Вторник, 16.10.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:38
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

 

                                ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

            КІРІСПЕ

          1          ЖАЛПЫ  ТҮСІНДІРМЕЛІК ЖАЗБА

Кәсіпорынның қысқаша сипаттамасы

Шикізат базасы және өнімнің  техноогиялық  дәрежесімен номенклотурасы

Негізгі  технологиялық  және жобалық  шешімдер

Энергияресурстық қажеттілік

 

2            СИТУАЦИОНДЫ   ПЛАН

2.1         Ситуационды план

2.1.1      Құрылыс ауданының  қысқаша сипаттамасы

2.1.2     Құрылыс ауданын таңдау және  сипаттау

2.1.3     Зауыттың ішкі және сыртқы көлігі

2.1.4     Қадағалу-өткізу пункті

2.1.5     Цех орналасқан ауданды қоршау

 

3          ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР

Өндірістің технологиясы

3.1.1    Процесстің  негізгі теориясы

3.1.2    Қоспалардың қозғалысы

3.1.3    Технлогиялық негіздері

3.1.3.1 Ванналармен электродтардың конструкциясы, өлшемдері

3.1.3.2 Ертіндінің құрамы

3.1.3.3 Ертінді церкуляциясы

3.1.3.4 Тоқ тығыздығы

3.1.4    Технологиялық тізбек жолы

3.1.5    Электролитті тазалау процессі

3.1.6    Катод бөліміне  кіретін материалдардың  сипаттамасы

3.1.7    Катод бөліміндегі негізгі қондырғыларға сипаттама

3.1.8    Катодты мыс өндірісі  және ертіндіні тазалау

3.1.9    Катодтарды дайындау

3.2       Технологиялық есептер

3.2.1    Материалды балансты есептеу

3.2.1.1 Катодты мыс бойынша тәуілік өнімділігін есептеу

3.2.1.2 Ертінді көлемінің есебі

3.2.2    Ванна сандарымен айырғыштарды есептеу

3.2.3    Катод  сандарымен электролиз ванналарының  өлшемдерінің

            есебі

3.2.4    Ваннадағы кернеуді есептеу

3.2.5    Электро энергия шығынын  есептеу

 

 

3.2.6    Ваннамен катод сандарын есептеу

3.2.7    Қолданылған электролит құрамын және тазартқыш ванна санын  

            есептеу

3.2.8     Ваннаның  жылу  балансын есептеу

3.2.8.1  Судың  булануымен  кететін  жылу  шығыны

3.2.8.2  Ваннаның  беткі  бөлігінен шығатын  жылу  шығыны

3.3        Технологиялық процесстің  автоматизациясы

3.3.1     Мыс электролизін басқару ретінде анализдеу

3.3.2     Автоматизациялау бағыты

3.3.3     Электролиз  процессіндегі  автоматизация тізбегі

3.3.4     Автоматтандырушы  тізбектің  Жоспар - www.topreferat.com

 

4           ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

4.1        Еңбекті  қорғаудағы  ұйымдастыру  шаралары

          4.2        Электрқауіпсіздігін    қамтамассыз  ету

          4.3         Цехтағы   микроклимат

          4.4        Дірілмен   дыбыстан  және   шудан  қорғау

          4.5        Өртке  қарсы  шаралар

          4.6        Табиғи және  жасанды  жарықты  ұйымдастрырып,

          оны  есептеу

        Тартқыш  вентиляцияны  есептеу

          4.8        Арнайы  киімдермен  қамтаммасыз  ету

 

5          ЕҢБЕКТІ  ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІ БАСҚАРУ

Өндіріс пен цех жұмысын ұйымдастыру

Цехты  басқаруды  ұйымдастыру

Жұмыскерлердің жұмыс графигі

Демалыс және жұмыс режимі

Еңбеккерлердің  кәсіптік құрамын  және санын есептеу

Жұмысшылардың  жылдық  қорын есептеу

 

          6          ҚҰРЫЛЫС ШЕШІМДЕРІ

6.1       Құрылыс ауданыныа сипаттама

6.2.1    Цехты жобалау

6.2.2    Цехтың  негізгі сипаттамалары

6.2.3    Цех  ғимаратының  құрылыстық сипаттамасы

6.3       Жылы сумен қамтаммасыз ету

 

7        ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

7.1     Өндірістік қалдықтар тізбегі

7.2     Ауа бассейнін қорғау

7.3     Жер және су қоймаларын ағынды судан сақтау

 

 

 

8       СМЕТАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР

Бөлімдер бойынша  капиталды салымдардың есебі

Құрылыс құнының  бірлескен  есебі

 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ  АНАЛИЗ

Өзіндік құнының калькуляциясы

Жылдық пайданы, өтелу мерзімді, капиталды шығынды және рентабельді есептеу

 

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

бет

КІРІСПЕ...........................................................................................................

1  АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ  ӨНДІРІСІНДЕ  ЖИІЛІГІ  ӨЗГЕРТІЛЕТІН

ЭЛЕКТР    ЖЕТЕГІ    ТУРАЛЫ    ЖҰМЫСТАРДЫ    ТАЛДАУ..............................

2 АСИНХРОНДЫ ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРДЫҢ

ПАРАМЕТРЛЕРІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ  БОЙЫНША

 ЖҰМЫСТАРДЫҢ  ТАЛДАУЫ....................................................................................

3 АВТОНОМДЫ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖҮЙЛЕР МЕН

 ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫҢ СИНХРОНДЫ

ГЕНЕРАТОРЛАРЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН 

 ОҢТАЙЛАНДЫРУ   ЖҰМЫСТАРЫН   ТАЛДАУ...................................................

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ТІЗІМІ.............................................................

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

1.    Кіріспе...................................................................................

2.    Әдебиетке шолу...................................................................

3.    Өзіндік зерттеулер...............................................................

3.1  Зерттеу материалы мен әдістемесі ....................................

3.2   Шаруашылыққа (базарға) сипаттама................................

3.3   Өзіндік зерттеулердің нәтижесін талдау...........................

3.4  Экономикалық тиімділікті есептеу....................................

4. Еңбекті қорғау................................................................ .......

5.    Қорытынды................................................................ .........

6.    Практикалық ұсыныс..........................................................

   7.    Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.......................................

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Реферат 2 

Кіріспе 4 

ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ 5 

1.1. Жыныстық дамуыда  болатын кемістіктер 5 

1.2. Жыныс хромосомаларының сандық және құрылымдық аберрациялары 8 

1.3. Шерешевский-Тернер синдромына сипаттама 11 

1.3.1 Х-хромосомалық толық моносомия 11 

1.3.2 Х-хромосомалық толық емес моносомия 13 

1.3.3 Қысқа иықты Х-хромосоманың делециясы 14 

1.3.4 45,X/46,XX мозаицизм 17 

1.3.5 45,Х/46,ХУ мозаицизм 18 

1.4. Шерешевский-Тернер синдромына  молекулалық-цитогенетикалық талдау 19 

1.5. Шерешевский-Тернер синдромының клиникасы 21 

1.6. Тестикулярлы феминизация 23 

1.7. Жыныс пен жыныс хромосомаларының құрамында болатын ауытқушылықтар арасындығы қатынастар 24 

2. ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ 27 

2.1. Материалдар мен әдістер 27 

2.1.2. Хромосома препараттарын дайындау 28 

2.1.4. Хромосомаларды дифференциальды ретте бояу 29 

3. НӘТИЖЕЛЕЛЕР МЕН ТАЛҚЫЛАУЛАР 30 

ҚОРЫТЫНДЫ 33 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 34 

 

 

  Жоспар - www.topreferat.com.

 

 

Кіріспе

 

1. Кеген өзені алабының табиғи жағдайы…………………………4

Қысқаша зерттелу тарихы………………………………………4

Геологиялық жағдайы…………………………………………….7

Жер бедері ……………………………………………………………10

Климат ерекшеліктері…………………………………………….11

Жер беті және жер асты сулары……………………………..15

Топырақ  және өсімдік жамылғысы……………………….19

Жануарлар дүниесі…………………………………………………20

 

 

Геожүйе ландшафттарының құрылымдық

               ұйымдастырылуы…………………………………………………..22

2.1. Ландшафттардың дифференциациясы және жіктелуі…..22

2.2. Кеген геожүйе ағынының құрылу белдеуі……………………25

2.3. Шалкөдесу субгеожүйесі…………………………………………….27

2.4. Қарқара субгеожүйесі………………………………………………….31

2.5. Жарғанақ- Талдыбұлақ субгеожүйесі……………………………34

2.6. Кенсу, Орта Мерке Шет Мерке субгеожүйесі………………35

2.7. Кеген субгеожүйесі……………………………………………………..36

2.8. Геожүйелердің биіктік белдеулік дифференциациясы…..38

 

Кеген өзені алабындағы ландшафттардың

Антропогенезі……………………………………………………………………43

3.1. Табиғи геохимиялық фонның және

        заттар дифференциясының сипаттамасы…………………......43

3.2. Геожүйелер динамикасы………………………………………………48

3.3 Антропогенездің негізгі факторлары және ландшафттардың

     антропогендік модификациясының жіктелуі…………………..49

3.4. Антропогенді модификация ландшафттарының

   негізгі категорияларына сипаттама ……………………………….53

 

Қорытынды………………………………………………………………………..58

Пайдаланылған әдебиеттер………………………………………………….60

    

 

 

 

М а з м ұ н ы

 

Кіріспе………………………………………………………….... 3-7

 

 Тарау.КСРО-ның мемлекеттік–партиялық жүйесіндегі  дегі атеистік саясат: идеологияландыру және дінге

қарсы күрес

 Атеизмді социалистік құрылыстың идеологиялық

 құралы ретінде негіздеу ………………………………………..

8-15

Дінге қарсы жүргізілген іс-шаралар …………………….. 16-24

 

 Тарау    Кеңестік Қазақстандағы атеистік насихат:

іске асырылуы және зардаптары

 2.1. Атеистік үгіт-насихат жұмыстарының ауқымы және оның әдіс-тәсілдері……………………………………………………..

25-35

2.2.  Атеистендірудің рухани-идеологиялық салдары………... 36-43

 

 Қорытынды ……………………………………………………. 44-45

 

 Пайдаланған  әдебиеттер мен  деректер тізімі…………………………………............................................

46-50

 

 

Тақырыбы: Көктүрiктер мифологиясындағы космогониялық әлем.

 

Жоспар - www.topreferat.comы:

 

 

1 Кiрiспе бөлiм: Түркi мифологиясы және  оның  зерттелуi

 

2 Негiзгi бөлiм:

 

                  1 Мифологиялық  уақыт  пен  кеңiстiк   және

             прототүрiктер мәдениетi

 

                  2 Дәстүрлi қазақ мәдениетiнiң  табиғи  ғарыштық негiздерi

 

                  3 Түркi   мифологиясындағы   космогониялық

             әлем

 

                  4 Қазақ мифi және әлемдiк мифология

 

 

 

3 Қорытынды бөлiм

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

1 КӨПҚҰРАУЫШТЫ ҚОСПА ДАЙЫНДАУ ПРОЦЕСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 11 

1.1 Көпқұрауышты қоспа 11 

1.3 Бетон қоспасының қасиеттері 13 

1.4 Бетон қоспасының ыңғайлы төселуі 16 

1.5 Бетон маркалары мен кластары 16 

1.6 Бетон қоспасын дайындау процесінің технологиясы 19 

1.7 Материалдарды жіберу, мөлшерлеу және қоспаларды дайындау 23 

2 АРАЛАСТЫРУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІН РЕТТЕУ 26 

2.1 Үгілмелі материалдардың қоспа құру процесінің математикалық жазбалануы 26 

2.2 Дискретті ағымдағы бөлшектердің өзара әрекеттесуі 29 

2.3 Араластыру процесін модельдеу 33 

2.4 Ең кіші квадраттар әдісі 34 

3 БЕТОНДЫ ҚОСПАНЫҢ САПАСЫН АДАПТИВТІ БАСҚАРУ 46 

ЖҮЙЕСІ 46 

3.1 Технологиялық процесті оптимизациялау үшін адаптивті моделдер 46 

3.2 Жалпы параметр әдісінің адаптивті алгоритмдерін таңдауын негіздеу 50 

3.3 Технологиялық процестерді адаптивті басқару жүйесі 56 

3.4 Икемделетін моделі бар объектіні адаптивті басқару 57 

4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 63 

4.1 Бағдарламаны құру және енгізуге кететін шығынды есептеу 63 

5 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 66 

5.1 Технологиялық процестің қауіпті және зиянды өндірістік факторлар анализі 66 

5.2 Ұйымдастырушылық шаралар 67 

5.2.1 Жұмыс атқарушы мамандарды қауіпсіздікпен қамтамасыз ету жұмыстары 68 

5.2.2 Қызмет етуші және жөндеу жұмыскелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық жұмыстар 68 

5.3 Техникалық шаралары 68 

5.3.1 Бөлек және бір-бірімен қиыстырыла қолданылатын электр тогының түсуіне қарсы қорғаныс құралдары мен негізгі техникалық тәсілдері 69 

5.3.2 Радиоактивті заттар және басқа да ионданған сәулеленуге        қарсы техникалық шаралар 69 

5.3.3 Оператор үшін жарықтану ерекшелігін таңдау 69 

5.3.4 Микроклиматты сақтау 70 

5.3.5 Шу әсерлері 71 

5.3.6 Дыбыс қысымының деңгейін және дыбыс жұтатын келбеттеулермен шуды басуды есептеу 72 

5.4 Өрт қауіпсіздігі 74 

ҚОРЫТЫНДЫ 76 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе............................................................................................................ 3-6

2-бөлім. Қазақ ұлттық киім сән үлгілерінің теориялық негіздері.

2.1. Ұлттық қазақ қыз киім тарихы және жаңаша сипаттау..................... 7-17

2.2. Сәндік қолданбалы өнер....................................................................... 18-19

2.3. Ою-өрнек шығу тарихы........................................................................  20-23

2.4. Қазақ ұлттық сәндік қолданбалы өнердегі педагогикалық шақтар.. 24-25

 

3-бөлім. Ұлттық киім сән өнерінің практикалық негіздері.

3.1. Техника қауіпсіздігі............................................................................... 26

3.2. Қазақ қыз ұлттық киім сән үлгілерінің конструктивті

ерекшеліктері................................................................................................. 27-38

3.3. Технологиялық ережелер....................................................................... 39-41

3.4. Материалтану.......................................................................................... 42-43

 

Қорытынды..................................................................................................... 44-45

Пайдаланылған әдебиеттер........................................................................... 46

 

 

 

Категория: Басқа тақырыптағы дипломдар | Просмотров: 1924 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz