Вторник, 16.10.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:37
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

71

 

 

 

Тақырыбы: Тас тұзының  кен орнында  газды  жерасты  сақтау  қоймасын  жобалау

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

 КІРІСПЕ

 

 

 1 ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ

 1.1 Жерасты қоймаларын салуға жарамды тас түзының кен орыны

 1.2 Солтүстік - Оралдың сор - тұзды алқабы

 1.3 Жерасты қоймаларын жобалауға арналған геологиялық барлау жұмыстары

 1.4 Жерасты қоймаларының сызба нұсқа тәсілдерінің әдістері

 1.4.1  Жерасты сыйымдылығының құрылыс құрылғысы

 1.5 Тұздық суды сақтау, тастау және пайдаға асыру

 1.5.1 Тұздық суды пайдаға асыру

 1.5.2 Тұздық судың қорын технологиялық сақтау

 1.6 Сұйытылған көмірсутегі газдарының жерасты сақталуы қорының технологиялық үлгісі

 1.7 Басты Жоспар - www.topreferat.comдың тұтастығы

 

 

 2 ЕСЕПТЕУ БӨЛІМІ

 2.1   Жерасты қоймаларының құрылыс параметрлерін есептеу

 2.1.1 Қойма құрылуының бірінші сатысындағы процесінің пайда болу параметрлерін есептеу

 2.1.2 Қойма құрылуының екінші сатысындағы процесінің пайда болу параметрлерін есептеу

 2.1.3 Қойма құрылуының үшінші сатысындағы процесінің пайда болу параметрлерін есептеу

 2.1.4 Қойма құрылуының төртінші сатысындығы процесінің пайда болу параметрлерін есептеу

 2.2 Электр параметрлерінің анықтамасы

 

 

 3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

 3.1 Газ сақтау құрылысы инвестициясына байланысты негізгі тұжырымдамалар

 3.2 Тұз қабаты жерасты сыйымдылығының капиталдық салымы

 3.3 Капиталдық салыным сметасын құрастыру

 3.4 Ағымдағы таза құн есебі

 3.5 Түсімнің  ішкі құн есебі 

 3.6 Экономика әсерлілігі және инвестицияның өтемділік кезеңі

 3.7 Шығын құрамын Жоспар - www.topreferat.comлау

 3.8 Тозуына қарай кететін төлемдер есебі

 3.9 Өндірістің сындарлы нүктесі.  Шығынсыз нүкте

 

 

 4 ЕҢБЕК ПЕН ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

 4.1 Еңбекті қорғау

 4.1.1 Өндірістік тазалық

 4.1.2 Қауіпсіздендіру техникасы

 4.1.3 Өрттік қауіпсіздік

 4.2 Қоршаған ортаны қорғау

 4.2.1 Ауа тазалығын сақтау

 4.2.2 Су алабын қорғау

 4.2.3 Жер қойнауларын қорғау

 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 КІРІСПЕ ...................................................................................................

 1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ ...................................................................

 1.1 Геологиялық және экономикалық жағдайлар .....................................

 1.2 Ауданның геология-геофизикалық зерттеу тарихы ...........................

 1.3 Стратиграфия ..........................................................................................

 1.4 Тектоника ................................................................................................

 1.5 Мұнай-газдылығы және оның болашағы ............................................

 1.6 Сулылығы ...............................................................................................

 1.7 Ұңғыманы қазу кезіндегі кездесуі мүмкін қиындықтар аймақ қабаттары ................................................................................................

 1.8 Керн алу аралықтары .............................................................................

 1.9 Болашағы бар қабаттарды ашу және сынау ........................................

 1.9.1 Қабаттарды сынаудың тәсілдері мен аралықтары ...........................

 1.9.2 Өнімді қабатты ашу әдісі ....................................................................

 1.10 Ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер .............................................

 2 ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ .................

 2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу ..............................................

 2.2 Ұңғыма құрылысын жобалау және дәлелдеу ......................................

 2.3 Бұрғы тізбегінің құрылымын жобалау:  бұрғы құбырлар тізбегін биіктікке есептеу ....................................................................................

 2.4 Ұңғыманы жуу ......................................................................................

 2.4.1 Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін әр тереңдік аралықтары үшін тағайындау..............................................

 2.4.2 Жуу сұйығының барлық түрі үшін саздың, судың химиялық реогенттердің ауырлатқыштың және т.б. материалдарын шығымдарын анықтау..........................................................................

 2.4.3 Жуу сұйығының дайындау химиялық өңдеу үшін және ұңғыма сағасына жабдықтарды  таңдау..........................................................

 2.4.4 Ұңғыманы жуудың гидрафликалық есебі .......................................

 2.5 Бұрғылау қондырғысын таңдау бұрғылау жабдықтары мен мұнара.

 2.6 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау.......................................

 2.6.1 Қашаудың түр - өлшемін моделін және олардың көрсеткіштерін, өндіріс статистикалық мәліметтер бойынша жобалау.....................

 2.6.2 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты әр теңдік аралықтары үшін жуу сұйығының шығымын  жобалау .................................................

 2.7 Ұңғымаларды бекіту ..............................................................................

 2.7.1 Шегендеуші құбырлар тізбектерін жобалау және оларды беріктікке есептеу................................................................................

 2.7.2 Аралық және пайдалану құбырлар тізбегінің төменгі құрамы.......

 2.7.3 Шегендеуші құбырлар тізбегін түсіруге дайындық жұмыстары және оларды түсіру.............................................................................

 2.7.4 Цементтеу тәсілін таңдау және тізбектерді цементтеуге есептеу...

 3 АРНАЙЫ БӨЛІМ ...................................................................................

 4 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ ....................................................................................

 4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау……………….

 4.2 Қорғаныс шаралары …………………………………………………..

 4.2.1 Жалпылама шаралар ………………………………………………

 4.2.2 Өндірістік санитария …………………………………………..……

 4.2.2.1 Жалпылама  шаралар ………………………………………………

 4.2.2.2 Өндірістік шағын климат ………………………………………….

 4.2.2.3 Өндірістік жарықтама ……………………………………………..

 4.2.2 Техника қауіпсіздігі …………………………………………………

 4.2.3 Электр қауіпсіздігі ………………………………………………….

 4.2.4 Өрт  қауіпсіздігі ……………………………………………………..

 4.3  Қоршаған  ортаны қорғау……………………………………………..

 5 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ................................................................

 5.1 Ұңғыма құрылысының уақытын анықтау............................................

 5.2 Ұңғыма құрылысына смета жасау.......................................................

 5.3 Жобалық  ұңғыманы қазудың салыстырмалы тиімділігі. Техникалық экономикалық көрсеткіштер............................................

 

ҚОРЫТЫНДЫ .......................................................................................

 

ӘДЕБИЕТТЕР  ТІЗІМІ ..........................................................................

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе 1 

1 Технико-технологиялық бөлім 3 

1.1 Кен орының жалпы мәліметтері 3 

1.2 Кен орнының геологиялық құрылыма игеру тарихы 4 

1.2.1 Стратиграфия 8 

Құрылымның қанаттарына ұштастырылған түзілімдер 13 

1.2.2. Тектоника 14 

1.3 Мұнайгаздылық 18 

4.2 Жер қойнауы мен қоршаған ортаны қорғау 22 

4.2.1 Атмосфераны ластандыратын көз ретіндегі кәсіпорынның сипаттамасы 22 

4.2.2 Бар жабдықтан атмосфераға бөлінетін зиянды заттар шығарындылардың параметрлері 23 

4.2.3 Игеру объектілерінің атмосфералық ауаның бар ластануына қосқан үлесін бағалау 25 

4.2.2 Топырақтар мен грунттардың қазіргі күйі 26 

4.2.5 Сулардың қазіргі күйі 27 

4.2.6 Жер ресурстарын қорғау 30 

2. ТЕХНИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ 32 

1.4 Тәжиберілік өнеркәсіптік пайдалану жобасының негізгі жағдайлары 32 

1.4.1. Қабаттардың есептемелік моделдерін, олардың геологиялық физикалық сипаттамалар негіздеу игеру режимин таңдау 32 

1.5 Игерудің есептеу нұсқаларын және олардың бастапқы сипаттамаларын негіздеу 38 

1.6 Игерудің күнделікті жағдайының талдауы және мұнайды шығару әдістерін қолданудың тиімділігі 39 

1.6.1 Ұңғымалар қор жұмысының сипаттамасы, пайдалану тәсілін таңдау фонтандық пайдалану жабдығын баяндау 43 

1.7 Ұңғымаларды пайдалану тәсілін таңдау 44 

1.7.1 Фонтандық пайдалану кезіндегі жабдық. 46 

1.7.2 Теңіз кен орнын пайдалану кезіндегі кедергілер 52 

1.8 Фонтандық көтергіштің диаметрін таңдап алу және фонтандаудың тиімді режимін таңдау 58 

1.8.1 Фонтандық көтергіш диаметрінің есебі 58 

1.8.2 Фонтадаудың минималды түптік қысымының есебі 60 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 1 

Кең орнының геологиялық зерттелуінің және игерілуінің тарихы 1 

1.2 Стратиграфия 4 

1.3 Тектоника 10 

1.4 Мұнайгаздылық 12 

1.5 Сулылық 16 

1.5.1 Қабат суларыны” физика-химиялық қасиеттері 18 

2 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 19 

2.1 Сигма кен орнындарыны” қазіргі жағдайы 19 

2.2 ХІІІ горизонтты игеруді” жағдайы 28 

2.3 Сигма кен орныны” өндіру және айдау ұңғымалары қорыны” жағдайы 30 

2.4 Платформа 33 

2.4.1 ЖБЖБҚ-” технологиялық жабдықтары 39 

2.5 ЖБЖБҚ-” энергетикалық жабдықтары 41 

2.6 ЖБЖБҚ-” жұмыс бақылау және басқару 43 

2.6.1 Механикалық қондырғымен бақылау және басқару жүйесі 46 

2.6.2 Қосымша механизмдерді және жүйелерді басқарумен бақылау жүйелері 47 

2.6.3 ЖБЖБҚ-” жағдайын бақылау және басқару жүйелері 49 

2.7 ЖБЖБҚ-н жа”а нүктеге көшіріп апару 53 

2.7.1 ЖБЖБҚ-н пайдалануды” ерекшеліктері 55 

2.8 Қабатты жылумен ө”деу жүйесіні” өндірістік есептелуі 57 

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 62 

3.1 "Өзенмұнайгаз” акционерлік қоғамыны” ұйымдастыру сипаттамалары 62 

3.2 Негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастыру 62 

3.3 Текникалық жабдықтау 64 

3.3.1 Автоматтандыру мен телемеханикаландыру дәрежесі 64 

3.4 Материалдық - техникалық жабдықтауды ұйымдастыру 65 

3.5 Кәсіпорын транспортын ұйымдастыру 65 

3.6 Ұңғымаларды жөндеуді ұйымдастыру 66 

3.7 Өзен кен орнын игеруді” жобалық және нақты техника – экономикалық көрсеткіштерін талдау 68 

3.7.1 Өндірістегі өнімні” көлемін шараны енгізгеннен кейінгі есебі 71 

4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 77 

4.1 Қорғау шаралары 79 

5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 81 

5.1 Технологиялық үрдістерді” атмосфераны, литосферны (топырақ, жер қойнауы) ластаушы заттар көзі ретінде талдануы 81 

5.2 Атмосфераны ластау көздері 82 

5.3 Атмосфералық ауаны қорғау 85 

5.3.1 Литосфераны қорғау (топырақ және жер қойнауы) 85 

5.3.2 Гидросфераны қорғау 86 

5.3.3 Жануарлар әлемін қорғау 87 

5.4 Литосфераны ластау көздері 88 

5.5 Мұнай көмірсутектеріні” Теңізге төгілуіні” алдын алу 90 

5.6 Қалдықтары басқару Жоспар - www.topreferat.comы 93 

5.7 Гидросфераны ластау көздері 94 

5.8 Өнеркәсіпорындарды” қауіп санатын анықтау (ӨҚС) 96 

 

 

 

 

 

Категория: Мұнай-газ | Просмотров: 1977 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz