Воскресенье, 18.11.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:41
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

 

 

 

 

 

                                                Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе ...............................................................................................................3

І тарау.   Мектептегі құқықтық тәрбие берудің теориялық негіздері.

1.1.Құқық тәрбие берудің мақсаты, Жоспар - www.topreferat.com................................................7-19

1.2. Мектеп пен отбасының  құқықтық тәрбие берудегі мүмкіндіктері....20-32

ІІ тарау. Оқыту-тәрбие үрдісінде оқушыларға құқытық тәрбие берудің жолдары.

2.1. Оқыту үрдісінде құқықтық тәрбие беру................................................33-48

2.2. Тәрбие үрдісінде  құқықтық тәрбие беру .............................................49-57

2.3. Тәжірибелік-экспериментальдық жұмыстың нәтижесі...................... 58-62

Қорытынды................................................................................................... 63-65

Әдебиеттер тізімі ..........................................................................................66-70

Қосымша .......................................................................................................71-85

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ 3 

І ТАРАУ. XV – XVІІ ҒАСЫРЛАРДАҒЫ 11 

ҚАЗАҚСТАН МӘДЕНИЕТІ 11 

ІІ ТАРАУ. XV-XVІІ ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН МӘДЕНИЕТІН ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТӘСІЛДЕРІ 23 

ҚОРЫТЫНДЫ 41 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 43 

 

 

 

 

 

 

Мектептегі т?рбие ж?мысын ?йымдастыруда сынып жетекшісіні? ролі

Мектептегі тәрбие жұмысын ұйымдастыруда сынып жетекші

сінің ролі

Home

OFFICE

48

Мектептегі тәрбие жұмысын ұйымдастыруда сынып жетекшісінің рөлі

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM:

КІРІСПЕ

І тарау. Сынып жетекшісі жұмысының Жоспар - www.topreferat.com.

1.1. Сынып жетекшісінің қызметі.

1.2. Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысы және оның мақсатын анықтауы.

ІІ тарау. Сынып жетекшісінің ұйымдастырушылық қызметі.

2.1. Сынып  жетекшісінің оқушыларды танып-білу жолдары.

2.2. Сынып жетекшісінің тәрбие Жоспар - www.topreferat.comы.

2.3. Сынып оқушыларының өзін-өзі басқару ұйымдары және оны ұйымдастыру.

ІІІ тарау. Сынып жетекшісінің оқу-тәрбие үрдісіндегі  жұмысының маңыздылығы

3.1. Сынып жетекшісінің мектеп әкімшілігі және пән мұғалімдерімен жұмысының маңыздылығы.

3.2.Сыныптағы оқу-тәрбие жұмысы нәтижесінің талдауы.

Қорытынды.

Пайдаланылған әдебиеттер

КІРІСПЕ

Мектеп өмірінде мұғалім – басты тұлға. Мектеп мұғалімі балаларды оқытып қана қоймайды, сонымен бірге оларды тәрбиелейді. Ол белгілі бір сыныпта оқушылардың оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастырушысы әрі ұстазы, ақылшы-кеңесшісі болып саналады. Сондықтан да ол қиын да әрі жауапты міндетті іс. Соған қарамастан мұғалімдердің кейбіреуі бұл міндетті өздерінің білім беру қызметіне қосымша іс ретінде қараса, ал басқалары оны негізгі педагогикалық әрекеті ретінде қарастырады. Дегенмен, сынып жетекшісінің тәрбиелік қызметі қаншалықты қиын болғанымен де, әрине ол балаларға өте қажет. Себебі, мектеп құрылымындағы ең негізгі буын ол – сынып. Мұнда оқушылардың таным әрекеті ұйымдастырылып, олардың өзара әлеуметтік қатынастары қалыптасады. Балалардың болашақ әлеуметтік жағдайға бейімделуі, олардың демалысына қатысты мәселелері, алғашқы ұжым болып қалыптасу дәрежесі, соған сәйкес сыныптың жағымды көңіл-күй жағдайы жүзеге асырылады.

Олай болса, сыныпта оқушылардың оқу-тәрбие әрекетін ұйымдастыру, тәрбиелік шаралардың ықпалын үйлестіру тек сынып жетекшілеріне жүктеледі. Ол оқушыларға қатысты мектеп өміріндегі мәселелерді шешуде нақтылы көмектесуге және оларды тартымды әрі қызық ұйымдастыруға тырысады.

Ол өзіне қатысты сыныпта оқушылар ұжымын ұйымдастыра отырып, осыған сол сыныпта дәріс беретін пән мұғалімдерін, оқушылардың ата-аналарын және жұртшылықтың бала тәрбиесіндегі ықпалын біріктіріп, балаға деген талаптарын ортақтастырып отырады.

Сынып жетекшісі жұмысының негізгі мақсаты – мектеп оқушыларын қоғамның белсенді және саналы азаматы етіп тәрбиелеуге барынша ықпал жасау. Сыныптағы әрбір жеке тұлғаның ғылыми дүние танымының қалыптасуын, адамгершілік қасиеттерін, еңбекке деген сүйіспеншілігін қамтамасыз етіп, жан-жақты жарасымды дамуына жағдай туғызу. Сондықтан оның жұмысының Жоспар - www.topreferat.com мен тәрбиелік шараларының бәрі осы мақсатқа бағытталуы  тиіс. Атап айтқанда тәрбиенің негізгі салалары: ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық, еңбек және дене тәрбиесіне, елжандылық т.б. тәрбие міндеттерін мектеп пен сыныптың нақтылы өмір жағдайларына байланысты қарастыру.

 Зерттеу мақсаты:

    Мектептегі тәрбие жұмысын ұйымдастыруда сынып жетекшісі жұмысының негізгі міндеттерін айқындап, әдістемелік негіздерін ашу.

     

Жоспар - www.topreferat.com

 

 

Кіріспе .....................................................................................................................3

І-тарау. Мектепте халық педагогикасын пайдаланудың теориялық негіздері 

1.1. Халық педагогикасының мәні, Жоспар - www.topreferat.com мен құрылымы ...........................6

1.2. Қазақ этнопедагогикасы педагогика ғылымының бөлігі ретінде .............13

 

ІІ-тарау. Мектептің  оқу-тәрбие үрдісінде халық педагогикасын пайдаланудың жолдары

2.1. Оқыту үрдісінде халық педагогикасын пайдалану ....................................18

2.2. Сыныптан тыс жұмыста халық педагогикасын пайдаланудың

формалары мен әдістері........................................................................................35

 

Қорытынды ...........................................................................................................47

Қолданылған әдебиет тізімі ................................................................................49

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

Кіріспе 3 

2. Мәшһүр Жүсiп Көпейұлы – ұлттық педагогика тарланы 10 

2.1 Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің тұлғалық дамуының қайнар көзідері 10 

2.2 М.Ж. Көпеевтің философиялық көзқарастарындағы шығыстық сарын 17 

2.3 Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің әлеуметтік көзқарастары 25 

Қорытынды 33 

3. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің педагогикалық ойларының өзегі – адамның рухани – адамгершілік тәрбиесі 34 

3.1. Ғылым - білім беру  мәселелері 34 

3.2 Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің шығармашылығындағы діни-адамгершілік және еңбек тәрбиесі. 39 

3.3 Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің педагогикалық мұрасындағы 51 

отбасы тәрбиесі мәселелері 51 

3.4  М.Ж. Көпеев - әйел тәрбиесі мәселесінде ұлттық тәрбиенің көрнекті өкілі 55 

Қорытынды 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .   .  .  .  .  .  .  .3

 

І-тарау. Мектептегі кәсіптік бағдар жұмысының теориялық негіздері

 

1.1. Оқушыларға кәсіптік бағдар беру жұмысының мәні және

Жоспар - www.topreferat.com .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

 

1.2. Оқушыларға мамандық таңдауға әзірлеу жөнінде сынып

жетекшісінің рөлі .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .     13

 

1.3. Жоғары сынып оқушыларына кәсіптік бағдар берудің

ерекшеліктері .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    25

 

ІІ-тарау. Сынып жетекшісінің кәсіптік бағдар жұмысын жүргізудің жолдары

 

2.1. Сынып жетекшісінің оқушыларға кәсіптік кеңес беру

жұмыстары . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   34

 

2.2. Сынып жетекшісінің оқушылардың кәсіптік ынта-ықыластарын

дамыту.  .  .  .  .   .  .  .  .   .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   43

 

Қорытынды .  .  .  .  .  .   .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  53

 

Әдебиеттер тізімі .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

 

Қосымша

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

 

 Кіріспе  ----------------------------------------------------------------------------------3                                                                                                                 

1. Экология ғылымының қалыптасу тарихы.----------------------6                                                                              

1.1.Ежелгі қазақ  халқының  табиғат пен

экологияны қорғауы туралы түсінік.---------------------------------11                                       

1.2 Экологиялық білім мен тәрбие берудің

 қазіргі таңдағы міндеттері.--------------------------------------------------15                                                 

 

2. Экология ғылымының қоғамдағы ролі. --------------------------22                                                             

2.1 Қазақстан табиғатының экологиялық

жағдайының  зерттелуі.--------------------------------------------------------31                                                                          

2.2 Географ-эколог  ғалым, профессор 

А.С.Бейсенованың зерттеудегі еңбегінің ролі.---------------------38 

 

Қорытынды --------------------------------------------------------------------------49

Пайдаланған әдебиеттер --------------------------------------------------52  

 

Категория: Педагогика | Просмотров: 2273 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz