Воскресенье, 18.11.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:43
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

Цифрлық басылым технологиясы

М А З М Ұ Н Ы

КІРІСПЕ 2 

ӨНДІРІСТІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІ 3 

1.1 Басылымның техникалық мінездемесі 3 

1.2  Басылымды  таңдау түсіндірмесі. 4 

1.3 Computer-to-Print-ң  негізгі артықшылықтары. 4 

1.4 Бейненің қалыптасуы 6 

1.5 Екі жағынан басу құрылғысы 9 

1.6 Машинаны  таңдау түсіндірмесі 13 

1.7 Есептеу тәсілдері 15 

2. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 25 

2.1 Жалпы жағдай 25 

2.2 Экономикалық есептер 37 

2.3 Техника - экономикалық көрсеткіштер кестесі 48 

3. Еңбек қорғау 48 

3.1. Өндірістік факторларының қауіпті және зиян анализі 49 

3.2. Қорғау шаралары 50 

3.2.1. Қауіпсіздік техникасы 50 

3.2.2. Өндірістік тазалық 51 

Қорытынды 55 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 56 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ

 

1     Технологиялық бөлімі

1.1  Кәсіпорында шағаратын өнімдерінің сипаттамасы

1.2  Өнімдерді басатын әдістерді таңдау

1.3  Полиграфиялық кәсіпорынның сызбасы

1.4  Кәсіпорынның құрылымын жобалау

1.5  Негізгі материалдарды таңдау

1.6  Форма жасау цехы

1.7   Басу цехы

1.8   Кітапшалау – түптеу цехы

1.9   Механикалық - жөндеу цехы

1.10   Лаборатория

1.20 Қойма шаруашылығы

1.30 Зауыд басқармасы

2      Еңбекті қорғау

2.1   Өндіріс факторларының қауіпті және зиян анализі

2.2   Қорғау шаралары

2.3   Ұйымдастыру шаралары

2.4   Микроклиматтық жағдайлар

2.5   Шу және діріл

2.6   Өрт қауіпсіздігі

2.7   Айналаны қоршаған ортаны қорғау

3      Экономикалық бөлімі

3.1   Экономикалық есептер

4      Жобалау бөлімі

 

Қорытынды

Әдебиеттер тізімі

 

Кіші баспахана жобасы

М А З М Ұ Н Ы

КІРІСПЕ 4 

1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 6 

1.1 Басу әдісін таңдау 6 

1.2  Басу қағазын таңдау 8 

1.3  Басу бояуын таңдау 10 

1.4. Басу жабдығын таңдау 11 

1.4.1 RISO RP 3100 11 

1.4.2  RYOBI   520   басу машинасы 15 

1.5  Басуға дейінгі процестер бөлімін жобалау 18 

1.5.1  Теру процесі 18 

1.5.2  Сканер 19 

1.5.3  Журналдар мен оқу әдістемелік оқу құралдарын беттеу процестері. 20 

1.5.4 Принтер 21 

1.6  Басу формасын дайындау 22 

1.6.1 Ризографияда басу формасын дайындау 22 

1.6.2  RYOBI басу машинасына басу формасын дайындау 24 

1.6.3 Монтаждау столы 27 

1.6.4 Көшіру рамасы 27 

1.6.5 Офсеттік пластиналарды айқындауға арналған процессор 28 

Сыммен тігілген өнімдерді дайындаудың технологиялық схемасы 31 

Сыммен внакидку тігу 33 

Бір бүгіп бүктемелеу 33 

1.7.1 Терможелім аппараты 35 

1.7.2  Іріктеп жинақтап, тігіп, бүктемелейтін аппарат 36 

1.7.3 Бір пышақты кесу машинасы 37 

1.8 Материалдар шығынын есептеу 38 

1.8.1 Журналға кететін сымның шығынын есептеу 38 

1.8.2  Әдістемелік оқу құралын  кететін терможелім  шығынын есептеу 39 

1.8.3 Әдістемелік оқу құралына кететін сымның  шығыны 40 

1.8.4  Қағазды есептеу 40 

1.9 Сапаны бақылау 42 

1.10 Көмекші-өндірістік цехтар және өндіріс қызметі 43 

Өндірісті басқару аппараты 44 

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 46 

2.1 Еңбекті қорғаудағы ұйымдастыру шаралары 46 

2.1.1 Еңбекті қорғау 46 

2.2   Еңбек қорғаудағы қауіпсіздік шаралары 47 

2.2.1 Қорғаныс шараларын талдау 48 

2.2.2 Электр қауіптілігі 48 

Еңбек қорғаудағы өндірістік тазалық шаралары 48 

2.3.1 Микроклиматтық жағдайлар 49 

2.3.2 Жарық 49 

2.3.3  Желдеткіш есебі 50 

2.3.4  Жерге қосылған қорғанысының есебі. 50 

2.4  Еңбек қорғаудағы өртке қарсы шаралары 50 

2.5 Айналаны қоршаған ортаны қорғауға арналған шаралар 51 

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМІ 52 

3.1 Жалпы жағдай 52 

3.2   Экономикалық есептер 57 

3.2.1 Күрделі (бір реттік) шығындар 57 

3.2.2  Ағынды үлестірімдер  (айлық шығындар) 61 

3.2.3  Баға 67 

3.2.4 Келтірілген шығындар 68 

3.2.5  Бұйымды сату есебінен жылғы кіріс 68 

3.2.6. Жылдық жалпы пайда есебі 68 

3.2.7  Таза пайда 68 

3.2.8 Тиімділік 68 

ҚОРЫТЫНДЫ 70 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 71 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

АҢДАТПА

АННОТАЦИЯ

КІРІСПЕ

1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1.1 Басылымның техникалық сипаттамасы

 1.1.1 Басу түрін таңдау

 1.1.2 Баспахананың жылдық жүктемесін есептеу

 1.2 Формалық бөлімше

 1.2.1 Негізгі жабдықтарды таңдау

 1.2.2 Негізгі материалдарды таңдау

 1.2.3 Формалық бөлімшенің жылдық жүктемесін есептеу

 1.3 Басу бөлімшесі

 1.3.1 Технологиялық процесті таңдау және негіздеу

 1.3.2 Негізгі материалдарды таңдау

 1.3.3 Негізгі жабдықтарды таңдау

 1.3.4 Басу бөлімшесінің жылдық жүктемесін есептеу

 1.4 Кітапшалап-түптеу бөлімшесі

 1.4.1 Технологиялық процесті таңдау және негіздеу

 1.4.2 Негізгі жабдықты таңдау

 1.4.3 Кітапшалап-түптеу бөлімшесінің жылдық жүктемесін есептеу

 1.5 Зауытты басқару

 1.6 Қосалқы бөлімшелер

 1.6.1 Өндірістің тұрмыстық  қоймасы

 1.7 Механикалық-жөндеу цехы

 1.8 Өндіріс зертханасы

 1.9 Өндірістегі тасымалдау құрылғылары

2 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

 2.1 Еңбек жағдайы

 2.2 Жобаланатын объектідегі жағымсыз және қауіпті факторларының анализі

 2.3 Техникалық шаралар

 2.4 Техникалық қауіпсіздік шаралары

 2.5 Ұйымдастыру шаралары

 2.6  Сақтандыру шараларын жасау кезіндегі инженерлік шешімдер

 2.6.1 Өндірістік санитария

 2.7 Ауа тазалығы және микроклимат

 2.8 Жарықтандыру

 2.8.1 Өндірістің жарықтануын есептеу

 2.9 Ауаны тазарту және желдету

 2.9.1 Желдетуді есептеу

 2.10 Жылу беру

 2.11 Қауіпсіздік шаралары

 2.11.1 Технологиялық өндірістің қауіпсіздігін ұйымдастыру

 2.11.2 Жұмыс орнын ұйымдастыру

2.11.3 Қысымда жұмыс істейтіндердің жұмыс қауіпсіздігін ұйымдастыру

 2.11.4 Адам организміне электр тогының әсері

 2.11.5 Ауыр заттарды қозғалту кезіндегі қауіпсіздік шаралары

 2.11.6 Өрт қауіпсіздігі

 2.12 Қоршаған ортаны қорғау

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

 3.1 Жобаның экономикалық бөлімінің Жоспар - www.topreferat.com

 3.2 Негізгі қорларды анықтау

 3.3 Жобаланатын өндірістегі өнімнің өзіндік құнын анықтау

 3.4 Экономикалық есептеулер

 3.4.1 Күрделі шығындар

 3.4.2 Ағынды үлесімдер

 3.5 Өндірістің техника-экономикалық көрсеткішті

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 

Категория: Полиграфия | Просмотров: 1622 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz