптаудың тұжырымдамасы — қылмыстық процестегі  

  айыптаудың құрамдас бөлігі ретінде.

2.3. Қылмысты саралау қылмыстық процестегі айыптаудың құрамдас бөлігі ретінде.

3-тарау. Қылмыстық процестегі айыптаудың түрлері.

Жеке айыптау істері бойынша өндірістің ерекшеліктері.

Мемлекеттік айыптаудың ұғымы және мәні.

4-тарау. Мемлекеттік айыптау — іс жүргізушілік функция ретінде.

4.1. Мемлекеттік айыптаудың субьектісі, оның іс жүргізушілік жағдайы.

3.3. Мемлекеттік айыптауды жүзеге асыру.

3.4. Айыптау сөзі.

5-тарау. Прокурордың мемлекеттік айыптаудан бас тартуы.

5.1. Айыптаудан бас тарту ұғымының түсінігі мен маңызы.

5.2. Айыптаудан бас тартудың құқықтық салдары.

ІІІ. Қорытынды бөлім.

   ІV. Қолданылған әдебиеттер тізімі.  

Қылмыстық процестегі дәлелдемелер

Жоспар - www.topreferat.com:

Кіріспе..............................................................................................................3

1-тарау. Қылмыстық процестегі дәлелдемелер.

§1. Дәлелдемелердің түсінігі және қылмыстық іс жүргізуде алатын орны.........................................................................................................…….6

§2.Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелердің белгілері...................……16

§3.Дәлелдемелерді  топтастыру................................................................21

§4. Дәлелдеу субъектісі................................................…....24

2-тарау. Қылмыстық процестегі тура және жанама дәлелдемелер

§1. Тура дәлелдемелердің түсінігі..............................……...............26

§2. Жанама дәлелдемелердің түсінігі............................................................

§3. Тура және жанама дәлелдемелердің айырмашылығы.......

§4. Дәлелдемелерді тура және жанама деп бөлудің тәжірбиелік маңызы..............................................................................................

Қорытынды........................................................................................................

Қолданылған әдебиеттер.................................................................................

Жоспар - www.topreferat.com.

Кіріспе 2 

1-тарау. Қылмыстық іс жүргізу барысында өндірісті тоқтата тұру 4 

1.1 Қылмыстық процесте қылмыстық іс жүргізуді тоқтата тұрудың түсінігі мен ролі 4 

1.2 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру негіздері ретінде іс жүргізуді аяқтауға кедергі жасайтын жағдайлар 15 

2-тарау. Қылмыстық процесте өңдірісті тоқтата тұрудың негіздері 26 

2.1 Айыпталушының іске қатысуға мүмкіншілігінің болмауымен байланысты, іс бойынша іс жүргізудің тоқтата тұру негіздері 26 

2.2 Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрудың өзге де негіздері 39 

2.3 Қылмыстық істерді тоқтата тұрудың процесуалдық тәртібі 43 

3-тарау. Тоқтатыла турған істер бойынша өндірістің қысқаруы 51 

Қорытынды 70 

Пайдаланылған арнайы әдебиеттер 73 

 

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе........................................................................................................................4

 

I тарау. Қылмыстық іс жүргізудегі мәжбүрлеудің заңдық табиғаты.

 

      1.1. Тергеу барысындағы мәжбүрлеудің заңдылық жүйесі......................6

      1.2. Қылмыстық мәжбүрлеудің түсінігі, мәні......................... ...................13

      1.3.Процессуалдық мәжбүрлеудің мақсаттары, негіздері........................34

 

II тарау. Қылмыстық іс жүргізудегі мәжбүрлеудің жүйесі.

 

     2.1. Қылмыстық істі жүргізу барысындағы мәжбірлеу шаралары.....  43

Мәжбүрлеу шараларының түрлері...  ...............................................50

Қылмыстық іс бойынша мәжбүрлеуді жүзеге асыруда тұлғаға берілетін кепіілдіктер...........................................................................66

 

Қорытынды..............................................................................................70

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі.............................................................72

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

. Кіріспе......................................................................................................... 4 - 6 бет

 

 

1 тарау. Сот сараптамасының мәні және маңызы

1.1. Сот сараптамасының түсінігі және маңызы................................ 7 - 12 бет

1.2. Сот сараптамасын топтастыру.......................................................13 – 20 бет

 

 

2 тарау. Сот сараптамасын тағайындау  және жүргізу тәртібі

2.1. Сот сараптамасын тағайындау негізі және тәртібі............... 21 – 35 бет

Сот сараптамасына қажетті материалдарды дайындау…. 36 – 40 бет

Іске қатысушылардың құқықтарын қамтамасыз ету......... 40 – 49 бет

Сот сараптамасын жүргізуді тапсырудың маңызы және

 тәртібі………………………………………………………... 49-53 бет

 

 

3 тарау. Сарапшының қорытындысы және оны бағалап қолдану

3.1. Сарапшының қорытындысы, құрамы мен Жоспар - www.topreferat.com ......….  54 – 59 бет

3.2. Сарапшы қорытындысын бағалау және оны қолданудың

       мәселелері.......................……………………………………… 59 –72 бет

 

 

Қорытынды................................................................................................ 73 –74 бет

 

 

Қолданылған әдебиеттер........................................................................ 75 – 77 бет

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе

 

I Тарау.  Қылмыстық іс бойынша өндірісті қысқартудың түсінігі,       маңызы.

          1.1.Қылмыстық істі қысқартудың түсінігі.

          1.2.Қылмыстық істі қысқартудың маңызы.  

II Тарау. Қылмыстық істі қысқартудың негізі және шарттары.

           2.1.Қылмыстық істі  қысқартудың  мәні  мен   классификациялаудың негізі.

 2.2.Ақтайтын негіздері бойынша өндірісті қысқарту

           2.3.Ақтамайтын негіздер бойынша өндірісті қысқарту

III Тарау. Қылмыстық істі қысқарту туралы шешімнің заңды және дәлелді              болуы.

            3.1.Қылмыстық істі қысқартудың процесуалдық тәртібі.

Қорытынды.

 

Нормативті құқықтық актілер

Пайдаланылған әдебиеттер

Сот тәжірибесі

Категория: Құқық | Просмотров: 2242 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz