Воскресенье, 18.11.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:39
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

Жоспар - www.topreferat.com.

 

Кіріспесі .....................................................................    3

 

І тарау.     Фазалық ауысулар. Олардың  классификациясы   ......    6

Бірінші тектік фазалық ауысу Клапейрон-Клаузиус теңдеуі.   ...........................................................................  10 

Екінші текті фазалық ауысу Эренфест теңдеуі.  ..........  15

ІІ тарау.    Фазалық ауысудағы Ландау теориясы.  ......................... 19

Бірінші текті фазалық ауысу.  ......................................... 22

Екінші текті фазалық ауысу.   ......................................... 24

 

ІІІ тарау.    Сегнетоэлектриктердегі фазалық ауысулар (Гинзбург

                   теориясы).    ...................................................................... 27

 

IV тарау.    Кванттық теорияның көзқарасы арқылы сегнетоэлектриктердегі фазалық ауысуларды зерттеу.     .............. 34

 

Қорытынды.      ................................................................................... 37

 

Пайдаланылған әдебиеттер.   ............................................................ 40

 

 

 

МАЗМ¦НЫ

КІРІСПЕ………………………………………………………………..............

1. Кен орнының геологиясы...................................................................................

1.1 Кен орны ауданының геологиялық құрылысы…………………………......

1.2 Кен орнының гидрогеологиялық сипаты........................................................

1.3 Кеннің түзілуі………………………………………………………................

1.4 Геотехнологиялық ерекшеліктері……………………………………............

1.5 Уранның қорын есептеу……………………………………………………...

2 Ұңғымаларды орналасу торы...........................................................................

2.1 УКО ұңғымалармен ашу түрлері.....................................................................

2.2 Ұңғымалардың қатар орналасу тобы..............................................................

2.3 Ұңғамалардың тікбұрышты тобы...................................................................

2.4 Ұңғымалардың ұялы орналасу торы...............................................................

3  Кен орнын ашу....................................................................................................

3.1 Жалпы ереже.....................................................................................................

3.2 Аймақ  көлемі…………………………………………………………............

3.3 Ұңғымалар саны...........……………………………………………… .....

3.4 Технологиялық ұңғымаларды орналастыру..........................………….........

3.5 Аймақтық технологиялық торап кестесі……………………………............

3.6 Қышқыл айдау желісі………………………………………………………...

4 Бүленді пайдалануға дайындау................................................................. .........

4.1 Жалпы мағлұмат……………………………………………………………...

4.2 Бұрғылау жұмыстары………………………………………………………...

4.3 Бұрғылау қондырғысының сипаттамасы………………………………........

4.4 Ұңғыманың құрылымы………………………………………………….........

4.4.1 Сорып алу ұңғымаларының құрылымы……………………………….......

4.4.2 Құю ұңғымаларының құрылымы…………………………………….........

4.4.3 Қадағалау ұңғымаларының құрылымы……………………………….......

4.4.4 Барлау және бақылау ұңғымаларының құрылымы…………………........

4.4.5Қарнақты ұңғыманың түрлері ......................................................................

4.4.6 Тұрақты ерітіндінің  қозғалуын тоқтату ұңғымасының құрылымы..........

4.5 Ұңғыманы игеру жұмыстары………………………………………………...

4.6 Бүленді ашыту…………………………………………………………...........

4.7 Электр қуатымен қамтамасыздандыру……………………….......................

5. Уран кен орнының басты геотехнологиялық шамашарттары........................

5.1 Сору ұңғымаларының өнімділігін анықтау....................................................

5.2 Таукен массасының мөлшерін анықтау..........................................................

5.3 "Ашыту” ерітінділерінің көлемін анықтау ……………………....................

5.4 Бүленді бүкіл қазымдалу кезеңіндегі ерітінділер көлемін анықтау............

5.5 Бүленді ашытуға жұмсалатын күкірт қышқылының көлемін анықтау.......

5.6 Блоктың ерітінділеуге жұмсалатын күкірт қышқылының көлемін анықтау.....................................................................................................................

5.7 Бүленді "ашытуға” жұмсалатын уақытын мөлшерін анықтау.....................

5.8 Бүленді қазымдалу уақытын анықтау.............................................................

5.9 Өнімді ерітінділердегі металдың орташа мөлшерін анықтау.......................

5.10 Ерітінді көтеру әдісін таңдау...........................................................................

5.11 Эрлифт әдісімен ерітінді көтеру....................................................................

5.12 Ерітінділерді сорғылармен көтеру................................................................

6 Сілтілеу технологиясы.........................................................................................

6.1 Сорбция..............................................................................................................

6.2 Десорбция..........................................................................................................

6.3 Уран концентратын созу және тұндыру.........................................................

7 Арнаулы бөлім.....................................................................................................

7.1 Уран кен орнын ашу ерекшеліктері................................................................

7.1.1 Аумақтың көлемі.............................................................................................

7.2 Уран кен сілемдерінің ашу тәсілдері..............................................................

7.3 Төтел санын анықтау........................................................................................

7.4 Уран кен орнын ашу тәсілдерін таңдау әдістемесі.......................................

8 Өндірістегі үдірістерді  автоматтандыру...........................................................

8.1Өнімді ерітіндіні қайта өңдеу бөлімін автоматтандыру...............................

8.2 Өнімді ерітіндіні қайта өңдеу цехының өлшем бірліктері УППР................

8.3 УППР бойынша бақыланатын параметрлер...................................................

8.4 УППР бойындағы тығын арматурасы.............................................................

8.5 УППР бойынша реттеуші арматура................................................................

8.6 Геотехнологиялық аймақ бойынша сораптар мен реттеуші ысырмалар....

8.7 Өнімді ерітіндіні өндіру үшін тиеуші центргеартқыш сораптар.................

9 Жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау.................................................

9.1 Пайдаланылымдағы тәлімдерді және жер бетін қорғау...............................

9.2  Ауа бассейнін қорғау.......................................................................................

9.3 Жер асты және жер бетіндегі суларды қорғау...............................................

9.3.1 Жер беті суларының радиациялық ластануын қадағалау..........................

9.3.2 Жер асты суларының радиациялық ластануын қағалау............................

9.3.2.1.Өнімді денгейжиектердің жер асты суларының радиациялық ластануын қағалау...................................................................................................

9.3.2.2 Өнімсіз деңгейжиектердің жер асты суларының радиациялық ластануын қадағалау...............................................................................................

10 Табиғатты қорғау және еңбекті қорғау...........................................................

10.1 Өнеркәсіптік санитария..................................................................................

10.2 Радиациялық қауіпсіздік................................................................................

10.3 Персоналға қойылатын талаптар...................................................................

10.4 Күкірт қышқылын сақтау қауіпсіздігі..........................................................

10.5 Жер астында  ерітінділеу  және  өнімді  ерітінділірді  қайта өңдеу

 үдірістері ................................................................................................................

10.6 Электржабдықтарын пайдалану және оларға күтім жасау барысындағы қауіпсіздік ережелері..............................................................................................

10.7 Жер ресурстарын қорғау................................................................................

10.8 Жер қойнауын тиімді пайдалану және қорғау.............................................

10.9 Қауіпті және зиянды факторларды таңдау...................................................

10.10 Ұйымдастыру шаралары..............................................................................

11 Экономика және өндірісті ұйымдастыру........................................................

11.1 Қызметкерлер саны. Еңбекті ұйымдастыру. Басқару жүйесі.....................

11.2  Өнімнің өзіндік құнын есептеу.....................................................................

11.2.1 Пайдалану кезіндегі шығындар..................................................................

11.2.1.1 ТКДЖ.........................................................................................................

11.2.1.2  Еңбекақысыз өндірістік шығындар.........................................................

11.2.1.3 Капиталға айналдырылмайтын ТКДЖ бөлімі.......................................

11.2.1.4 Жалақысыз және амортизациясыз кезеңдік шығындар........................

11.2.1.5 Жалақы.......................................................................................................

11.2.1.5.1 Негізгі өндірістің қызметкерлері..........................................................

11.2.1.5.2 Қосалқы өндірістің қызметкерлері.......................................................

11.2.1.5.3 Өндірістік емес қызметкерлер..............................................................

11.2.2 Капиталданған активтер амортизациясы...................................................

11.2.2.1 Негізгі құралдар мен материалдық активтер амортизациясы..............

11.2.2.1.1 Өндірістік амортизация.........................................................................

11.2.2.1.2 Кезеңдік шығындар амортизациясы....................................................

11.2.2.2 ТКДЖ-ді өтеу............................................................................................

11.2.3 Жерді қалпына кетіруге кететін шығындар..............................................

12  Өндірістік алаң және жер бетінің Жоспар - www.topreferat.comы....................................................

12.1 Жерасты ерітінділеу әдісінің беткі кешенінің құрылысы және оны пайдалану.................................................................................................................

12.2 Бүленді қазымдау............................................................................................

12.3 Ерітіндіні тасымалдау.....................................................................................

12.3.1 Тасымалдау құбырларының жіктемесі......................................................

12.3.2 Тасымалдау құбырларын құрастыру және пайдалану.............................

12.4 Бүленді жерасты ерітінділеу циклінен шығару...........................................

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 

Категория: Басқа тақырыптағы дипломдар | Просмотров: 1235 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz