Воскресенье, 25.02.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:39
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

                                                 АНДАТПА

 

Бұл диплом жобасында Қызылорда облысының Шиелі ауданында орналасқан Солтүстік Қарамұрын кен орнының №9-112 табиғи уранды жерасты ұңғымалармен ерітінділеу әдісі арқылы өндіру геотехнологиялық бүленінің құрылысын салуды ұйымдастыру мен пайдаланудың жұмысшы құжаттарын әзірлеу және өнімді ерітінділерді қайта өңдеу арқылы дайын өнімді, табиғи уранның химиялық концентратын «сары кек» түрінде алу,  қоршаған ортаны қорғау және технико-экономикалық есептеу жұмыстары көрсетілген. КІРІСПЕ.

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 Кіріспе

1 ҚАЗІРГІ БАЙЛАНЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ТАЛДАУ

1.1  Байланыс магистралы сипаттамасы

1.1.1 К-60п аппаратурасы туралы қысқаша мәлімет

1.1.2 ТОБЖ-ны жүргізу үшін арнажолды таңдау

1.2  Критикалық талдау

1.3  Байланыс саласының ғылыми және техникалың дамуы

1.4 Қойылған мәселені негіздеу

 

 2. АРНАЛАР САНЫН ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ТАРАТУ ЖҮЙЕСІН ТАҢДАУ

2.1. Қажетті арналар санын және тарату жылдамдығын есептеу

2.2.  Тарату жүйесін таңдау

2.3 Жабдықтың конструктивтік ерекшеліктері

2.4 SIEMENS AG фирмасының SMA-1/4 R2 тарату аппаратурасы техникалық аппаратурасы

2.5  Байланыстың жобаланатын схемасы

 

 3  КАБЕЛЬДІ ТАҢДАУ ЖӘНЕ ТАЛШЫҚТЫ ОПТИКАЛЫҚ ТАРАТУ ЖҮЙЕСІ (ТОТЖ) ЕКІНШІЛІК ПАРАМЕТРЛЕРІН ЕСЕПТЕУ

3.1  Жобаланатын талшықты оптикалық байланыс жолы (ТОБЖ) үшін кабельді таңдау

3.2  Регенерациялық учаске ұзындығы

3.3  Оптикалық талшықтар негізгі типтері

3.4  Талшық көрсеткіштерін есептеу және оптикалық кабель типін таңдау

3.5 Талшықтың сәулежол дисперсиясын есептеу

3.6  Талшықта сәулеленудің таралуының сәулелеік талдауы

3.7 ТОТЖ регенерация учаскесі ұзындығын есептеу

3.8  ТОК-гі SZ - құрылымын есептеу

3.9  Талшықты оптикалық жүйелердің сенімділігін есептеу

3.10  ТОТЖ параметрлерін есептеу

3.10.1 Қабылдағыш сезімталдығын есептеу

3.10.2 ОТ жалғаушылары өшуін есептеу

3.10.3  Энергетикалық потенциалды есептеу

 

 4 ЭЛЕКТР ҚОРЕКТЕНУДІ ЕСЕПТЕУ

4.1  Жобаланатын жабдықтың электр қоректенуін есептеу

4.2  Токты тармақтау желісін ұйымдастыру

4.3 Токты тармақтау желісін есептеу

 

 5 КАБЕЛЬДІ САЛУ

5.1  Жобаланатын магистралдың ерекшеліктері

5.2  Дайын траншеяға турбаны салу

5.3 Турбаны механизациялау жүргізіп салу

5.4  Темір жол, автомобильдік жол және су өткелі арқылы өтелерді ұйымдастыру

5.5  Горизонтальды - бағытталған бұрғылауы бар машинаны пайдаланумен кедергі арқылы өтпені ұйымдастыру

5.6  Турбаларды бір-бірімен жалғау

5.7  Турбаларды калибрлеу (өлшемдеу)

5.8  Камераларды орнату және монтаждау

5.9  Турбаны кабельді үрлеу технологиясы

 

 6 БИЗНЕС ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

6.1  Бизнес Жоспар - www.topreferat.com мақсаты

6.2  Компания және сала

6.3 Қызмет - өнім

6.4  Маркетинг

6.5 Капиталдық салымдарды есептеу

6.7  Өндірістік Жоспар - www.topreferat.com

6.8 Қаржылық Жоспар - www.topreferat.com

6.8.1  Табыстар

6.8.2 Эксплуатациялық шығындар

 

 7. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

7.1 Өндірістік қауіпті және зиянды факторларды талдау  7.2 Өндірістік санитария

7.2.1 Найзағайдан қорғану

7.2.2 Электр қауіпсіздігі

7.2.3 Өндірістік жарықтандыру

7.3 Автоматты бақылау жүйесіндегі оператор үшін оптималды жұмыс істеу шарттарын қамтамасыз ету

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ

 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

1. Түркі мәдениетінің өзіндік ерекшелігі 2 

1.1. Түркі мәдениеті мен менталитеті ұғымы 2 

1.2. Түркі мәдениетінің қалыптасуының өзіндік ерекшелігі 11 

2.Түркі мәдениетінің философиялық негіздері 28 

2.1. Түркі тілдес халықтар философиясының  қалыптасуының  алғы шарты. 28 

2.2. Түркі тілдес халықтар философиясының өзіндік ерекшелігі. 33 

Пайдаланылған әдебиеттер 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

Кіріспе ____________________________________________________________3

 

1 ТҮРКІЛЕР ДӘУІРІНДЕГІ ТҮРЛІ МӘДЕНИ БАЙЛАНЫСТАР ТАРИХЫ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕ

1.1. Түркі дәуіріндегі Батыс пен Шығыстың мәдени байланыстарына зерттеушілердің көзқарастары _______________________________________17

1.2. Көшпелі және отырықшы мәдениеттердің өзара байланыстары тарихнамасы ______________________________________________________34

 

 2 ТҮРКІ ҚАҒАНАТТАРЫНЫҢ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ХАЛЫҚТАРЫМЕН МӘДЕНИ БАЙЛАНЫСТАРЫ ТАРИХНАМАСЫ

2.1. Түркі-соғды мәдени байланыстарына тарихшылар көзқарасы _________49

2.2.. Түркілердің мұсылмандық Иран мемлекетімен мәдени байланыстары: мәселенің зерттелуі ________________________________________________64

 

3 ТҮРКІЛЕРДІҢ ҚЫТАЙ ЖӘНЕ СЛАВЯН МӘДЕНИЕТІМЕН БАЙЛАНЫСТАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ

3.1. Түркілердің Қытай империясымен мәдени байланыстарының _________75

3.2. Көшпелі түркі тайпалары мен шығыс славян халықтары: өзара мәдени байланыстар тарихнамасы ___________________________________________89

 

ҚОРЫТЫНДЫ __________________________________________________104

 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ___________________________108

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ                                                                                                        4

1 Қолданыстағы желінің сипаты және CDMA стандартындағы   жүйенің жұмыс істеу қағидасы                                                                              5

   1.1 Ауданның сипаттамасы                                                                       5

   1.2 Аудандағы қазіргі кездегі байланыс күйі және сызықтық- кабельдік қондырғылар                                                                                           5 

1.3 Мәселелер және оларды шешу жолдары                                           7

1.4 CDMA ұялы байланыс желісінің негізгі ерекшеліктері                   9

1.5 Технологияның жұмыс істеу қағидалары                                        14

1.6 Ұзынағаш ауылында желіні құрудың негіздемесі                          18

1.7 Қондырғылардың қысқаша техникалық сипаттамалары               19

2 CDMA желісін Ұзынағаш ауылында құруды техникалық есептеу     22

2.1 Жобаланатын желідегі абоненттік жүктемені есептеу                  22

2.2 CDMA желісі үшін ұяшық радиусын есептеу                                26

2.2.1 Желілік Жоспар - www.topreferat.comлау                                                                   26

2.2.2 Ұяшық радиусын зерттеу                                                        28

2.3 BTS және МS қосылуларын есептеу                                                34

2.4 Базалық станцияның күшейткішін есептеу                                     41                                 

2.5 Бағытталу диаграммасын есептеу                                                    47

2.6 Аппаратура сенімділігін анықтау                                                     49

3 Алматы – Ұзынағаш аралығында радиорелейлі байланыс линиясын техникалық есептеу                                                                                               54

3.1 Өту жолының қимасын тұрғызу                                                       54

3.2 Антенналарды ілу биіктігін анықтау                                               59

3.3 Байланыс сенімділігін анықтау                                                        62

4 Бизнес-Жоспар - www.topreferat.com                                                                                          67

4.1 Жобаның маңызы                                                                              67 

4.2 Оператор жайында ақпарат                                                              68

4.3 Желінің артықшылықтары мен қызмет түрлері                             68

4.4 Нарық                                                                                                 70

4.5 Менеджмент                                                                                      72

4.6 Тұтынушыларды қызықтыру                                                           73

4.7 Қаржылық Жоспар - www.topreferat.com                                                                             74

4.7.1 Капитал салымдары                                                                 74

4.7.2 Эксплуатациялық шығындар                                                  75

4.7.3 Компанияның пайдасы                                                            77

4.7.4 Қайтарылу мерзімін есептеу                                                   80                         

5 Өміртіршілік қауіпсіздігі                                                                         82

5.1 Еңбек шартының анализі                                                                  82

5.2 Жұмыс орнын жобалау есептері                                                      88

5.2.1 Жарықтандыруды есептеу                                                      88

5.2.2 Өрт қауіпсіздігі                                                                        90

5.2.3 Жұмыс аймағының ауасын есептеу                                       93

5.2.4 Найзағайдан қорғану                                                               95

ҚОРЫТЫНДЫ                                                                                            99

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР ТІЗІМІ                                                       100

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ                                                                               101

А ҚОСЫМШАСЫ                                                                                     103

Ә ҚОСЫМШАСЫ                                                                                     104 

Б ҚОСЫМШАСЫ                                                                                     105 

В ҚОСЫМШАСЫ                                                                                     106 

Г ҚОСЫМШАСЫ                                                                                     107 

Ғ ҚОСЫМШАСЫ                                                                                     108 

Д ҚОСЫМШАСЫ                                                                                     109 

Е ҚОСЫМШАСЫ                                                                                     110

Ж ҚОСЫМШАСЫ                                                                                    111

З ҚОСЫМШАСЫ                                                                                     112

 

                                               

 

 

                                                 Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе .............................................................................................................3

 

1. ХХ ғасырдың 50-90 жылдарындағы Жарма ауданының дамуы

1.1.  Жарма ауданындағы өнеркәсіп және көлік қатынасы ........................8          

1.2. Жарма ауданының мәдени дамуы .........................................................20                                  

 

2. Тәуелсіздік жылдарындағы Жарма ауданы

2.1. Жарма ауданында жекешелендіру саясатының жүзеге асырылуы ...34

2.2. Тәуелсіздік жылдарындағы ауданның мәдени жетістіктері ..............39

 

3. «ХХ ғасырдың ІІ жартысындағы Жарма ауданының

тарихы»  тақырыбын өлкетанулық материал ретінде қолдану

3.1. «Қазақстан тарихы» пәні сабағында «ХХ ғасырдың

ІІ жартысындағы Жарма ауданының тарихы»  тақырыбын қолдану .....44

3.2. «ХХ ғасырдың ІІ жартысындағы Жарма ауданының тарихы»

 тақырыбын мектепте сабақтан тыс уақытта қолдану әдісі .....................46

 

Қорытынды ................................................................................................54

Пайдаланған  әдебиеттер  тізімі .............................................................56

Қосымшалар ..............................................................................................62                                               

 

 

Категория: Басқа тақырыптағы дипломдар | Просмотров: 2571 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz