Воскресенье, 18.11.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:38
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ

1. ЖАЛПЫ БӨЛІМ ......10

1.1 Бұйымның жұмыстық белгіленуі және техникалық сүраныс

бойынша сарапталуы ...-

1.2 МЕУЛ-ге сәйкес базалық бөлшек жадығатының қасиеті. . ... -

2 ДАЙЫНДАМАНЫ ТАҢДАУ ЖӘНЕ ОНЫ

САЛЫСТЫРМАЛЫ САРАПТАУ ЖОЛЫМЕН АЛУ

ТӘСІЛДЕРІ ..............12

2.1Дайындама жадығатының қасиеті ...-

2.2 Дайындаманы дайындау бойынша бағыттық технологияны

өңдеу (соғу, штамптау, құю цехтары) және дайын бөлшекті

соңғы механикалық өңдеу ....15

3 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМІ ...16

3.1 Термиялық өңдеудің технологиялық процесін  таңдау және

техника экономикалық құрылуы ...-

3.2 Бөлшекті термиялық өңдеудің бағыттық технологиясы. ...    17

3.3 Бұйымды термиялық өндеу операциясын орындау үшін

уақыттың есептелген нормасын анықтау ...

3.4 Бөлшекті қыздыруды есептеу бағдарының блоксхемасы...     20

4 КОНСТРУКТОРЛЫҚ БӨЛІМ ...23

4.1 Қондырғының тағайындалуы .-

4.2 Қондырғыларды есептеу ..-

5 ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ..25

5.1 Қондырғының қажетті санын есептеу және тандау.   .   .   .....

5.2 Жобалау участкелеріне  қолданылатын қондырғылардың

мінездемесі ...26

5.3 Технологиянық қондырғыны таңдау.............. ..40

6 ӨНІМНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ .45

6.1 Базалық бөлшекті термиялық дайындау өндірісі кезінде

пайда болатын ақаулар ..48

6.2 Термиялық бақылаудың бағыттық технологиясы ..-

7 ДАЙЫНДАУШЫ ТЕРМИЯЛЫҚ БӨЛІМДІ ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COMЛАУ 52

7.1 Дайындаушы термиялық участкенің құрылысын жаңарту. . -

7.2 Ентаңбасы, қуаты және үлкен өлшемдердің берілуімен

қолданылатын қондырғының, ванналардың және т.б мінездемесі .53

7.3 Шекараларды көрсетілген өндірістік аудандар және қондырғылардың орналасуы ..................................................54

7.4 Ғимараттың биіктік өлшемдері және бөлімнің тұтынушы

өндірістік аудандарын есептеу ..56

7.5 Жалпы цехтық көтерме тасымалдау түрлерін тандау;

еңтаңбасы және жұмыс істеу тәртібі ...-

8 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ......59

8.1   Жаңа термиялық ағындағы шығындарын  есптеу ...... -

8.2 Өндірістік жұмысшылардың жалақысы, жаңа

экономикалық тиімділікті есептеу ....-

8.3 Жабдықты эксплуатациялауға кететін шығындар ...... 61

8.4 Ғимараттармен қүрлыстарды сақтауға жүмсалатын

шығындар .... 63

8.4.1 Басқада цехтық шығындар ....... 64

9 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ......67

9.1 Еңбекті қорғаудағы үйымдастыру шаралары .....

9.2 Еңбек қорғаудағы техникалық қауіпсіздік шаралары .  .  .....68

 

9.3 Қауіпты өндіріс факторлардың талдауы ...-

9.4 Цехтарды ұйымдастыру ....-

9.5 Жерге қосқыш қондырғыны есептеу ...69

 

9.6 Еңбек қорғаудағы өндірістік тазалық шаралары.   .   .   .   .   ....71

9.7 Еңбек қорғаудағы өртке қарсылық шаралары ...74

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ..77

ҚОСЫМШАА

ҚОСЫМША Б

ҚОСЫМШАВ

ҚОСЫМША Г

 

 

 Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе............................................................................................................... 3

І – тарау. Автотербелістер тізбегі

 І.1. Автотербелістер тізбегіндегі физикалық процестер....................... 6

І.2. Автогенераторлардың жинақталған схемасы................................... 10

І.3. Сыртқы кері байланысты автогенераторлар теориясы.................. 13

І.4. Тербелістердің пайда болу шарттары................................................ 14

І.5. Контур жұмысының стационарлық (тұрақты) режимі................... 16

I.6. Стационарлық режимнің тұрақтылығы............................................ 19

I.7. Генератордың  өз - өзінен қозу режимі................................................ 21

I.8. Сыртқы кері байланыс тізбегімен қамтылған         

       автогенераторлардың  схемалары…………………………………... 25

I.9. Іштей кері байланысқан автогенераторлар....................................... 28

ІІ – тарау.   Electronics Workbenсh

компьютерлік модельдеу қолданбалы бағдарламасы.

 II.1.  Electronics Workbensh бағдарламасын қосу...................................... 31

II.2. Electronics Workbenсh бағдарламасы терезесінің сипаттамасы.... 32

II.3.  Electronics Workbenсh модельдеу жүйесімен жұмыс істеу.............  48

II.4.  Схеманы жинау тәртібі........................................................................ 50

III– тарау. Экспериментальдық бөлім.

Elektronics Workbench компьютерлік модельдеу қолданбалы бағдарламасымен тәжирібелер өткізу.

 III.1. Гармоникалық сигналдар істеп шығаратын генераторлар   

         моделін Elektronics Workbench бағдарламасының жұмыс 

         столында проектрлеу...........................................................................

 

52

III.2.  Тәжірибедегі автогенератор элементтерін талдау....................... 54

Қорытынды..................................................................................................... 56

Пайдаланылған әдебиеттер.......................................................................... 57

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

Кіріспе

 

I-Тарау.   Жоғарғы   дәржелі    беттермен   шектелген    теңселмелі     тірекке   орнатылған    дененің    релаксацияланатын    жер    қабатындағы қозғалысы

 

§1.  1   Жоғарғы   дәрежелі   беттермен   шектелген   теңселмелі   тіректің  кинематикасы:

 

1. 1. 1   Тірек формасы

1. 1. 2.    Тірек кинематикасы

 

§1. 2.     Жоғарғы   дәрежелі   беттермен   шектелген   теңселмелі   тіректің релаксацияланатын жер қабатындағы дөңгелеу үйкелісі:

1. 2. 1.  Релаксацияланатын жер қабатының механикалық моделі.

1. 2. 2.  Дөңгелеу үйкеліс күші. 

 

§1. 3.     Түзетілетін беттермен шектелген теңселмелі тірекке орнатылған

дененің релаксацияланатын жер қабатындағы қозғалыс тевдеуі. 

 

II-Тарау.     Жоғарғы   дәржелі    беттермен   шектелген    теңселмелі   тірекке  орнатылған    дененің    релаксацияланатын    жер    қабатындағы  тербелсін зерттеу:

 

§2. 1.  Түзетілетін беттермен шектелген теңселмелі тірекке орна-тылған дененің еркін тербелісі.

 

§2. 2.   Теңселмелі тіреккс орнатылған дененің дөңгелеу үйкелісі бар кездегі еркін тербелісі.

 

§2. 3.  Теңселмелі тірекке орнатылған дененің релаксацияланатын жер қабатындағы мәжбүр тербелісі. 

Қорытынды.

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе...............................................................................................................

І – тарау.

Қажетті анықтамалармен жалпы тұжырымдар.

§1 Функцияның сипаттаушы сандары............................................................

§2 Сипаттаушы көрсеткіштердің негізгі  қасиеттері.....................................

§3 Сызықтың біртектес жүйе шешімдерінің сипаттаушы

 көрсеткіштері... ...............................................................................................

 

 ІІ- тарау

Дұрыс және келтірімді жүйелер.

§1 Дұрыс жүйелер............................................................................................

§2 Үшбұрышты жүйелердің дұрыстығы.. Ляпунов теоремасы..................

 Мысалдар....................................................................................................

 Әдебиеттер.....................................................................................................

 

 

 

 

 «Еркіндік құндылық ретінде»

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе............................................................................................3-6

1тарау.Еркіндік мәңгілік мәселе.............................................7-15

1.1.Әлемдік философия тарихындағы еркіндік мәселесінің қаралуы.......................................................................................15-18

 

2тарау. Қазақтың «бес арысы» атанған зиялылар ілімдеріндегі еркіндік мәселесі.

2.1.Ахмет Байтұрсынов (1873-1937)- рухани еркіндік жаршысы.....................................................................................17-22

2.2.Әлихан Бөкейханов (1966-1937)-ұлттық демократия көсемі...........................................................................................22-25

2.3.Міржақып Дулатов  (1885-1935)- саяси еркіндікті саралаушы...................................................................................25-31

2.4.Жүсіпбек Аймауытов (1889-1938)-азаттыққа жетелер ағартушылық жолы....................................................................31-38

2.5.Мағжан Жұмабаев    (1893-1938)-өлеңдеріндегі еріктілік өрнектері.....................................................................................38-46

 

 

 

 

Қорытынды....................................................................................47

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі..........................................48-49

 

 

                                   ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

     КІРІСПЕ

ҚАРАСТЫРЫЛЫП ОТЫРҒАН ТАҚЫРЫПТЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҢ ЖАҒДАЙЫНА ШОЛУ.

 1.1     КӨШЕ-ЖОЛ ТОРАБЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ

 1.2      ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ АБАЙ                     ДАҢҒЫЛЫНДАҒЫ 2002-2004 ЖЫЛДАРДА ОРЫН         АЛҒАН ОҚИҒАЛАРЫНЫҢ ТАЛДАМАСЫ

1.2       ДИПЛОМДЫҚ ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН             МІНДЕТТЕРІ

2    ЗЕРТТЕУ БӨЛІМІ

2.1         ЖАЛПЫ НҰСҚАЛАР

2.2         КӨЛІК ЖӘНЕЖҮРГІНШІ             АҒЫНДАРЫНЫҢҚАҚТЫҒЫСУ НҮКТЕЛЕРІН      АНЫҚТАУ

2.3  АБАЙ ДАҢҒЫЛЫНДАҒЫ КӨЛІК ЖӘНЕ      ЖҮРГІНШІАҒЫНДАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ    ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ

2.4  ҚИЫЛЫСТАРДЫҢ ӨТКІЗУ ҚАБІЛЕТТІГІН     ЖӘНЕЖҮКТЕЛУ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ

2.5  ДИПЛОМДЫҚ ЖОБАНЫҢ ОСЫ ҚАРАСТЫРЫЛҒАН    БӨЛІМІ БОЙЫНША ҚОРЫТЫНДЫЛАУ

3    ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

3.1  БАҒДАРШАМ СИГНАЛДАРЫН КООРДИНАЦИЯЛЫҚ   РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІНҚАРАСТЫРУ

3.1.1       КООРДИНАЦИЯЛАУДЫҢ ЖЫЛДАМДЫҒЫН         ЕСЕПТЕУ

3.1.2        РЕТТЕУ ЦИКЛЫН ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІН       ЕСЕПТЕУ

3.1.3        «ЖОЛ-УАҚЫТ» СЫЗБА НҰСҚАСЫНЫҢ КӨЛБЕУ       БҰРЫШЫН АНЫҚТАУ

3.1.4         БАҒДАРШАМДАР СИГНАЛДАРЫН          КООРДИНАЦИЯЛАУ СЫЗБА НҰСҚАСЫН РЕТТЕУ      ЖӘНЕ ТҰРҒЫЗУ

3.2  АБАЙ-ТӘКЕ ХАН ҚИЫЛЫСЫНДА АЙНАЛМАЛЫ ҚОЗҒАЛЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУЫ

4    ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

4.1 АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІ ЛАСТАНУДЫҢ КӨЗІ

4.2        АУАНЫ ЛАСТАЙТЫН ЗАТТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ

4.3        КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫН ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ТЕРІС       ӘСЕР ЕТУІН АЗАЙТУ ӘДІСТЕРІ

4.4        КӨЛІК АҒЫНДАРЫ ШЫҒАРАТЫН УЛЫ ЗАТТАРДЫ    АНЫҚТАУ

5    ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

5.1        ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР

 5.2       ҚОЗҒАЛЫС ҚАУІПСІЗДІГІН ЖОҒАРЫЛАТУ       БОЙНША ІС-ШАРАЛАР ТИІМДІЛІГІН АНЫҚТАУ

   ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 

Категория: Басқа тақырыптағы дипломдар | Просмотров: 1833 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz