Воскресенье, 25.02.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:38
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

  ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

        Реферат..............................................................................................................

        Кіріспе................................................................................................................

 

1.     Бөлім.  Жұмысқа қойылатын талаптар......................................................

 

1.1 Шу стансасының  техникалық сипаттамасы. Шу –Отар телімінің техникалық сипаттамасы..........................................................................................

 

1.2   Шу- Отар телімінің  пайдалану сипаттамасы.................................................

 

1.3   Шұғыл реттеу орталығының қызметі жағдайындағы станса жұмысының технологиялық  ерекшеліктері.................................................................................

 

2.   Теориялық  бөлім. Шу-Отар  телімінде  ОРЦ  мен  XML  құжаттарымен құжат алмасуы...........................................................................................................

 

2.1  Жалпы  мәліметтер............................................................................................

 

2.2  Ақпаратпен  қамтамасыз  етуге түсініктеме...................................................

 

2.3  Жүйені  қолданушылардың  жұмыс  шешімі..................................................

 

2.4  Шұғыл реттеу орталығында электронды құжат алмасуды ұйымдастыру....

 

3.  Тәжірибелік  бөлім. Шұғыл  реттеу орталығының жүйесін ендірудің экономикалық тиімділігін есептеу...........................................................................

 

       Қорытынды.......................................................................................................

 

       Пайдаланылған әдебиеттер............................................................................         

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

Кіріспе

 

Шығыс мәліметтері

 

1 ТАРАУ.  ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ЕСЕПТЕМЕ

1. Негізгі өлшемдерді анықтау

2. Z 1 статордың ойығының санын және орамасын есептеудегі анықтау

3. Статор ойығының өлшемдерін есептеу

4. Фаздық ротор өзекшесінің, ойық сандарының және орамасының өлшемдерін есептеу

5. Ротор ойығының өлшемдерін есептеу

6. Магниттік тізбекті есептеу

7. Статор және ротор орамалдарының белсенді және индуктивті кедергілері

8. Болаттағы шығындар, механикалық және қосымша шығындар

9. АҚ жұмыстық сипаттамалары

 

2 ТАРАУ.  ЖЫЛУЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕ

1. Статор орамасы

2. Фаздық ротор орамасы

 

3 ТАРАУ. ЖЕЛДЕТКІШТІК ЕСЕПТЕМЕ

1. Желдеткіштік есептеме

2. Ортадан тепкіш желдеткішті есептеу

 

4 ТАРАУ. МЕХАНИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕ

1. Білік қатаңдығын есептеу

2. Білік берітігін есептеу

3. Айналудың сындық жиілігін анықтау

 

 

 

5 ТАРАУ. АРНАЙЫ БӨЛІМ

1. Магниттік тізбекті есептеу

2. Шығындарды анықтау

3. Жұмыс сипаттамасын есептеу

4. Жылулық есептеу

 

6 ТАРАУ.10кВт,18кВт,22кВтҚУАТТЫ ҚОЗҒАЛТҚЫШТАР  ЕСЕПТЕМЕЛЕЛЕРІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

 

7. ТАРАУ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

1. Жобаланатын қозғалтқыш қондырғыларының бизнес-Жоспар - www.topreferat.comы

2. Бизнес-Жоспар - www.topreferat.comдың техникалық бөлімі

3. Бизнес-Жоспар - www.topreferat.comдың мақсаты мен мәселесі

4. Ұйымдастырушылық Жоспар - www.topreferat.comы

5. Инвестірлеудің есептемесі

 

8 ТАРАУ. ӨМІРТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ

1. Станцияларда сорғыларды пайдалану кезіндегі қауіпсіздікке қойылатын міндеттер

2. Еңбек жағдайының анализі

3. Өндірісті жарықтандыру

4. Жерлендіруді есептеу

5. Өнеркәсіпті желдеткіш

 

Қорытынды

 

Әдебиеттер тізімі

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 Кіріспе............................................................................................

СГК-ғы Х3— - орталықтар және олардың құрылысы.

1.1. 80-300 К-де сәулелендірілген СГК-да полигалоидты V-орталықтардың пайда болу механизмдері …….……….…..................

Сәулелендірілген СГК-да галогеннің жинақталуы ............…

Сәулелендірілген СГК-да Х3—орталықтардың жинақталуы механизмдері және оларды кванттық-химиялық

        модельдеу ……...................…………………………………..................

2. Кванттық-химиялық зерттеу әдістемесі .

    2.1. Нүктелік ақаулардың геометриялық құрылымын 

         анықтаудағы кластерлік бағытты негіздеу ….............…………...

    2.2. Есептеу схемасын таңдау …………………………………….............…

3. КВr кристалындағы Вr3— - орталықтың әр түрлі конфигурациясын кванттық-химиялық әдіспен зерттеу.

   3.1. Вr3— - орталығын кванттық-химиялық модельдеу 

         әдісімен үш өлшемді кристалдық торда зерттеу......................

   3.2. Вr3— - орталығын кванттық-химиялық модельдеу 

         әдісімен екі өлшемді кристалдық торда зерттеу......................

Қорытынды............................................................................................

Қолданылған әдебиеттер .....................................................................

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COMЫ

 

КІРІСПЕ............................................................................................................5

 

1  АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІНДЕГІ ТАРИФТІҢ ҚАЛЫПТАСУ   

    НЕГІЗІ.............................................................................................................8

 

1.1  Автомобиль көлігіндегі тарифтің мәні және оған әсер етуші                         

       факторлар......................................................................................................8

1.2  Қазақстандағы автомобиль көлігінің дамуы...........................................20

1.3  Тарифтік механизмнің қалыптасуындағы мемлекеттің алатын

       орны .............................................................................................................23

 

2   «ОЙЛ ТРАНСПОРТ КОРПОРЕЙШЭН» ЖШС ТАРИФТЕРІНІҢ     

       НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫН ТАЛДАУ...........................................................33

 

2.1  «Ойл Транспорт Корпорейшэн» ЖШС-дегі тарифті  

        қалыптастыру проблемалары...................................................................33

2.2  Кәсіпорын қызметіндегі тарифтік саясатты монополияға қарсы   

      реттеу.............................................................................................................41

 

3  ҚАЗАҚСТАННЫҢ АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІНДЕГІ ТАРИФТІК

    ЖҮЙЕНІ ЖЕТІЛДІРУ..................................................................................46

 

3.1  Автомобиль көлігі қызметіне ақы төлеудегі тарифтік жүйені  

       жетілдіру жолдары.....................................................................................46

3.2  Автомобиль көлігі қызметіндегі тарифтерді анықтау............................50

 

ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................................................54

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.......................................................56

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

1. «Айдос» шаруа қожалығы туралы 1 

1.1. Шаруашылықтың табиғаты және ауа райы жағдайы 3 

1.2. Фермадан шығатын қи-садра, әр-түрлі қалдықтар және олардың физико-механикалық және химиялық қасиеттері 4 

2. Мал шаруашылығында сұйық қи-садра және жуынды суларды ауасыз /анаэробты/ метандық ашыту технологиясына шолу 8 

2.1 Сұйық қи-садраны ашыту қондырғысының жұмыс істеу принципі 17 

2.2. Сұйық қи-садраны ашытушы қондырғының конструкциясы 20 

2.3. Биогаз алу процесін  интенсификациялау жолдары 33 

2.3 Сұйық қи-садраны өңдеу технологиясына әсер ететін  негізгі факторлар 37 

2.5. Толассыз толтыра салу және түсіру 51 

3 Биогаз қондырғысының инженерлі-техникалық есептеулері 53 

3.1. Метантенканы (биореактор) есептеу негіздері 53 

3.2. Араластыру процессіндегі сұйық сорғыш пен 55 

гидромониторлық саптаманы есептеу 55 

4 «Айдос» шаруашылығына таңдап алған биогаз қондырғысы 58 

4.1. Шағын биоэнергетикалық қондырғы 58 

4.2 Биогаз қондырғысының сұйық қи-садраны өңдегендегі 61 

экономикалық тиімділігі 61 

Жалпы тұжырым 63 

Қолданылған әдебиеттер 65 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе 3 

І-тарау. Ақын-жыраулар шығармаларындағы философиялық дүниетанымдық ойлар 6 

1.1 Ақын-жыраулар мұрасын философиялық тұрғыдан зерттеудің методологиялық мәселері 6 

1.2 Ақын-жыраулардың әлеуметтік философиялық ой кешу үрдісі 16 

Азамат ердің баласы 18 

ІІ тарау. Ақын жырау мұрасының қазақ дүниетанымындағы  тәлім-тәрбиге байланысты өсиеттері 32 

2.1 Ақын-жыраулардың ұлттық тәлім-тәрбие жөніндегі ұлағатты ойлары 32 

2.2 Ақын-жыраулардың қазақ философиясы тарихында алатын орны 37 

Қорытынды 40 

Сілтемелер 42 

Әдебиеттер тізімі 43 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 

КІРІСПЕ 3 

1 АЛМАТЫ МЕТРОПОЛИТЕНІ ҚҰРЫЛЫС АЛАҢЫНЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ  ЖӘНЕ ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 5 

1.1 Жалпы  мағлұматтар 5 

1.2 Алматы метрополитені желілерінің тау-геологиялық, гидрогеологиялық жағдайлары 7 

2 АЛМАТЫ МЕТРО ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖОБАЛАУ 10 

2.1 Метрополитен тоннелінің  габариттері 10 

2.2 Метрополитен тоннелдерінің  қаптамасына тау қысымынан болатын есепті  жүктемелерді анықтау 11 

2.3 Метрополитен тоннелдері қаптамаларының құрастырмалы конструкциялары 16 

2.3.1  Алматы  метролитені  ғимараттарының  құрылыстық  конструкциялары 20 

2.4 Метрополитен  тоннелінің  құрастырмалы тюбингтік конструкциясын есептеу 23 

2.5 Метрополитен тоннелдерін  қалқандық  тәсілмен   салу 27 

2.5.1 Қалқандық тәсілдің мәні 27 

2.5.2 Эксковаторлық атқару органы бар қалқандар 29 

2.5.3 Тоннелдер құрылысын  қалқандық тәсілмен  жүргізгендегі негізгі технологиялық операциялар. 31 

2.6 Ұңғымалық  қалқандардың параметрін  есептеу 36 

2.6.1  Қалқанды  алға  жылжытатын  күштерді анықтау 36 

3 АЛМАТЫ МЕТРО ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖОБАЛАУДАҒЫ НЕГІЗГІ ЕСЕПТЕУЛЕРДІ АВТОМАТТАНДЫРУ 42 

3.1 Программалау тілін таңдау 42 

3.2 Метрополитен тоннелдерінің  қаптамасына тау қысымынан болатын есепті  жүктемелерді есептеуді автоматтандыру 46 

3.3 Метрополитен тоннелінің құрастырмалы тюбингтік конструкциясын есептеу  операцияларын автоматтандыру 47 

3.4 Қалқанды  алға  жылжытатын күштерді есептеу операцияларын автоматтандыру 48 

4 МЕТРО ТОННЕЛІ  ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫ МЕН ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ 50 

4.1 Ұңғымалық қалқандардың және комплекстердің  өнімділігін  есептеу 50 

Монолитті-пресстелген бетон бекітпесін қолданған кезде: 53 

4.2 Өтпелі тоннель құрылысының технико-экономикалық  көрсеткіштерін есептеу 55 

Шығындар баптары 65 

5 ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚOPШAҒAH ОРТАНЫ ҚOPҒAУ 66 

5.1 Еңбекті қорғау заң  негіздері 66 

5.2   Метродағы кездесетін зиянды факторлар 68 

5.3 Зиянды    факторлардың     адам    денсаулығына,      өміріне 69 

тигізетін әcepi, олармен күресу  шаралары 69 

5.4 Метрода ауа тазалығын   ұйымдастыру (желдету) 72 

5.4 Қоршаған ортаны қорғау 75 

ҚОРЫТЫНДЫ 76 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 77 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Аннотация

 

Кіріспе

 

Көшендік бөлім

Сәнге бағыттама

Үлгіні таңдау

Үлгінің сыртқы көрінісіне сипаттама

Сәнді киімде қолданылатын бисердің шығу тарихы және оның қолданылуы.

 

Техникалық ұсыныстар

Мата таңдау

Киімге қойылатын талаптар.

Мата үлгілері (коллаж)

 

Конструктивтік бөлім

Бұйымға берілген өлшемдер

Конструктивтік  қосымшалар

Бұйым сызбасының есептері

Үлгінің ерекшелігі.

Бұйым бөлшектерінің спецефикациясы

Тігіске берілген ен.

Үлгіні мата бетіне орналастыру.

 

Технологиялық бөлім

Технологиялық тізбектілік

Негізгі түйіндердің өңделуіне технологиялық карта.

Құрал-жабдықтарды таңдау және тиімді өңдеуді таңдау.

Ылғалды-жылу өңдеуді таңдау.

 

Экономикалық бөлім

Бұйымды бағалау

 

Қауіпсіздік ережесі

 

Қорытынды

 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі.

Категория: Басқа тақырыптағы дипломдар | Просмотров: 1860 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz