Воскресенье, 18.11.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:42
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

 

 

 

Ж о с п а р

Кiрiспе 2 

II. Мемлекеттiң сыртқы қарым-қатынас орнату органдары 6 

2.1 Қазақстан Республикасының сыртқы iстер министрлiгiнiң мiндеттерi 13 

2.2 Министрлiктiң жауапкершiлiгi 17 

2.3 Министрдiң функциясы 18 

ІІІ. Қазақстан Республикасының  консулдық қызметi 21 

3.1 Консулдық қызметтiң құрылымы 21 

3.2 Консулдық қызмет департаментi 25 

3.3 Консулдардың функциясы 32 

3.4 Консулдың Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары мен азаматтарына қатысты функциялары 35 

3.6 Консулдық артықшылықтар мен иммунитеттер 49 

Қорытынды 51 

Қолданылған әдебиеттер 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

М  А  З  М  Ұ  Н  Ы :

 

К і р і с п е 3 

1.Тарау. Мемлекет функциясының түсінігі, оның белгілері мен түрлері 5 

1.1. Мемлекет функциясының түсінігі, оның белгілері мен тәсілдері 5 

1.2. Мемлекет функциясының түрлері 11 

2. Тарау. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты 18 

2.1. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының қалыптасуы 18 

2.2. Қазақстан Республикасының мемлекетаралық ынтымақтастықты дамыту функциясы 21 

2.3. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының жетістіктері мен перспективалары 37 

3. Тарау. Қазақстан және Біріккен Ұлттар Ұйымы 43 

3.1. Қазақстан және БҰҰ: ынтымақтастықтың негізгі кезеңдері 43 

3.2. Қазақстанда жұмыс істейтін БҰҰ жүйесіндегі ұйымдармен өзара ықпалдастық 52 

Қ о р ы т ы н д ы 55 

Пайдаланған әдебиеттерге сілтемелер тізімі: 58 

 

Жоспар - www.topreferat.com

КІРІСПЕ 3 

І -ТАРАУ. ҚР, ҚХР және Ресейдің жаңа геосаясаты 7 

1.1 Қазақстан-Қытайдың жаңа геосаяси кеңістіктегі орны 7 

1.2. Қазақстан-Ресей катынастарының негізгі кезеңдері және стратегиялық мүдделері 18 

1.3 Орта Азиядағы  жана  саяси конфигурация: Қазақстан-Ресей-Қытай  қатынастары 26 

Сілтемелер 39 

ІІ-тарау. Қазіргі кездегі халықаралық қатынастардың Орталық Азиядағы жаңа ролі 42 

2.1. Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы және Қытай, Ресей және АҚШ-тың Орталық Азиядағы стратегиялық мүдделері 42 

2.2. "Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына” қатысуындағы Орталық Азия елдерінің негізгі мақсаттары 50 

Сілтемелер 55 

ҚОРЫТЫНДЫ 56 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 59 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 3 

І тарау. Қазіргі әлемдегі ядролық көпполярлылық жағдай және КХДР ядролық дағдарысы 7 

1.1 Ғаламдану жағдайындағы халықаралық қатынастағы ядролық көпполярлылық жағдайдың орнауы 7 

1.2 КХДР ядролық бағдарламасының тарихи алғышарттары 17 

ІІ тарау. КХДР ядролық дағдарысын шешуге қатысушы мемлекеттер мүдделерінің қарама-қайшылығы 26 

2.1 КХДР тарабы 26 

2.2 АҚШ, Жапония және Корея Республикасы 30 

2.3 Қытай және Ресей 39 

ІІІ тарау. КХДР ядролық дағдарысын шешу жолдары мен нәтижелері 43 

3.1 КХДР ядролық дағдарысын шешудегі алтыжақты келіссөздердің нәтижелері 43 

3.2 КХДР ядролық дағдарысын шешудің болашағына болжам 50 

ҚОРЫТЫНДЫ 54 

Сілтемелер 58 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 61 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ 3

1 ӨТПЕЛІ ЭКОНОМИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Адамзат қоғамының бір күйден екінші жағдайға өтуінің объективті салдары 6

 

6

1.2 Өтпелі экономика: оның түрлері, нышандары, сипаты және міндеттері

9

1.3. Қазақстан Республикасының нарықтық экономикаға өтуінің ерекшеліктері

12

 

2 ӨТПЕЛІ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

2.1 Өтпелі экономикадағы меншік қатынастарының эволюциясы

 

14

14

2.2 Өтпелі экономика кезіндегі макроэкономикалық процесттерді мемлекеттік реттеу мәселелері 24

2.3  Қазақстан Республикасындағы экономиканы құрылымдық тұрғыдан қайта құру мәселелері

26

 

3 ӨТПЕЛІ КЕЗЕҢДЕГІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ

3.1 XXI ғасырдың қарсаңындағы Қазақстан  Республикасының әлеуметтік-экономикалық саясаты

 

28

 

28

3.2 Көп деңгейлі кәсшкерлікті дамыту, экономикалық даму мен әлеуметтік ахуалды жақсарту жолдары

30

3.3 Әлеуметтік-экономикалық саясаттағы шағын кәсіпкерліктің рөлі мен алатын орны

31

 

4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК- ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

4.1 Экономикалық қызметтің қозғаушы факторларын жүзеге асырудағы әлеуметтік- экономикалық тенденциялардың мәнімен түрлері

 

39

 

39

4.2 Экономикалық дамудың иңдустриалдық- инновациялық моделі 40

4.3 Еуразиялық мемлекетаралық экономикалық қатынастар 42

 

5 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕ «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӨТПЕЛІ ЭКОНОМИКАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ, ОНЫҢ БАСТЫ МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ» АТТЫ ТАҚЫРЫПТА САБАҚ ӨТКІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕСІ

 

 

 

 

44

ҚОРЫТЫНДЫ 60

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 62

ҚОСЫМША 65

 

 

Ф-ОБ-001/033

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ...............................................................................................................3-9

 

ҚЫТАЙ МЕН  ҚАЗАҚСТАН БАЙЛАНЫСТАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ.....................................................................................................10-33

Қазақстанның дамуының негізгі тенденциялары және Қытай............10-29

Байланыстардың құқықтық негізі...........................................................29-33

 

2. ҚЫТАЙ МЕН ҚАЗАҚСТАН АРАСЫНДАҒЫ САУДА– ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРДЫҢ БАҒЫТТАРЫ, ТӘСІЛДЕРІ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ........................................................34-59

 Шекаралық сауда және экономикалық байланыстары...............................34-41

 Энергетикалық байланыстар.........................................................................41-50

 Инфрақұрылым саласындағы байланыстардың дамуы..............................50-59

 

3. РЕГИОНАЛДЫ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕГІ ҚАЗАҚСТАН МЕН ҚЫТАЙ СЕРІКТЕСТІГІ ЖӘНЕ РЕСЕЙ.....................................................60-69

Қытай мен Қазақстан арасындағы экономикалық интеграция, оның Ресей үшін маңыздылығы........................................................................................60-64

Шанхай ынтымақтастығы және аумақтағы қауіпсідік мәселесі................65-69

 

ҚОРЫТЫНДЫ...............................................................................................70-71

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..........................................72-74

 

 

                          Жоспар - www.topreferat.com:

Кіріспе 1 

1 тарау. «Қытай қайта түлеуде» 6 

1.1 Рыноктық реформалардың алғашқы кезеңі 7 

1.2 Реформаның бірінші кезеңінен екінші кезеңіне өту 14 

1.3 Қытай реформасының нәтижелері 19 

2 тарау. Баға саясаты – Қытайдағы рынок 20 

экономикасына өту құралы ретінде 20 

2.1 Жоспар - www.topreferat.comдан рынокқа - баға саясатының үш сатысы 22 

2.2 Шаруашылық жүйесін жетілдіру 27 

2.3 Мемлекеттік кәсіпорындарды реформалау 35 

3 тарау. Реформа жылдарындағы Қытайдың сыртқы саясатының даму мүмкіндіктері 40 

3.1 Қытай реформасының парадигмалары 41 

3.2 Меншік реформасының адымдауы. 1990 жылдардағы селолық және дербес кәсіпорындар 44 

3.3 Қытайдағы қаржы реформасы 50 

3.4 Қытайдағы шетел инвестициялары 53 

4 тарау. Қытайдың 2001-2005 жылдарға арналған оныншы бесжылдық Жоспар - www.topreferat.comының мақсаттары мен міндеттері 54 

Қорытынды 60 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 65 

 

Қытайдағы қазақ диаспорасы: тарихтық, құқықтық аспектісі.

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе                                                                                                    2-7 б.б.      

I тарау.

ХХ ғасырдағы қазақтардың Қытайға көшу мен елге оралу тарихы.          

       1.1. 1914-1939 ж.ж. аралығындағы қазақтардың Қытайға

               көшу себептері.                                                                      8-23 б.б.

       1.2. ХХ ғасырдың екінші жартысында Қытай қазақтарының

              елге қайтуы.                                                                            24-27 б.б.

II тарау.

Қытайдағы қазақ диаспорасының саяси-әлеуметтік, құқықтық жағдайы.

        2.1. Қытайдағы қазақ диаспорасының әлеуметтік,

               демографиялық жағдайы.                                                    28-39 б.б.

        2.2. Қытай қазақтарының құқықтық қорғалу мәселелері.       40-44 б.б.

        2.3. Тәуелсіз Қазақстанның көші-қон саясатында, Қытай

               қазақтарының  алатын орны.                                               45-65 б.б.

III тарау.

«Қытайдағы қазақ диаспорасы: тарихтық, құқықтық аспектісі» тақырыбын   мектепте оқыту мәселелері.

       3.1. «Қытайдағы қазақтардың тарихи-құқықтық жағдайы» тақырыбын

               мектеп бағдарламасына енгізу мәселелері.                      66-72 б.б.

        3.2. Қытайдағы қазақ диаспорасына қатысты, құқықтық қатынастарды

               мектепте оқыту.                                                                   73-84 б.б.

Қорытынды                                                                                       85-87 б.б.

Қосымшалар                                                                                      88-91 б.б.

Қолданылған әдебиеттер тізімі                                                      92-93 б.б.

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 3 

І-тарау. НАТО-ның құрылуы және мақсаттары 7 

1.1 Солтүстік-атлант альянсының құрылуы 7 

1.2 НАТО-ның негізгі құжаттары 18 

1.3 Ядролық саясат 23 

1.4 НАТО-ның негізгі құрылымдары 25 

ІІ-тарау. НАТО-ның Варшава шарты күйрегеннен соң дамуы 31 

2.1. Солтүстік-атлант альянсының бірполярлы әлемдегі дамуы 31 

2.2 НАТО жүйесіндегі әріптестік институты 33 

2.3 НАТО-ның кеңеюі 37 

ІІІ-тарау. НАТО – Орталық Азия: қарым-қатынастың стратегиялық даму үрдістері 40 

3.1 НАТО-ның аймаққа қатысты геосаяси стратегиялық мүдделері 40 

3.2 Орталық Азиядағы басқа аймақтық күштерге қатысты НАТО-ның ұстанатын стратегиясы 45 

3.3 Келешектегі болуы мүмкін сценарийлер 47 

IV-тарау. НАТО-ның Орталық Азия мемлекеттерімен әріптестігі 52 

4.1 Шығысқа қарай кеңею 52 

4.2 Өзбекстан мен НАТО қарым-қатынасы 54 

4.3 Қырғызстан – НАТО 56 

4.4 Тұрақты әріптестік (Түркменстан – НАТО, Тәжікстан – НАТО) 58 

4.5 Қазақстанның НАТО-мен өзара іс-қимылы 60 

ҚОРЫТЫНДЫ 73 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 76 

БЕЛГІЛЕР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 77 

 

 

 

Категория: Саясаттану | Просмотров: 1796 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz