Воскресенье, 18.11.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:44
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

Жоспар - www.topreferat.com

КІРІСПЕ 5 

I. КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ   СИПАТТАМАНЫҢ   КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ 9 

1.1. Қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасының теориялық мәселелері, оның криминалистика ғылымы жүйесінде алатын орны 9 

1.2 Криминалистикалық сипаттаманың түсінігі, түрлері, мәні 14 

II ТАРАУ. КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ СИПАТТАМАНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 32 

2.1 Типтік тергеу ситуациялары 32 

2.2 Қылмыскердің тұлғалық ерекшеліктері 34 

2.3 Қылмысты жасау әдістері 39 

2.4 Қылмысты жасау механизмі 43 

2.5  Қылмыстық қол сұғушылықтың заты 45 

2.6 Өзге де құрылымдық элементтер 47 

III ТАРАУ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУ 55 

3.1 Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың криминалистикалық классификациясы 55 

3.2 Экономикалық контрабанданың криминалистикалық сипаттамасы 57 

3.3   Тергеушілер мен жедел - іздестіру қызметкерлерінің экономикалық контрабанда қылмыстарын ашумен тергеудегі өзара қарым-қатынастарының мәселелері 67 

ҚОРЫТЫНДЫ 70 

ҚОСЫМШАЛАР 73 

ПАЙДАЛАНЫҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КIРIСПЕ 1 

1 АВТОМОБИЛЬДI НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ДЕ КӨЛIК ҚҰРАЛДАРЫН ҰРЛАУ МАҚСАТЫНСЫЗ ЗАҢСЫЗ ИЕЛЕНУДIҢ ТҮСIНIГI 3 

1.1 Автомобильдi немесе өзге де көлiк құралдарын ұрлау мақсатынсыз заңсыз иеленудiң түсiнiгi 3 

2 АВТОМОБИЛЬДI НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ДЕ КӨЛIК ҚҰРАЛДАРЫН ҰРЛАУ МАҚСАТЫНСЫЗ ЗАҢСЫЗ ИЕЛЕНУДЕГI ҚЫЛМЫС ҚҰРАМЫНЫҢ ЗАҢДЫ ТАЛДАМАСЫ 13 

2.1. Автомобильдi немесе өзге де көлiк құралдарын ұрлау мақсатынсыз айдап кетудегi қол сұғушылықтың объектiсi мен заты 13 

2.2 Көлiк құралдарын айдап кетудегi қылмыс құрамының объективтiк жағы 26 

2.3 Автомобильдi немесе өзге де көлiк құралдарын ұрлау мақсатынсыз заңсыз иеленудiң субьектiсi 39 

2.4 Автомобильдi немесе өзге де көлiк құралдарын ұрлау мақсатынсыз заңсыз иеленудiң субъективтiк жағы 46 

2.5 Автомобильдi немесе өзге де көлiк құралдарын ұрлау мақсатынсыз заңсыз иеленудiң дәрежелеушi белгiлерi 55 

ҚОРЫТЫНДЫ 75 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI 81 

 

 

М А З М Ұ Н Ы

 

Р Е Ф Е Р А Т 1 

К І Р І С П Е 2 

І – т а р а у. АДВОКАТУРАНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА  АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТІ 4 

1.1 Адвокатура, оның даму тарихы, қоғамдағы ролі және  адвокатура  қызметінің құқықтық және  ұйымдастырушылықық негізі, міндеттері 4 

1.2 Адвокаттың мәртебесі, оның құқықтары  мен міндеттері 11 

1.3 Адвокаттың кеңес беру  қызметі 13 

ІІ – т а р а у. АДВОКАТТЫҢ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДЕГІ ҚАТЫСУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ІС ЖҮРГІЗУДЕ  АЛАТЫН ОРНЫ 15 

2.1 Азаматтық іс бойынша  өкілділік және оның түрлері 16 

2.2 Адвокаттың іс жүргізуде атқаратын қызметі  және оның процессуалдық жағдайы, құқықтары мен міндеттері 22 

ІІІ – т а р а у. АДВОКАТТЫҚ СОТТЫҢ І-ШІ САТЫСЫНА  ҚАТЫСУЫ 25 

3.1 Адвокаттық  істің  құқықтық бағытын анықтап және  азаматтық істі  сотта қарауға  дайындалуы 25 

3.2 Азаматтық  істі  негізінен қарағанда  және  дәлелдемелерді  тексеруде  қатысуы 29 

3.3 Адвокаттық іс барысындағы жарыссөзі 31 

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы 35 

ҚОЛДАНЫЛҒАН НОРМАТИВТІК АКТІЛЕР 37 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кiрiспе 3 

1-тарау. Адвокаттар көрсететiн заң көмегiнiң түрлерi 5 

1.1 Адвокаттың азаматтық iс бойынша iске қатысуы 5 

1.2 Қылмыстық iс бойынша адвокаттардың қорғауға қатысуы 11 

II. Қылмыстық iстер бойынша адвокаттың қорғау тәсiлдерi 17 

2.1 Адвокат қылмыстық iс бойынша iс қозғау сатысында 17 

2.2 Ұстау және бұлтартпау шараларын қолданғанда адвокаттардың iс әрекетi 21 

2.3 Адвокаттың  қылмыстық жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайларды қолдануы 33 

2.4 Қорғау мүддесi үшiн сот сараптамасын тағайындау және қорытындылау негiздерi 35 

2.5 Алдын ала тыңдау сатысындағы адвокаттың ролi 37 

III.Қылмыстық iстер бойынша адвокаттың сот процесiне қатысуы 39 

3.1 Адвокаттың сот процесiне дайындалуы 39 

3.2 Адвокаттардың сот тергеуiне қатысуы 43 

Қорытынды 50 

Қолданылған әдебиеттер 51 

 

 

 

 

Адвокатура туралы

Кіріспе 4 

I. Адвокатура институтының даму тарихы. 7 

ІІ. Адвокаттың азаматтық іс жүргізуге қатысуы – сот өкілінің бір нысаны ретінде. 25 

ІІ.1. Адвокаттың өкіл ретінде іс жүргізуге қатысуының құқықтық  негіздері. 30 

ІІ.2. Адвокаттың бірінші инстанциядағы сотта іс жүргізуге қатысуы. 32 

ІІІ. Адвокаттың сот актілерінің заңдылығы мен негізділігін тексеруге қатысуы. 41 

ІІІ.1. Сот қаулыларына апелляциялық және кассациялық шағым беру  ретпен заңды күшіне енбеген сот шешімін қайта қарау бойынша іс жүргізуге қатысуы. 41 

ІІІ.2. Заңды күшіне еңген сот қаулыларын қадағалау тәртібімен 46 

қайта қарау бойынша іс жүргізуге қатысуы. 46 

ІІІ.3. Заңды күшіне еңген сот қаулыларын жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау жөнінде іс жүргізуге қатысуы. 49 

Қорытынды 50 

Қолданылған әдебиеттер: 53 

 

 

 

Азаматтық іс жүргізудегі адвокатура ролі және адвокаттық қызмет

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе 3 

І тарау. Азаматтық істер бойынша өкілдік ету – адвокатура қызметінің негізгі бағыттарының бірі 5 

І.1. Сот өкілділігі ұғымы 5 

І.2. Сот өкілділігі түрлері. Тапсырма бойынша өкілділік 10 

ІІ тарау. Адвокаттың азаматтық істер бойынша консультациялық қызметі 14 

ІІІ тарау. Азаматтық іс жүргізудегі адвокат-өкілдің өкілеттіліктері 18 

ІІІ.1. Адвокат-өкілдің сот қарауына қатысуы 18 

ІІІ.2. Адвокат-өкілдің сот жарыссөзіне қатысуы. Адвокат сөзі 22 

ІІІ.3. Апелляциялық сатыдағы адвокат-өкілдің қызметі 26 

ІІІ.4. Заңды күшіне енген сот шешімдерін қайта қарауға адвокат-өкілдің қатысуы 30 

ІІІ.5. Атқару өндірісіндегі адвокат-өкілдің қызметі 32 

ІV-тарау. Қазақстан сот тәжірибесіндегі адвокат-өкіл қызметінің мәселелері 34 

Қорытынды 38 

Пайдаланылған әдебиеттер 39 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе

1 БӨЛІМ. АзаматтыҚ ҚоҒам концепциясыныҢ

дамуы жӘне ҚҰрылымы

1.1. Азаматтық қоғамның қалыптасу себептері мен оның

қызмет ету негіздері

1.2. Азаматтық қоғамның құрылымы және

оның беделдігінің негізгі бағыттары

     1.3. Қазақстанда Азаматтық қоғамның қалыптасуы

2 БӨЛІМ  ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ  ЖӘНЕ ОНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ

2.1. Құқықтық мемлекет туралы идеялардың дамуы

2.2.  Қазақстан құқықтық мемлекет

3 БӨЛІМ. ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТТЕГІ  БИЛІК БӨЛІНІСІ ЖҮЙЕСІ.

3.1. Билік бөлінісі қағидасы

3.2.Тежемелік және тепе-теңдік жүйесі

Қорытынды

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ 5 

I БөЛІМ.  Азаматтық қоғам концепциясының 7 

дамуы және құрылымы 7 

1.1.Азаматтық қоғамның тарихи-құқықтық ғылыми ойлардағы түсінігі 7 

1.2. Азаматтық қоғам туралы түсініктің Жоспар - www.topreferat.com 8 

1.3 Азаматтық қоғамның қалыптасу себептері мен оның қызмет ету негіздері 11 

1.4 Азаматтық қоғамның құрылымы және оның беделдігінің негізгі бағыттары 17 

1.5 Қазақстанда азаматтық қоғамның қалыптасуы және негіздері 25 

II БӨЛІМ  ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ  ЖӘНЕ ОНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ 29 

2.1 Құқықтық мемлекеттің пайда болуы 29 

2.2 Құқықтық мемлекеттің негізгі сипаттаммасы 32 

2.3 Құқықтық мемлекет туралы идеялардың дамуы 36 

2.4 Қазақстан - құқықтық мемлекет 47 

III  БӨЛІМ. ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТТЕГІ 49 

БИЛІКТІҢ БӨЛІНУ ЖҮЙЕСІ 49 

3.1 Биліктің бөліну қағидасы 49 

3.2 "Тежемелік  және  тепе-теңдік” жүйесі 57 

ҚОРЫТЫНДЫ 63 

СІЛТЕМЕЛЕР 65 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 67 

 

 

 

 

 

 

Ж О С П А Р

 

 

 

І - тарау. Азаматтық істерді сотта қарауға әзірлеу және оның  

              маңызы.

ІІ - тарау. Азаматтық істі сотта қарауға дайындау жөніндегі        судьяның әзірлеу іс-әрекеттері

талапкер мен жауапкерден істің мән-жәйы жөнінде сұрастыру.

Іске қатысушылардың тобын анықтау және мүдделі тұлғаларды іске енгізу туралы мәселелерді шешу

Істе прокурордың, мемлекеттік органдардың қатысуы

Куәларды шақыру туралы және куәлардың берген жауаптарын пайдалану мүмкіндіктері

Жазбаша және айғақтық дәлелдемелер туралы мәселелерді шешу

Азаматтық істерді дайындаудағ сараптама тағайындау

Сот тапсырмалары.

 ІІІ - тарау. Кейбір азаматтық істерді соттың  қарауына дайындаудың ерекшеліктері. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

РЕФЕРАТ 2 

КІРІСПЕ 3 

І-тарау. АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДЕГІ ДИСПОЗИТИВТІК ҚАҒИДАСЫ 6 

1. Диспозитивтік қағиданың түсінігі және мәні 6 

2. Диспозитивтік қағиданың Жоспар - www.topreferat.com 13 

ІІ тарау. Диспозитивтік қағиданың азаматтық іс жүргізу сатыларында көрініс табуы 23 

1. Диспозитивтік қағиданың соттың бірінші инстанциясында көрініс табуы 23 

2. Диспозитивтік қағиданың апелляциялық, кассациялық инстанцияларда көрініс табуы 35 

3. Диспозитивтік қағиданың азаматтық іс жүргізудің басқа да сатыларында көрініс табуы 39 

ҚОРЫТЫНДЫ 43 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 Кіріспе                                                                         4

 

І Тарау. Меншікке қарсы қылмыстар және талан-тараж

Меншікке қарсы қылмыстар түсінігі, қысқаша сипаттамасы    8

Талан-тараж түсінігі                                                 11

 

ІІ Тарау. Алаяқтық құрамының негізгі    белгілері

2.1. Алаяқтық қылмысының объектісі                                  15

2.2. Алаяқтықтың объективтік жағы                                     19

2.3. Алаяқтықтың субъективтік жағы                                   26

2.4. Алаяқтық қылмысының субъектісі                                 29

 

ІІІ Тарау. Алаяқтықтың сараланған құрамдарына сипаттама

3.1. Адамдар тобының алдын-ала сөз байласып жаса-

ған алаяқтығы                                                                    32

3.2. Бірнеше рет жасалынған алаяқтық                                 35

3.3. Қызмет бабын пайдаланып жасалынған алаяқтық           38

3.4. Ұйымдасқан топ жасаған алаяқтық                                39

3.5. Ірі мөлшерде жасалған алаяқтық                                   41

3.6. Ұрлау (талан-тараж) немесе қорқытып алушылығы

үшін бұрын екі немесе одан да көп рет сотталған адам

 жасаған алаяқтық                                                               43

 

ІV Тарау. Алаяқтықты ұқсас қылмыс құрамдарынан ажырату

4.1. Ұрлық және алаяқтық                                                   44

4.2. Алаяқтықты алдау немесе сенімге қиянат жасау жолымен мүліктік залал келтіруден ажырату                                      47

4.3. Алаяқтықты жалған кәсіпкерліктен, тұтынушыларды

алдау құрамдарынан ажырату                                              49

4.4. Алаяқтықты жалған ақша немесе бағалы қағаздар, жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп айыры-

су құжаттарын жасау немесе сатудан ажырату                      51

 

V Tарау. Алаяқтық және гипноз                                52

 

 

Қорытынды                                                                55

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі                              58

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

Кіріспе 2 

1. Тарау. Анықтама мен тергеудің заңдылығына прокурорлық қадағалаудың түсінігі, міндеттері және оның шегі. 4 

§1. Анықтама мен тергеудің заңдылығына прокурорлық қадағалаудың  міндеттері, маңызы. 4 

ІІ-Тарау. Тергеу өндірісі барысындағы заңдылықты сақтауға қадағалау жүргізу. 14 

§1. Қылмыстық істі қозғау сатысындағы прокурорлық қадағалау. 14 

§ 2. Азаматтарды қылмыстық жауапкершілікке тартудың 24 

заңдылығы мен негізділігіне қадағалау 24 

§ 3. Тергеу органдарымен қолданылатын іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларының заңдылығына қадағалау жүргізу. 30 

§ 4. Іске қатысушылардың  құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамассыз етуде прокурорлық қадағалау. 41 

§ 5. Тергеу барысында қылмыспен келтірілген материалдық залалды өтеуді қамтамасыз етуіне қадағалау. 49 

§ 6. Алдын ала тергеудің аяқталуының заңдылығына қадағалау 53 

ҚОРЫТЫНДЫ 60 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 62 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе

 

І тарау. Араб халифатының пайда болуы.

Мемлекеттің пайда болуы.

Мемлекет  дамуы кезеңдері.

 

ІІ тарау. Араб халифаптының қоғамдық-саяси құрылысы.

Қоғамдық құрылысы.

Мемлекеттік құрылысы.

 

ІІІ тарау. Мұсылман құқығы.

Құқық көздері.

Отбасылық және мұрагерлік құқық ерекшеліктері.

Меншік қатынастарын құқықтық  реттеу.

Қылмыс, жаза, сот ісі.

Қәзіргі кезеңдегі мұсылман құқығы.

 

Қорытынды

 

Әдебиеттер

Категория: Құқық | Просмотров: 3914 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz