Вторник, 16.10.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:37
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 4 

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ  БӨЛІМ 6 

1.1 Өзен  кен  орны  жайлы  жалпы  мәліметтер 6 

1.3 Стратиграфия 10 

1.4 Тектоника 15 

1.5 Мұнайгаздылық 17 

1.6 Сулылық 21 

1.6.1  Қабат  суларының  физика-химиялық  қасиеттері 22 

2 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 24 

2.2 Арматура және бақылау- өлшеу аспаптары. 31 

2.2.1 Тұрба тізбектік арматура. 31 

2.2.2 Терең сораптық скважиналардағы жуатын құрылымның қондырғысының тереңдігін анықтау. 33 

2.3 ГДРП- ны өткізу үшін скважиналарды сайлау. 35 

2.3.1 ГДРП- ның технолгиялық барысы. 36 

2.3.2 Скважинадағы дайындық жұмыстары. 36 

2.3.3 Полимерлі су айдау 37 

2.3.4 Полимерлі су айдау кезіндегі игеру көрсеткіштерінің есебі 39 

2.3.3 Жанар-қышқыл, хлор кальцийын қолдану. 48 

2.3.4 Жұмыстарды жүргізудіәң мерзімдері мен ұйымдастыру. 50 

3. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 52 

3.1. Қабатты гидравликалық жарудың экономикалық тиімділігін анықтау 52 

3.1.1. Қабатты гидравликалық жарып енгізгеннен кейінгі өнімнің көлемін анықтау. 52 

3.1.2. Іс-шараларды енгізгенге дейінгі пайдалану шығынын анықтау 53 

3.1.3. Іс шараларды енгізуден кейінгі пайдалану шығынын есептеу және өнімнің бірлік өз құндылығын анықтау. 57 

3.1.4 Іс шараларды енгізуден жылдық экономикалық тиімділікті анықтау 62 

Экономикалық тиімділік, тг 63 

4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 63 

4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар анализі 63 

4.2 Қорғану  шаралары.  Техника  қауіпсіздігі 64 

4.2.1 Өндірістік санитария. 67 

4.2.2 Өрт сөндіру қауіпсіздігі 71 

5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 72 

5.1 Қабат қысымын қалыпты үстау жүйесіндегі қоршаған ортаны қорғау 72 

5.2  Қауіпті және зиянды факторлардың өндірістегі сараптамасы 72 

5.3 Қоршаған ортаны қауіпсіздендіру және қорғау талаптары. 73 

5.4 Техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бойынша шаралар. 75 

5.5 Скважиналарды пайдалану кезінде техника қауіпсіздігі бойынша шаралар. 77 

ҚОРЫТЫНДЫ 81 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 83 

 

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе

1.   Геологиялық бөлім.

1.1     Районның физико-географиялық және экономика-

         географиялық сипаттамасы.

1.2.    Геология  оқытылудың  және  Өзен  кен  орнын игерудің тарихы.

1.3.    Стратаграфия.

1.4.    Тектоника.

1.5.     Мұнайгаздылық.

1.6.     Сулылығы.

Техника-технологиялық бөлім.

2.1.     XVII  горизонтты игерудің қазіргі жағдайы және қысқаша тарихы.

2.1.1.  Пайдалану және айдау скважиналарының қорының динамикасы.

2.1.2.  Қабат қысылымының және су айдау, мұнай, газ,

ілеспе су өндірудің динамикасы.

 2.2.    XVII    горизонттың   қабат   қысымын   қалыпты

ұстаудың анализі.

2.2.1.  Су айдау скважиналар қорының енгізілуі және қолданылуы.

Алу және су айдау көлемінің байланысы.

2.3.     Су айдау және сумен қамтамасыз ету.

2.3.1.  Су айдауға керекті су көздері.

Суға қойылатын талаптар, суды дайындау.

3.3.     Сумен   жабдықтаудың  жалпы   схемасы.   Негізгі объектілер.

2.4.    Су айдау скважиналарын пайдалану.

2.4.1.   Су айдау скважиналарының қорының сипаттамасы.

2.4.2.   Су айдау скважиналарын меңгеру.

2.4.3.   Айдау скважиналарын жабдықтау. Қабатқа су айдау

           көлемін реттеу.

2.4.4.   Айдау   скважиналарының   бүзылуының   негізгі

           себептері және жұмысын қалпына келтіру. Айдау

           скважиналарының түптік зонасына әсер ету.

2.5.      Айдау скважиналарын зерттеу.

2.5.1.   Айдау  скважиналарын  зерттеудің,   технологиясы

           мен әдістері.

2.5.2.   Айдау скважиналарын зерттеу негізінде қолданатын

           жабдықтар мен құралдар.

2.6.    Өзен кен орындарының XVII горизонты бойынша

           ыстық су айдау жұмыстарының жағдайы.

2.6.1.   Ыстық су айдауда мақсат.

2.6.2.   Ыстық су айдауда қолданылатын жабдықтардың

           және су дайындаудың технологиясы.

2.6.3.   Ыстық   су   айдаудағы   жұмыстар   нәтижесінің

           анализу.

2.7.    Қабатқа жиналған жылдың санын есептеу.

           Экономикалық бөлім.

3.1.    "Өзенмұнайгаз"   мұнай  газ  өндіру  бірлестігінің

           ұйымдастыру сипаты.

3.2.    Қабат      қысымын      бірқалыпты      ұстаудың

           экономикалық анализі.

3.3.    Қабат    қысымын    қалыпты    ұстау    әдісінің

   экономикалық тиімділігін есептеу.

4.    Қоршаған ортаны және еңбекті қорғау.

4.1.    Қабат қысымын қалыпты ұстау жүйесіндегі еңбекті

           қорғау.

4.1.1.   Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар анализі.

4.1.2.   Техника қауіпсіздігі.

4.1.2.2. Өндірістік санитариялар.

4.2.      Қабат   қысымын   қалыпты   ұстау   жүйесіндегі

           қоршаған ортаны қорғау.

           Қорытынды.

           Қолданылған әдебиеттер тізімі.

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 3 

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ  БӨЛІМ 4 

1.1 Өзен  кен  орны  жайлы  жалпы  мәліметтер 4 

1.2 Кен  орнының  геологиялық  зертелуінің  және  игерілуінің тарихы 5 

1.3 Стратиграфия 8 

1.4 Тектоника 13 

1.5 Мұнайгаздылық 15 

1.6 Сулылық 19 

1.6.1  Қабат  суларының  физика-химиялық  қасиеттері 20 

2 ТЕХНИКО – ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ   БӨЛІМ 22 

2.1 Өзен  кенорнының  тарихы  және  күнделікті  игеру  жағдайы 22 

2.2 XV  қабатты  игерудің  жағдайы 32 

2.3 Өзен  кенорны  бойынша  мұнай,  су  өндіретін скважиналардың жағдайы 34 

2.4 Скважина өнімін кәсіпшілік дайындау, жинау жүйесіндегі талаптары 37 

2.5  Қабат  қысымын  ұстау  жүйесінің  жағдайы 39 

2.6 Су  айдау – қабаттардың  мұнай бергіштігін арттырудың 40 

жоғары потенциалдық  игерілген тәсілі 40 

2.7  Кенорында  игеру  технологиясын  жетілдіру 41 

2.10 Дебитті  және  айдалатын  судың  көлемін  анықтау 54 

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ  БӨЛІМ 60 

3.1 Өзенмұнайгаз  акционерлік  қоғамының  ұйымдастыру сипаттамалары 60 

3.1.1  Негізгі  және  қосалқы  өндірісті  ұйымдастыру 60 

3.1.2 Техникалық  жабдықталу.  Автоматтандыру мен телемеханикаландыру  дәрежесі 62 

3.1.3 Материалдық – техникалық  жабдықтауды  ұйымдастыру 62 

3.1.4  Кәсіпорын  транспортын  ұйымдастыру 63 

3.1.5 Скважиналарды жөндеуді ұйымдастыру 64 

3.2 Өзен  кен  орнын  игерудің  жобалық  және  нақты техника – экономикалық көрсеткіштерін талдау 65 

3.4  Өзенмұнайгаз  акционерлік  қоғамының  2002  жылдың мұнай мен газ өндірудің өзіндік құнына қысқаша талдау 67 

4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 75 

4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар анализі 75 

4.2 Қорғану  шаралары.  Техника  қауіпсіздігі 75 

4.2 Өндірістік санитария. 78 

4.2.3 Өрт сөндіру қауіпсіздігі 82 

4.2 Қабат қысымын қалыпты үстау жүйесіндегі қоршаған ортаны қорғау 83 

5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 85 

5.1 Өндірістің биосфера компоненттеріне әсерін талдау 85 

5.1.1 Атмосфераға әсер ету 85 

5.1.2 Гидросфераға әсер ету 86 

5.1.3 Литосфераға  әсер  ету (топыраққа  және  жер  қойнауына) 87 

5.2 Ұйымдастырылған  шаралар 88 

5.3 Техникалық  шаралар 88 

5.3.1Атмосфераны  қорғау 88 

5.3.2 Гидросфераны қорғау 90 

5.3.3 Литосфераны қорғау 91 

ҚОРЫТЫНДЫ 96 

Пайдаланылған  әдебиеттер  тізімі 97 

                                           

Жоспар - www.topreferat.com

Кіріспе 11 

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 13 

1.1 Алаңның  физикалық, георграфиялық,  экономикалық жағдайлары 13 

1.5 Мұнайгаздылығы 51 

1.6 Жер асты суларының сипаттамасы 57 

1.7  Газ қорларын есептеу 61 

1.8 Жобалау,іздестіру жұмыстарының әдістері мен көлемі. 63 

1.8.1 Іздестіру жұмыстарының мақсаты мен міндеттері. 63 

1.8.2 Іздестіру ұңғыларын орналастыру жүйесі. 64 

1.9 Каспиймаңы ойпатының тұзасты қимасында рифтердің таралуы мен құрылысы (арнайы тарау). 65 

II ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ 70 

2.1 Ұңғы бұрғылаудың геологиялық  жағдайлары 70 

2.2  Жуу  сұйықтығының қатарының сипаттамасы 72 

2.3 Ұңғылардың  типтік контструкциясын дәлелдеу 72 

2.3.1Ұңғыма конструкциясын жобалау 72 

2.3.2 Эксплуатациялық  бағандарды есептеу 76 

2.3.3 Эксплутациялық  бағанды  цементтеуді есептеу 78 

2.4 Ұңғыма сағасының  жабдықтау 82 

2.5 Геологиялық-геофизикалық зерттеулердің  жинағы 82 

2.5.1 Шламды  және жыныс үлгісін  іріктеу 82 

2.5.2 Геологиялық,  геохимиялық зерттеулер 83 

2.5.3 Өнімді қабаттарды  сынау  мен  бақылау 86 

2.5.4 Пайдалану тізбегі  мен газға геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыру 88 

3  ЭКОНОМИКАЛЫҚ  БӨЛІМ 90 

3.1 Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру 90 

3.4 Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді  есептеу 93 

4 ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ 99 

4.1 Еңбекті  қорғаудың артықшылығы 99 

4.2 Өндірісте қолданылатын заттардың зиянды қасиеттері 100 

4.3 Ұңғы сағасының жарылу және өрт қауіптілігі бойынша сипаттамасы 100 

4.4 Газды және газды-конденсатты ұңғыларды пайлдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету 101 

4.4.1 Ұңғыларды меңгеру 101 

4.4.2 Ұңғыларды пайдалану 103 

4.5 Өндірістік тазалық 106 

4.6 Қоршаған ортаны қорғау 107 

4.7  Әуе ортасын бақылау 108 

ҚОРЫТЫНДЫ 110 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 112 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 5 

1 ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ 8 

2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ 13 

2.1  Еріткіштер 13 

2.2 Полимерлер 13 

2.3  Зерттеу әдістері 13 

3 ТӘЖІРИБЕ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ 14 

3.1 Ацетон-хлороформ қоспасында полиэтиленгликоль тетрафинил боратты, натрий комплексінің құрылымына молекулалық массаның әсері 14 

3.2 Ацетонды ортада полиэтиленгликоль мен тетрафнилборатты натрий молекулалық комплексінің жасалу ерекшеліктері 24 

4 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ 39 

4.1 Еңбек қорғаудағы ұйымдастыру шаралары 39 

4.1.1 Еңбекті қорғау туралы заңдар 40 

4.1.3 Еңбекті қорғау жөніндегі заң және басқа да нормативтік актілерді бұзған үшін жауапты 41 

4.2 Еңбек қорғаудағы техникалық қауіпсіздік шаралары 41 

4.2 Электр қауіпсіздігі 41 

4.3.   Өрт профилактикасы 42 

4.4 Микроклиматтық жағдайлар 42 

4.5 Сорғыш шкафтың вентиляциясын есептеу 43 

4.6. Қоршаған ортаны қорғауға арналған ұйымдастырылған шаралар 44 

5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 46 

5.1 Қоршаған ортаның ластануы 46 

5.2 Атмосфералық ауаны қорғау 46 

5.3 Химиялық ластану 47 

5.4  Су қоймаларының ластануы 48 

5.5 Топырақтың ластануы 48 

5.5 Жер қыртысын қорғау 49 

ҚОРЫТЫНДЫ 51 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 52 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе 4 

I  Технико-технологиялық бөлім 5 

1.1  Кен  орнына  жалпы  шолу 6 

1.2  Тектоника 9 

1.3  Стратиграфия 10 

1.4  Өнімділік  қабаттардың коллекторлық қасиеттері 14 

1.5 Мұнай  мен газдың  физикалық – химиялық  қасиеттері 14 

1.5  Жаңажол  кен орнын  игерудің  ағымдағы  күйі 18 

1.6  Мұнай  мен  газды  өндіру,  қабатқа  су  айдау 23 

1.7 Өндіріс қоры бойынша негізгі техникалық шаралардың  орындалуы 23 

1.7.1 Айдау қоры бойынща технологиялық шаралардың орындалуы  және  олардың  тиімділігі 26 

1.8 Кенішті игеру режимі және қабат энергиясы түрлеріне сипаттама 27 

1.9 Аудандардағы қорды өндіруді талдау 30 

1.10 Айдау жұмысшы агентіне сипаттама 31 

1.11 Ұңғымаларды пайдалану кезіндегі қиындықтардың алдын алу шаралары 32 

1.12 Мұнайбергіштікті көбейту әдістері 32 

1.13 Қабатты сұйықтықпен жару 33 

1.14 Жаңажол кен орнының ұңғымаларын гидродинамикалық  зерттеу 50 

2 Экономикалық  бөлім 52 

2.1 «Октябрмұнай» мұнай газ өндіруші басқармасының мекемелік сипаттамасы 52 

2.2 Негізгі және қосалқы өндірістік мекеме 52 

2.3 «Октябрьскмұнай» мұнай-газ өндіруші басқармасының 2004 жылғы өндірістік-қаржылық көрсеткіштері 53 

2.4 Жаңажол кен орнының техника-экономикалық көрсеткіштерін  талдау 57 

2.5 Ұсынылған шаралар мен оның енгізілу мақсатына арналған шағын сипаттама 58 

2.6 Тұз қышқылымен өңдеуде кететін шығын көлемін анықтау 58 

2.6.1 Шараны енгізу алдындағы эксплуатациялық шығынды анықтау 59 

2.6.2  Шараның енгізуге кеткен шығындардың есебі 63 

2.6.3 Шараны енгізуден пайда болған жылдық экономикалық әсерді анықтау 69 

3 Еңбекті қорғау бөлімі 70 

3.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар анализі 70 

3.2 Қорғану шаралары. Техника қауіпсіздігі 70 

3.3 Өндірістік санитария. 74 

3.4. Өрт сөндіру қауіпсіздігі 78 

4 Қоршаған ортаны қорғау бөлімі 80 

4.1 Атмосфераны, гидросфераны және литосфераны (топырақ, жер қойнауы) ластайтын көздер ретінде технологиялық үрдістерді талдау 80 

4.1.1 Атмосфераны ластау көздері 80 

4.1.2 Литосфераны ластау көздері 83 

4.1.3 Апаттар 84 

4.2 Биосфера компоненттері бойынша инженерлік-техникалық шаралар 85 

4.2.1 Атмосфералық ауаны қорғау 86 

4.2.2 Су ресурстарын қорғау және рационалды пайдалану 87 

4.2.3 Литосфераны (топырақты, жер қойнауын) қорғау 87 

4.2.4 Жануарлар әлемін қорғау 89 

4.3 Мұнай қалдықтарын жою 89 

Қорытынды 92 

Пайдаланылған әдебиеттер 94 

 

Категория: Мұнай-газ | Просмотров: 2793 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz